Bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen; kerncijfers, 1995-2011

Bouwvergunningen en nieuwbouwwoningen; kerncijfers, 1995-2011

Perioden Aantal nieuwbouwwoningen Bouwvergunning verleend Totaal huur- en koopwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Bouwvergunning verleend Huurwoningen (aantal) Aantal nieuwbouwwoningen Bouwvergunning verleend Koopwoningen (aantal)
1995 98.405 34.292 64.113
1996 101.116 24.759 76.357
1997 101.501 21.554 79.947
1998 87.673 19.452 68.221
1999 84.201 14.324 69.877
2000 78.563 14.311 64.252
2001 62.326 11.108 51.218
2002 67.183 13.159 54.024
2003 72.454 15.848 56.606
2004 76.180 17.300 58.880
2005 83.273 18.637 64.636
2006 96.447 23.917 72.530
2007 87.918 23.743 64.175
2008 87.198 23.741 63.457
2009 72.646 25.951 46.695
2010 61.028 19.397 41.631
2011 55.804 17.681 38.123
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden kerncijfers gepubliceerd over :
- de bouwsom van de verleende vergunningen voor woon- en bedrijfsgebouwen;
- het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven;
- het aantal nieuwbouwwoningen dat gereed gekomen is.
De gegevens voor de nieuwbouwwoningen zijn uitgesplitst naar opdrachtgever voor de bouw en naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen).
De uitkomsten over de periode 1995 tot 2002 hebben betrekking op de waarde van de verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens van de waarneming verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 1995 tot en met 4e kwartaal 2011

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 11 april 2012.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen.

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012 zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Aantal nieuwbouwwoningen
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden
Bouwvergunning verleend
Totaal huur- en koopwoningen
Huurwoningen
Woningen die door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden.
Koopwoningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de toekomstige bewoners.