Detailhandel in automaterialen; bedr.resultaten per omzetklasse 1996-1999

Bewerk tabel

Detailhandel in automaterialen (SBI 50303)
Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires zonder montage daarvan.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Detailhandel in automaterialen; bedr.resultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieHandel inOnderdelen en accessoires (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inBanden voor auto's en motorfietsen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inOverige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenReparaties incl. gebruikte onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 50303 1996 3,9 229 226 3 223 3 213 67,7 14,2 3,2 14,9 32 14 1 2 8 7 17 -3 14 36,2 6,4 6,2 3,3 119,4 20,7 226 76,6 2,0 20,2 0,6 0,6 0,8 30 84,3 6,6 2,8 0,4 0,0 6,8 32 14 78,7 2,5 11,8 2,1 1,2 3,7 1 4,7 24,7 70,6 2 17,6 27,5 54,8 8 67,8 3,8 28,3 7 20,9 8,7 9,0 0,1 17,0 14,7 7,2 22,3 23 81,7 18,3 0,0 19 8 99,7 40,4 24,4 4,1 10,3 20,5 0,3
Totaal SBI 50303 1997 4,2 236 232 4 228 4 219 67,3 14,5 3,0 15,1 33 15 1 2 8 7 17 -4 13 36,3 6,2 5,6 5,5 118,1 21,0 232 74,9 1,8 21,7 0,9 0,7 1,5 32 84,9 6,3 2,3 0,4 0,3 7,3 33 15 75,0 2,7 12,1 5,3 1,4 3,5 1 3,5 31,1 65,4 2 15,3 28,6 56,1 8 66,8 4,3 28,8 7 21,9 9,0 9,6 0,9 17,9 9,0 8,4 23,5 25 82,4 17,5 0,0 20 13 100,0 37,6 18,3 4,5 5,9 33,6 -
Totaal SBI 50303 1998 4,2 239 233 5 228 6 223 67,2 15,0 3,0 14,8 33 14 1 2 10 6 16 -2 14 35,8 5,8 6,0 3,6 . . 233 74,8 0,5 22,6 1,2 0,9 1,0 33 82,5 10,1 1,5 0,5 0,2 6,2 33 14 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 10 . . . 6 . . . . . . . . 23 83,6 16,3 0,1 18 9 99,9 38,2 15,7 5,5 10,6 29,9 0,1
Totaal SBI 50303 1999 3,9 244 239 5 234 5 227 66,4 15,5 2,9 15,2 35 15 1 2 11 6 17 -2 15 37,1 6,2 6,3 3,4 . . 239 72,3 0,6 25,0 1,3 0,0 1,0 35 81,5 10,6 1,6 0,2 0,2 7,0 35 15 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 11 . . . 6 . . . . . . . . 24 84,2 15,8 - 18 8 94,3 14,6 16,0 29,2 7,2 27,4 5,7
Tot 500 000 euro 1996 2,9 42 42 2 39 0 36 68,4 10,3 4,5 16,8 6 2 0 1 1 2 6 -1 5 40,4 12,1 12,1 2,9 81,6 23,3 42 89,0 2,3 3,1 2,7 2,9 2,5 4 89,8 8,2 1,5 0,4 - 2,5 6 2 68,1 2,8 16,1 4,1 4,4 4,4 0 10,5 45,5 44,0 1 9,6 41,0 49,4 1 79,1 7,8 13,1 2 34,1 8,8 6,2 0,3 16,6 0,9 2,4 30,7 5 37,0 63,0 - 5 1 99,4 17,7 23,4 4,3 37,4 16,6 0,6
Tot 500 000 euro 1997 3,2 52 51 3 49 1 46 66,3 12,5 3,6 17,5 8 3 0 1 2 2 6 -1 5 40,3 9,1 9,1 5,1 77,9 20,0 51 90,5 1,8 2,6 4,0 1,1 2,9 6 83,8 7,9 3,1 0,1 0,1 7,8 8 3 66,6 3,4 15,3 6,4 4,0 4,4 0 4,4 66,6 29,0 1 6,2 43,7 50,1 2 60,7 6,5 32,7 2 31,3 10,6 7,4 0,3 16,5 0,8 2,8 30,5 8 52,7 47,3 - 7 3 100,0 18,3 50,1 2,2 19,6 9,8 -
Tot 500 000 euro 1998 3,1 43 43 2 41 0 37 68,2 9,8 3,8 18,1 7 2 0 1 1 2 6 0 6 41,1 12,7 12,8 4,2 . . 43 90,4 1,7 2,9 3,8 1,1 3,0 4 83,3 11,0 1,4 1,6 - 5,7 7 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . 5 43,1 56,9 - 5 2 100,0 48,6 25,8 1,6 4,0 20,0 -
Tot 500 000 euro 1999 2,9 42 41 1 40 1 36 68,9 10,4 2,9 17,8 6 2 0 1 1 2 6 0 6 40,9 13,5 13,6 3,4 . . 41 90,3 1,7 4,7 2,1 0,0 1,4 4 84,3 11,9 0,8 - - 4,4 6 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . 5 45,9 54,1 - 4 1 100,0 0,6 40,8 7,6 7,5 43,5 -
500 000 tot 1 000 000 euro 1996 0,7 55 55 0 55 0 50 66,8 14,3 3,4 15,4 8 2 0 1 2 2 5 -1 4 38,5 7,6 7,7 5,1 126,7 19,5 55 87,7 5,6 6,5 0,1 0,1 0,5 7 83,0 6,9 2,9 0,3 0,1 7,3 8 2 73,8 1,9 15,0 3,1 1,1 5,0 0 3,0 40,5 56,5 1 3,9 28,6 67,4 2 62,8 2,6 34,6 2 16,2 10,2 8,8 - 12,5 22,9 1,6 27,8 5 87,6 12,4 - 4 3 100,0 46,3 31,9 1,7 6,0 14,0 0,0
500 000 tot 1 000 000 euro 1997 0,6 38 38 1 36 0 35 64,5 16,2 3,2 16,1 6 2 0 0 2 1 3 0 3 40,6 8,0 8,6 12,6 133,8 24,2 38 88,3 0,3 8,6 - 2,8 2,4 6 88,4 6,1 2,6 - - 5,2 6 2 66,3 2,7 14,0 10,2 1,8 5,1 0 - 28,7 71,3 0 3,4 24,4 72,1 2 64,9 4,3 30,8 1 22,4 11,7 7,6 3,5 14,6 2,1 5,3 32,8 4 87,9 12,1 - 3 5 100,0 69,6 17,3 0,8 1,4 10,9 -
500 000 tot 1 000 000 euro 1998 0,7 46 45 2 43 1 42 64,7 17,3 3,3 14,7 6 2 0 0 2 1 3 0 3 39,2 6,1 6,3 2,7 . . 45 90,4 0,2 5,7 1,6 2,1 1,2 7 83,9 10,8 1,2 0,7 0,1 4,4 6 2 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 2 . . . 1 . . . . . . . . 4 85,0 14,2 0,8 3 1 100,0 11,0 27,2 2,3 5,8 53,7 -
500 000 tot 1 000 000 euro 1999 0,6 49 49 2 47 0 46 67,6 13,8 2,7 15,8 7 2 0 0 3 2 3 0 3 36,2 5,2 5,5 4,2 . . 49 87,7 0,4 8,5 3,3 0,0 2,0 6 83,5 12,9 1,6 0,1 - 3,9 7 2 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 3 . . . 2 . . . . . . . . 4 76,8 23,2 - 3 2 77,1 1,4 31,1 26,6 8,2 9,7 22,9
1 000 000 euro en meer 1996 0,3 132 129 0 129 3 126 67,8 15,3 2,7 14,1 18 9 1 1 5 3 6 -1 5 33,9 4,0 3,7 2,6 136,4 20,7 129 67,9 0,5 31,5 0,1 0,0 0,6 19 83,7 6,1 3,0 0,4 0,0 7,4 18 9 82,6 2,5 9,9 1,3 0,5 3,2 1 3,5 10,2 86,3 1 34,9 13,5 51,6 5 68,0 3,6 28,5 3 15,9 7,2 11,2 - 21,1 17,4 15,3 11,9 12 99,2 0,8 -0,1 9 3 99,5 43,5 18,6 6,0 4,3 27,2 0,5
1 000 000 euro en meer 1997 0,4 146 143 0 142 3 138 68,4 14,8 2,8 14,1 19 10 1 1 5 3 8 -3 5 33,7 4,7 3,5 3,8 139,6 20,6 143 65,7 2,1 32,0 0,1 0,0 0,9 21 84,3 5,8 2,0 0,6 0,4 7,8 19 10 79,4 2,5 10,7 3,9 0,5 3,0 1 3,9 11,6 84,6 1 28,2 17,8 54,0 5 69,6 3,6 26,8 3 15,0 6,6 12,0 0,1 20,3 17,9 13,8 14,3 13 98,1 1,8 0,1 10 6 100,0 19,5 4,2 8,7 3,3 64,3 -
1 000 000 euro en meer 1998 0,4 150 145 1 144 5 143 67,7 15,6 2,7 14,0 20 9 1 1 7 3 7 -1 6 33,2 3,7 4,0 3,7 . . 145 65,3 0,2 33,6 0,3 0,5 0,6 22 81,9 9,7 1,6 0,2 0,3 6,8 20 9 . . . . . . 1 . . . 1 . . . 7 . . . 3 . . . . . . . . 13 99,1 0,9 0,0 10 6 99,9 40,9 9,8 7,5 13,9 27,8 0,1
1 000 000 euro en meer 1999 0,3 153 149 2 147 4 145 65,5 17,3 2,9 14,4 21 10 1 1 7 3 8 -1 7 36,3 4,5 4,6 3,2 . . 149 62,2 0,3 36,1 0,5 0,0 0,7 25 80,5 9,8 1,7 0,2 0,2 8,2 21 10 . . . . . . 1 . . . 1 . . . 7 . . . 3 . . . . . . . . 14 99,9 0,1 0,0 11 5 100,0 24,1 2,6 36,4 6,7 30,1 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens