Beroepsbevolking; geslacht 1996-2006

Beroepsbevolking; geslacht 1996-2006

Persoonskenmerken Geslacht Perioden Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1000) Beroepsbevolking Arbeidspositie Totaal beroepsbevolking (x 1000) Beroepsbevolking Arbeidspositie Werkzame beroepsbevolking (x 1000) Beroepsbevolking Arbeidspositie Werkloze beroepsbevolking (x 1000) Beroepsbevolking Arbeidspositie Niet beroepsbevolking (x 1000)
Totaal persoonskenmerken Mannen en vrouwen 2006 10.964 7.486 7.074 413 3.478
Totaal persoonskenmerken Mannen 2006 5.524 4.231 4.040 191 1.293
Totaal persoonskenmerken Vrouwen 2006 5.441 3.256 3.034 222 2.185
Autochtonen Mannen en vrouwen 2006 8.786 6.146 5.880 266 2.639
Autochtonen Mannen 2006 4.442 3.483 3.366 117 959
Autochtonen Vrouwen 2006 4.344 2.663 2.514 149 1.681
Allochtonen Mannen en vrouwen 2006 2.177 1.339 1.193 147 838
Allochtonen Mannen 2006 1.081 748 673 74 334
Allochtonen Vrouwen 2006 1.096 592 520 72 504
Westerse allochtonen Mannen en vrouwen 2006 1.024 702 654 48 322
Westerse allochtonen Mannen 2006 496 371 349 22 125
Westerse allochtonen Vrouwen 2006 527 331 305 26 197
Afkomstig uit MOE-landen Mannen en vrouwen 2006 54 35 29 5 19
Afkomstig uit MOE-landen Mannen 2006 19 14 12 2 4
Afkomstig uit MOE-landen Vrouwen 2006 35 20 17 3 15
Overige westerse allochtonen Mannen en vrouwen 2006 970 667 625 43 303
Overige westerse allochtonen Mannen 2006 478 357 337 20 121
Overige westerse allochtonen Vrouwen 2006 492 311 288 23 182
Niet-westerse allochtonen Mannen en vrouwen 2006 1.153 637 538 99 516
Niet-westerse allochtonen Mannen 2006 585 376 324 52 209
Niet-westerse allochtonen Vrouwen 2006 568 261 215 46 307
Turken Mannen en vrouwen 2006 236 122 104 18 114
Turken Mannen 2006 122 79 70 10 43
Turken Vrouwen 2006 114 43 34 9 71
Marokkanen Mannen en vrouwen 2006 198 93 77 16 105
Marokkanen Mannen 2006 103 65 55 10 39
Marokkanen Vrouwen 2006 94 28 21 6 67
Surinamers Mannen en vrouwen 2006 241 164 144 20 77
Surinamers Mannen 2006 113 82 73 9 31
Surinamers Vrouwen 2006 128 82 71 11 46
Antillianen en Arubanen Mannen en vrouwen 2006 92 61 51 10 31
Antillianen en Arubanen Mannen 2006 45 32 27 5 13
Antillianen en Arubanen Vrouwen 2006 47 29 24 5 18
Overige niet westerse allochtonen Mannen en vrouwen 2006 386 197 163 34 189
Overige niet westerse allochtonen Mannen 2006 201 118 99 20 83
Overige niet westerse allochtonen Vrouwen 2006 185 79 64 15 106
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête
beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het
CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie
tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen
in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op
de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
17 februari 2009
Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB
tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats
hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een
nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001
is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van
variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001
zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Arbeidspositie
Indeling van de bevolking (15 tot 65 jaar) in:
- werkzame beroepsbevolking.
- werkloze beroepsbevolking.
- niet beroepsbevolking.
Totaal beroepsbevolking
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Werkloze beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur
of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.
Niet beroepsbevolking
Het deel van de potentiële beroepsbevolking (15 tot 65 jaar) dat niet tot
de beroepsbevolking behoort.