Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2007 - 2050

Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2007 - 2050

Leeftijd Geslacht Perioden Autochtonen (aantal) Allochtonen (aantal) 1e en 2e Generatie allochtonen 1e Generatie (aantal) 1e en 2e Generatie allochtonen Totaal 2e generatie (aantal) 1e en 2e Generatie allochtonen 2e Generatie met 1 allochtone ouder (aantal) 1e en 2e Generatie allochtonen 2e Generatie met 2 allochtone ouders (aantal) Niet-westerse en westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen (aantal) Niet-westerse en westerse allochtonen Westerse allochtonen (aantal)
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 2007 13.183.860 3.170.116 1.601.744 1.568.371 909.452 658.916 1.738.106 1.432.011
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 2010 13.167.068 3.265.454 1.623.001 1.642.445 934.831 707.615 1.806.545 1.458.906
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 2020 13.108.749 3.639.142 1.766.057 1.873.085 1.022.346 850.743 2.046.826 1.592.316
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 2030 12.969.510 4.006.365 1.933.083 2.073.279 1.109.601 963.674 2.269.650 1.736.718
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 2040 12.571.363 4.391.720 2.109.175 2.282.549 1.209.539 1.073.014 2.488.042 1.903.684
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 2050 12.000.422 4.796.673 2.283.679 2.512.994 1.331.404 1.181.595 2.691.342 2.105.338
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen 2007 3.070.333 885.763 148.548 737.212 314.132 423.080 629.955 255.804
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen 2010 3.012.791 882.080 131.219 750.859 324.056 426.801 625.802 256.278
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen 2020 2.808.622 869.216 122.225 746.990 353.851 393.139 579.383 289.834
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen 2030 2.778.091 848.320 131.613 716.707 378.416 338.291 503.304 345.017
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen 2040 2.805.894 878.934 139.555 739.378 417.468 321.912 480.046 398.890
0 tot 20 jaar Mannen en vrouwen 2050 2.680.693 945.649 146.324 799.324 463.848 335.480 495.571 450.082
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen 2007 8.026.535 2.004.334 1.294.872 709.459 484.182 225.279 1.051.129 953.209
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen 2010 7.944.773 2.072.454 1.316.056 756.395 486.686 269.710 1.109.802 962.652
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen 2020 7.466.852 2.322.165 1.379.306 942.863 504.722 438.140 1.336.274 985.890
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen 2030 6.833.813 2.566.389 1.428.014 1.138.372 551.778 586.587 1.533.123 1.033.266
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen 2040 6.257.948 2.774.250 1.482.177 1.292.076 597.972 694.106 1.654.120 1.120.132
20 tot 65 jaar Mannen en vrouwen 2050 6.204.368 3.002.066 1.594.413 1.407.653 675.769 731.886 1.737.541 1.264.527
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen 2007 2.086.992 280.019 158.324 121.700 111.138 10.557 57.022 222.998
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen 2010 2.209.504 310.920 175.726 135.191 124.089 11.104 70.941 239.976
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen 2020 2.833.275 447.761 264.526 183.232 163.773 19.464 131.169 316.592
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen 2030 3.357.606 591.656 373.456 218.200 179.407 38.796 233.223 358.435
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen 2040 3.507.521 738.536 487.443 251.095 194.099 56.996 353.876 384.662
65 jaar of ouder Mannen en vrouwen 2050 3.115.361 848.958 542.942 306.017 191.787 114.229 458.230 390.729
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de allochtone
en autochtone bevolking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Allochtonen
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
1e en 2e Generatie allochtonen
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratie allochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
1e Generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
Totaal 2e generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
2e Generatie met 1 allochtone ouder
Personen die in Nederland zijn geboren en één in het buitenland
geboren ouder hebben.
2e Generatie met 2 allochtone ouders
Personen die in Nederland zijn geboren en twee in het buitenland
geboren ouders hebben.
Niet-westerse en westerse allochtonen
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.