Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Luchthavens Perioden Totaal aantal vliegtuigbewegingen Totaal alle vliegtuigbewegingen (aantal)
Totaal kleine luchthavens 2023* 356.545
Ameland 2023* 5.534
Budel 2023* 46.321
Drachten 2023* 4.618
Hoogeveen 2023* 19.269
Hilversum 2023* 36.725
Lelystad 2023* 75.161
Midden-Zeeland 2023* 30.098
Oostwold 2023* 4.961
Seppe 2023* 49.245
Teuge 2023* 60.689
Enschede 2023*
Texel 2023* 23.924
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens over de kleine luchtvaart, met het aantal vliegtuigbewegingen op overland- en terreinvluchten op de Nederlandse kleine luchthavens. De gegevens zijn verder uitgesplitst naar vluchtsoort (aard en doel van de vlucht) en naar het onderscheid commerciële en niet-commerciële vluchten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Vanaf 1998 tot en met verslagjaar 2021 zijn de cijfers definitief. De cijfers vanaf het 1e kwartaal 2022 hebben een voorlopig karakter.

Na ontvangst van nieuwere maandbestanden van de luchthavenbeheerders kan het noodzakelijk blijken dat oudere gegevens van het actuele jaar worden aangepast.

De luchthaven Enschede (Twente) is met ingang van 1 januari 2008 gesloten.

In verband met een formeel goedgekeurd luchthavenbesluit voor vliegveld Oostwold in oktober 2015, zijn gegevens over dit vliegveld beschikbaar vanaf verslagjaar 2016.

Per 31 maart 2021 zijn de cijfers voor vliegveld Lelystad voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2020 bijgesteld als gevolg van nagekomen informatie. De randtotalen zijn als gevolg daarvan ook aangepast.

Wijzigingen per 27 maart 2024:
De cijfers voor het 4e kwartaal 2023 en de jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers worden doorgaans 3 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal vliegtuigbewegingen
De som van het aantal vliegtuigbewegingen (de som van het aantal starts
en landingen tezamen) op overland- en terreinvluchten.
Overlandvluchten zijn vluchten waarbij de opstijging en de daarop volgende
landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden.
Terreinvluchten zijn vluchten waarbij de opstijging en de daarop volgende
landing op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden.
Totaal alle vliegtuigbewegingen