Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002

Regio's Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Kiesgerechtigden (absoluut) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Opkomst (%) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Totaal stemmen (absoluut) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Geldige stemmen (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen CDA (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen CU (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen DN (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen D66 (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen GL (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen LN (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen LPF (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen NMP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen PvdA (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen PvdT (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen RVP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen SGP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen SP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen VSP (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen VIP/OU (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen VVD (absoluut) In % van totaal geldige stemmen CDA (%) In % van totaal geldige stemmen CU (%) In % van totaal geldige stemmen DN (%) In % van totaal geldige stemmen D66 (%) In % van totaal geldige stemmen GL (%) In % van totaal geldige stemmen LN (%) In % van totaal geldige stemmen LPF (%) In % van totaal geldige stemmen NMP (%) In % van totaal geldige stemmen PvdA (%) In % van totaal geldige stemmen PvdT (%) In % van totaal geldige stemmen RVP (%) In % van totaal geldige stemmen SGP (%) In % van totaal geldige stemmen SP (%) In % van totaal geldige stemmen VSP (%) In % van totaal geldige stemmen VIP/OU (%) In % van totaal geldige stemmen VVD (%) Regionale coderingen Landsdeel code (code) Regionale coderingen Provincie code (code) Regionale coderingen Kamerkieskring code (code) Regionale coderingen Corop code (code) Regionale coderingen Gemeente code (code)
Nederland 12.035.935 79,1 9.515.226 9.501.152 2.653.723 240.953 9.058 484.317 660.692 153.055 1.614.801 2.305 1.436.023 6.393 63 163.562 560.447 10.033 39.005 1.466.722 27,9 2,5 0,1 5,1 7,0 1,6 17,0 0,0 15,1 0,1 0,0 1,7 5,9 0,1 0,4 15,4
Amsterdam 524.756 71,0 372.399 369.785 38.518 3.527 523 28.349 48.707 5.052 61.185 282 86.601 243 352 40.052 939 2.212 53.243 10,4 1,0 0,1 7,7 13,2 1,4 16,5 0,1 23,4 0,1 0,1 10,8 0,3 0,6 14,4 3 27 09 23 0363
's-Gravenhage 352.474 71,7 252.723 252.127 45.077 3.237 830 15.810 20.183 3.228 57.446 53 41.794 112 63 1.345 13.860 437 903 47.749 17,9 1,3 0,3 6,3 8,0 1,3 22,8 0,0 16,6 0,0 0,0 0,5 5,5 0,2 0,4 18,9 3 28 12 26 0518
Rotterdam 428.710 70,1 300.601 299.885 47.023 4.727 1.100 13.192 21.483 4.317 88.861 86 61.127 179 2.393 18.778 377 921 35.321 15,7 1,6 0,4 4,4 7,2 1,4 29,6 0,0 20,4 0,1 0,8 6,3 0,1 0,3 11,8 3 28 13 29 0599
Utrecht 196.586 78,0 153.390 152.842 26.533 2.182 259 12.159 21.867 2.283 21.140 27.969 91 521 14.346 154 418 22.920 17,4 1,4 0,2 8,0 14,3 1,5 13,8 18,3 0,1 0,3 9,4 0,1 0,3 15,0 3 26 08 17 0344
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over kiesgerechtigden, opkomst en uitgebrachte stemmen per gemeente met betrekking tot de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 15 mei 2002.

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden rechtstreeks gekozen, dat wil zeggen de kiezers wijzen bij stemming de gekozenen aan.
Sinds 1917 wordt in Nederland gekozen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, tot die tijd gold het districtenstelsel. Het aantal Tweede Kamerleden bedroeg aanvankelijk 100 maar werd in 1956 uitgebreid tot 150.
Het algemeen mannenkiesrecht werd in 1917 ingevoerd, het vrouwenkiesrecht kwam in 1919 tot stand. Vanaf dat jaar zijn alle Nederlandse ingezetenen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt in principe kiesgerechtigd.
Sinds 1983 hebben ook in het buitenland woonachtige Nederlanders stemrecht voor de Tweede Kamer. De minimumleeftijd voor het actief kiesrecht ging in 1972 omlaag naar 18 jaar, nadat in 1946 deze leeftijd was gewijzigd van 25 in 23 en in 1963 van 23 in 21 jaar.
In de Grondwet van 1917 werd de stemplicht ingevoerd om in 1922 daaruit te worden geschrapt. De Kieswet kende de opkomstplicht, maar deze werd in 1970 afgeschaft.

Gegevens beschikbaar over 15 mei 2002.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen
Kiesgerechtigden
De kiesgerechtigdheid van de ingezetenen wordt geregistreerd in de
GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens).
Opkomst
Totaal aantal uitgebrachte stemmen in % van de kiesgerechtigden.
Het opkomstpercentage van een gemeente kan meer dan 100 zijn.
Dit kan worden verklaard doordat in deze gemeente (relatief veel)
kiezers hebben gestemd die in het bezit waren van een kiezerspas.
Hun stem telt dus in de teller (aantal uitgebrachte stemmen) wel mee,
maar in de noemer (aantal in het gemeentelijke kiezersregister
opgenomen personen) niet. Het betreft meestal gemeenten waar
ten tijde van de verkiezing veel vakantiegangers verblijven.
Een kiezerspas is een verklaring waaruit blijkt dat is voldaan aan
het door de kiezer gedane verzoek om zijn stem in een stembureau
naar keuze in Nederland te mogen uitbrengen.
Totaal stemmen
Totaal geldige, ongeldige en blanco stemmen.
Geldige stemmen
Uitgebrachte geldige stemmen
Indien niets (blank) dan heeft deze groepering niet aan
de verkiezing deelgenomen.
CDA
Christen Democratisch Appèl
CU
ChristenUnie
DN
DUURZAAM NEDERLAND
D66
Democraten 66
GL
GROENLINKS
LN
LEEFBAAR NEDERLAND
LPF
Lijst Pim Fortuyn
NMP
Nieuwe Midden Partij
PvdA
Partij van de Arbeid
PvdT
Partij van de Toekomst
RVP
Republikeinse Volkspartij
SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij
SP
Socialistische Partij
VSP
VERENIGDE SENIOREN PARTIJ
VIP/OU
Vrije Indische Partij & OUDERENUNIE
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
In % van totaal geldige stemmen
Geldige stemmen per politieke groepering in
% van totaal uitgebrachte geldige stemmen
Indien niets (blank) dan heeft deze groepering niet aan
de verkiezing deelgenomen.
CDA
Christen Democratisch Appèl
CU
ChristenUnie
DN
DUURZAAM NEDERLAND
D66
Democraten 66
GL
GROENLINKS
LN
LEEFBAAR NEDERLAND
LPF
Lijst Pim Fortuyn
NMP
Nieuwe Midden Partij
PvdA
Partij van de Arbeid
PvdT
Partij van de Toekomst
RVP
Republikeinse Volkspartij
SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij
SP
Socialistische Partij
VSP
VERENIGDE SENIOREN PARTIJ
VIP/OU
Vrije Indische Partij & OUDERENUNIE
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Regionale coderingen
Landsdeel code
Landsdelen
Lokalisering van gemeenten naar landsdelen.
Betekenis van de codes:
1 = Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe);
2 = Oost-Nederland (Overijssel, Flevoland, Gelderland);
3 = West-Nederland (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland);
4 = Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg).
Provincie code
Provincies
Lokalisering van gemeenten naar provincies.
Betekenis van de codes:
20 = Groningen
21 = Friesland
22 = Drenthe
23 = Overijssel
24 = Flevoland
25 = Gelderland
26 = Utrecht
27 = Noord-Holland
28 = Zuid-Holland
29 = Zeeland
30 = Noord-Brabant
31 = Limburg
Kamerkieskring code
Kamerkieskringen
Lokalisering van gemeenten naar kamerkieskringen.
Betekenis van de codes:
01 = Groningen
02 = Leeuwarden
03 = Assen
04 = Zwolle
05 = Lelystad
06 = Nijmegen
07 = Arnhem
08 = Utrecht
09 = Amsterdam
10 = Haarlem
11 = Den Helder
12 = ' s-Gravenhage
13 = Rotterdam
14 = Dordrecht
15 = Leiden
16 = Middelburg
17 = Tilburg
18 = 's-Hertogenbosch
19 = Maastricht
Corop code
Corop-gebieden
Lokalisering van gemeenten naar corop-gebieden.
Betekenis van de codes:
01 = Oost-Groningen
02 = Delfzijl en omgeving
03 = Overig Groningen
04 = Noord-Friesland
05 = Zuidwest-Friesland
06 = Zuidoost-Friesland
07 = Noord-Drenthe
08 = Zuidoost-Drenthe
09 = Zuidwest-Drenthe
10 = Noord-Overijssel
11 = Zuidwest-Overijssel
12 = Twente
13 = Veluwe
14 = Achterhoek
15 = Arnhem/Nijmegen
16 = Zuidwest-Gelderland
17 = Utrecht
18 = Kop van Noord-Holland
19 = Alkmaar en omgeving
20 = IJmond
21 = Agglomeratie Haarlem
22 = Zaanstreek
23 = Groot-Amsterdam
24 = Het Gooi en Vechtstreek
25 = Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
26 = Agglomeratie 's-Gravenhage
27 = Delft en Westland
28 = Oost-Zuid-Holland
29 = Groot-Rijnmond
30 = Zuidoost-Zuid-Holland
31 = Zeeuwsch-Vlaanderen
32 = Overig Zeeland
33 = West-Noord-Brabant
34 = Midden-Noord-Brabant
35 = Noordoost-Noord-Brabant
36 = Zuidoost-Noord-Brabant
37 = Noord-Limburg
38 = Midden-Limburg
39 = Zuid-Limburg
40 = Flevoland
Gemeente code
Gemeentecode
De 'gemeentecode' is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam
van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door
het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties vastgesteld.