Sterfte, saldo buitenlandse migratie, kinderen < 2 jaar, 1995 - 2000

Sterfte, saldo buitenlandse migratie, kinderen < 2 jaar, 1995 - 2000

Geslacht Leeftijd Geboortejaar Jaar overlijden Overledenen (absoluut) Saldo buitenlandse migratie (absoluut) Saldo administratieve correcties (absoluut)
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1995 654 607 28
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1996 672 646 -57
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1997 592 725 -72
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1998 660 1.060 -46
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1999 609 1.667 -54
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 2000 634 1.600 -74
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1995 548 365 88
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1996 564 538 -29
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1997 503 500 -22
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1998 578 673 1
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1999 537 1.017 21
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 2000 551 978 19
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1995 106 242 -60
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1996 108 108 -28
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1997 89 225 -50
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1998 82 387 -47
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1999 72 650 -75
Jongens Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 2000 83 622 -93
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1995 480 696 19
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1996 514 778 -69
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1997 463 688 -87
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1998 460 1.197 -56
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 1999 524 1.698 -32
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Totaal per leeftijd 2000 519 1.677 -28
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1995 392 408 76
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1996 440 585 -32
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1997 398 512 -14
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1998 402 748 1
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 1999 471 1.019 41
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd 2000 448 904 16
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1995 88 288 -57
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1996 74 193 -37
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1997 65 176 -73
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1998 58 449 -57
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 1999 53 679 -73
Meisjes Totaal jonger dan 2 jaar Jaar overlijden minus leeftijd - 1 2000 71 773 -44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over sterfte, het saldo van de buitenlandse migratie en het saldo van de administratieve correcties, van kinderen jonger dan 2 jaar behorend tot de bevolking van Nederland. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (op de laatste verjaardag) in dagen en maanden en geboortejaar.
Bovengenoemde gegevens worden gebruikt bij de berekening van de sterftequotiënten naar leeftijd op laatste verjaardag (in dagen en maanden).

Gegevens beschikbaar: 1995 tot en met 2000.

Status van de cijfers:
De gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden kinderen, jonger dan 2 jaar, die ten tijde van het overlijden
geregistreerd stonden in de Basisadministratie van een Nederlandse
gemeente.
Saldo buitenlandse migratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland minus vertrek uit Nederland
naar het buitenland.
Deze gegevens worden gebruikt bij de berekening van de
sterftequotiënten naar leeftijd op laatste verjaardag (in dagen en
maanden).
Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.
Naast geboorte, sterfte en buitenlandse migratie zijn administratieve
correcties een mutatiepost voor het inwonertal van Nederland.
Deze gegevens worden gebruikt bij de berekening van de
sterftequotiënten naar leeftijd op laatste verjaardag (in dagen en
maanden).