Archieven naar type, 2000

Archieven naar type, 2000

Typen archief Aantal archiefbewaarplaatsen) (absoluut) Omvang archief Totaal vloeroppervlak (1000 m2) Omvang archief Beschikbare planklengte Totale planklengte (1000 m) Omvang archief Beschikbare planklengte Niet in gebruik (1000 m) Omvang archief Beschikbare planklengte Verhuurd aan derden (1000 m) Omvang archief Beschikbare planklengte In eigen gebruik Totaal in eigen gebruik (1000 m) Omvang archief Beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaar krachtens archiefwet Niet/beperkt openbaar (1000 m) Omvang archief Beschikbare planklengte In eigen gebruik Openbaar krachtens archiefwet Wel openbaar (1000 m) Omvang archief Beschikbare planklengte In eigen gebruik Afkomstig van Overheid (1000 m) Omvang archief Beschikbare planklengte In eigen gebruik Afkomstig van Personen/bedrijven (1000 m) Omvang archief Beschikbare planklengte In eigen gebruik Afkomstig van Overige (1000 m) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Charters (x 1 000) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Kaarten/tekeningen (x 1 000) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Foto's (x 1 000) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Audiovisuele collecties (x 1 000) Omvang archief Verzamelingen (stuks) Microfiches/films (x 1 000) Grootteklasse Capaciteit beschikbare planklengte Aantal archiefbewaarplaatsen (absoluut) Grootteklasse Capaciteit beschikbare planklengte 0 tot 500 meter (absoluut) Grootteklasse Capaciteit beschikbare planklengte 500 tot 1000 meter (absoluut) Grootteklasse Capaciteit beschikbare planklengte 1000 tot 1500 meter (absoluut) Grootteklasse Capaciteit beschikbare planklengte 1500 tot 2500 meter (absoluut) Grootteklasse Capaciteit beschikbare planklengte 2500 meter en meer (absoluut) Grootteklasse Grootte verzamelingen (percentages) Charters (%) Grootteklasse Grootte verzamelingen (percentages) Kaarten/tekeningen (%) Grootteklasse Grootte verzamelingen (percentages) Foto's (%) Grootteklasse Grootte verzamelingen (percentages) Audiovisuele collecties (%) Grootteklasse Grootte verzamelingen (percentages) Microfiches/films (%) Grootteklasse Grootte verzamelingen (percentages) Digitale bestanden (%) Archief-restaurateur LBO-niveau Totaal planklengte in eigen gebruik (%) Archief-restaurateur LBO-niveau (Ruim) voldoende (%) Archief-restaurateur LBO-niveau Restaureren nodig (%) Archief-restaurateur LBO-niveau Conserveren nodig (%) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoeken (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Totaal aantal bezoekers (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Bezoeken/bezoekers Aantal bezoekers Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Totale informatie per brief/fax (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per brief/fax Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Totale informatie per e-mail (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Genealogisch onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Overig onderzoek (x 1 000) Dienstverlening Informatie per e-mail Ambtelijke informatie (x 1 000) Dienstverlening Heeft eigen website (%) Dienstverlening Aantal hits algemene pagina's (x 1 000) Dienstverlening Aantal hits thema pagina's (x 1 000) Faciliteiten Restauratie/conserveringsatelier (%) Faciliteiten Expositieruimte (%) Faciliteiten Historische bibliotheek (%) Faciliteiten Studiezaal (%) Faciliteiten Aantal plaatsen studiezaal (x 1 000) Faciliteiten Oppervlakte studiezaal (1000 m2) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Vaste openingstijden (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Ook op afspraak toegankelijk (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Alleen op afspraak toegankelijk (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archief Gemiddeld aantal uren open per week (aantal) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Via inventarislijst (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Via plaatsingslijst (%) Toegankelijkheid Toegankelijkheid archiefstukken Niet toegankelijk (%) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Totaal personeel (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Totaal bezoldigd personeel (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archivistiek A (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archivistiek B (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding SOD II (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding SOD I (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Archiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Uitzendkrachten (absoluut) Personeel van archiefdiensten Aantal werkende personen, n. opleiding Vrijwilligers (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Totaal mensjaren (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archivistiek A (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archivistiek B (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding SOD II (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding SOD I (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Archiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Mensjaren, naar opleiding Uitzendkrachten (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Totaal personeel (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Totaal bezoldigd personeel (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Archivistiek A (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Archivistiek B (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Archiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën VVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën SOD II (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën SOD I (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Archiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Archiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Archief-restaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Overige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Overige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Uitzendkrachten (absoluut) Personeel van archiefdiensten Personeel beherende secretarieën Vrijwilligers (absoluut) Exploitatie Baten Totale baten (1 000 euro) Exploitatie Baten Rijk (1 000 euro) Exploitatie Baten Provincies (1 000 euro) Exploitatie Baten Gemeenten (1 000 euro) Exploitatie Baten Waterschappen (1 000 euro) Exploitatie Baten Verkoop (1 000 euro) Exploitatie Baten Leges (1 000 euro) Exploitatie Baten Overige baten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Totale lasten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Personeelskosten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Kapitaalslasten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Materiële kosten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (1 000 euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (1 000 euro)
Totaal alle archieven 329 141,2 845 160 40 645 182 462 422 54 169 389,4 1.574,7 7.075,4 55,7 3.245,8 329 49 112 51 54 64 97 94 100 19 89 32 100 82 6 12 471,3 188,8 99,0 67,2 22,8 35 23 9 2 13 6 5 2 15 2.400 170 9 14 42 60 4,3 17,7 79 70 21 23 68 16 16 2.419 1.529 164 342 103 23 43 51 12 46 22 146 245 332 890 1.191 124 335 84 21 36 28 11 36 10 103 175 226 940 879 12 35 15 61 256 345 7 9 5 14 67 55 61 73.480 20.829 19 45.860 2.219 1.595 430 2.528 73.480 38.236 5.896 10.604 10.278 8.466
Rijksarchief 12 60,1 311 58 27 226 46 179 147 67 12 148,7 657,2 1.157,7 4,1 911,4 12 - - - 1 11 100 100 100 92 100 - 100 80 7 13 156,7 48,6 32,5 14,6 1,5 15 11 3 1 5 4 1 0 92 1.899 79 92 75 100 100 1,2 4,7 100 25 - 41 69 24 8 893 567 85 80 47 1 7 12 8 29 15 64 136 84 326 440 55 104 44 0 6 9 7 23 5 40 90 57 26.029 19.523 - 4.012 - 1.232 250 1.012 26.029 14.923 2.537 3.766 2.994 1.809
Gemeentearchief 59 30,9 201 47 5 149 41 107 85 29 34 64,4 515,2 3.226,9 38,5 1.505,7 59 1 14 4 9 30 97 100 100 56 96 25 100 69 11 20 167,9 64,1 32,8 26,9 4,4 8 5 2 0 5 2 3 1 21 203 73 18 36 83 100 1,2 5,4 98 40 2 31 54 23 23 950 631 43 166 42 13 22 12 4 13 7 56 84 167 320 490 38 144 28 13 19 7 4 9 5 43 68 114 32.323 - 19 31.342 7 169 151 635 32.323 14.607 1.720 4.576 5.933 5.488
Streekarchief 17 10,4 72 9 5 58 7 50 41 11 6 39,4 94,2 875,5 1,3 295,0 17 - - 2 4 11 100 100 100 27 100 - 100 61 10 29 63,7 31,1 17,3 12,2 1,5 2 1 0 0 1 0 0 0 55 66 8 24 20 100 93 0,5 1,9 100 7 - 36 45 38 16 310 211 19 67 12 5 6 3 - 4 - 23 24 48 99 173 16 59 10 5 6 3 - 4 - 19 16 34 11.372 1.306 - 8.790 214 179 28 854 11.372 6.082 1.376 1.809 1.172 934
Streekarchivariaat 13 4,4 32 5 0 27 9 18 16 3 9 3,6 44,7 780,7 1,3 64,8 13 - - 2 6 4 100 100 100 33 100 30 100 73 11 15 16,8 4,8 2,0 2,6 0,2 1 1 0 0 0 0 0 0 52 26 4 9 26 74 100 0,4 2,0 92 61 8 33 70 16 14 216 71 11 16 2 - 5 5 - - - - 1 30 145 55 9 16 1 - 3 3 - - - - 1 22 1.746 - - 1.595 108 16 - 27 1.746 1.345 18 232 56 95
Gemeentesecretarie 203 31,8 202 34 2 166 71 93 110 6 50 122,3 182,3 862,3 9,3 407,9 203 43 87 38 29 6 97 92 99 5 91 37 100 89 4 7 63,7 38,8 14,1 10,4 14,3 8 4 3 0 2 0 0 1 5 207 7 1 4 18 42 0,8 3,3 74 85 26 19 73 12 15 896 835 12 34 15 55 239 334 7 5 5 12 65 52 61 . . . . . . . . . . . . . .
Waterschapssecretarie 13 1,3 10 3 - 7 3 4 5 0 2 7,4 8,9 141,2 0,6 0,1 13 4 7 2 1 - 92 81 100 - - 100 100 87 2 11 0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - 27 8 0,0 0,1 23 92 77 6 82 10 8 44 44 - 2 - 6 16 10 - 4 - 2 1 2 - . . . . . . . . . . . . . .
Waterschapsarchiefdienst 12 2,4 16 3 0 13 4 10 11 0 2 3,6 72,2 31,1 0,5 60,9 12 1 4 3 3 1 92 100 100 - 92 - 100 74 9 17 2,0 1,1 0,2 0,4 0,5 0 0 0 - 0 0 0 - 8 - - 8 17 75 92 0,1 0,3 67 75 33 23 73 13 14 50 50 7 12 - 4 3 19 - 1 - 2 - 2 - 32 5 12 - 3 2 6 - 1 - 1 - 1 2.010 - - 121 1.890 - - - 2.010 1.279 245 222 124 141
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en
aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling
en de financiële exploitatie van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties
waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze
stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar
voor historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal archiefbewaarplaatsen)
Bewaarplaats voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden.
De archiefbewaarplaatsen vallen uiteen in twee groepen, te weten de
archiefdiensten en archiefbeherende secretarieën.
Een archief(dienst) is een instelling of onderdeel daarvan met een
bewaarfunctie voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden, en wordt
beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Een archiefbeherende secretarie is de secretarie van een gemeente
of waterschap; deze heeft mede als functie het bewaren van
archiefstukken van de eigen instelling of organisatie. Zo'n
secretarie heeft geen speciaal benoemde archivaris.
Omvang archief
De omvang van een archief wordt uitgedrukt in het totaal vloeroppervlak,
de beschikbare planklengte en de omvang en aard van de verzameling
archiefstukken
Totaal vloeroppervlak
De bruto vloeroppervlakte van de depotruimte (een veelal geclimatiseerde
ruimte waar archiefbestanddelen worden bewaard) inclusief looppaden en
oppervlakte bezet met andere materialen dan archieven, uitgedrukt in m2.
Omliggende kantoorruimten worden niet meegeteld.
Beschikbare planklengte
De beschikbare planklengte is het aantal strekkende meters op planken
in rekken dat beschikbaar is voor het opbergen van archiefstukken.
De beschikbare planklengte valt uiteen in planklengte niet in gebruik,
planklengte verhuurd aan derden en planklengte in eigen gebruik.
Totale planklengte
Niet in gebruik
Verhuurd aan derden
In eigen gebruik
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in planklengte met
archiefstukken die niet of beperkt openbaar zijn en met archiefstukken
die wel openbaar zijn.
Tevens is de planklengte in eigen gebruik onderverdeeld in planklengte
bezet met overheidsstukken krachtens de Archiefwet, planklengte bezet
met stukken van personen, bedrijven/ stichtingen e.d., en overige
planklengte (incl. (semi-)dynamische stukken en eigen documentatie).
Totaal in eigen gebruik
Openbaar krachtens archiefwet
Niet/beperkt openbaar
Wel openbaar
Openbaar krachtens archiefwet.
Op grond van de artikelen 14 t/m 17 van de Archiefwet 1995 zijn archief-
stukken afkomstig van de overheid in principe openbaar, tenzij de eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de staat of
andere belangen zich daartegen verzetten. Voor archiefstukken afkomstig
van particulieren, verenigingen en bedrijven e.d. worden bij de over-
brenging van de stukken naar de archiefbewaarplaats afspraken gemaakt
omtrent het wel of niet openbaar toegankelijk zijn ervan.
Afkomstig van
Overheid
Overheidsstukken krachtens de hiervoor genoemde Archiefwet.
Personen/bedrijven
Archiefstukken afkomstig van personen, bedrijven, instellingen e.d.
Overige
(Semi-)dynamische stukken en eigen documentatie.
Verzamelingen (stuks)
Charters
Aantal gezegelde overeenkomsten en verdragen in de collectie.
Kaarten/tekeningen
Aantal kaarten en tekeningen in de collectie.
Foto's
Aantal foto's in de collectie.
Audiovisuele collecties
Aantal video's en films in de collectie.
Microfiches/films
Het aantal in het depot bewaarde archiefstukken waarvan kopieën op
microfiche of film gemaakt zijn ter voorkoming van slijtage aan het
oorspronkelijk archiefmateriaal; niet de microfiches en films die in de
bibliotheek of studiezaal aanwezig zijn.
Grootteklasse
Capaciteit beschikbare planklengte
Aantallen archieven verdeeld in enkele grootteklassen van beschikbare
planklengte.
Aantal archiefbewaarplaatsen
Bewaarplaats voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden.
De archiefbewaarplaatsen vallen uiteen in twee groepen, te weten de
archiefdiensten en archiefbeherende secretarieën.
Een archief(dienst) is een instelling of onderdeel daarvan met een
bewaarfunctie voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden, en wordt
beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Een archiefbeherende secretarie is de secretarie van een gemeente
of waterschap; deze heeft mede als functie het bewaren van
archiefstukken van de eigen instelling of organisatie. Zo'n
secretarie heeft geen speciaal benoemde archivaris.
0 tot 500 meter
500 tot 1000 meter
1000 tot 1500 meter
1500 tot 2500 meter
2500 meter en meer
Grootte verzamelingen (percentages)
Aantallen archieven die de beschikking hebben over bepaalde soorten
verzamelingen.
Charters
Percentage archieven met charters (gezegelde overeenkomsten en verdragen)
in hun collectie.
Kaarten/tekeningen
Percentage archieven met kaarten en tekeningen in hun collectie.
Foto's
Percentage archieven met foto's in hun collectie.
Audiovisuele collecties
Percentage archieven met video's en films in hun collectie.
Microfiches/films
Percentage archieven met gekopieerde gegevens in hun collectie.
Het betreft in het depot bewaarde archiefstukken waarvan kopieën op
microfiche of film gemaakt zijn ter voorkoming van slijtage aan het
oorspronkelijk archiefmateriaal; niet de microfiches en films die in de
bibliotheek of studiezaal aanwezig zijn.
Digitale bestanden
Percentage archieven met dragers van digitaal opgeslagen gegevens in
hun collectie. Het betreft hier de digitale opslag van gegevens op
dragers als floppies/diskettes, tapes, cd's. Het gaat erom of deze
bestanden, indien in depot aanwezig, nog met behulp van aanwezige
elektronische leesapparatuur toegankelijk zijn.
Archief-restaurateur LBO-niveau
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in planklengte met
archiefstukken die in redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren,
planklengte met stukken die gerestaureerd dienen te worden, en
planklengte met stukken die conservering behoeven.
Totaal planklengte in eigen gebruik
(Ruim) voldoende
Stukken die in redelijke tot goede staat van onderhoud verkeren.
Restaureren nodig
Restaureren: archiefstukken dienen structureel hersteld te worden,
bijvoorbeeld door aanvezelen.
Conserveren nodig
Conserveren: archiefstukken moeten nog worden geëtiketteerd, opgeborgen,
schimmelvrij gemaakt, of moeten nog worden ontzuurd en/of verfilmd
en/of uit voorzorg worden geconserveerd.
Dienstverlening
De dienstverlening door archieven wordt uitgedrukt in aantallen bezoekers
en bezoeken, informatieverstrekking per mail en aantallen hits op de
internet-website.
Bezoeken/bezoekers
Aantal bezoeken
Een bezoek van een persoon aan de studiezaal van een bepaald archief
op één dag. Bezoekt iemand meer dan één keer op dezelfde dag
hetzelfde archief dan wordt dit geteld als één bezoek.
Aantal bezoekers
Personen, die de studiezaal bezochten. Elke persoon telt één keer mee, ook
als die verschillende keren in het verslagjaar het archief bezocht.
Totaal aantal bezoekers
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie verstrekt aan ministeries en andere overheidsinstellingen.
Informatie per brief/fax
Totale informatie per brief/fax
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie verstrekt aan ministeries en andere overheidsinstellingen.
Informatie per e-mail
Totale informatie per e-mail
Genealogisch onderzoek
Stamboomonderzoek.
Overig onderzoek
Ambtelijke informatie
Informatie verstrekt aan ministeries en andere overheidsinstellingen.
Heeft eigen website
Voor zover archieven beschikten over een eigen website is gevraagd of er
geteld werd hoeveel bezoekers op de hoofdpagina (algemene pagina) terecht
kwamen. Daarnaast is tevens gevraagd in hoeverre de achterliggende thema
pagina's (eigen databases) werden geraadpleegd. Aangezien er nog geen
uniformiteit in de waarneming bestaat zijn de uitkomsten onderling niet
vergelijkbaar.
Aantal hits algemene pagina's
Aantal malen dat er iemand binnenkomt op de hoofdpagina.
Aantal hits thema pagina's
Aantal malen dat er iemand terecht komt op themapagina's en/of databases
die 'onder' de hoofdpagina zijn opgeslagen.
Faciliteiten
Archieven kennen faciliteiten (voorzieningen/diensten/functies).
Het kan hier gaan om een ruimte waar materiaal kan worden opgeknapt
(restauratie/conserveringsatelier), een expositieruimte (met daarin
archiefmateriaal tentoongesteld), een historische bibliotheek (bevat
veelal onderzoeksresultaten naar archiefmateriaal); een studiezaal (een
plek met tafels en stoelen waar je archiefmateriaal kunt inzien).
Restauratie/conserveringsatelier
Een ruimte waar archiefmateriaal kan worden opgeknapt.
Expositieruimte
Een ruimte waar archiefmateriaal kan worden tentoongesteld.
Historische bibliotheek
Deze bevat veelal resultaten van historisch onderzoek op basis van (het
eigen) archiefmateriaal, in de vorm van boeken, tijdschriftartikelen, enz.
Studiezaal
Een ruimte in of bij een archiefbewaarplaats met tafels en stoelen waar
bezoekers archiefmateriaal kunnen inzien.
Aantal plaatsen studiezaal
Oppervlakte studiezaal
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid archief
De tijden waarop het archief geraadpleegd kan worden: op vaste
openingstijden, op afspraak, zowel op openingstijden alsook op afspraak.
Vaste openingstijden
Ook op afspraak toegankelijk
Alleen op afspraak toegankelijk
Gemiddeld aantal uren open per week
Het gemiddeld aantal uren heeft betrekking op die archieven die niet
alleen op afspraak geopend zijn. Het gaat om het gemiddelde aantal
uren dat zulke archieven op vaste tijdstippen geopend zijn.
Toegankelijkheid archiefstukken
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in een deel dat
toegankelijk is middels een inventarislijst, een plaatsingslijst of niet
toegankelijk.
Via inventarislijst
Een systematische, al dan niet geautomatiseerde, beschrijving van
archiefbestanddelen met inhoudsopgave, toelichtende inleiding, e.d. Ook
dossierinventarissen vallen hieronder.
Via plaatsingslijst
Lijst met een opsomming van bestanddelen in een volgorde, die bepaald
wordt door de plaatsing van deze bestanddelen in de archief-
bewaarplaats.
Niet toegankelijk
Deel van het archief dat nog moet worden gearchiveerd.
Personeel van archiefdiensten
Personeel in archiefdiensten, ongeacht of dit het statisch of een ander
archief betrof. De cijfers betreffen niet het personeel van gemeenten en
waterschapssecretarieën. De personeelssterkte wordt uitgedrukt in het
aantal personen dat in de archieven werkzaam was, en in de omvang van
hun werktijd, uitgedrukt in mensjaren.
Aantal werkende personen, n. opleiding
Aantal personen dat aan het eind van het verslagjaar werkzaam was in
het archief, ongeacht of dit het statisch of een ander archief betrof,
en zowel betaald personeel als vrijwilligers; inclusief uitzendkrachten.
Totaal personeel
Totaal bezoldigd personeel
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD.
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
SOD II
Vervolgopleiding van Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD I
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archiefrestaurateur HBO-niveau
Archiefrestaurateur MBO-niveau
Archiefrestaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzendkrachten
Vrijwilligers
Mensjaren, naar opleiding
Hierbij gaat het om de omvang van de werktijd van de personen die
werkzaam zijn in het archief. Eén formatieplaats kan bezet zijn door
verschillende in deeltijd werkende personeelsleden.
Totaal mensjaren
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD.
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
SOD II
Vervolgopleiding van Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD I
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archiefrestaurateur HBO-niveau
Archiefrestaurateur MBO-niveau
Archiefrestaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzendkrachten
Personeel beherende secretarieën
Archieven zonder archivaris beheerd door secretarieën van gemeenten en
waterschappen.
Totaal personeel
Inclusief vrijwilligers.
Totaal bezoldigd personeel
Exclusief vrijwilligers.
Archivistiek A
Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam in de archiefwetenschappen (was Hoger
Archiefambtenaar).
Archivistiek B
Opleiding aan de Hogeschool Amsterdam in samenwerking met de
Archiefschool Amsterdam tot informatiemanager/archivaris (was Middelbaar
Archiefambtenaar).
Archiefassistent LBO-niveau
VVA (ook HMDI)
VVA=Opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer aan de SOD.
HMDI=Hogere opleiding informatievoorziening aan de SOD (Stichting
Opleiding en examens voor Documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie).
SOD II
Vervolgopleiding van Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens
voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
SOD I
Basisopleiding SOD (Stichting Opleiding en examens voor
Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie).
Archiefrestaurateur HBO-niveau
Archiefrestaurateur MBO-niveau
Archief-restaurateur LBO-niveau
Overige opl. HBO/universitair niveau
Overige opl. MBO en lager niveau
Uitzendkrachten
Vrijwilligers
Exploitatie
De exploitatiegegevens geven de baten en lasten weer van de
archiefdiensten, zonder de gemeente- en waterschapssecretarieën.
Baten
Inkomsten in de vorm van subsidies van Rijk, gemeenten, waterschappen en
provincies, verkoopopbrengsten en administratiekosten (leges).
Totale baten
Rijk
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Provincies
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Gemeenten
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Waterschappen
Som van structurele bijdragen, programmagelden/doelsubsidies, incl.
bijdragen ter dekking van eventuele tekorten; excl. vergoedingen
voor werknemers in het kader van werkverruimende maatregelen.
Verkoop
Opbrengsten uit verkoop van reproducties, catalogi en inventaris.
Leges
Rechten, geheven door een administratie wegens beschikkingen,
afschriften van stukken, contracten enzovoort.
Overige baten
Alle inkomsten uit en vergoedingen voor verleende diensten (exclusief
inkomsten uit leges), ontvangen ziektegelden, overige inkomsten
personeelskosten (inkomsten werkverruimende maatregelen, WSW-personeel
e.d.) en onttrekking uit de reserves.
Lasten
Salarissen, vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid,
sociale lasten en andere personeelskosten, huishoudelijke kosten en
energiekosten, afschrijvingen, vernieuwingskosten, interest, door-
berekende kosten en andere algemene kosten.
Totale lasten
Personeelskosten
Alle personeelskosten exclusief kosten voor ingeleend personeel en
ontvangen ziekengeld.
Kapitaalslasten
Rente en afschrijving voor inventaris, gebouwen en terreinen.
Materiële kosten
Hieronder moet men alle aankopen van goederen en diensten verstaan,
inclusief de uitgaven aan uitzendkrachten, maar exclusief kapitaalslasten
als rente en afschrijvingen.
Huisvestingskosten
Huren, gas, water, licht, onderhoud en verzekeringen.
Overige lasten