Misdrijven; berechting in eerste aanleg naar grote gemeenten 1994-2010

Misdrijven; berechting in eerste aanleg naar grote gemeenten 1994-2010

Soort misdrijf Eindbeslissingen Perioden Totaal afdoeningen door de rechter (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Totaal 4 grootste gemeenten (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Amsterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Rotterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Den Haag (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Utrecht (aantal)
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2000 111.035 31.040 12.060 10.790 4.685 3.510
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2001 112.035 30.680 12.880 8.510 6.205 3.085
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2002 116.810 29.575 12.155 8.025 6.265 3.130
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2003 134.630 34.595 13.015 10.285 7.635 3.660
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2004 133.220 31.515 12.905 9.435 6.250 2.925
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2005 132.595 25.810 9.375 8.125 5.840 2.470
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2006 134.375 32.020 12.435 9.505 7.380 2.695
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2007 127.580 27.265 9.890 8.090 6.865 2.415
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2008 127.390 27.305 10.080 7.895 7.155 2.175
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2009 126.365 28.750 10.765 8.115 7.170 2.700
Totaal soort misdrijf Totaal eindbeslissingen 2010* 105.990 19.210 7.260 5.140 5.075 1.740
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; berechting in eerste aanleg naar grote gemeenten. Zie ook paragraaf 3. de reden van stopzetting is de invoering van Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

Deze tabel bevat het aantal rechtbankstrafzaken dat is afgedaan door de rechter in eerste aanleg, onderverdeeld naar 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De grote gemeenten
zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB). De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten.
In de tabel zijn deze gegevens verder uit te splitsen naar:
- soort misdrijf;
- eindbeslissing.
Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter
zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in
eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een
eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle
rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen
rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.
25 grote gemeenten
Aantal ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in één
van de 25 grote gemeenten. De grote gemeenten zijn gekozen op grond
van het grotestedenbeleid. Sinds 1995 wordt in Nederland een zogenaamd
grotestedenbeleid (GSB) gevoerd. Dit beleid heeft als doel de
leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de grote steden te
verbeteren. Tegelijkertijd werd een monitoringonderzoek gestart dat als
doel heeft het beleid van informatie te voorzien over de voortgang ervan.
Destijds vielen 25 steden onder de werking van het beleid: 4 grote steden
en 21 middelgrote steden. Deze zijn gekozen als 25 grote gemeenten in
deze tabel. Eén en ander staat beschreven in het boek: 'De kracht van de
stad'. A.O. Verweij, E.J. Latuheru (ISEO/EUR). Van Gorcum, 2000.
4 grootste gemeenten
Aantal ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in de 4
grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht).
Totaal 4 grootste gemeenten
Het totaal van de ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is
gepleegd in de 4 grootste gemeenten.
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht