Smeermiddelen, wassen en bitumen; balans, 2000 - 2003


De tabel bevat gegevens in balansvorm voor de periode 2000 tot en met 2003 over minerale-; halfsynthetische- en synthetische basisoliën; smeermiddel additieven; minerale-; halfsynthetische- en synthetische smeeroliën (eindproducten) en smeervetten in het Binnenland (inclusief de accijnsgoederenplaats (AGP)/Douane-entrepôt.
Beschikbaar zijn gegevens over voorraad, bruto-productie, invoer/entrepôtopslag, uitvoer/entrepôtuitvoer, bunkers en binnenlandse afleveringen.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf: 2000 1e kwartaal

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagperiode 2003 4e kwartaal zijn definitief.

Wijziging per 7 oktober 2005
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Smeermiddelen, wassen en bitumen; balans, 2000 - 2003

Producten Perioden Beginvoorraad (1 000 kg) Bruto productie (1 000 kg) Ontvangsten (1 000 kg) AfleveringenUitvoer/entrepôtuitvoer (1 000 kg) AfleveringenBunkering (1 000 kg) AfleveringenBinnenlandse afleveringen (1 000 kg) Eindvoorraad (1 000 kg)
Totaal smeermiddelen 2000 131.127 654.279 611.563 870.370 151.428 229.850 145.321
Totaal smeermiddelen 2001 145.321 580.257 675.111 858.967 172.497 222.596 146.629
Totaal smeermiddelen 2002 146.629 621.192 586.714 866.053 118.494 237.447 132.541
Totaal smeermiddelen 2003 132.541 587.515 598.793 883.572 114.038 186.351 134.888
Bron: CBS.
Verklaring van tekens