Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Luchthavens Perioden Totaal aantal vliegtuigbewegingen Totaal alle vliegtuigbewegingen (aantal)
Totaal kleine luchthavens 2021* 369.992
Ameland 2021* 4.891
Budel 2021* 52.397
Drachten 2021* 5.437
Hoogeveen 2021* 20.943
Hilversum 2021* 44.970
Lelystad 2021* 77.630
Midden-Zeeland 2021* 32.256
Oostwold 2021* 4.604
Seppe 2021* 46.309
Teuge 2021* 54.594
Enschede 2021*
Texel 2021* 25.961
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens over de kleine luchtvaart, met het aantal vliegtuigbewegingen op overland- en terreinvluchten op de Nederlandse kleine luchthavens. De gegevens zijn verder uitgesplitst naar vluchtsoort (aard en doel van de vlucht) en naar het onderscheid commerciële en niet-commerciële vluchten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf het 4e kwartaal 2020 hebben een voorlopig karakter. De gegevens voor de eerste drie kwartalen van 2020 zijn nader voorlopig. Vanaf 1998 tot en met verslagjaar 2019 zijn de cijfers definitief.

Na ontvangst van nieuwere maandbestanden van de luchthavenbeheerders kan het noodzakelijk blijken dat oudere gegevens van het actuele jaar worden aangepast.

De luchthaven Enschede (Twente) is met ingang van 1 januari 2008 gesloten.

In verband met een formeel goedgekeurd luchthavenbesluit voor vliegveld Oostwold in oktober 2015, zijn gegevens over dit vliegveld beschikbaar vanaf verslagjaar 2016.

Per 31 maart 2021 zijn de cijfers voor vliegveld Lelystad voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2020 bijgesteld als gevolg van nagekomen informatie. De randtotalen zijn als gevolg daarvan ook aangepast.

Wijzigingen per 29 maart 2022:
De cijfers voor het 4e kwartaal 2021 en de jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers worden doorgaans 3 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal vliegtuigbewegingen
De som van het aantal vliegtuigbewegingen (de som van het aantal starts
en landingen tezamen) op overland- en terreinvluchten.
Overlandvluchten zijn vluchten waarbij de opstijging en de daarop volgende
landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden.
Terreinvluchten zijn vluchten waarbij de opstijging en de daarop volgende
landing op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden.
Totaal alle vliegtuigbewegingen