Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland, geslacht; 1995-2022

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland, geslacht; 1995-2022

Geslacht Land van herkomst / vestiging Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie exclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2005 2.354 1.366
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2006 2.698 1.526
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2007 2.939 1.410
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2008 3.478 1.260
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2009 3.165 1.548
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2010 3.126 1.720
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2011 3.255 1.777
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2012 3.390 1.774
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2013 3.627 1.981
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2014 3.735 2.198
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2015 4.141 2.274
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008795 2016 4.747 2.527
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2005 1.264 3.873
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2006 1.352 3.954
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2007 1.633 3.737
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2008 1.765 3.186
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2009 1.765 2.739
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2010 1.655 3.050
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2011 1.797 3.600
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2012 1.696 3.344
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2013 1.639 3.682
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2014 1.752 3.949
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2015 2.009 4.277
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk G008691 2016 2.271 3.749
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Migratie (exclusief administratieve correcties) van personen in en uit Nederland naar land van herkomst (bij immigratie) respectievelijk land van vestiging (bij emigratie), geboorteland en geslacht.

De volgende uitsplitsingen kunnen worden gemaakt:
- Immigratie naar land van herkomst, geboorteland en geslacht;
- Emigratie (exclusief administratieve correcties) naar land van vestiging, geboorteland en geslacht;
- Migratiesaldo (exclusief administratieve correcties) naar land van herkomst / land van vestiging, geboorteland en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Migratie; land vertrek / bestemming, geboorteland en geslacht'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.