Gasten logiesaccommodaties; woonland per regio '98-'12

Gasten logiesaccommodaties; woonland per regio '98-'12

Perioden Regio's Overnachtingen van gasten uit Alle landen (x 1 000)
1998 januari Nederland 2.619,3
1998 februari Nederland 2.943,0
1998 maart Nederland 3.275,0
1998 april Nederland 5.635,1
1998 mei Nederland 7.456,3
1998 juni Nederland 8.015,1
1998 juli Nederland 11.750,4
1998 augustus Nederland 15.723,0
1998 september Nederland 6.547,5
1998 oktober Nederland 5.827,2
1998 november Nederland 3.658,4
1998 december Nederland 3.346,4
1999 januari Nederland 3.041,5
1999 februari Nederland 3.433,0
1999 maart Nederland 3.751,1
1999 april Nederland 6.239,8
1999 mei Nederland 9.635,1
1999 juni Nederland 7.761,9
1999 juli Nederland 13.261,4
1999 augustus Nederland 15.160,1
1999 september Nederland 6.989,7
1999 oktober Nederland 6.305,9
1999 november Nederland 3.941,7
1999 december Nederland 3.443,0
2000 januari Nederland 3.153,8
2000 februari Nederland 3.079,2
2000 maart Nederland 4.174,2
2000 april Nederland 6.789,7
2000 mei Nederland 7.375,1
2000 juni Nederland 9.437,7
2000 juli Nederland 12.091,3
2000 augustus Nederland 14.814,2
2000 september Nederland 7.529,4
2000 oktober Nederland 6.370,4
2000 november Nederland 4.006,1
2000 december Nederland 3.750,0
2001 januari Nederland 3.102,0
2001 februari Nederland 3.264,4
2001 maart Nederland 4.210,1
2001 april Nederland 6.200,0
2001 mei Nederland 7.739,1
2001 juni Nederland 8.937,5
2001 juli Nederland 11.855,4
2001 augustus Nederland 14.871,7
2001 september Nederland 6.577,7
2001 oktober Nederland 6.274,3
2001 november Nederland 3.949,1
2001 december Nederland 3.493,5
2002 januari Nederland 3.078,0
2002 februari Nederland 3.600,3
2002 maart Nederland 4.303,4
2002 april Nederland 6.217,5
2002 mei Nederland 9.467,0
2002 juni Nederland 8.042,4
2002 juli Nederland 11.620,7
2002 augustus Nederland 15.621,4
2002 september Nederland 6.897,9
2002 oktober Nederland 6.318,4
2002 november Nederland 3.881,8
2002 december Nederland 3.322,5
2003 januari Nederland 2.981,2
2003 februari Nederland 3.140,6
2003 maart Nederland 3.921,6
2003 april Nederland 6.529,0
2003 mei Nederland 7.547,0
2003 juni Nederland 9.813,1
2003 juli Nederland 11.892,5
2003 augustus Nederland 15.268,9
2003 september Nederland 6.926,4
2003 oktober Nederland 6.028,0
2003 november Nederland 3.677,0
2003 december Nederland 3.480,6
2004 januari Nederland 3.009,8
2004 februari Nederland 3.415,4
2004 maart Nederland 3.814,7
2004 april Nederland 6.161,2
2004 mei Nederland 8.723,0
2004 juni Nederland 8.281,6
2004 juli Nederland 11.746,5
2004 augustus Nederland 14.948,2
2004 september Nederland 7.165,5
2004 oktober Nederland 6.296,5
2004 november Nederland 4.012,1
2004 december Nederland 3.328,6
2005 januari Nederland 3.075,0
2005 februari Nederland 3.381,6
2005 maart Nederland 4.044,8
2005 april Nederland 5.076,3
2005 mei Nederland 8.673,4
2005 juni Nederland 7.927,6
2005 juli Nederland 12.087,8
2005 augustus Nederland 14.569,5
2005 september Nederland 7.199,6
2005 oktober Nederland 6.610,0
2005 november Nederland 3.919,5
2005 december Nederland 3.595,8
2006 januari Nederland 3.343,8
2006 februari Nederland 3.378,9
2006 maart Nederland 3.857,3
2006 april Nederland 6.351,1
2006 mei Nederland 8.233,8
2006 juni Nederland 9.795,5
2006 juli Nederland 11.860,8
2006 augustus Nederland 13.816,7
2006 september Nederland 8.062,1
2006 oktober Nederland 6.885,9
2006 november Nederland 4.284,4
2006 december Nederland 4.073,2
2007 januari Nederland 3.712,2
2007 februari Nederland 3.955,0
2007 maart Nederland 4.490,4
2007 april Nederland 6.978,4
2007 mei Nederland 9.603,0
2007 juni Nederland 8.842,9
2007 juli Nederland 11.889,1
2007 augustus Nederland 14.548,1
2007 september Nederland 7.864,9
2007 oktober Nederland 7.205,0
2007 november Nederland 4.802,2
2007 december Nederland 4.375,9
2008 januari Nederland 3.707,8
2008 februari Nederland 4.173,5
2008 maart Nederland 4.870,9
2008 april Nederland 5.863,0
2008 mei Nederland 9.513,1
2008 juni Nederland 8.259,1
2008 juli Nederland 11.805,1
2008 augustus Nederland 13.567,9
2008 september Nederland 7.201,2
2008 oktober Nederland 7.096,6
2008 november Nederland 4.324,3
2008 december Nederland 4.069,9
2009 januari Nederland 3.485,4
2009 februari Nederland 3.869,4
2009 maart Nederland 4.094,7
2009 april Nederland 6.610,3
2009 mei Nederland 8.990,0
2009 juni Nederland 8.865,0
2009 juli Nederland 12.060,5
2009 augustus Nederland 13.804,3
2009 september Nederland 7.479,5
2009 oktober Nederland 6.810,4
2009 november Nederland 4.387,5
2009 december Nederland 4.059,0
2010 januari Nederland 3.464,8
2010 februari Nederland 3.904,6
2010 maart Nederland 4.163,4
2010 april Nederland 6.610,0
2010 mei Nederland 9.559,6
2010 juni Nederland 8.033,1
2010 juli Nederland 12.361,2
2010 augustus Nederland 13.832,0
2010 september Nederland 7.514,2
2010 oktober Nederland 6.927,4
2010 november Nederland 4.560,2
2010 december Nederland 3.942,7
2011 januari Nederland 3.602,6
2011 februari Nederland 3.669,2
2011 maart Nederland 4.487,1
2011 april Nederland 7.510,1
2011 mei Nederland 7.987,7
2011 juni Nederland 9.828,9
2011 juli Nederland 11.701,0
2011 augustus Nederland 13.156,2
2011 september Nederland 7.741,8
2011 oktober Nederland 7.021,8
2011 november Nederland 4.614,9
2011 december Nederland 4.047,1
2012 januari Nederland 3.702,7
2012 februari Nederland 3.733,9
2012 maart Nederland 4.539,9
2012 april Nederland 7.484,8
2012 mei Nederland 9.140,3
2012 juni Nederland 8.526,8
2012 juli Nederland 11.180,7
2012 augustus Nederland 13.056,8
2012 september Nederland 7.526,7
2012 oktober Nederland 6.619,0
2012 november Nederland 4.485,2
2012 december Nederland 4.166,7
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen en op alle kampeerterreinen, huisjescomplexen en in groepsaccommodaties of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland) per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Wijzigingen per 06 augustus 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolg door een nieuwe reeks logiestabellen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Overnachtingen van gasten uit
Alle nachten die gasten doorbrengen in een hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast met ten minste 5 slaapplaatsen of op een kampeerterrein, op een huisjescomplex, in een groepsaccommodatie of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
Alle landen