Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997 - 2008


Deze tabel beschrijft de financiële lasten van een belangrijk deel van het
bedrijfsleven als gevolg van de zorg voor het milieu.

Om de werkelijke milieulasten van het bedrijfsleven te kunnen weergeven
wordt er onderscheid gemaakt tussen de kosten van eigen milieuactiviteiten
en de netto milieulasten.

Het begrip 'milieu' omvat het leefklimaat buiten het bedrijfsterrein met
inbegrip van het bodemklimaat of de bodem onder dat terrein. Het milieu
is verdeeld in de milieucompartimenten (onderdelen): water, lucht,
bodem, afval, geluid, natuur en landschap en algemeen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Er zijn geen wijzigingen in de cijfers ten opzichte van de vorige versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De publicatie in deze vorm is stopgezet met als laatste jaar 2008. Reden
hiervoor is dat er een nieuwe indeling van bedrijven is: de SBI'93 is
vervangen door de SBI 2008 (zie paragraaf 2). Door deze wijziging zijn de
uitkomsten niet precies vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Het
CBS heeft er daarom voor gekozen om vanaf het verslagjaar 2008 te starten
met een nieuwe tabel (zie paragraaf 3). Overigens zijn de verschillen
voor de uitkomsten van dit onderzoek klein. In beide tabellen worden
cijfers gegeven voor het overlapjaar 2008.
Deze statistiek loopt vanaf 1979 maar is tot en met 1996 alleen op papier
(in boekvorm) verschenen. De laatste titel die in boekvorm verscheen was:
'Milieukosten van bedrijven 1998'.

Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997 - 2008

Bedrijfsactiviteiten (SBI'93) Grootteklassen Perioden Milieu-investeringenTotaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment water (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment lucht (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment bodem (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment afval (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment geluid (mln euro) Milieu-investeringenCompartiment landschap (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenTotaal kosten eigen milieuactiviteitenTotaal kosten (mln euro) Totaal kosten eigen milieuactiviteitenKapitaallastenTotaal kapitaallasten (mln euro) Totaal kosten eigen milieuactiviteitenKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Totaal kosten eigen milieuactiviteitenKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenTotaal kosten eigen milieuactiviteitenLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenTotaal kosten eigen milieuactiviteitenOverige kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment waterTotaal kosten (mln euro) Compartiment waterKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment waterKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment waterLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment waterAfvoer waterzuiveringsslib (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment luchtTotaal kosten (mln euro) Compartiment luchtKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment luchtKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment luchtLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment luchtAfvoer afval luchtzuiveringsinstallaties (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment bodemTotaal kosten (mln euro) Compartiment bodemKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment bodemKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment bodemLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment bodemBodemsanering (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment afvalTotaal kosten (mln euro) Compartiment afvalKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment afvalKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment afvalLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment geluidTotaal kosten (mln euro) Compartiment geluidKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment geluidKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment geluidLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment landschapTotaal kosten (mln euro) Compartiment landschapKapitaallastenAfschrijvingen (mln euro) Compartiment landschapKapitaallastenRente (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment landschapLopende kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment algemeenTotaal kosten (mln euro) Kosten eigen milieuactiviteitenCompartiment algemeenEigen milieuonderzoek (mln euro) Compartiment algemeenEigen milieucoördinatiePersoneelskosten eigen milieucoördinatie (mln euro) Compartiment algemeenEigen milieucoördinatieArbeid eigen personeel milieucoördinatie (mensjaren) Betaalde overdrachtenMilieuheffingen en -legesTotaal milieuheffingen en -leges (mln euro) Betaalde overdrachtenMilieuheffingen en -legesWVO-heffing (mln euro) Betaalde overdrachtenMilieuheffingen en -legesRioolrecht (mln euro) Betaalde overdrachtenMilieuheffingen en -legesHeffing grondwateronttrekking (mln euro) Betaalde overdrachtenMilieuheffingen en -legesLeges milieuvergunningen (mln euro) Betaalde overdrachtenAfvoer van afvalstoffenTotaal afvoer van afvalstoffen (mln euro) Betaalde overdrachtenAfvoer van afvalstoffenGevaarlijk afval (mln euro) Betaalde overdrachtenAfvoer van afvalstoffenOverig vast afval (mln euro) Betaalde overdrachtenUitbestede milieuactiviteitenTotaal uitbestede milieuactiviteiten (mln euro) Betaalde overdrachtenUitbestede milieuactiviteitenWaterzuivering door particulieren (mln euro) Betaalde overdrachtenUitbestede milieuactiviteitenSchadebetalingen en milieuboeten (mln euro) Betaalde overdrachtenUitbestede milieuactiviteitenMilieuonderzoek door derden (mln euro) Betaalde overdrachtenUitbestede milieuactiviteitenMilieucoördinatie door derden (mln euro) Ontvangen overdrachten (mln euro) Netto milieulastenTotaal netto milieulasten (mln euro) Netto milieulastenCompartiment water (mln euro) Netto milieulastenCompartiment lucht (mln euro) Netto milieulastenCompartiment bodem (mln euro) Netto milieulastenCompartiment afval (mln euro) Netto milieulastenCompartiment geluid (mln euro) Netto milieulastenCompartiment landschap (mln euro) Netto milieulastenCompartiment algemeen (mln euro)
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 1997 779 101 439 82 72 54 30 1.337 654 469 185 432 251 380 128 50 170 32 510 244 82 171 13 134 29 20 29 56 81 31 13 37 42 24 12 7 40 14 8 18 150 75 75 1.430 122 100 14 0 7 253 96 157 49 9 8 17 14 48 1.713 483 490 133 329 41 40 197
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 1998 487 66 283 54 51 28 5 1.457 700 503 197 542 215 385 132 49 174 31 627 261 90 263 12 140 33 22 35 50 92 35 14 42 48 27 13 9 43 15 9 19 122 48 74 1.438 121 96 14 8 3 257 90 167 46 7 8 16 15 47 1.834 482 608 139 344 47 43 165
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 1999 477 95 224 55 63 28 13 1.511 717 518 200 565 228 377 132 47 167 31 660 267 91 289 13 135 37 24 36 39 98 39 16 44 50 28 13 9 45 16 9 21 145 61 84 1.469 135 105 15 12 2 278 100 178 67 25 7 18 17 45 1.945 504 642 134 370 48 57 190
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2000 417 70 250 36 38 16 5 1.531 721 521 200 599 211 373 126 46 169 32 685 272 91 310 13 134 39 25 38 33 105 40 17 48 53 28 13 12 46 16 9 22 134 51 83 1.412 136 107 15 13 0 324 113 211 70 21 12 20 17 44 2.017 501 666 132 423 52 60 184
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2001 418 82 222 55 25 33 2 1.587 733 531 202 602 252 362 121 46 159 36 714 280 91 318 25 160 43 27 40 50 108 41 17 50 56 30 13 13 46 16 8 22 142 56 85 1.387 133 103 16 15 0 348 124 224 61 19 6 19 17 45 2.084 487 691 158 449 55 61 184
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2002 422 90 229 35 38 25 5 1.636 768 558 210 629 239 362 125 47 154 37 753 293 93 343 24 155 48 29 45 33 113 44 17 52 58 32 14 12 49 17 8 23 146 54 91 1.382 141 108 15 16 1 378 143 235 67 28 3 19 18 50 2.172 501 726 153 484 57 65 186
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2003 295 60 171 27 21 14 1 1.615 772 566 206 616 227 362 125 46 153 38 756 298 91 343 24 150 49 29 41 31 110 45 17 47 59 33 14 12 45 17 8 20 133 52 81 1.208 141 108 17 16 0 367 123 244 75 29 5 19 22 62 2.136 505 715 148 470 57 61 180
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2004 382 68 203 46 26 24 16 1.573 731 538 193 593 249 342 119 43 146 34 724 279 86 340 19 161 48 28 36 49 104 44 16 44 56 32 13 11 39 16 7 16 147 61 86 1.215 143 108 17 17 1 360 125 236 81 33 1 19 27 90 2.067 490 653 159 458 55 56 196
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2005 338 93 198 26 10 10 0 1.548 717 528 189 613 218 337 117 42 145 34 728 270 84 358 15 141 50 28 37 25 104 44 15 45 56 32 13 12 39 16 7 16 143 62 81 1.168 137 103 17 16 1 342 114 228 78 35 2 18 23 156 1.949 485 588 139 440 55 55 187
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2006 548 103 389 29 14 11 2 1.557 717 531 186 627 213 329 115 41 143 30 749 279 86 372 12 146 50 27 38 30 101 43 14 45 54 30 12 12 37 14 7 17 141 63 78 1.157 145 110 19 16 1 336 115 221 72 32 7 17 17 248 1.863 483 516 144 431 53 54 182
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2007 462 78 294 45 21 20 4 1.533 722 530 192 585 226 341 116 42 148 35 716 280 93 326 17 149 52 27 40 30 95 40 13 41 52 29 12 11 37 13 6 18 143 62 81 1.136 146 112 19 15 1 373 119 254 84 42 5 18 19 326 1.810 510 403 147 462 51 52 186
1000x Winning, industrie (geen sociale.. 10 en meer werknemers 2008 767 51 629 39 32 12 3 1.494 750 544 206 517 228 353 117 41 155 40 666 294 106 253 14 158 54 28 42 33 90 38 13 38 50 28 12 11 37 13 6 18 141 59 82 1.089 152 114 20 17 1 399 138 261 90 38 7 22 23 388 1.748 522 289 156 484 49 54 194
Bron: CBS
Verklaring van tekens