Maatschappelijke participatie; contacten, kerkelijke gezindte 1997-2011


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op maatschappelijke participatie van de Nederlandse bevolking. Het betreft onderwerpen als sociale contacten, waardering leefsituatie, kerkelijke gezindte en vrijwilligerswerk. Alle onderwerpen zijn, daar waar mogelijk, uitgesplitst naar persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken als huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2011

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Maatschappelijke participatie; contacten, kerkelijke gezindte 1997-2011

Persoonskenmerken Perioden Sociale contactenMet familieledenEen keer per week of vaker (%) Sociale contactenMet familieledenTwee keer per maand (%) Sociale contactenMet familieledenEen keer per maand (%) Sociale contactenMet familieledenMinder dan een keer per maand (%) Sociale contactenMet familieledenZelden of nooit (%) Sociale contactenMet burenEen keer per week of vaker (%) Sociale contactenMet burenEen keer per twee weken (%) Sociale contactenMet burenMinder dan een keer per twee weken (%) Sociale contactenMet burenNooit (%) Sociale contactenMet vrienden, kennissenEen keer per week of vaker (%) Sociale contactenMet vrienden, kennissenTwee keer per maand (%) Sociale contactenMet vrienden, kennissenEen keer per maand (%) Sociale contactenMet vrienden, kennissenMinder dan een keer per maand (%) Sociale contactenMet vrienden, kennissenZelden of nooit (%) VrijwilligerswerkTotaal participanten vrijwilligerswerk (%)
Totaal persoonskenmerken 1997 82 9 5 3 2 67 11 14 8 77 11 6 3 3 60
Totaal persoonskenmerken 1998 82 9 5 2 2 67 10 16 8 78 11 7 2 2 59
Totaal persoonskenmerken 1999 83 9 5 2 2 66 11 15 7 78 10 6 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2000 83 8 5 2 2 66 11 14 8 79 11 6 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2001 84 8 4 2 2 67 10 15 7 79 10 6 2 2 59
Totaal persoonskenmerken 2002 85 7 4 2 2 69 11 13 7 79 10 6 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2003 85 8 4 2 1 70 10 13 7 79 10 6 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2004 85 7 4 2 2 71 10 13 7 80 10 5 2 2 60
Totaal persoonskenmerken 2005 86 7 4 2 1 71 11 13 6 80 9 6 2 3 .
Totaal persoonskenmerken 2006 87 7 3 2 1 69 9 16 6 81 9 5 2 2 .
Totaal persoonskenmerken 2007 86 6 3 2 2 68 10 14 7 81 9 5 2 2 57
Totaal persoonskenmerken 2008 86 7 4 2 2 68 11 15 7 80 9 6 2 3 57
Totaal persoonskenmerken 2009 86 7 4 2 2 68 10 15 6 81 10 5 3 2 .
Totaal persoonskenmerken 2010 . . . . . 71 10 14 6 . . . . . .
Totaal persoonskenmerken 2011 . . . . . 70 10 14 7 . . . . . .
Bron: cbs.
Verklaring van tekens