Maatschappelijke participatie; contacten, kerkelijke gezindte 1997-2011

Maatschappelijke participatie; contacten, kerkelijke gezindte 1997-2011

Persoonskenmerken Perioden Sociale contacten Met familieleden Een keer per week of vaker (%) Sociale contacten Met familieleden Twee keer per maand (%) Sociale contacten Met familieleden Een keer per maand (%) Sociale contacten Met familieleden Minder dan een keer per maand (%) Sociale contacten Met familieleden Zelden of nooit (%) Sociale contacten Met buren Een keer per week of vaker (%) Sociale contacten Met buren Een keer per twee weken (%) Sociale contacten Met buren Minder dan een keer per twee weken (%) Sociale contacten Met buren Nooit (%) Sociale contacten Met vrienden, kennissen Een keer per week of vaker (%) Sociale contacten Met vrienden, kennissen Twee keer per maand (%) Sociale contacten Met vrienden, kennissen Een keer per maand (%) Sociale contacten Met vrienden, kennissen Minder dan een keer per maand (%) Sociale contacten Met vrienden, kennissen Zelden of nooit (%) Vrijwilligerswerk Totaal participanten vrijwilligerswerk (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 82 9 5 3 2 67 11 14 8 77 11 6 3 3 60
Totaal persoonskenmerken 1998 82 9 5 2 2 67 10 16 8 78 11 7 2 2 59
Totaal persoonskenmerken 1999 83 9 5 2 2 66 11 15 7 78 10 6 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2000 83 8 5 2 2 66 11 14 8 79 11 6 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2001 84 8 4 2 2 67 10 15 7 79 10 6 2 2 59
Totaal persoonskenmerken 2002 85 7 4 2 2 69 11 13 7 79 10 6 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2003 85 8 4 2 1 70 10 13 7 79 10 6 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2004 85 7 4 2 2 71 10 13 7 80 10 5 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2005 86 7 4 2 1 71 11 13 6 80 9 6 2 3 .
Totaal persoonskenmerken 2006 87 7 3 2 1 69 9 16 6 81 9 5 2 2 .
Totaal persoonskenmerken 2007 86 6 3 2 2 68 10 14 7 81 9 5 2 2 57
Totaal persoonskenmerken 2008 86 7 4 2 2 68 11 15 7 80 9 6 2 3 57
Totaal persoonskenmerken 2009 86 7 4 2 2 68 10 15 6 81 10 5 3 2 .
Totaal persoonskenmerken 2010 . . . . . 71 10 14 6 . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2011 . . . . . 70 10 14 7 . . . . . .
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op maatschappelijke participatie van de Nederlandse bevolking. Het betreft onderwerpen als sociale contacten, waardering leefsituatie, kerkelijke gezindte en vrijwilligerswerk. Alle onderwerpen zijn, daar waar mogelijk, uitgesplitst naar persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken als huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2011

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Sociale contacten
Met familieleden
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar.
Bron: POLS: basis.
Contact met familie die niet in huis woont.
Een keer per week of vaker
Twee keer per maand
Een keer per maand
Minder dan een keer per maand
Zelden of nooit
Met buren
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: POLS: recht en participatie.
Een keer per week of vaker
Een keer per twee weken
Minder dan een keer per twee weken
Nooit
Met vrienden, kennissen
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar.
Bron: POLS: basis.
Een keer per week of vaker
Twee keer per maand
Een keer per maand
Minder dan een keer per maand
Zelden of nooit
Vrijwilligerswerk
Door beperking van de vragenlijst in 2005 zijn de gegevens over
vrijwilligerswerk niet meer beschikbaar voor de jaren 2005 en 2006. In
juni 2007 zijn een aantal vragen naar vrijwilligerswerk weer in de
POLS-enquête opgenomen. Hoewel de vragen hetzelfde zijn, verschilt de
vraagcontext, de meetperiode, en het weegmodel. Zie voor meer informatie
het rapport 'Plausibiliteit POLS-module Vrijwillige Inzet 2007'. Voor de
percentages vrijwilligers heeft deze verandering geen noemenswaardige
gevolgen gehad. Het percentage personen dat informele hulp geeft is
echter niet meer vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 18 jaar.
Bron: POLS: recht en participatie (tot en met 2005); POLS: BASIS (vanaf
2007).
Totaal participanten vrijwilligerswerk
Het percentage personen van 18 jaar en ouder dat in een jaar georganiseerd
vrijwilligerswerk doet en/of informele hulp geeft.
In juni 2007 zijn een aantal vragen naar vrijwilligerswerk weer in de
POLS-enquête opgenomen. Hoewel de vragen hetzelfde zijn, verschilt de
vraagcontext en de meetperiode. Door deze verandering is het percentage
personen dat informele hulp geeft (en dus ook het percentage personen dat
georganiseerd vrijwilligerswerk doet en/of informele hulp geeft) niet
meer vergelijkbaar met de voorgaande jaren.