Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari

Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari

Migratieachtergrond Wel/Geen kinderen Perioden Eenpersoonshuishouden (aantal) Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden (aantal) Meerpersoonshuishouden Totaal beide partners Nederlandse ach... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners Nederlandse achtergrond (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners migratieachterg... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal mannen eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (gelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (ongelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Man eerste, vrouw tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Man tweede, vrouw eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners migratieachterg... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal vrouwen eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (gelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (ongelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Vrouw eerste, man tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Vrouw tweede, man eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Totaal één partner migratieachtergrond (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Vrouw eerste generatie, man Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Vrouw tweede generatie, man Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Man eerste generatie, vrouw Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Man tweede generatie, vrouw Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners Nederlandse achtergrond (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners migratieachterg... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal mannen eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (gelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (ongelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Man eerste, vrouw tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Man tweede, vrouw eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners migratieachterg... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal vrouwen eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal beiden partners eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (gelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (ongelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Vrouw eerste, man tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Vrouw tweede, man eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Totaal één partner migratieachtergrond (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Vrouw eerste generatie, man Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Vrouw tweede generatie, man Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Man eerste generatie, vrouw Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Man tweede generatie, vrouw Nederla... (aantal)
Totaal Totaal huishoudens 2014 2.803.854 535.870 3.119.816 2.491.545 330.238 277.592 249.719 217.979 31.740 28.144 27.873 24.502 330.231 274.215 249.713 217.979 31.734 28.144 24.502 27.872 469.404 122.128 137.179 72.247 137.850 628.261 103.874 82.398 71.231 49.651 21.580 12.309 11.167 9.167 103.871 80.396 71.229 49.651 21.578 12.309 9.167 11.166 184.846 47.221 52.428 32.471 52.726
Totaal Totaal huishoudens 2015 2.867.797 545.289 3.109.890 2.470.486 336.564 281.825 253.288 224.263 29.025 29.681 28.537 25.058 336.560 278.343 253.285 224.263 29.022 29.681 25.058 28.536 468.303 122.965 136.439 71.773 137.126 639.404 107.330 85.212 73.942 52.891 21.051 12.631 11.270 9.487 107.329 83.428 73.941 52.891 21.050 12.631 9.487 11.270 187.935 48.055 53.496 32.572 53.812
Totaal Totaal huishoudens 2016 2.906.334 557.426 3.098.906 2.448.307 345.422 288.411 259.271 229.011 30.260 31.410 29.140 25.601 345.418 284.869 259.269 229.011 30.258 31.410 25.600 29.139 467.392 123.788 135.763 71.402 136.439 650.599 112.140 89.164 77.585 55.466 22.119 13.201 11.579 9.775 112.140 87.360 77.585 55.466 22.119 13.201 9.775 11.579 191.333 49.154 54.335 32.792 55.052
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, migratieachtergrond van de partners in het huishouden en wel of geen kinderen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
De manier waarop de cijfers over huishoudens worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers over huishoudens per 1 januari 2014 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op per 1 januari 2014.

Wijzigingen per 18 november 2019:
De cijfers per 1 januari 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In het vierde kwartaal van 2021 worden de cijfers per 1 januari 2020 en 1 januari 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Eenpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenouderhuishouden
Een meerpersoonshuishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met heeft de tot het huishouden behorende ouder.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal beide partners Nederlandse ach...
Totaal beide partners Nederlandse achtergrond

Totaal van gehuwde en niet-gehuwde paren, waarbij beide partners een Nederlandse achtergrond hebben

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Partner:
Persoon die een paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Gehuwd paar
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Beide partners Nederlandse achtergrond
Gehuwd paar, waarbij beide partners een Nederlandse achtergrond hebben.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Beide partners een migratieachtergrond
Gehuwd paar, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man leidend voor migratieachtergrond
Gehuwd paar, waarbij de migratieachtergrond van de man leidend is voor de migratieachtergrond van het paar.
Totaal beide partners migratieachterg...
Totaal beide partners migratieachtergrond

Totaal van gehuwde paren, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.
Totaal mannen eerste generatie
Totaal van gehuwde paren, waarbij de man tot de eerste generatie behoort en de vrouw tot de eerste of de tweede generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal beide partners eerste generatie
Totaal van gehuwde paren, waarbij beide partners behoren tot de eerste generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (gelijk land)
Gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren en dezelfde migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (ongelijk land)
Gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren, maar een van elkaar verschillende migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden tweede generatie
Gehuwd paar, waarbij beide partners behoren tot de tweede generatie.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man eerste, vrouw tweede generatie
Gehuwd paar, waarbij de man tot de eerste en de vrouw tot de tweede generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man tweede, vrouw eerste generatie
Gehuwd paar, waarbij de man tot de tweede en de vrouw tot de eerste generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw leidend voor migratieachtergrond
Gehuwd paar, waarbij de migratieachtergrond van de vrouw leidend is voor de migratieachtergrond van het paar.
Totaal beide partners migratieachterg...
Totaal beide partners migratieachtergrond

Totaal van gehuwde paren, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.
Totaal vrouwen eerste generatie
Totaal van gehuwde paren, waarbij de vrouw tot de eerste generatie behoort en de man tot de eerste of de tweede generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal beide partners eerste generatie
Totaal van gehuwde paren, waarbij beide partners behoren tot de eerste generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (gelijk land)
Gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren en dezelfde migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (ongelijk land)
Gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren, maar een van elkaar verschillende migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden tweede generatie
Gehuwd paar, waarbij beide partners behoren tot de tweede generatie.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw eerste, man tweede generatie
Gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de eerste en de man tot de tweede generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw tweede, man eerste generatie
Gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de tweede en de man tot de eerste generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eén partner een migratieachtergrond
Gehuwd paar, waarbij één van beide partners een migratieachtergrond heeft.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal één partner migratieachtergrond
Totaal van gehuwde paren, waarbij één van beide partners een migratieachtergrond heeft.
Vrouw eerste generatie, man Nederla...
Gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de eerste generatie behoort en de man een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Vrouw tweede generatie, man Nederla...
Gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de tweede generatie behoort en de man een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Man eerste generatie, vrouw Nederla...
Gehuwd paar, waarbij de man tot de eerste generatie behoort en de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Man tweede generatie, vrouw Nederla...
Gehuwd paar, waarbij de man tot de tweede generatie behoort en de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Niet-gehuwd paar
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Beide partners Nederlandse achtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners een Nederlandse achtergrond hebben.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Beide partners een migratieachtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man leidend voor migratieachtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij de migratieachtergrond van de man leidend is voor de migratieachtergrond van het paar.
Totaal beide partners migratieachterg...
Totaal beide partners migratieachtergrond

Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.
Totaal mannen eerste generatie
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij de man tot de eerste generatie behoort en de vrouw tot de eerste of de tweede generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal beide partners eerste generatie
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij beide partners behoren tot de eerste generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (gelijk land)
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren en dezelfde migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (ongelijk land)
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren, maar een van elkaar verschillende migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden tweede generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners behoren tot de tweede generatie.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man eerste, vrouw tweede generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij de man tot de eerste en de vrouw tot de tweede generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man tweede, vrouw eerste generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij de man tot de tweede en de vrouw tot de eerste generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw leidend voor migratieachtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij de migratieachtergrond van de vrouw leidend is voor de migratieachtergrond van het paar.
Totaal beide partners migratieachterg...
Totaal beide partners migratieachtergrond

Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.
Totaal vrouwen eerste generatie
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij de vrouw tot de eerste generatie behoort en de man tot de eerste of de tweede generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal beiden partners eerste generatie
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij beide partners behoren tot de eerste generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (gelijk land)
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren en dezelfde migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (ongelijk land)
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren, maar een van elkaar verschillende migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden tweede generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners behoren tot de tweede generatie.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw eerste, man tweede generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de eerste en de man tot de tweede generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw tweede, man eerste generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de tweede en de man tot de eerste generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eén partner een migratieachtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij één van beide partners een migratieachtergrond heeft.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal één partner migratieachtergrond
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij één van beide partners een migratieachtergrond heeft.
Vrouw eerste generatie, man Nederla...
Niet-gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de eerste generatie behoort en de man een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Vrouw tweede generatie, man Nederla...
Niet-gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de tweede generatie behoort en de man een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Man eerste generatie, vrouw Nederla...
Niet-gehuwd paar, waarbij de man tot de eerste generatie behoort en de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Man tweede generatie, vrouw Nederla...
Niet-gehuwd paar, waarbij de man tot de tweede generatie behoort en de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.