Archiefbewaarplaatsen naar capaciteit, 2000

Archiefbewaarplaatsen naar capaciteit, 2000

Beschikbare planklengte Aantal archief-bewaar-plaatsen (absoluut) Beschikbare planklengte Totale planklengte (1000 m) Beschikbare planklengte Niet in gebruik (1000 m) Beschikbare planklengte Verhuurd aan derden (1000 m) Beschikbare planklengte In eigen gebruik Totaal in eigen gebruik (1000 m) Beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaarheid Niet/beperkt openbaar (1000 m) Beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaarheid Wel openbaar (1000 m) Beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaarheid In gebruik door Overheid (1000 m) Beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaarheid In gebruik door Personen/bedrijven (1000 m) Beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaarheid In gebruik door Overig eigen plankgebruik (1000 m) Beschikbare planklengte Totaal vloeroppervlak (1000 m2) Beschikbare planklengte Verzamelingen (stuks) Charters (x 1 000) Beschikbare planklengte Verzamelingen (stuks) Kaarten/tekeningen (x 1 000) Beschikbare planklengte Verzamelingen (stuks) Foto's (x 1 000) Beschikbare planklengte Verzamelingen (stuks) Audiovisuele collecties (x 1 000) Beschikbare planklengte Verzamelingen (stuks) Microfiches/films (x 1 000) Onderhoudssituatie Totaal planklengte in eigen gebruik (%) Onderhoudssituatie (Ruim)voldoende (%) Onderhoudssituatie Restaureren nodig (%) Onderhoudssituatie Conserveren nodig (%) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoeken (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Totaal aantal bezoekers (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Totale informatie per brief/fax (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Totale informatie per e-mail (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Heeft eigen website (%) Dienstverlening Aantal hits algemene pagina's (x 1 000) Dienstverlening Aantal hits themapagina's (x 1 000) Faciliteiten Restauratie/conserveringsatelier (%) Faciliteiten Expositieruimte (%) Faciliteiten Historische bibliotheek (%) Faciliteiten Studiezaal (%) Faciliteiten Aantal plaatsen studiezaal (x 1 000) Faciliteiten Oppervlakte studiezaal (1000 m2) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Vaste openingstijden (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Ook op afspraak toegankelijk (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Alleen op afspraak toegankelijk (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Gemiddeld aantal uren open per week (uren) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Via inventarislijst (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Via plaatsingslijst (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Niet toegankelijk (%) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Totaal mensjaren (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archivistiek A (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archivistiek B (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding SOD II (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding SOD I (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archief-restaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archief-restaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archief-restaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Uitzend-krachten (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Totaal personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Totaal bezoldigd personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Archivistiek A (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Archivistiek B (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding SOD II (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding SOD I (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Archief-restaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Archief-restaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Archief-restaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Uitzend-krachten (absoluut) Personeel archiefdiensten Aant. werkende personen, naar opleiding Vrijwilligers (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Totaal personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Totaal bezoldigd personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Archivistiek A (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Archivistiek B (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën SOD II (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën SOD I (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Archief-restaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Archief-restaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Archief-restaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Uitzend-krachten (absoluut) Personeel archiefdiensten Beherende secretarieën Vrijwilligers (absoluut) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Rijk (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Provincies (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Gemeenten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Waterschappen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Verkoop (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Leges (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Materiële kosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kapitaalskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige kosten (1 000 euro)
Totale capaciteit 329 845 160 40 645 182 462 422 54 169 141,2 389,4 1.574,7 7.075,4 55,7 3.245,8 100 82 6 12 471,3 188,8 99,0 67,0 22,8 35 23 9 2 13 6 5 2 15 2.400 170 9 14 42 60 4,3 17,7 79 70 21 23 68 16 16 1.190 124 335 84 21 36 28 11 36 10 103 175 226 2.419 1.529 164 342 103 23 43 51 12 46 22 146 245 332 890 940 879 12 35 15 61 256 345 7 9 5 14 67 55 61 73.480 20.829 19 45.860 2.219 1.595 430 2.528 73.480 38.236 10.604 5.896 10.278 8.466
0 tot 500 meter 49 17 3 0 14 5 8 10 0 4 3,3 44,3 5,8 189,7 2,5 92,2 100 84 5 11 14,1 7,2 2,2 1,0 3,9 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 - - 13 40 0,2 0,8 65 90 35 15 73 13 14 1 - 1 - - - - - - - - - - 4 2 - 2 - - - - - - - - - - 2 152 146 1 10 5 9 38 59 - - - 1 14 8 6 32 - - 18 14 - - 0 32 12 2 2 9 6
500 tot 1000 meter 112 84 9 1 73 28 44 51 2 20 15,8 54,2 68,5 622,8 8,9 371,8 100 88 5 7 28,2 17,8 8,2 5,0 4,6 4 2 2 0 2 0 0 1 5 58 6 - 7 23 42 0,5 1,9 73 79 27 19 70 14 15 34 3 12 2 1 5 5 - - - 2 1 3 112 59 7 15 3 1 6 17 - - 1 3 2 5 53 365 352 5 8 5 28 108 141 2 9 2 4 19 22 13 2.566 - - 1.907 651 6 3 - 2.566 1.567 380 115 329 175
1000 tot 1500 meter 51 62 11 0 51 27 24 33 3 15 8,0 25,4 175,4 308,3 2,5 133,5 100 87 4 9 19,3 10,5 4,4 2,0 3,5 2 1 0 0 0 0 0 0 4 146 0 2 2 28 50 0,2 0,9 70 82 30 18 74 9 17 32 4 13 1 - 2 3 - - - - 4 4 51 42 4 14 3 - 4 6 - - - - 4 5 9 190 183 1 4 2 13 63 66 4 - 2 4 10 14 7 1.676 - - 1.623 27 2 3 21 1.676 1.161 222 64 81 147
1500 tot 2500 meter 54 104 17 2 84 24 60 52 7 25 13,4 36,2 137,7 821,7 5,4 267,5 100 82 7 11 80,6 26,8 12,1 9,0 5,3 5 3 2 0 1 0 0 0 12 74 8 - 14 61 83 0,8 3,4 89 69 11 27 69 16 15 106 13 46 4 3 3 1 - - - 3 3 29 299 125 15 51 5 4 5 4 - - - 5 3 34 174 185 161 3 9 4 10 39 60 0 0 0 4 21 11 23 5.653 316 - 4.060 1.013 34 5 225 5.653 3.718 715 330 491 399
2500 meter en meer 64 579 120 36 423 97 326 243 99 81 100,7 229,3 1.187,3 5.132,8 36,4 2.380,9 100 69 10 22 329,1 126,5 72,1 49,0 5,5 23 16 5 1 11 6 4 1 54 2.120 156 44 48 92 97 2,6 10,7 98 27 2 35 57 26 17 1.018 103 263 77 17 25 19 11 36 10 98 168 191 1.953 1.302 138 260 92 18 29 24 12 46 21 139 236 287 652 49 37 1 5 0 1 7 19 - - - 1 2 - 12 63.553 20.513 19 38.252 515 1.554 419 2.280 63.553 31.779 9.284 5.384 9.368 7.738
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang
van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling
en de financiën van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties
waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze
stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar
voor historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal archief-bewaar-plaatsen
Beschikbare planklengte
De beschikbare planklengte is het aantal strekkende meters op planken
in rekken dat beschikbaar is voor het opbergen van archiefstukken.
De beschikbare planklengte valt uiteen in planklengte niet in gebruik,
planklengte verhuurd aan derden en planklengte in eigen gebruik.
Totale planklengte
Niet in gebruik
Verhuurd aan derden
In eigen gebruik
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in planklengte met
archiefstukken die niet of beperkt openbaar zijn en met archiefstukken
die wel openbaar zijn.
Tevens is de planklengte in eigen gebruik onderverdeeld in planklengte
bezet met overheidsstukken krachtens de Archiefwet, planklengte bezet
met stukken van personen, bedrijven/stichtingen e.d. en overige
planklengte (incl. (semi-)dynamische stukken en eigen documentatie).
Totaal in eigen gebruik
Openbaarheid
Op grond van de artikelen 14 t/m 17 van de Archiefwet 1995 zijn archief-
stukken, afkomstig van de overheid, in principe openbaar, tenzij de eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de staat of
andere belangen zich daartegen verzetten. Voor archiefstukken afkomstig
van particulieren, verenigingen en bedrijven e.d. worden bij de over-
brenging van de stukken naar de archiefbewaarplaats afspraken gemaakt
omtrent het wel of niet openbaar toegankelijk zijn ervan.
Niet/beperkt openbaar
Geheime stukken, kostbare stukken e.d.
Wel openbaar
In gebruik door
Overheid
Overheidsstukken krachtens de hiervoor genoemde Archiefwet.
Personen/bedrijven
Archiefstukken afkomstig van personen, bedrijven, instellingen e.d.
Overig eigen plankgebruik
(Semi-)dynamische stukken en eigen documentatie.
Totaal vloeroppervlak
De bruto vloeroppervlakte van de depotruimte (een veelal geclimatiseerde
ruimte waar archiefbestanddelen worden bewaard) inclusief looppaden
en oppervlakte bezet met andere materialen dan archieven, uitgedrukt
in m2. Omliggende kantoorruimten worden niet meegeteld.
Verzamelingen (stuks)
Charters
Charters zijn gezegelde overeenkomsten en verdragen.
Kaarten/tekeningen
Kaarten/tekeningen in de collectie.
Foto's
Foto's in de collectie.
Audiovisuele collecties
Video's en films in de collectie.
Microfiches/films
Het aantal in het depot bewaarde archiefstukken waarvan kopieën op
microfiche of film gemaakt zijn ter voorkoming van slijtage aan het
oorspronkelijk archiefmateriaal; niet de microfiches en films die in de
bibliotheek of studiezaal aanwezig zijn.
Onderhoudssituatie
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in planklengte met
archiefstukken die in redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren,
planklengte met stukken die gerestaureerd dienen te worden, en plank-
lengte met stukken die conservering behoeven.
Totaal planklengte in eigen gebruik
(Ruim)voldoende
Stukken die in redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren.
Restaureren nodig
Restaureren: archiefstukken dienen structureel hersteld te worden,
bijvoorbeeld door aanvezelen.
Conserveren nodig
Conserveren: archiefstukken moeten nog worden geëtiketteerd, opgeborgen,
schimmelvrij gemaakt, of moeten nog worden ontzuurd en/of verfilmd
en/of uit voorzorg worden geconserveerd.
Dienstverlening
De dienstverlening door archieven wordt uitgedrukt in aantallen bezoekers
en bezoeken, informatieverstrekking per e-mail en aantallen hits op de
internetwebsite.
Bezoeken/bezoekers
Aantal bezoeken
Een bezoek van een persoon aan de studiezaal van een bepaald archief
op één dag. Bezoekt iemand meer dan één keer op dezelfde dag
hetzelfde archief dan wordt dit geteld als één bezoek.
Aantal bezoekers
Personen die in het verslagjaar de studiezaal van een bepaald archief
bezoeken. Per verslagjaar wordt een persoon maar één keer geteld, ook
als deze in een verslagjaar hetzelfde archief meerdere keren bezocht.
Totaal aantal bezoekers
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie door archieven verstrekt aan ministeries en andere overheids-
instellingen.
Informatie per brief/fax
Totale informatie per brief/fax
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie door archieven verstrekt aan ministeries en andere overheids-
instellingen.
Informatie per e-mail
Totale informatie per e-mail
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie door archieven verstrekt aan ministeries en andere overheids-
instellingen.
Heeft eigen website
Voor zover archieven beschikken over een eigen website is gevraagd of er
geteld werd hoeveel bezoekers op de hoofdpagina (algemene pagina) terecht
kwamen. Daarnaast is tevens gevraagd in hoeverre de achterliggende thema-
pagina's (eigen databases) werden geraadpleegd. Aangezien er nog geen
uniformiteit in de waarneming bestaat zijn de uitkomsten onderling niet
vergelijkbaar.
Aantal hits algemene pagina's
Het aantal hits/aantal keren dat er iemand binnenkomt op de hoofdpagina.
Aantal hits themapagina's
Het aantal hits/aantal keren dat er iemand binnenkomt op themapagina's
en/of databases die 'onder' de hoofdpagina zijn opgeslagen.
Faciliteiten
Archieven kennen faciliteiten (voorzieningen/diensten/functies).
Het kan hier gaan om een ruimte waar materiaal kan worden opgeknapt
(restauratie/conserveringsatelier); een expositieruimte (met daarin
archiefmateriaal tentoongesteld); een historische bibliotheek (bevat
veelal onderzoeksresultaten op basis van archiefmateriaal); een studiezaal
(een plek met tafels en stoelen waar men archiefmateriaal kan inzien).
Restauratie/conserveringsatelier
Een ruimte waar archiefmateriaal kan worden opgeknapt.
Expositieruimte
Een ruimte waar archiefmateriaal tentoongesteld kan worden.
Historische bibliotheek
Deze bevat veelal resultaten van historisch onderzoek op basis van (het
eigen) archiefmateriaal, in de vorm van boeken, tijdschriftartikelen, enz.
Studiezaal
Een ruimte in of bij een archiefbewaarplaats met tafels en stoelen waar
bezoekers archiefmateriaal kunnen inzien. Elk archief heeft een studie-
zaal.
Aantal plaatsen studiezaal
Oppervlakte studiezaal
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid archief
De tijden waarop het archief geraadpleegd kan worden: op vaste
openingstijden, op afspraak, zowel op openingstijden als op afspraak.
Vaste openingstijden
Ook op afspraak toegankelijk
Alleen op afspraak toegankelijk
Gemiddeld aantal uren open per week
Het gemiddeld aantal uren heeft betrekking op die archieven die niet
alleen op afspraak geopend zijn. Het gaat om het gemiddelde aantal uren
dat zulke archieven op vaste tijdstippen geopend zijn.
Toegankelijkheid archiefstukken
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in een deel dat
toegankelijk is middels een inventarislijst, een plaatsingslijst of niet
toegankelijk.
Via inventarislijst
Een systematische, al dan niet geautomatiseerde, beschrijving van
archiefbestanddelen met inhoudsopgave, toelichtende inleiding, e.d. Ook
dossierinventarissen vallen hieronder.
Via plaatsingslijst
Lijst met een opsomming van bestanddelen in een volgorde, die bepaald
wordt door de plaatsing van deze bestanddelen in de archiefbewaarplaats.
Niet toegankelijk
Deel van het archief dat nog moet worden gearchiveerd.
Personeel archiefdiensten
Cijfers over personeel in archiefdiensten, ongeacht of dit het statisch
of een ander archief betrof. De cijfers betreffen niet het personeel
van gemeente- en waterschapssecretarieën. De personeelssterkte wordt
uitgedrukt in het aantal personen dat in de archieven werkzaam was, en
in de omvang van hun werktijd, uitgedrukt in mensjaren.
Mensjaren, naar opleiding
Hierbij gaat het om de omvang van de werktijd van de personen die
werkzaam zijn in het archief. Een formatieplaats kan bezet zijn door
verschillende in deeltijd werkende personeelsleden.
Totaal mensjaren
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD.
SOD II
Vervolgopleiding van basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD I
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archief-restaurateur HBO-niveau
Archief-restaurateur MBO-niveau
Archief-restaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzend-krachten
Aant. werkende personen, naar opleiding
Aantal personen dat aan het eind van het verslagjaar werkzaam was in
het archief, ongeacht of dit het statisch of een ander archief betrof
en zowel betaald personeel als vrijwilligers; inclusief uitzendkrachten.
Totaal personeel
Inclusief vrijwilligers.
Totaal bezoldigd personeel
Exclusief vrijwilligers.
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD.
SOD II
Vervolgopleiding van basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD I
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archief-restaurateur HBO-niveau
Archief-restaurateur MBO-niveau
Archief-restaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzend-krachten
Vrijwilligers
Beherende secretarieën
Archieven zonder archivaris beheerd door secretarieën van gemeenten en
waterschappen.
Totaal personeel
Inclusief vrijwilligers.
Totaal bezoldigd personeel
Exclusief vrijwilligers.
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD.
SOD II
Vervolgopleiding van basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD I
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archief-restaurateur HBO-niveau
Archief-restaurateur MBO-niveau
Archief-restaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzend-krachten
Vrijwilligers
Exploitatie
De exploitatiegegevens geven de baten en lasten weer van de
archiefdiensten, zonder de gemeente- en waterschapssecretarieën.
Bedrijfsopbrengsten
Inkomsten in de vorm van subsidies van rijk, gemeenten, waterschappen en
provincies, verkoopopbrengsten en administratiekosten (leges).
Totale bedrijfsopbrengsten
Rijk
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Provincies
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Gemeenten
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Waterschappen
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Verkoop
Opbrengsten uit verkoop van reproducties, catalogi en inventaris.
Leges
Rechten, geheven door een administratie wegens beschikkingen,
afschriften van stukken, contracten enzovoort.
Overige bedrijfsopbrengsten
Alle inkomsten uit en vergoedingen voor verleende diensten (exclusief
inkomsten uit leges), ontvangen ziektegelden, overige inkomsten in
verband met personeel (inkomsten voor werkverruimende maatregelen,
WSW-personeel e.d.) en onttrekking uit de reserves.
Bedrijfslasten
Salarissen, vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid,
sociale lasten en andere personeelskosten, huishoudelijke kosten en
energiekosten, afschrijvingen, vernieuwingskosten, interest, doorbe-
rekende kosten en andere algemene kosten.
Totale bedrijfslasten
Personele kosten
Alle personeelskosten exclusief kosten ingeleend personeel en ontvangen
ziekengeld.
Materiële kosten
Alle aankopen van goederen en diensten inclusief de uitgaven aan
uitzendkrachten, maar exclusief kapitaalslasten als rente en
afschrijvingen.
Kapitaalskosten
Rente en afschrijving voor inventaris, gebouwen en terreinen.
Huisvestingskosten
Huren, gas, water, licht, onderhoud en verzekeringen.
Overige kosten