Archieven naar type, 2000

Bewerk tabel
Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en
aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling
en de financiële exploitatie van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties
waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze
stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar
voor historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet.

Archieven naar type, 2000

Typen archief Aantal archiefbewaarplaatsen) (absoluut) Omvang archiefTotaal vloeroppervlak (1000 m2) Omvang archiefBeschikbare planklengteTotale planklengte (1000 m) Omvang archiefBeschikbare planklengteNiet in gebruik (1000 m) Omvang archiefBeschikbare planklengteVerhuurd aan derden (1000 m) Beschikbare planklengteIn eigen gebruikTotaal in eigen gebruik (1000 m) In eigen gebruikOpenbaar krachtens archiefwetNiet/beperkt openbaar (1000 m) In eigen gebruikOpenbaar krachtens archiefwetWel openbaar (1000 m) In eigen gebruikAfkomstig vanOverheid (1000 m) In eigen gebruikAfkomstig vanPersonen/bedrijven (1000 m) In eigen gebruikAfkomstig vanOverige (1000 m) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Charters (x 1 000) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Kaarten/tekeningen (x 1 000) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Foto's (x 1 000) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Audiovisuele collecties (x 1 000) Omvang archiefVerzamelingen (stuks)Microfiches/films (x 1 000) GrootteklasseCapaciteit beschikbare planklengteAantal archiefbewaarplaatsen (absoluut) GrootteklasseCapaciteit beschikbare planklengte0 tot 500 meter (absoluut) GrootteklasseCapaciteit beschikbare planklengte500 tot 1000 meter (absoluut) GrootteklasseCapaciteit beschikbare planklengte1000 tot 1500 meter (absoluut) GrootteklasseCapaciteit beschikbare planklengte1500 tot 2500 meter (absoluut) GrootteklasseCapaciteit beschikbare planklengte2500 meter en meer (absoluut) GrootteklasseGrootte verzamelingen (percentages)Charters (%) GrootteklasseGrootte verzamelingen (percentages)Kaarten/tekeningen (%) GrootteklasseGrootte verzamelingen (percentages)Foto's (%) GrootteklasseGrootte verzamelingen (percentages)Audiovisuele collecties (%) GrootteklasseGrootte verzamelingen (percentages)Microfiches/films (%) GrootteklasseGrootte verzamelingen (percentages)Digitale bestanden (%) Archief-restaurateur LBO-niveauTotaal planklengte in eigen gebruik (%) Archief-restaurateur LBO-niveau(Ruim) voldoende (%) Archief-restaurateur LBO-niveauRestaureren nodig (%) Archief-restaurateur LBO-niveauConserveren nodig (%) DienstverleningBezoeken/bezoekersAantal bezoeken (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersTotaal aantal bezoekers (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersGenealogisch onderzoek (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersOverig onderzoek (x 1 000) Bezoeken/bezoekersAantal bezoekersAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxTotale informatie per brief/fax (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxGenealogisch onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxOverig onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per brief/faxAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailTotale informatie per e-mail (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailGenealogisch onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailOverig onderzoek (x 1 000) DienstverleningInformatie per e-mailAmbtelijke informatie (x 1 000) DienstverleningHeeft eigen website (%) DienstverleningAantal hits algemene pagina's (x 1 000) DienstverleningAantal hits thema pagina's (x 1 000) FaciliteitenRestauratie/conserveringsatelier (%) FaciliteitenExpositieruimte (%) FaciliteitenHistorische bibliotheek (%) FaciliteitenStudiezaal (%) FaciliteitenAantal plaatsen studiezaal (x 1 000) FaciliteitenOppervlakte studiezaal (1000 m2) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefVaste openingstijden (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefOok op afspraak toegankelijk (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefAlleen op afspraak toegankelijk (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefGemiddeld aantal uren open per week (aantal) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenVia inventarislijst (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenVia plaatsingslijst (%) ToegankelijkheidToegankelijkheid archiefstukkenNiet toegankelijk (%) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingTotaal personeel (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingTotaal bezoldigd personeel (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchivistiek A (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchivistiek B (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingSOD II (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingSOD I (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingArchiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingUitzendkrachten (absoluut) Personeel van archiefdienstenAantal werkende personen, n. opleidingVrijwilligers (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingTotaal mensjaren (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchivistiek A (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchivistiek B (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingSOD II (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingSOD I (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingArchiefrestaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenMensjaren, naar opleidingUitzendkrachten (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënTotaal personeel (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënTotaal bezoldigd personeel (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënArchivistiek A (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënArchivistiek B (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënArchiefassistent LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënVVA (ook HMDI) (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënSOD II (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënSOD I (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënArchiefrestaurateur HBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënArchiefrestaurateur MBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënArchief-restaurateur LBO-niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënOverige opl. HBO/universitair niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënOverige opl. MBO en lager niveau (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënUitzendkrachten (absoluut) Personeel van archiefdienstenPersoneel beherende secretarieënVrijwilligers (absoluut) ExploitatieBatenTotale baten (1 000 euro) ExploitatieBatenRijk (1 000 euro) ExploitatieBatenProvincies (1 000 euro) ExploitatieBatenGemeenten (1 000 euro) ExploitatieBatenWaterschappen (1 000 euro) ExploitatieBatenVerkoop (1 000 euro) ExploitatieBatenLeges (1 000 euro) ExploitatieBatenOverige baten (1 000 euro) ExploitatieLastenTotale lasten (1 000 euro) ExploitatieLastenPersoneelskosten (1 000 euro) ExploitatieLastenKapitaalslasten (1 000 euro) ExploitatieLastenMateriële kosten (1 000 euro) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (1 000 euro) ExploitatieLastenOverige lasten (1 000 euro)
Totaal alle archieven 329 141,2 845 160 40 645 182 462 422 54 169 389,4 1.574,7 7.075,4 55,7 3.245,8 329 49 112 51 54 64 97 94 100 19 89 32 100 82 6 12 471,3 188,8 99,0 67,2 22,8 35 23 9 2 13 6 5 2 15 2.400 170 9 14 42 60 4,3 17,7 79 70 21 23 68 16 16 2.419 1.529 164 342 103 23 43 51 12 46 22 146 245 332 890 1.191 124 335 84 21 36 28 11 36 10 103 175 226 940 879 12 35 15 61 256 345 7 9 5 14 67 55 61 73.480 20.829 19 45.860 2.219 1.595 430 2.528 73.480 38.236 5.896 10.604 10.278 8.466
Rijksarchief 12 60,1 311 58 27 226 46 179 147 67 12 148,7 657,2 1.157,7 4,1 911,4 12 - - - 1 11 100 100 100 92 100 - 100 80 7 13 156,7 48,6 32,5 14,6 1,5 15 11 3 1 5 4 1 0 92 1.899 79 92 75 100 100 1,2 4,7 100 25 - 41 69 24 8 893 567 85 80 47 1 7 12 8 29 15 64 136 84 326 440 55 104 44 0 6 9 7 23 5 40 90 57 26.029 19.523 - 4.012 - 1.232 250 1.012 26.029 14.923 2.537 3.766 2.994 1.809
Gemeentearchief 59 30,9 201 47 5 149 41 107 85 29 34 64,4 515,2 3.226,9 38,5 1.505,7 59 1 14 4 9 30 97 100 100 56 96 25 100 69 11 20 167,9 64,1 32,8 26,9 4,4 8 5 2 0 5 2 3 1 21 203 73 18 36 83 100 1,2 5,4 98 40 2 31 54 23 23 950 631 43 166 42 13 22 12 4 13 7 56 84 167 320 490 38 144 28 13 19 7 4 9 5 43 68 114 32.323 - 19 31.342 7 169 151 635 32.323 14.607 1.720 4.576 5.933 5.488
Streekarchief 17 10,4 72 9 5 58 7 50 41 11 6 39,4 94,2 875,5 1,3 295,0 17 - - 2 4 11 100 100 100 27 100 - 100 61 10 29 63,7 31,1 17,3 12,2 1,5 2 1 0 0 1 0 0 0 55 66 8 24 20 100 93 0,5 1,9 100 7 - 36 45 38 16 310 211 19 67 12 5 6 3 - 4 - 23 24 48 99 173 16 59 10 5 6 3 - 4 - 19 16 34 11.372 1.306 - 8.790 214 179 28 854 11.372 6.082 1.376 1.809 1.172 934
Streekarchivariaat 13 4,4 32 5 0 27 9 18 16 3 9 3,6 44,7 780,7 1,3 64,8 13 - - 2 6 4 100 100 100 33 100 30 100 73 11 15 16,8 4,8 2,0 2,6 0,2 1 1 0 0 0 0 0 0 52 26 4 9 26 74 100 0,4 2,0 92 61 8 33 70 16 14 216 71 11 16 2 - 5 5 - - - - 1 30 145 55 9 16 1 - 3 3 - - - - 1 22 1.746 - - 1.595 108 16 - 27 1.746 1.345 18 232 56 95
Gemeentesecretarie 203 31,8 202 34 2 166 71 93 110 6 50 122,3 182,3 862,3 9,3 407,9 203 43 87 38 29 6 97 92 99 5 91 37 100 89 4 7 63,7 38,8 14,1 10,4 14,3 8 4 3 0 2 0 0 1 5 207 7 1 4 18 42 0,8 3,3 74 85 26 19 73 12 15 896 835 12 34 15 55 239 334 7 5 5 12 65 52 61 . . . . . . . . . . . . . .
Waterschapssecretarie 13 1,3 10 3 - 7 3 4 5 0 2 7,4 8,9 141,2 0,6 0,1 13 4 7 2 1 - 92 81 100 - - 100 100 87 2 11 0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - 27 8 0,0 0,1 23 92 77 6 82 10 8 44 44 - 2 - 6 16 10 - 4 - 2 1 2 - . . . . . . . . . . . . . .
Waterschapsarchiefdienst 12 2,4 16 3 0 13 4 10 11 0 2 3,6 72,2 31,1 0,5 60,9 12 1 4 3 3 1 92 100 100 - 92 - 100 74 9 17 2,0 1,1 0,2 0,4 0,5 0 0 0 - 0 0 0 - 8 - - 8 17 75 92 0,1 0,3 67 75 33 23 73 13 14 50 50 7 12 - 4 3 19 - 1 - 2 - 2 - 32 5 12 - 3 2 6 - 1 - 1 - 1 2.010 - - 121 1.890 - - - 2.010 1.279 245 222 124 141
Bron: CBS.
Verklaring van tekens