Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002


Deze publicatie geeft informatie over kiesgerechtigden, opkomst en uitgebrachte stemmen per gemeente met betrekking tot de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 15 mei 2002.

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden rechtstreeks gekozen, dat wil zeggen de kiezers wijzen bij stemming de gekozenen aan.
Sinds 1917 wordt in Nederland gekozen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, tot die tijd gold het districtenstelsel. Het aantal Tweede Kamerleden bedroeg aanvankelijk 100 maar werd in 1956 uitgebreid tot 150.
Het algemeen mannenkiesrecht werd in 1917 ingevoerd, het vrouwenkiesrecht kwam in 1919 tot stand. Vanaf dat jaar zijn alle Nederlandse ingezetenen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt in principe kiesgerechtigd.
Sinds 1983 hebben ook in het buitenland woonachtige Nederlanders stemrecht voor de Tweede Kamer. De minimumleeftijd voor het actief kiesrecht ging in 1972 omlaag naar 18 jaar, nadat in 1946 deze leeftijd was gewijzigd van 25 in 23 en in 1963 van 23 in 21 jaar.
In de Grondwet van 1917 werd de stemplicht ingevoerd om in 1922 daaruit te worden geschrapt. De Kieswet kende de opkomstplicht, maar deze werd in 1970 afgeschaft.

Gegevens beschikbaar over 15 mei 2002.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002

Regio's Kiesgerechtigden, opkomst en stemmenKiesgerechtigden (absoluut) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmenOpkomst (%) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmenTotaal stemmen (absoluut) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmenGeldige stemmen (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenCDA (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenCU (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenDN (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenD66 (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenGL (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenLN (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenLPF (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenNMP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenPvdA (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenPvdT (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenRVP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenSGP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenSP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenVSP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenVIP/OU (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenVVD (absoluut) In % van totaal geldige stemmenCDA (%) In % van totaal geldige stemmenCU (%) In % van totaal geldige stemmenDN (%) In % van totaal geldige stemmenD66 (%) In % van totaal geldige stemmenGL (%) In % van totaal geldige stemmenLN (%) In % van totaal geldige stemmenLPF (%) In % van totaal geldige stemmenNMP (%) In % van totaal geldige stemmenPvdA (%) In % van totaal geldige stemmenPvdT (%) In % van totaal geldige stemmenRVP (%) In % van totaal geldige stemmenSGP (%) In % van totaal geldige stemmenSP (%) In % van totaal geldige stemmenVSP (%) In % van totaal geldige stemmenVIP/OU (%) In % van totaal geldige stemmenVVD (%) Regionale coderingenLandsdeel code (code) Regionale coderingenProvincie code (code) Regionale coderingenKamerkieskring code (code) Regionale coderingenCorop code (code) Regionale coderingenGemeente code (code)
Nederland 12.035.935 79,1 9.515.226 9.501.152 2.653.723 240.953 9.058 484.317 660.692 153.055 1.614.801 2.305 1.436.023 6.393 63 163.562 560.447 10.033 39.005 1.466.722 27,9 2,5 0,1 5,1 7,0 1,6 17,0 0,0 15,1 0,1 0,0 1,7 5,9 0,1 0,4 15,4
Amsterdam 524.756 71,0 372.399 369.785 38.518 3.527 523 28.349 48.707 5.052 61.185 282 86.601 243 352 40.052 939 2.212 53.243 10,4 1,0 0,1 7,7 13,2 1,4 16,5 0,1 23,4 0,1 0,1 10,8 0,3 0,6 14,4 3 27 9 23 363
's-Gravenhage 352.474 71,7 252.723 252.127 45.077 3.237 830 15.810 20.183 3.228 57.446 53 41.794 112 63 1.345 13.860 437 903 47.749 17,9 1,3 0,3 6,3 8,0 1,3 22,8 0,0 16,6 0,0 0,0 0,5 5,5 0,2 0,4 18,9 3 28 12 26 518
Rotterdam 428.710 70,1 300.601 299.885 47.023 4.727 1.100 13.192 21.483 4.317 88.861 86 61.127 179 2.393 18.778 377 921 35.321 15,7 1,6 0,4 4,4 7,2 1,4 29,6 0,0 20,4 0,1 0,8 6,3 0,1 0,3 11,8 3 28 13 29 599
Utrecht 196.586 78,0 153.390 152.842 26.533 2.182 259 12.159 21.867 2.283 21.140 27.969 91 521 14.346 154 418 22.920 17,4 1,4 0,2 8,0 14,3 1,5 13,8 18,3 0,1 0,3 9,4 0,1 0,3 15,0 3 26 8 17 344
Bron: CBS.
Verklaring van tekens