Financiële instellingen; balans 1998 - 2012


Deze tabel bevat de balansgegevens van de financiële instellingen. Het maakt het mogelijk om de institutionele beleggers te vergelijken met de geldscheppende financiële instellingen en de overige niet-geldscheppende financiële instellingen.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 februari 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Financiële instellingen; balans. Zie paragraaf 3.

Financiële instellingen; balans 1998 - 2012

Financiële instellingen Perioden ActivaTotaal activa (mln euro) ActivaDeposito's (mln euro) ActivaObligaties (mln euro) ActivaFinanciële derivaten (mln euro) ActivaAandelen (mln euro) ActivaLeningen op lange termijn (mln euro) ActivaHypotheken (mln euro) ActivaDirect vastgoed (mln euro) PassivaTotaal passiva (mln euro) PassivaGiraal geld (mln euro) PassivaDeposito's (mln euro) PassivaSpaartegoeden (mln euro) PassivaObligaties (mln euro) PassivaAandelen en deelnemingen (mln euro) PassivaLeningen op korte termijn (mln euro) PassivaLeningen op lange termijn (mln euro) PassivaTechnische verzekeringsverplichtingen (mln euro)
Institutionele beleggers 2010 1.580.974 33.808 465.035 16.430 745.618 41.330 41.252 46.323 1.580.974 2.479 385.635 54.295 18.197 1.071.755
Institutionele beleggers 2011 1.676.384 33.294 508.338 57.881 759.737 34.296 45.700 45.823 1.676.384 2.559 406.749 55.674 18.833 1.133.742
Institutionele beleggers 2012* 1.884.616 34.734 583.220 69.068 868.152 38.345 46.444 44.738 1.884.616 2.823 467.686 48.563 21.121 1.260.150
Geldscheppende financiële instellingen 2010 2.285.864 303.611 428.435 -25.740 24.817 540.851 374.737 5.686 2.285.864 382.706 758.939 288.088 430.832 120.761 3.019 145.977
Geldscheppende financiële instellingen 2011 2.506.189 383.645 406.083 -44.914 23.983 561.453 386.533 5.362 2.506.189 430.403 899.064 302.450 447.709 126.958 3.830 135.547
Geldscheppende financiële instellingen 2012* 2.450.846 279.875 387.588 -74.322 25.519 579.487 401.800 4.958 2.450.846 520.710 723.130 319.322 469.251 135.805 24.961 141.004
Overige niet-geldsch. fin. instellingen 2010 723.018 51.719 7.566 -1.316 6.941 165.020 245.539 5.350 723.018 374.472 111.124 93.096 94.806
Overige niet-geldsch. fin. instellingen 2011 752.212 68.449 3.987 9.511 12.680 154.291 243.120 5.044 752.212 357.755 101.676 117.817 88.978
Overige niet-geldsch. fin. instellingen 2012* 754.149 60.434 7.321 26.646 12.702 139.789 228.020 4.695 754.149 323.736 107.892 116.471 110.894
Bron: CBS.
Verklaring van tekens