Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Perioden Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Totaal echtscheidingen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen zonder kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Totaal echtscheidingen met kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Met 1 kind (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Met 2 kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Met 3 kinderen (aantal) Echtscheidingen Naar aantal minderjarige kinderen Echtscheidingen met kinderen Met 4 of meer kinderen (aantal) Bij echtscheiding betrokken kinderen (aantal)
1996 34.871 18.707 16.164 6.321 7.122 2.109 612 29.515
1997 33.740 17.750 15.990 6.117 7.039 2.186 648 29.521
1998 32.459 16.632 15.827 5.942 7.114 2.160 611 29.285
1999 33.571 16.420 17.151 6.371 7.744 2.417 619 31.789
2000 34.650 16.695 17.955 6.780 8.132 2.420 623 32.974
2001 37.104 17.453 19.651 7.167 9.174 2.625 685 36.326
2002 33.179 14.500 18.679 6.722 8.749 2.567 641 34.693
2003 31.479 13.204 18.275 6.583 8.541 2.500 651 33.915
2004 31.098 13.043 18.055 6.398 8.593 2.446 618 33.559
2005 31.905 13.593 18.312 6.535 8.715 2.457 605 33.890
2006 31.734 13.679 18.055 6.457 8.659 2.379 560 33.291
2007 31.983 14.001 17.982 6.481 8.559 2.373 569 33.126
2008 32.236 14.056 18.180 6.654 8.584 2.392 550 33.327
2009 30.779 14.289 16.490 6.169 7.792 2.082 447 29.890
2010 32.544 14.037 18.507 7.384 8.570 2.155 398 32.678
2011 32.510 13.797 18.713 7.365 8.667 2.244 437 33.278
2012 33.273 14.459 18.814 7.265 8.657 2.405 487 33.834
2013 33.636 14.702 18.934 7.166 8.872 2.387 509 34.180
2014 35.409 15.503 19.906 7.660 9.238 2.529 479 35.727
2015 34.232 15.017 19.215 7.332 8.935 2.448 500 34.650
2016 33.414 14.786 18.628 7.168 8.591 2.373 496 33.561
2017 32.768 14.590 18.178 6.919 8.431 2.319 509 32.913
2018 30.729 13.981 16.748 6.454 7.656 2.165 473 30.267
2019 30.041 13.813 16.228 6.258 7.403 2.125 442 29.327
2020 28.965 13.408 15.557 5.899 7.139 2.073 446 28.305
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen.
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 augustus 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2020 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 worden de cijfers over 2021 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Echtscheidingen
Exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Het gaat om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar aantal minderjarige kinderen
Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen.

Minderjarig:
Heeft betrekking op een persoon jonger dan achttien jaar.
Totaal echtscheidingen
Totaal aantal echtscheidingen ongeacht het kindertal.
Echtscheidingen zonder kinderen
Echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken of echtscheidingen waarvan niet bekend is of er minderjarige kinderen bij zijn betrokken.
Echtscheidingen met kinderen
Echtscheidingen waarbij minimaal één minderjarig kind is betrokken.
Totaal echtscheidingen met kinderen
Totaal aantal echtscheidingen waarbij minimaal één minderjarig kind is betrokken.
Met 1 kind
Echtscheidingen waarbij 1 minderjarig kind is betrokken.
Met 2 kinderen
Echtscheidingen waarbij 2 minderjarige kinderen zijn betrokken.
Met 3 kinderen
Echtscheidingen waarbij 3 minderjarige kinderen zijn betrokken.
Met 4 of meer kinderen
Echtscheidingen waarbij 4 of meer minderjarige kinderen zijn betrokken.
Bij echtscheiding betrokken kinderen
Bij een echtscheiding betrokken minderjarige kinderen (voor zover bekend).

Minderjarig:
Heeft betrekking op een persoon jonger dan achttien jaar.