Archieven, kerngegevens

Deze publicatie heeft tot doel cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en
aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeels- samenstelling
en de financiën van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties waar
ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze stelt
de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar voor
historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
Archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1980
Frequentie: stopgezet

Archieven, kerngegevens

Perioden Soorten archiefbewaarplaatsenTotaal archiefbewaarplaatsen (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenRijksarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenGemeentearchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenStreekarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenStreekarchivariaten (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenGemeentesecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenWaterschapssecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsenWaterschapsarchiefdiensten (absoluut) Bezette planklengte (1000 m) Bezoekers/bezoekenBezoekers (x 1 000) Bezoekers/bezoekenBezoeken (x 1 000) Schriftelijke inlichtingen (x 1 000) Personeel archiefdienstenWerkzaam personeelAantal personen (absoluut) Personeel archiefdienstenWerkzaam personeelMensjaren personeel (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel in loondienstAantal personen (absoluut) Personeel archiefdienstenPersoneel in loondienstMensjaren personeel (absoluut) ExploitatieTotale baten van archiefdiensten (mln euro) ExploitatieTotale lasten van archiefdiensten (mln euro)
1980 842 12 54 5 18 517 240 7 381 87 248 55 1.604 1.510 811 766 . .
1985 706 12 68 6 19 435 159 7 440 109 324 44 1.724 1.437 833 761 34,2 34,2
1990 536 12 62 12 17 349 75 9 471 156 429 58 1.790 1.400 960 845 40,8 40,8
1995 473 12 84 14 17 300 43 11 596 199 484 38 2.159 1.302 1.139 955 55,3 55,2
2000 329 12 59 17 13 203 13 12 645 189 471 48 2.419 1.191 1.197 965 73,5 73,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens