Chemische bestrijding door overheidsinstellingen, 1992-2018

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen, 1992-2018

Overheidsinstellingen Toepassingssectoren Bestrijdingsmiddelen Perioden Gebruik in kg werkzame stof (kg werkzame stof)
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Totaal 2018 4.730
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Herbiciden 2018 4.401
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Insecticiden 2018 330
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Fungiciden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Overige stoffen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren 2,4-D 2018 236
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Amitrol 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Dalapon 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 317
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Dicamba 2018 50
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Dichlobenil 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Diuron 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Fluroxypyr-meptyl 2018 186
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Glyfosaat 2018 2.219
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Glufosinaat-ammonium 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren MCPA 2018 1.480
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Mecoprop-P 2018 95
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Simazin 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Triclopyr 2018 60
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Overige herbiciden 2018 73
Totaal overheidsinstellingen Totaal toepassingssectoren Overige insecticiden 2018 12
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Totaal 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Herbiciden 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Insecticiden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Fungiciden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Overige stoffen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers 2,4-D 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Amitrol 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Dalapon 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Dicamba 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Dichlobenil 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Diuron 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Fluroxypyr-meptyl 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Glyfosaat 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Glufosinaat-ammonium 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers MCPA 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Mecoprop-P 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Simazin 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Triclopyr 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Overige herbiciden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Waterlopen en vijvers Overige insecticiden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Totaal 2018 132
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Herbiciden 2018 74
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Insecticiden 2018 58
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Fungiciden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Overige stoffen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom 2,4-D 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Amitrol 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Dalapon 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 58
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Dicamba 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Dichlobenil 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Diuron 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Fluroxypyr-meptyl 2018 2
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Glyfosaat 2018 54
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Glufosinaat-ammonium 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom MCPA 2018 16
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Mecoprop-P 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Simazin 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Triclopyr 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Overige herbiciden 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen binnen de bebouwde kom Overige insecticiden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Totaal 2018 126
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Herbiciden 2018 22
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Insecticiden 2018 104
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Fungiciden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Overige stoffen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom 2,4-D 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Amitrol 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Dalapon 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 103
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Dicamba 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Dichlobenil 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Diuron 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Fluroxypyr-meptyl 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Glyfosaat 2018 19
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Glufosinaat-ammonium 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom MCPA 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Mecoprop-P 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Simazin 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Triclopyr 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Overige herbiciden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Beplantingen buiten de bebouwde kom Overige insecticiden 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Totaal 2018 180
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Herbiciden 2018 176
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Insecticiden 2018 4
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Fungiciden 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Overige stoffen 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen 2,4-D 2018 1
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Amitrol 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Dalapon 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2018 4
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Dicamba 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Dichlobenil 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Diuron 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Fluroxypyr-meptyl 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Glyfosaat 2018 174
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen Glufosinaat-ammonium 2018 0
Totaal overheidsinstellingen Bossen en natuurterreinen MCPA 2018 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, cijfers over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen.
Gebruik van bestrijdingsmiddelen is van nut bij het beheer van openbare terreinen, maar vormt eveneens een milieugevaar. Van overheidsinstellingen mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. De betrokken overheidsinstellingen zijn: gemeenten, waterschappen, provinciale instellingen, Rail Infrabeheer, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie. Al deze overheden zijn actief in het terreinbeheer.

De tabel van bestrijdingsmiddelengebruik bevat per groep van overheidsinstellingen het totale middelengebruik, maar ook het gebruik per groep van middelen, zoals tegen insecten, of tegen onkruiden. Het gebruik wordt telkens uitgedrukt in kg werkzame stof, een percentage van het handelsproduct. Voor onkruidbestrijding is het gebruik weergegeven voor de in omvang belangrijkste stoffen. De gegevens zijn verder gegroepeerd naar toepassingssector, zoals beplantingen, sportvelden en verhardingen.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot 2018

Frequentie: onregelmatig, eens per 3 tot 6 jaar. Frequentie per 4 wordt nagestreefd.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijziging per 31 maart 2022:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 7 februari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Overheidsinstellingen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 15 oktober 2019:
De gebruikscijfers per provincie zijn opgenomen in een aparte tabel Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Bij gemeenten is bijgeschat met vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wijzigingen per 29 september 2017:
- de cijfers over 2013 zijn toegevoegd.
- bij gemeenten is bijgeschat met responsgegevens uit 2009 en gegevens van (naar provincie en grootteklasse) vergelijkbare gemeenten uit de statistiek bodemgebruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Nagenoeg al het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is verboden.

Toelichting onderwerpen

Gebruik in kg werkzame stof
Totaal middelengebruik uitgedrukt in kg werkzame stof over alle middelen.