Bestedingen; uitgebreide indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010


Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens. Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het Budgetonderzoek. Het betreft de bestedingspatronen van een aantal typen huishoudens. De huishoudtypen zijn gebaseerd op kenmerken die sterk met de bestedingen samenhangen, te weten: inkomen, huishoudgrootte, samenstelling van het huishouden, leeftijd hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron van het huishouden en bezit van de woning. De bestedingen aan goederen en diensten zijn ingedeeld naar functie in zes hoofdgroepen en een groep aanvullende gegevens. Binnen deze groepen zijn ook weer meerdere onderverdelingen gemaakt naar gedetailleerde bestedingen.

Deze onderverdeling wordt de uitgebreide verdeling genoemd, ook wel een verdeling op niveau 7.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2010

Status van de cijfers
De cijfers t/m het jaar 2007 zijn definitief.
De gegevens over 2008 tot en met 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6-10-2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bestedingen; uitgebreide indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Bestedingen Perioden Totaal alle huishoudensGemiddeld besteed bedrag (euro) Totaal alle huishoudensGemiddelde bestedingen in % (%) Totaal alle huishoudensStandaardfout in % (%) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden1 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden2 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden3 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden4 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenGrootte van het huishouden>= 5 persoons huishouden (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenLeeftijd hoofdkostwinnerLeeftijd hoofdkostwinner: tot 45 jaar (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenLeeftijd hoofdkostwinnerLeeftijd hoofdkostwinner: 45-64 jaar (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenLeeftijd hoofdkostwinnerLeeftijd hoofdkostwinner: 65 jaar e.o. (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenInkomenskwartielen1e Kwartiel (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenInkomenskwartielen2e Kwartiel (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenInkomenskwartielen3e Kwartiel (% totale bestedingen) HuishoudkenmerkenInkomenskwartielen4e Kwartiel (% totale bestedingen)
Totale bestedingen in euro 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 30.065 1 19.302,7 32.642,6 36.455,5 40.420,1 . 29.094,5 34.125,0 23.912,4 18.139,3 23.462,8 32.163,6 46.375,5
Totale bestedingen in % 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 Voeding 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 4.592 15,3 1 14,1 15,8 14,4 15,6 . 14,7 15,4 15,5 14,5 15,6 15,8 15,1
110 Brood, gebak en grutterswaren 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 547 1,8 2 1,4 1,6 1,9 2,2 . 1,8 1,8 1,8 1,6 1,8 1,9 1,8
1100 Brood en beschuit 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 224 0,7 2 0,6 0,7 0,7 0,9 . 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7
110000 Bruinbrood 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 107 0,4 3 0,3 0,3 0,4 0,4 . 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3
110100 Witbrood 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 75 0,2 3 0,2 0,2 0,3 0,3 . 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
110200 Beschuit en veredeld brood 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 17 0,1 4 0,1 0,1 0,0 0,1 . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
110300 Krentenbrood 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 25 0,1 5 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1105 Koek en gebak 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 253 0,8 2 0,6 0,8 0,9 1,0 . 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9
110500 Koek, koekjes en zoutjes 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 127 0,4 2 0,3 0,4 0,5 0,5 . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
110600 Gebak 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 126 0,4 4 0,3 0,4 0,4 0,5 . 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4
1107 Meel en grutterswaren 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 66 0,2 3 0,2 0,2 0,2 0,3 . 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
111 Aardappelen, groenten en fruit 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 622 2,1 2 1,8 2,2 2,0 2,1 . 1,8 2,1 2,4 2,0 2,2 2,2 1,9
1110 Aardappelen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 72 0,2 3 0,2 0,2 0,3 0,3 . 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
1111 Groenten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 287 1,0 2 0,9 1,0 0,9 1,0 . 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9
11110 Overige groenten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 229 0,8 2 0,7 0,8 0,7 0,8 . 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7
111100 Bladgroenten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 47 0,2 3 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
111110 Andijvie en sla 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 31 0,1 3 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
111120 Spinazie 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 3 0,0 10 . 0,0 . . . 0,0 0,0 . . . . 0,0
111130 Overige bladgroenten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 13 0,0 5 0,0 0,1 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
111200 Kool 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 26 0,1 3 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
111300 Verse peulvruchten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 21 0,1 5 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
111400 Wortel- en knolgewassen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 24 0,1 4 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
111500 Overige verse groenten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 111 0,4 3 0,3 0,4 0,4 0,4 . 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
111510 Tomaten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 24 0,1 4 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
111520 Overige verse groenten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 87 0,3 3 0,3 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
11160 Geconserveerde groenten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 59 0,2 4 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
111600 Gedroogde groenten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 11 0,0 10 . 0,0 . . . 0,0 0,0 . . . . 0,0
111700 Overige groenteconserven 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 48 0,2 4 0,1 0,1 0,2 0,2 . 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
1120 Fruit 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 258 0,9 2 0,8 0,9 0,8 0,8 . 0,7 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8
11200 Verse vruchten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 192 0,6 2 0,6 0,7 0,6 0,6 . 0,5 0,6 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6
112000 Appelen en peren 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 44 0,1 3 0,1 0,2 0,1 0,2 . 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
112010 Appelen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 36 0,1 3 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
112020 Peren 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 8 0,0 7 . 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,1 . 0,0 0,0 0,0
112100 Overige inheemse vruchten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 45 0,2 5 0,2 0,2 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
112200 Citrusvruchten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 52 0,2 4 0,2 0,2 0,1 0,1 . 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
112210 Sinaasappelen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 31 0,1 5 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
112220 Mandarijnen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 15 0,1 5 0,1 0,1 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
112230 Overige citrusvruchten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 5 0,0 10 . 0,0 . . . 0,0 0,0 . . . . 0,0
112300 Bananen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 28 0,1 4 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
112400 Overig vers fruit 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 23 0,1 6 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
11250 Geconserveerde vruchten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 28 0,1 4 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
112500 Jams 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 10 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
112600 Vruchten gedroogd en geconfijt 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 5 0,0 10 . 0,0 . . . 0,0 0,0 . . . . 0,0
112700 Vruchten op sap 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 5 0,0 8 . 0,0 . 0,0 . 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0
112720 Vruchtenmoes 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 7 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11280 Noten en pindakaas 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 38 0,1 4 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
113 Suikerhoudende artikelen en dranken 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 790 2,6 2 2,3 2,8 2,6 2,6 . 2,4 2,8 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7
1130 Suiker en suikerwerken 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 72 0,2 3 0,2 0,2 0,2 0,3 . 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
113000 Suiker en zoetstoffen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 10 0,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113100 Zoete broodbeleggingsartikelen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 5 0,0 8 . 0,0 . 0,0 . 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0
113200 Suikerwaren 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 57 0,2 4 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
1133 Chocoladewerk 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 71 0,2 3 0,2 0,2 0,2 0,3 . 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
113300 Chocoladestrooisel en -pasta 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 13 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,1 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113400 Overig chocoladewerk 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 58 0,2 4 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1135 Koffie, thee en cacao 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 102 0,3 3 0,3 0,4 0,3 0,3 . 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
113500 Koffie 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 82 0,3 3 0,3 0,3 0,3 0,2 . 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2
113600 Thee 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 18 0,1 6 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
113700 Cacao 2007 Huurwaarde nieuwe definitie . . . . . . . . . . . . . . .
1140 Dranken 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 545 1,8 3 1,6 2,0 1,8 1,7 . 1,6 2,1 1,6 1,7 1,7 1,7 2,0
11400 Alcoholvrije dranken 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 188 0,6 3 0,5 0,5 0,7 0,8 . 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6
114010 Mineraalwater 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 9 0,0 8 . 0,0 . 0,0 . 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0
114020 Vruchten- en groentesappen 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 76 0,3 4 0,2 0,2 0,2 0,3 . 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
114030 Overige alcoholvrije dranken 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 103 0,3 4 0,2 0,3 0,4 0,5 . 0,4 0,3 . 0,3 0,3 0,4 0,3
114050 Alcoholvrij bier en wijn 2007 Huurwaarde nieuwe definitie . . . . . . . . . . . . . . .
11410 Alcoholhoudende dranken 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 356 1,2 5 1,1 1,4 1,1 0,9 . 0,9 1,5 1,2 1,1 1,1 1,0 1,4
114100 Bier en wijn 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 283 0,9 6 0,8 1,1 . 0,8 . 0,7 1,2 0,8 0,9 0,8 0,8 1,1
114110 Bier 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 93 0,3 6 0,3 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
114120 Wijn 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 190 0,6 8 0,5 0,8 . 0,4 . 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9
114200 Gedestilleerde dranken 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 73 0,2 8 . 0,3 . . . 0,2 0,3 0,4 . . 0,2 0,3
115 Olien en vetten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 57 0,2 3 0,1 0,2 0,2 0,2 . 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
115000 Margarine 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 25 0,1 4 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
115100 Overige olien en vetten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 32 0,1 4 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
116 Vlees, vleeswaren en vis 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 709 2,4 2 2,0 2,5 2,4 2,5 . 1,9 2,5 2,7 2,3 2,7 2,4 2,2
1160 Vlees 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 311 1,0 3 0,8 1,0 1,1 1,2 . 0,9 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9
116000 Vers rund- en kalfsvlees 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 62 0,2 5 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
116010 Vers rundvlees 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 57 0,2 5 0,2 0,2 0,2 0,1 . 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
116020 Vers kalfsvlees 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 4 0,0 14 . . . . . . . . . . . .
116100 Vers varkensvlees 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 86 0,3 4 0,3 0,3 0,3 0,3 . 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
116110 Spek 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 20 0,1 5 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
116120 Overig vers varkensvlees 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 67 0,2 4 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
116200 Vers gehakt 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 88 0,3 3 0,2 0,3 0,3 0,4 . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
116300 Slachtproducten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 23 0,1 8 . 0,1 . . . . 0,1 . . . 0,1 0,1
116400 Vleesproducten diepvries 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 28 0,1 12 . 0,1 . . . 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1
116500 Overige vleessoorten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie . . . . . . . . . 0,1 . . . 0,0 .
116550 Vers vlees niet elders genoemd 2007 Huurwaarde nieuwe definitie . . . . . . . . . . . . . . .
1166 Vleeswaren en vleesgerechten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 209 0,7 2 0,6 0,7 0,7 0,7 . 0,5 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6
116600 Rookvlees 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 9 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,1 . 0,0 0,0 0,0
116700 Ham en ontbijtspek 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 59 0,2 3 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
116710 Ham 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 49 0,2 3 0,2 0,2 0,1 0,1 . 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
116720 Ontbijtspek 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 10 0,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116800 Ov. worstsoorten en vleeswaren 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 119 0,4 3 0,3 0,4 0,4 0,4 . 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
116900 Klaargemaakte vleesgerechten 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 22 0,1 8 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 . 0,0 0,1 0,1 0,1
1170 Wild en gevogelte 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 88 0,3 4 0,2 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
117010 Wild 2007 Huurwaarde nieuwe definitie . . . . . . . . . . . . . . .
117020 Gevogelte 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 85 0,3 4 0,2 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1171 Vis 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 101 0,3 4 0,3 0,4 0,3 0,3 . 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3
117100 Verse vis 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 34 0,1 7 . 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1
117130 Diepvriesvis 2007 Huurwaarde nieuwe definitie 15 0,1 8 . 0,1 0,1 . . 0,0 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens