Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers, 2002-2022

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2019 juni 36.951 41.632 4.681 0,3 -1,1
Totaal goederen Totaal landen 2019 juli 38.313 42.386 4.073 5,8 4,6
Totaal goederen Totaal landen 2019 augustus 35.797 39.998 4.201 -2,9 -1,7
Totaal goederen Totaal landen 2019 september 38.080 43.269 5.189 5,1 2,7
Totaal goederen Totaal landen 2019 oktober 40.506 46.695 6.189 -0,1 4,1
Totaal goederen Totaal landen 2019 november 39.260 43.817 4.557 1,6 -2,3
Totaal goederen Totaal landen 2019 december 37.924 42.251 4.327 6,3 8,3
Totaal goederen Totaal landen 2019 459.893 515.264 55.371 4,2 3,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari 38.840 43.337 4.497 0,5 4,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 februari 35.573 41.329 5.756 -1,3 0,5
Totaal goederen Totaal landen 2020 maart 37.322 43.084 5.762 -5,8 -4,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 april 30.694 33.853 3.159 -21,5 -20,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 mei 30.482 33.936 3.454 -23,2 -24,2
Totaal goederen Totaal landen 2020 juni 35.258 39.223 3.965 -4,6 -5,8
Totaal goederen Totaal landen 2020 423.823 482.713 58.890 -7,8 -6,3
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 juni 19.653 28.627 8.974 -2,1 -4,5
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 juli 19.895 29.641 9.746 2,4 4,8
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 augustus 17.910 27.380 9.470 -3,5 -3,4
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 september 20.345 29.861 9.516 4,8 1,0
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 oktober 21.304 32.081 10.777 -1,5 0,3
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 november 20.453 30.214 9.761 -1,1 -4,9
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 december 19.934 28.130 8.196 4,8 2,5
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2019 242.602 359.565 116.962 2,8 2,0
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari 20.193 30.900 10.707 -0,2 1,6
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 februari 17.073 25.896 8.823 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 maart 18.137 26.560 8.423 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 april 14.613 20.811 6.199 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 mei 14.706 21.683 6.977 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 juni 17.368 24.765 7.396 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 208.773 305.393 96.620 . .
Totaal goederen Niet-EU 2019 juni 17.298 13.005 -4.293 3,1 7,4
Totaal goederen Niet-EU 2019 juli 18.418 12.745 -5.673 9,8 4,3
Totaal goederen Niet-EU 2019 augustus 17.887 12.618 -5.269 -2,2 2,2
Totaal goederen Niet-EU 2019 september 17.735 13.408 -4.327 5,5 6,6
Totaal goederen Niet-EU 2019 oktober 19.202 14.614 -4.588 1,6 13,6
Totaal goederen Niet-EU 2019 november 18.806 13.603 -5.204 4,7 3,9
Totaal goederen Niet-EU 2019 december 17.990 14.121 -3.869 8,0 22,1
Totaal goederen Niet-EU 2019 217.291 155.700 -61.591 5,8 7,0
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari 18.647 12.437 -6.210 1,4 13,9
Totaal goederen Niet-EU 2020 februari 18.500 15.433 -3.067 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 maart 19.185 16.523 -2.661 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 april 16.081 13.041 -3.040 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 mei 15.776 12.253 -3.523 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 juni 17.890 14.459 -3.431 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 215.050 177.320 -37.730 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar van januari 2002 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2002 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 januari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers" en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.