Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per jaar, 1998-2009

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per jaar, 1998-2009

Geslacht Leeftijd Uitkeringskenmerken Perioden Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (aantal) WAO-uitkeringen (aantal) Wajong-uitkeringen (aantal) WAZ-uitkeringen (aantal)
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 1998 906.840 728.700 119.380 58.760
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 1999 925.900 745.650 123.560 56.680
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2000 956.980 772.000 127.350 57.630
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2001 981.210 793.660 130.480 57.080
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2002 992.800 801.520 134.230 57.050
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2003 981.750 787.100 138.000 56.650
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2004 960.570 762.650 142.380 55.530
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2005 899.310 699.990 147.020 52.300
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2006 844.340 641.830 155.530 46.980
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2007 808.190 598.870 166.550 42.770
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2008 778.030 561.150 178.170 38.710
Mannen en vrouwen Leeftijd totaal Uitkeringskenmerken totaal 2009 751.310 524.950 191.700 34.660
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van een aantal wetten over arbeidsongeschiktheid.
Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).
De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering.
Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ.
Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplistst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:
- geslacht;
- leeftijd;
- mate van arbeidsongeschiktheid;
- diagnose arbeidsongeschiktheid;
- duur van de uitkering.

Ter attentie:
Gebleken is dat, in de berichtgeversbestanden die ten grondslag liggen aan de cijfers over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vanaf januari 2006 de reden van afkeuring (diagnosecode) niet correct is gecodeerd.
De uitsplitsing naar diagnosecode is daarom vanaf 2006 verwijderd uit de tabellen en wordt pas weer gepubliceerd nadat de gecorrigeerde bestanden van de berichtgever zijn ontvangen.

Gegevens beschikbaar van 1998 t/m 2009.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013
- de voorlopige cijfers van 2009 zijn definitief geworden;
- de tabel is stopgezet.
De tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken uitkeringsontvangers.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WAO), de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Wajong) en de wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ), dat aan het eind van de verslag-
periode niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering.
Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft
doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen,
die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets. De aantallen
uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgeno-
men. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van
de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert
er niets.
WAO-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WAO) dat aan het eind van de verslagperiode niet
was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering.
Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft
doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen,
die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets. De aantallen
uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgeno-
men. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.
Wajong-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten (Wajong) dat aan het eind van de
verslagperiode niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
WAZ-uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ) dat aan het eind van de verslagperiode
niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van
de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert
er niets.