Archiefbewaarplaatsen naar capaciteit, 2000

Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang
van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling
en de financiën van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties
waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze
stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar
voor historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet.

Archiefbewaarplaatsen naar capaciteit, 2000

Beschikbare planklengte Aantal archief-bewaar-plaatsen (absoluut) Beschikbare planklengteTotale planklengte (1000 m) Beschikbare planklengteNiet in gebruik (1000 m) Beschikbare planklengteVerhuurd aan derden (1000 m) Beschikbare planklengteIn eigen gebruikTotaal in eigen gebruik (1000 m) In eigen gebruikOpenbaarheidNiet/beperkt openbaar (1000 m) In eigen gebruikOpenbaarheidWel openbaar (1000 m) OpenbaarheidIn gebruik doorOverheid (1000 m) OpenbaarheidIn gebruik doorPersonen/bedrijven (1000 m) OpenbaarheidIn gebruik doorOverig eigen plankgebruik (1000 m) Beschikbare planklengteTotaal vloeroppervlak (1000 m2) Beschikbare planklengteVerzamelingen (stuks)Charters (x 1 000) Beschikbare planklengteVerzamelingen (stuks)Kaarten/tekeningen (x 1 000) Beschikbare planklengteVerzamelingen (stuks)Foto's (x 1 000) Beschikbare planklengteVerzamelingen (stuks)Audiovisuele collecties (x 1 000) Beschikbare planklengteVerzamelingen (stuks)Microfiches/films (x 1 000) OnderhoudssituatieTotaal planklengte in eigen gebruik (%) Onderhoudssituatie(Ruim)voldoende (%) OnderhoudssituatieRestaureren nodig (%) OnderhoudssituatieConserveren nodig (%) DienstverleningBezoeken/bezoekersAantal bezoeken (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersTotaal aantal bezoekers (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersGenealogisch onderzoek (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersOverig onderzoek (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxTotale informatie per brief/fax (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxGenealogisch onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxOverig onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailTotale informatie per e-mail (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailGenealogisch onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailOverig onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningHeeft eigen website (%) DienstverleningAantal hits algemene pagina's (x 1 000) DienstverleningAantal hits themapagina's (x 1 000) FaciliteitenRestauratie/conserveringsatelier (%) FaciliteitenExpositieruimte (%) FaciliteitenHistorische bibliotheek (%) FaciliteitenStudiezaal (%) FaciliteitenAantal plaatsen studiezaal (x 1 000) FaciliteitenOppervlakte studiezaal (1000 m2) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefVaste openingstijden (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefOok op afspraak toegankelijk (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefAlleen op afspraak toegankelijk (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefGemiddeld aantal uren open per week (uren) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenVia inventarislijst (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenVia plaatsingslijst (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenNiet toegankelijk (%) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingTotaal mensjaren (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchivistiek A (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchivistiek B (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingSOD II (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingSOD I (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchief-restaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchief-restaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchief-restaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenMensjaren, naar opleidingUitzend-krachten (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingTotaal personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingTotaal bezoldigd personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingArchivistiek A (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingArchivistiek B (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingSOD II (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingSOD I (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingArchief-restaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingArchief-restaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingArchief-restaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingUitzend-krachten (absoluut) Personeel archiefdienstenAant. werkende personen, naar opleidingVrijwilligers (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënTotaal personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënTotaal bezoldigd personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënArchivistiek A (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënArchivistiek B (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënSOD II (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënSOD I (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënArchief-restaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënArchief-restaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënArchief-restaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënUitzend-krachten (absoluut) Personeel archiefdienstenBeherende secretarieënVrijwilligers (absoluut) ExploitatieBedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenRijk (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenProvincies (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenGemeenten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenWaterschappen (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenVerkoop (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenLeges (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenTotale bedrijfslasten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenPersonele kosten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenMateriële kosten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenKapitaalskosten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenHuisvestingskosten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenOverige kosten (1 000 euro)
Totale capaciteit 329 845 160 40 645 182 462 422 54 169 141,2 389,4 1.574,7 7.075,4 55,7 3.245,8 100 82 6 12 471,3 188,8 99,0 67,0 22,8 35 23 9 2 13 6 5 2 15 2.400 170 9 14 42 60 4,3 17,7 79 70 21 23 68 16 16 1.190 124 335 84 21 36 28 11 36 10 103 175 226 2.419 1.529 164 342 103 23 43 51 12 46 22 146 245 332 890 940 879 12 35 15 61 256 345 7 9 5 14 67 55 61 73.480 20.829 19 45.860 2.219 1.595 430 2.528 73.480 38.236 10.604 5.896 10.278 8.466
0 tot 500 meter 49 17 3 0 14 5 8 10 0 4 3,3 44,3 5,8 189,7 2,5 92,2 100 84 5 11 14,1 7,2 2,2 1,0 3,9 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 - - 13 40 0,2 0,8 65 90 35 15 73 13 14 1 - 1 - - - - - - - - - - 4 2 - 2 - - - - - - - - - - 2 152 146 1 10 5 9 38 59 - - - 1 14 8 6 32 - - 18 14 - - 0 32 12 2 2 9 6
500 tot 1000 meter 112 84 9 1 73 28 44 51 2 20 15,8 54,2 68,5 622,8 8,9 371,8 100 88 5 7 28,2 17,8 8,2 5,0 4,6 4 2 2 0 2 0 0 1 5 58 6 - 7 23 42 0,5 1,9 73 79 27 19 70 14 15 34 3 12 2 1 5 5 - - - 2 1 3 112 59 7 15 3 1 6 17 - - 1 3 2 5 53 365 352 5 8 5 28 108 141 2 9 2 4 19 22 13 2.566 - - 1.907 651 6 3 - 2.566 1.567 380 115 329 175
1000 tot 1500 meter 51 62 11 0 51 27 24 33 3 15 8,0 25,4 175,4 308,3 2,5 133,5 100 87 4 9 19,3 10,5 4,4 2,0 3,5 2 1 0 0 0 0 0 0 4 146 0 2 2 28 50 0,2 0,9 70 82 30 18 74 9 17 32 4 13 1 - 2 3 - - - - 4 4 51 42 4 14 3 - 4 6 - - - - 4 5 9 190 183 1 4 2 13 63 66 4 - 2 4 10 14 7 1.676 - - 1.623 27 2 3 21 1.676 1.161 222 64 81 147
1500 tot 2500 meter 54 104 17 2 84 24 60 52 7 25 13,4 36,2 137,7 821,7 5,4 267,5 100 82 7 11 80,6 26,8 12,1 9,0 5,3 5 3 2 0 1 0 0 0 12 74 8 - 14 61 83 0,8 3,4 89 69 11 27 69 16 15 106 13 46 4 3 3 1 - - - 3 3 29 299 125 15 51 5 4 5 4 - - - 5 3 34 174 185 161 3 9 4 10 39 60 0 0 0 4 21 11 23 5.653 316 - 4.060 1.013 34 5 225 5.653 3.718 715 330 491 399
2500 meter en meer 64 579 120 36 423 97 326 243 99 81 100,7 229,3 1.187,3 5.132,8 36,4 2.380,9 100 69 10 22 329,1 126,5 72,1 49,0 5,5 23 16 5 1 11 6 4 1 54 2.120 156 44 48 92 97 2,6 10,7 98 27 2 35 57 26 17 1.018 103 263 77 17 25 19 11 36 10 98 168 191 1.953 1.302 138 260 92 18 29 24 12 46 21 139 236 287 652 49 37 1 5 0 1 7 19 - - - 1 2 - 12 63.553 20.513 19 38.252 515 1.554 419 2.280 63.553 31.779 9.284 5.384 9.368 7.738
Bron: CBS.
Verklaring van tekens