Chemische bestrijding door overheidsinstellingen, 1992-2018

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen, 1992-2018

Overheidsinstellingen Toepassingssectoren Bestrijdingsmiddelen Perioden Gebruik in kg werkzame stof (kg werkzame stof)
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Totaal 2018 963
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Herbiciden 2018 835
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Insecticiden 2018 128
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Fungiciden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Overige stoffen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden 2,4-D 2018 172
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Amitrol 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Dalapon 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 117
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Dicamba 2018 50
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Dichlobenil 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Diuron 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Fluroxypyr-meptyl 2018 173
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Glyfosaat 2018 74
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Glufosinaat-ammonium 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden MCPA 2018 237
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Mecoprop-P 2018 94
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Simazin 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Triclopyr 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Overige herbiciden 2018 35
Totaal overheidsinstellingen Sportvelden Overige insecticiden 2018 11
Rijkswaterstaat Sportvelden Totaal 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Herbiciden 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Insecticiden 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Fungiciden 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Overige stoffen 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden 2,4-D 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Amitrol 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Dalapon 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Dicamba 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Dichlobenil 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Diuron 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Fluroxypyr-meptyl 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Glyfosaat 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Glufosinaat-ammonium 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden MCPA 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Mecoprop-P 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Simazin 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Triclopyr 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Overige herbiciden 2018 0
Rijkswaterstaat Sportvelden Overige insecticiden 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Totaal 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Herbiciden 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Insecticiden 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Fungiciden 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Overige stoffen 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden 2,4-D 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Amitrol 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Dalapon 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Dicamba 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Dichlobenil 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Diuron 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Fluroxypyr-meptyl 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Glyfosaat 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Glufosinaat-ammonium 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden MCPA 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Mecoprop-P 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Simazin 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Triclopyr 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Overige herbiciden 2018 0
Ministerie van Defensie Sportvelden Overige insecticiden 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Totaal 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Herbiciden 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Insecticiden 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Fungiciden 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Overige stoffen 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden 2,4-D 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Amitrol 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Dalapon 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Dicamba 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Dichlobenil 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Diuron 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Fluroxypyr-meptyl 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Glyfosaat 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Glufosinaat-ammonium 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden MCPA 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Mecoprop-P 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Simazin 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Triclopyr 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Overige herbiciden 2018 0
Rail Infrabeheer Sportvelden Overige insecticiden 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Totaal 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Herbiciden 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Insecticiden 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Fungiciden 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Overige stoffen 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden 2,4-D 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Amitrol 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Dalapon 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Dicamba 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Dichlobenil 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Diuron 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Fluroxypyr-meptyl 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Glyfosaat 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden Glufosinaat-ammonium 2018 0
Provinciale instellingen Sportvelden MCPA 2018 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, cijfers over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen.
Gebruik van bestrijdingsmiddelen is van nut bij het beheer van openbare terreinen, maar vormt eveneens een milieugevaar. Van overheidsinstellingen mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. De betrokken overheidsinstellingen zijn: gemeenten, waterschappen, provinciale instellingen, Rail Infrabeheer, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie. Al deze overheden zijn actief in het terreinbeheer.

De tabel van bestrijdingsmiddelengebruik bevat per groep van overheidsinstellingen het totale middelengebruik, maar ook het gebruik per groep van middelen, zoals tegen insecten, of tegen onkruiden. Het gebruik wordt telkens uitgedrukt in kg werkzame stof, een percentage van het handelsproduct. Voor onkruidbestrijding is het gebruik weergegeven voor de in omvang belangrijkste stoffen. De gegevens zijn verder gegroepeerd naar toepassingssector, zoals beplantingen, sportvelden en verhardingen.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot 2018

Frequentie: onregelmatig, eens per 3 tot 6 jaar. Frequentie per 4 wordt nagestreefd.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijziging per 31 maart 2022:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 7 februari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Overheidsinstellingen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 15 oktober 2019:
De gebruikscijfers per provincie zijn opgenomen in een aparte tabel Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Bij gemeenten is bijgeschat met vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wijzigingen per 29 september 2017:
- de cijfers over 2013 zijn toegevoegd.
- bij gemeenten is bijgeschat met responsgegevens uit 2009 en gegevens van (naar provincie en grootteklasse) vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Nagenoeg al het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is verboden.

Toelichting onderwerpen

Gebruik in kg werkzame stof
Totaal middelengebruik uitgedrukt in kg werkzame stof over alle middelen.