Landbouw en visserij; 1899 - 1999

Tabeltoelichting

Landbouwbedrijven, arbeidskrachten, grondgebruik, akkerbouwgewassen,
veilingaanvoer, veehouderij, mestproductie, kunstmestgebruik, prijzen
1899- 1999.
Gewijzigd op 30 januari 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Landbouwbedrijven
Totaal
Akkerbouwgewassen
Gras
Tuinbouwgewassen
Totaal
Open grond
Onder glas
Cultuurgrond
Arbeidskrachten
Arbeidskrachten voor land- en tuinbouwwerkzaamheden.
Gezinsarbeidskrachten
Meewerkende gezinsleden voor land- en tuinbouwwerkzaamheden. Hiertoe
worden gerekend het bedrijfshoofd, de echtgenoot of de echtgenote, de
kinderen en overige inwonende familieleden.
Totaal
Totaal
Totaal
38 uur en meer
30-38 uur per week