Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1933

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1933

Partij Geldige stemmen (absoluut) In % van totaal geldige stemmen (%) Zetelverdeling Totaal (absoluut) Zetelverdeling Mannen (absoluut) Zetelverdeling Vrouwen (absoluut)
Totaal 3.721.828 100,0 100 96 4
Algemeene Arbeidersbond 97 0,0 - - -
Algemeene Democratische Unie 14.567 0,4 - - -
Algemeene Nederlandse Fascistenbond 17.157 0,5 - - -
Algemeene Welvaartspartij 892 0,0 - - -
Algemene Nederlandse Huurdersbond 294 0,0 - - -
Anti-Crisis Partij 197 0,0 - - -
AR 499.892 13,4 14 14 -
Centraal Democratische Arbeiderspartij 182 0,0 - - -
Christelijk Democratische Unie 38.464 1,0 1 1 -
Christelijke Arbeiderspartij 6.787 0,2 - - -
CHU 339.809 9,1 10 9 1
CPN 118.238 3,2 4 4 -
Handeldrijvende Middenstand 1.123 0,0 - - -
Hervormd Gereformeerde Staatspartij 33.930 0,9 1 1 -
Hoofd- en Handarbeiders 763 0,0 - - -
Katholieke Democratische Bond 20.405 0,5 - - -
Liberale Staatspartij 258.732 7,0 7 7 -
Lijst Bongers 473 0,0 - - -
Lijst De Wit 510 0,0 - - -
Lijst Eijking 1.180 0,0 - - -
Lijst Engels 725 0,0 - - -
Lijst Groothuis 90 0,0 - - -
Lijst Jacobs 1.629 0,0 - - -
Lijst Triesscheijn 193 0,0 - - -
Lijst Wolswinkel 3.062 0,1 - - -
Limburgsche Federatie 6.358 0,2 - - -
Marktkooplieden 3.184 0,1 - - -
Nationaal Socialistische Partij 2.127 0,1 - - -
Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht 11.162 0,3 - - -
Nationaal Verbond v. Arbeidsbelangen 551 0,0 - - -
Nationale Werkliedenpartij 227 0,0 - - -
NBTMP 47.688 1,3 1 1 -
Nederlandse Bond van Belastingbetalers 940 0,0 - - -
Nederlandse Fascisten Unie 1.771 0,0 - - -
Nieuwe Socialistische Partij 746 0,0 - - -
Onafhankelijke Socialistische Partij 27.470 0,7 - - -
Onafhankelijke Zakenlui 2.422 0,1 - - -
Opbouw en Verbroedering 142 0,0 - - -
Oranjefascisten 261 0,0 - - -
Proletarische groep 185 0,0 - - -
Recht en Vrijheid 4.267 0,1 - - -
Revolutionair-Socialistische Partij 48.405 1,3 1 1 -
R.K. Bouwvakarbeiders 1.330 0,0 - - -
Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij 6.202 0,2 - - -
Roomsch-Katholieke Volkspartij 40.904 1,1 1 1 -
Rooms-Katholieke Staatspartij 1.037.364 27,9 28 27 1
SDAP 798.632 21,5 22 21 1
SGP 93.274 2,5 3 3 -
Universeele Partij 237 0,0 - - -
Verbond voor Nationaal Herstel 30.332 0,8 1 1 -
Verbond van Nationalisten 6.449 0,2 - - -
Voor Algemeen Welzijn 517 0,0 - - -
Vrijzinnig Democratische Bond 188.952 5,1 6 5 1
Zuiderzeepartij 338 0,0 - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling met betrekking tot de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 26 april 1933.

Gegevens beschikbaar over 26 april 1933.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geldige stemmen
In % van totaal geldige stemmen
Zetelverdeling
Totaal
Mannen
Vrouwen