Motorvoertuigen; totaal per periode en naar technische kenmerken, 2000-2012

Motorvoertuigen; totaal per periode en naar technische kenmerken, 2000-2012

Leeftijd voertuig Perioden Totale voertuigpark Totaal aantal voertuigen Totale voertuigpark Totaal aantal personenauto's (aantal) Totale voertuigpark Bedrijfsvoertuigen Totaal alle bedrijfsvoertuigtypen (aantal) Totale voertuigpark Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Totale voertuigpark Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Totale voertuigpark Totaal aantal motorfietsen (aantal)
Leeftijd totaal 1-1-2012 10.656.190 7.858.712 2.150.483 1.065.799 1.084.684 646.995
Leeftijd totaal 1-1-2011 10.522.896 7.735.547 2.151.150 1.079.993 1.071.157 636.199
Jonger dan 1 jaar 1-1-2012 661.984 547.531 104.408 69.611 34.797 10.045
Jonger dan 1 jaar 1-1-2011 581.431 477.391 92.685 59.409 33.276 11.355
1 en 2 jaar 1-1-2012 1.089.827 873.133 190.669 122.899 67.770 26.025
1 en 2 jaar 1-1-2011 1.164.904 880.309 253.375 166.356 87.019 31.220
3 en 4 jaar 1-1-2012 1.258.960 924.182 297.515 190.646 106.869 37.263
3 en 4 jaar 1-1-2011 1.267.755 954.147 278.247 172.491 105.756 35.361
5 en 6 jaar 1-1-2012 1.203.217 930.749 235.062 137.139 97.923 37.406
5 en 6 jaar 1-1-2011 1.224.501 931.647 254.078 154.044 100.034 38.776
7 en 8 jaar 1-1-2012 1.209.184 922.885 242.981 140.395 102.586 43.318
7 en 8 jaar 1-1-2011 1.219.981 942.479 235.159 134.837 100.322 42.343
9 tot 12 jaar 1-1-2012 1.774.228 1.388.919 315.326 171.611 143.715 69.983
9 tot 12 jaar 1-1-2011 1.871.683 1.473.733 324.628 182.117 142.511 73.322
12 tot 15 jaar 1-1-2012 1.439.451 1.129.386 238.254 119.302 118.952 71.811
12 tot 15 jaar 1-1-2011 1.302.832 1.017.693 217.467 106.026 111.441 67.672
15 tot 20 jaar 1-1-2012 1.015.688 697.934 210.206 55.614 154.592 107.548
15 tot 20 jaar 1-1-2011 964.389 649.808 207.601 51.353 156.248 106.980
20 tot 25 jaar 1-1-2012 365.568 139.884 148.565 22.612 125.953 77.119
20 tot 25 jaar 1-1-2011 355.851 137.614 138.157 21.080 117.077 80.080
25 jaar en ouder 1-1-2012 638.083 304.109 167.497 35.970 131.527 166.477
25 jaar en ouder 1-1-2011 569.569 270.726 149.753 32.280 117.473 149.090
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de omvang van het motorvoertuigenpark (personenauto's, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen) uitgesplitst naar kenmerken van het voertuig (w.o. leeftijdsklasse, brandstofsoort, model en gewicht)en van de eigenaar (leeftijd en provincie).
De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW (tot 1996 Rijksdienst voor het Wegverkeer).
Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juli 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 1 mei 2012:
De gegevens van 1 januari 2012 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 april 2012:
In deze tabel zijn voor 2010 en 2011 de volgende cijfers gecorrigeerd:
Leeftijd eigenaar: in het bronbestand hebben 3 voertuigeigenaren een leeftijd beneden de 18 jaar, deze zijn thans in ingedeeld bij de categorie 18 en 19 jarigen (zowel bij personenauto’s als bij motorfietsen).
Aantal cilinders bij motorfietsen: voertuigen met een onwaarschijnlijk aantal cilinders zijn in de categorie overige/onbekend geplaatst.
Leeftijd eigenaar van motorfietsen: tot en met vorige versie was er een categorie "Leeftijd overig/onbekend". Gebleken is dat het hier uitsluitend gaat om motorfietsen op naam van rechtspersonen; de naam van de desbetreffende categorie is daarom aangepast naar "Op naam rechtspersoon".

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Motorvoertuigen; type, leeftijdsklasse, 1 januari". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totale voertuigpark
Totaal aantal voertuigen
Dit onderdeel omvat de categorieën personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen, aanhangwagens en opleggers) en motorfietsen.
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal aantal personenauto's
Personenauto's:
motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers (exclusief de bestuurder).
Bedrijfsvoertuigen
Dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsvoertuigen
(bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen,
aanhangwagens en opleggers).
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn
voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën
opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal alle bedrijfsvoertuigtypen
Dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen) en vanaf 2004 de categorie aanhangwagens en opleggers.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen:
dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsvoertuigen (alle voertuigtypen) met uitzondering van aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen: dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsvoertuigen (alle voertuigtypen) met uitzondering van aanhangwagens en opleggers.
Aanhangwagens en opleggers
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal aantal motorfietsen
Motorrijwielen, scooters, motorcarriers en invalidenwagens met een motorrijwielkentekenbewijs.