Landbouw en visserij; 1899 - 1999

Landbouwbedrijven, arbeidskrachten, grondgebruik, akkerbouwgewassen,
veilingaanvoer, veehouderij, mestproductie, kunstmestgebruik, prijzen
1899- 1999.
Gewijzigd op 30 januari 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landbouw en visserij; 1899 - 1999

Jaren LandbouwbedrijvenTotaal (x 1 000) LandbouwbedrijvenAkkerbouwgewassen (x 1 000) LandbouwbedrijvenGras (x 1 000) LandbouwbedrijvenTuinbouwgewassenTotaal (x 1 000) LandbouwbedrijvenTuinbouwgewassenOpen grond (x 1 000) LandbouwbedrijvenTuinbouwgewassenOnder glas (x 1 000) LandbouwbedrijvenCultuurgrond (x 1 000) TotaalTotaalTotaal (ab_so_luut) TotaalTotaal38 uur en meer (ab_so_luut) TotaalTotaal30-38 uur per week (ab_so_luut) TotaalTotaal20-30 uur per week (ab_so_luut) TotaalTotaal10-20 uur per week (ab_so_luut) TotaalTotaal0-10 uur per week (ab_so_luut) TotaalMannenTotaal (ab_so_luut) TotaalMannen38 uur en meer (ab_so_luut) TotaalMannen30-38 uur per week (ab_so_luut) TotaalMannen20-30 uur per week (ab_so_luut) TotaalMannen10-20 uur per week (ab_so_luut) TotaalMannen0-10 uur per week (ab_so_luut) TotaalVrouwenTotaal (ab_so_luut) TotaalVrouwen38 uur en meer (ab_so_luut) TotaalVrouwen30-38 uur per week (ab_so_luut) TotaalVrouwen20-30 uur per week (ab_so_luut) TotaalVrouwen10-20 uur per week (ab_so_luut) TotaalVrouwen0-10 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenTotaalTotaal (ab_so_luut) BedrijfshoofdenTotaal38 uur en meer (ab_so_luut) BedrijfshoofdenTotaal30-38 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenTotaal20-30 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenTotaal10-20 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenTotaal0-10 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenMannenTotaal (ab_so_luut) BedrijfshoofdenMannen38 uur en meer (ab_so_luut) BedrijfshoofdenMannen30-38 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenMannen20-30 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenMannen10-20 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenMannen0-10 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenVrouwenTotaal (ab_so_luut) BedrijfshoofdenVrouwen38 uur en meer (ab_so_luut) BedrijfshoofdenVrouwen30-38 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenVrouwen20-30 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenVrouwen10-20 uur per week (ab_so_luut) BedrijfshoofdenVrouwen0-10 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenTotaalTotaal (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenTotaal38 uur en meer (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenTotaal30-38 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenTotaal20-30 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenTotaal10-20 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenTotaal0-10 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenMannenTotaal (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenMannen38 uur en meer (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenMannen30-38 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenMannen20-30 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenMannen10-20 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenMannen0-10 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenVrouwenTotaal (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenVrouwen38 uur en meer (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenVrouwen30-38 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenVrouwen20-30 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenVrouwen10-20 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende echtgenotenVrouwen0-10 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenTotaalTotaal (ab_so_luut) Meewerkende kinderenTotaal38 uur en meer (ab_so_luut) Meewerkende kinderenTotaal30-38 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenTotaal20-30 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenTotaal10-20 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenTotaal0-10 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenMannenTotaal (ab_so_luut) Meewerkende kinderenMannen38 uur en meer (ab_so_luut) Meewerkende kinderenMannen30-38 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenMannen20-30 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenMannen10-20 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenMannen0-10 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenVrouwenTotaal (ab_so_luut) Meewerkende kinderenVrouwen38 uur en meer (ab_so_luut) Meewerkende kinderenVrouwen30-38 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenVrouwen20-30 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenVrouwen10-20 uur per week (ab_so_luut) Meewerkende kinderenVrouwen0-10 uur per week (ab_so_luut) Overige familieTotaalTotaal (ab_so_luut) Overige familieTotaal38 uur en meer (ab_so_luut) Overige familieTotaal30-38 uur per week (ab_so_luut) Overige familieTotaal20-30 uur per week (ab_so_luut) Overige familieTotaal10-20 uur per week (ab_so_luut) Overige familieTotaal0-10 uur per week (ab_so_luut) Overige familieMannenTotaal (ab_so_luut) Overige familieMannen38 uur en meer (ab_so_luut) Overige familieMannen30-38 uur per week (ab_so_luut) Overige familieMannen20-30 uur per week (ab_so_luut) Overige familieMannen10-20 uur per week (ab_so_luut) Overige familieMannen0-10 uur per week (ab_so_luut) Overige familieVrouwenTotaal (ab_so_luut) Overige familieVrouwen38 uur en meer (ab_so_luut) Overige familieVrouwen30-38 uur per week (ab_so_luut) Overige familieVrouwen20-30 uur per week (ab_so_luut) Overige familieVrouwen10-20 uur per week (ab_so_luut) Overige familieVrouwen0-10 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamTotaalTotaal (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamTotaal38 uur en meer (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamTotaal30-38 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamTotaal20-30 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamTotaal10-20 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamTotaal0-10 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamMannenTotaal (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamMannen38 uur en meer (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamMannen30-38 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamMannen20-30 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamMannen10-20 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamMannen0-10 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamVrouwenTotaal (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamVrouwen38 uur en meer (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamVrouwen30-38 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamVrouwen20-30 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamVrouwen10-20 uur per week (ab_so_luut) Regelmatig werkzaamVrouwen0-10 uur per week (ab_so_luut) Niet gezinsarbeidskrachtenNiet regelmatig werkzaamWerkdagen (ab_so_luut) Niet gezinsarbeidskrachtenNiet regelmatig werkzaamPersonen (ab_so_luut) Niet gezinsarbeidskrachtenNiet regelmatig werkzaamMannen (ab_so_luut) Niet gezinsarbeidskrachtenNiet regelmatig werkzaamVrouwen (ab_so_luut) Gemeten grondgebruikKadastrale maatTotale oppervlakte (ha) Gemeten grondgebruikKadastrale maatTotaal cultuurgrond kadastrale maat (ha) Gemeten grondgebruikKadastrale maatNiet in gebruik zijnde cultuurgrond (ha) Gemeten grondgebruikKadastrale maatNatuurlijke graslanden (ha) Gemeten grondgebruikKadastrale maatBos (incl. kerstdennen) (ha) Gemeten grondgebruikKadastrale maatSnelgroeiend hout (ha) Gemeten grondgebruikKadastrale maatOverige gronden (ha) Gemeten grondgebruikKadastrale maatTot. opp. kad. maat niet cult. grond (ha) Gemeten grondgebruikGemeten maatAkkerbouwgewassen (ha) Gemeten maatGraslandTotaal (ha) Gemeten maatGraslandBlijvend grasland (ha) Gemeten maatGraslandTijdelijk grasland (ha) Gemeten maatTuinbouwTotaal (ha) Gemeten maatTuinbouwTuinbouw open grond (ha) Gemeten maatTuinbouwTuinbouw onder glas (ha) Gemeten grondgebruikGemeten maatBraakland (ha) Gemeten grondgebruikGemeten maatSnelgroeiend hout (ha) Gemeten grondgebruikGemeten maatTotaal cultuurgrond gemeten maat (ha) Gemeten grondgebruikEigendom, erfpacht beregeningTotaal cultuurgrond gemeten maat (ha) Gemeten grondgebruikEigendom, erfpacht beregeningOppervlakte cultuurgrond in eigendom (ha) Gemeten grondgebruikEigendom, erfpacht beregeningOppervlakte cultuurgrond in erfpacht (ha) Gemeten grondgebruikEigendom, erfpacht beregeningGepachte oppervlakte cultuurgrond (ha) Gemeten grondgebruikEigendom, erfpacht beregeningOverige exploitatievormen (ha) Gemeten grondgebruikEigendom, erfpacht beregeningBeregening-bevloeiing (ha) Oppervlakten grondgebruikCultuurgrondAkkerbouwgewassen (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikCultuurgrondGras (1 000 ha) CultuurgrondTuinbouwgewassenTotale oppervlakte (1 000 ha) CultuurgrondTuinbouwgewassenOpen grond (1 000 ha) CultuurgrondTuinbouwgewassenOnder glas (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikCultuurgrondBraakland (1 000 ha) CultuurgrondTotaalTotale oppervlakte (1 000 ha) CultuurgrondTotaalIn eigendom (1 000 ha) CultuurgrondTotaalGepacht (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikCultuurgrondGereedgekomen ruilverkaveling sinds 1924 (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenTotaal (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenTarwe (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenWintertarwe (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenZomertarwe (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenGerst (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenWintergerst (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenZomergerst (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenRogge (1 000 ha) AkkerbouwgewassenGranenHaver (1 000 ha) AkkerbouwgewassenPeulvruchtenTotaal (1 000 ha) AkkerbouwgewassenPeulvruchtenErwten (drooggeoogst) (1 000 ha) AkkerbouwgewassenPeulvruchtenBruine bonen (1 000 ha) AkkerbouwgewassenPeulvruchtenKapucijners en grauwe erwten (1 000 ha) AkkerbouwgewassenPeulvruchtenVeldbonen (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenLandbouwzaden (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenHandelsgewassen (totaal) (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenConsumptieaardappelen (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenAardappelen op zand- en veengrond (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenAardappelen op kleigrond (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenFabrieksaardappelen (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenSuikerbieten (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenVoederbieten (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenGroenvoedergewassen (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenKoolzaad (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenVlas (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenKarwijzaad (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenBlauwmaanzaad (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenKnol en wortelgewassen (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenSnijmaïs (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenKlaver en luzerne (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenGroenbemestingsgewassen (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenKorrelmaïs (1 000 ha) Oppervlakten grondgebruikAkkerbouwgewassenZaaiuien (1 000 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenTotaal (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenAardbeien (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenAsperges (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenAugurken (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenKool (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenTuinbonen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenWinterpeen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenWitlofwortel (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenStamsperziebonen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond groentenSpruitkool (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond fruitTotaal (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond fruitAppelen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond fruitPeren (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond fruitKlein fruit (100 ha) Oppervlakten grondgebruikTuinbouwgewassenOpen grond bloemkwekerijgewassen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond boomkwekerijgewassenTotaal (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond boomkwekerijgewassenBos- en haagplantsoen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond boomkwekerijgewassenLaan- en parkbomen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond boomkwekerijgewassenVruchtbomen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond boomkwekerijgewassenRozenstruiken (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond boomkwekerijgewassenSierconiferen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond boomkwekerijgewassenSierheesters/klimplanten (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond boomkwekerijgewassenVaste planten (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond bloembollenTotaal (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond bloembollenHyacinten (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond bloembollenTulpen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond bloembollenNarcissen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond bloembollenGladiolen (100 ha) TuinbouwgewassenOpen grond bloembollenIrissen (100 ha) Oppervlakten grondgebruikTuinbouwgewassenOpen grond tuinbouwzaden (100 ha) TuinbouwgewassenOnder glas groentenTotaal (ha) TuinbouwgewassenOnder glas groentenTomaten (ha) TuinbouwgewassenOnder glas groentenKomkommers (ha) Oppervlakten grondgebruikTuinbouwgewassenOnder glas fruit (ha) TuinbouwgewassenOnder glas bloemkwekerijgewassenTotaal (ha) TuinbouwgewassenOnder glas bloemkwekerijgewassenAnjers (ha) TuinbouwgewassenOnder glas bloemkwekerijgewassenChrysanten (ha) TuinbouwgewassenOnder glas bloemkwekerijgewassenPerkplanten (ha) TuinbouwgewassenOnder glas bloemkwekerijgewassenPotplanten (ha) TuinbouwgewassenOnder glas bloemkwekerijgewassenRozen (ha) Oppervlakten grondgebruikTuinbouwgewassenOnder glas boomkwekerijgewassen (ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenTarwe (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenWintertarwe (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenZomertarwe (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenGerst (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenWintergerst (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenZomergerst (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenRogge (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenHaver (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenErwten (drooggeoogst) (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenKapucijners en grauwe erwten (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenBruine bonen (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenVeldbonen (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenKarwijzaad (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenBlauwmaanzaad (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenSnijmaïs (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenKorrelmaïs (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenConsumptieaardappelen (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenAardappelen op zand- en veengrond (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenAardappelen op kleigrond (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenFabrieksaardappelen (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenSuikerbieten (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenVoederbieten (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenKoolzaad (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenVlas (100kg/ha) Opbrengsten akkerbouwgewassenZaaiuien (100kg/ha) Veilingaanvoer van groentenTotaal (mln kg) Veilingaanvoer van groentenAndijvie (mln kg) Veilingaanvoer van groentenAsperges (mln kg) Veilingaanvoer van groentenAugurken (mln kg) Veilingaanvoer van groentenBloemkool (mln kg) Veilingaanvoer van groentenBoerenkool (mln kg) Veilingaanvoer van groentenChampignons (mln kg) Veilingaanvoer van groentenChinese kool (mln kg) Veilingaanvoer van groentenKomkommer (mln kg) Veilingaanvoer van groentenKoolraap (mln kg) Veilingaanvoer van groentenKroten (mln kg) Veilingaanvoer van groentenPaprika (mln kg) Veilingaanvoer van groentenPeen (mln kg) Veilingaanvoer van groentenPeterselie (mln kg) Veilingaanvoer van groentenPrei (mln kg) Veilingaanvoer van groentenRabarber (mln kg) Veilingaanvoer van groentenRadijs (mln kg) Veilingaanvoer van groentenRode kool (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSavooienkool (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSchorseneer (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSelderij (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSla (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSnijbonen (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSperziebonen (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSpinazie (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSpitskool (mln kg) Veilingaanvoer van groentenSpruiten (mln kg) Veilingaanvoer van groentenTomaten (mln kg) Veilingaanvoer van groentenTuinbonen (mln kg) Veilingaanvoer van groentenUien (mln kg) Veilingaanvoer van groentenWitlof (mln kg) Veilingaanvoer van groentenWitte kool (mln kg) Veilingaanvoer van fruitTotaal (mln kg) Veilingaanvoer van fruitAardbeien (mln kg) Veilingaanvoer van fruitAppels (mln kg) Veilingaanvoer van fruitBessen (mln kg) Veilingaanvoer van fruitBramen (mln kg) Veilingaanvoer van fruitDruiven (mln kg) Veilingaanvoer van fruitFrambozen (mln kg) Veilingaanvoer van fruitKersmorellen (mln kg) Veilingaanvoer van fruitMeloenen (mln kg) Veilingaanvoer van fruitPeren (mln kg) Veilingaanvoer van fruitPerziken (mln kg) Veilingaanvoer van fruitPruimen (mln kg) Veilingaanvoer van snijbloemenTotaal (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenAlstroemeria's (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenAmaryllissen (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenAnjers (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenAnthuriums (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenAsters (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenTotaal chrysanten (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenTros chrysanten (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenGeplozen chrysanten (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenCymbidiums (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenFresia's (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenGerbera's (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenGladiolen (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenGypsophila (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenIrissen (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenLelies (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenNarcissen (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenRozen (x mln) Veilingaanvoer van snijbloemenTulpen (x mln) VeestapelRunderenTotaal (x 1 000) VeestapelRunderenMelk en kalfkoeien (x 1 000) VeestapelRunderenVoor mesterij (x 1 000) VeestapelRunderenGeen vlees- en weidevee (x 1 000) VeestapelRunderenVleeskalveren (x 1 000) VeestapelRunderenAnder mestvee (x 1 000) VeestapelRunderenStieren (x 1 000) VeestapelVarkensTotaal (x 1 000) VeestapelVarkensBiggen (x 1 000) VeestapelVarkensMestvarkens (x 1 000) VeestapelVarkensFokvarkens (x 1 000) VeestapelLandbouwpaardenTotaal (x 1 000) VeestapelLandbouwpaardenPaarden (x 1 000) VeestapelLandbouwpaardenPony's (x 1 000) VeestapelSchapen en lammerenTotaal (x 1 000) VeestapelSchapen en lammerenSchapen (x 1 000) VeestapelSchapen en lammerenLammeren (x 1 000) VeestapelKippenTotaal (x 1 000) VeestapelKippenSlachtkuikens (x 1 000) VeestapelKippenLeghennen (x 1 000) VeehouderijVeestapelEenden (x 1 000) VeehouderijVeestapelKalkoenen (x 1 000) ZuivelproductieMelkMelkproductie (mln kg) ZuivelproductieMelkMelkproductie per koe (kg) ZuivelproductieMelkGemiddeld vetgehalte (%) ZuivelproductieMelkGemiddeld eiwitgehalte (%) ZuivelproductieMelkMelk in fabriek (mln kg) ZuivelproductieMelkMelk in fabrieken in consumptie gebracht (mln kg) VeehouderijproductieZuivelproductieBoter (mln kg) VeehouderijproductieZuivelproductieKaas (mln kg) VeehouderijproductieZuivelproductieGecondenseerde melk (mln kg) VeehouderijproductieZuivelproductieMelkpoeder (mln kg) VeehouderijVeehouderijproductieEieren (mln kg) VeehouderijproductieVleesTotaal (mln kg) VeehouderijproductieVleesRundvlees (totaal) (mln kg) VeehouderijproductieVleesKalfsvlees (mln kg) VeehouderijproductieVleesVarkensvlees en spek (mln kg) VeehouderijproductieVleesPaardenvlees (mln kg) VeehouderijproductieVleesSchapenvlees (mln kg) VeehouderijproductieVleesKippenvlees (mln kg) VeehouderijproductieVleesOverig vlees (mln kg) Mestproductie en kunstmestgebruikMestproductie runderen varkens pluimveeStikstof (N) (kg/ha) Mestproductie en kunstmestgebruikMestproductie runderen varkens pluimveeFosfaat (P2O5) (kg/ha) Mestproductie en kunstmestgebruikMestproductie runderen varkens pluimveeKali (K2O) (kg/ha) Mestproductie en kunstmestgebruikKunstmestgebruik per ha cultuurgrondStikstof (N) (kg/ha) Mestproductie en kunstmestgebruikKunstmestgebruik per ha cultuurgrondFosfaat (P2O5) (kg/ha) Mestproductie en kunstmestgebruikKunstmestgebruik per ha cultuurgrondKali (K2O) (kg/ha) Mestproductie en kunstmestgebruikVerbruik van kunstmeststoffenStikstofmeststoffen (N) (kg/ha) Mestproductie en kunstmestgebruikVerbruik van kunstmeststoffenFosfaatmeststoffen (P2O5) (kg/ha) Mestproductie en kunstmestgebruikVerbruik van kunstmeststoffenKalimeststoffen (K2O) (kg/ha) Bruto prod.waarde en het landbouwinkomenBruto productieAkkerbouwgewassen (mln euro) Bruto prod.waarde en het landbouwinkomenBruto productieVeehouderijproducten (mln euro) Bruto prod.waarde en het landbouwinkomenBruto productieTuinbouwgewassen (mln euro) Waarden en prijzenBruto prod.waarde en het landbouwinkomenVerbruik van grondstoffen en diensten (mln euro) Waarden en prijzenBruto prod.waarde en het landbouwinkomenBruto toegevoegde waarde (marktprijzen) (mln euro) Waarden en prijzenBruto prod.waarde en het landbouwinkomenNetto toegevoegde waarde (marktprijzen) (mln euro) Waarden en prijzenBruto prod.waarde en het landbouwinkomenNetto toegevoegde waarde (factorkosten) (mln euro) Waarden en prijzenPrijsindexcijfers van opbrengstenAkkerbouwproducten (1985=100) Waarden en prijzenPrijsindexcijfers van opbrengstenVeehouderijproducten (1985=100) Waarden en prijzenPrijsindexcijfers van opbrengstenProducten van de glastuinbouw (1985=100) Waarden en prijzenPrijsindexcijfers van opbrengstenProducten tuinbouw open grond (1985=100) Waarden en prijzenPrijsindexcijfers van opbrengstenIntensieve veehouderijproducten (1985=100) Waarden en prijzenPrijsindexcijfers van opbrengstenVisserijproducten (1985=100) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenTarwe (euro/100 kilo) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenRogge (euro/100 kilo) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenGerst (euro/100 kilo) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenHaver (euro/100 kilo) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenGroene erwten (euro/100 kilo) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenBruine bonen (euro/100 kilo) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenConsumptieaardappelen klei (euro/100 kilo) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenConsumptieaardappelen zand (euro/100 kilo) Waarden en prijzenPrijzen van akkerbouwproductenSuikerbieten (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenAndijvie (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenAubergines (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenAugurken (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenBloemkool (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenChampignons (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenKomkommers (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenPaprika (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenPeen (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenPrei (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenRabarber (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenRadijs (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenRode kool (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenSla (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenSnijbonen (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenSperziebonen (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenSpinazie (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenSpruiten (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenTomaten (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenWitlof (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van groentenWitte kool (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van fruitAardbeien (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van fruitAppelen (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van fruitPeren (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van fruitPruimen (euro/100 kilo) Waarden en prijzenVeilingprijzen van bloemenAnjers (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van bloemenChrysanten (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van bloemenFresia's (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van bloemenGerbera (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van bloemenIrissen (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van bloemenNarcissen (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van bloemenRozen (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van bloemenTulpen (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van potplantenAzalea (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van potplantenCyclamen (euro/100s) Waarden en prijzenVeilingprijzen van potplantenKalanchoë (euro/100s) PachtprijzenBoerderijen 1 ha of meerNederland (euro/ha) PachtprijzenBoerderijen 1 ha of meerNederland excl. IJsselmeerpolders (euro/ha) Waarden en prijzenPachtprijzenLos bouwland (euro/ha) Waarden en prijzenPachtprijzenLos grasland (euro/ha) KoopprijzenBoerderijen 1 ha of meerVerpacht/onverpacht (euro/ha) KoopprijzenBoerderijen 1 ha of meerVerpacht (euro/ha) KoopprijzenBoerderijen 1 ha of meerOnverpacht (euro/ha) KoopprijzenBoerderijen 5 ha of meerVerpacht/onverpacht (euro/ha) KoopprijzenBoerderijen 5 ha of meerVerpacht (euro/ha) KoopprijzenBoerderijen 5 ha of meerOnverpacht (euro/ha) KoopprijzenLos bouwlandVerpacht/onverpacht (euro/ha) KoopprijzenLos bouwlandVerpacht (euro/ha) KoopprijzenLos bouwlandOnverpacht (euro/ha) KoopprijzenLos graslandVerpacht/onverpacht (euro/ha) KoopprijzenLos graslandVerpacht (euro/ha) KoopprijzenLos graslandOnverpacht (euro/ha) VisserijVisserijvlootAantal schepen (absoluut) VisserijVisserijvlootInhoud visserijvloot (1000 brt) VisserijVisserijvlootGemotoriseerde schepen (absoluut) VisserijVisserijvlootInhoud gemotoriseerde schepen (1000 brt) VisserijVisserijvlootMotorvermogen (1000 kw) Aanvoer visserijproductenTotaalHoeveelheid (mln kg) Aanvoer visserijproductenTotaalWaarde (mln euro) Aanvoer visserijproductenHaringachtigenHoeveelheid (mln kg) Aanvoer visserijproductenHaringachtigenWaarde (mln euro) Aanvoer visserijproductenRondvisHoeveelheid (mln kg) Aanvoer visserijproductenRondvisWaarde (mln euro) Aanvoer visserijproductenPlatvisHoeveelheid (mln kg) Aanvoer visserijproductenPlatvisWaarde (mln euro) Aanvoer visserijproductenSchaal/weekdierenHoeveelheid (mln kg) Aanvoer visserijproductenSchaal/weekdierenWaarde (mln euro)
1899 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1900 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 850 1.200 35 . . . 2.085 . . . . 64 . . 38 . . 214 131 . 28 . . . 1 . 134 . . 22 46 14 . . 11 . . . . 43 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656 966 . . . . . 747 . . . 295 . . 771 . . 4.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1901 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 . . . . . . 764 . . . . . . 752 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1902 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.647 . . . . . . 823 . . . . . . 709 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1903 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 52 . . 32 . . 216 138 . 30 . . . 3 . 152 . . 152 40 17 . 3 15 . . . . 48 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.660 . . . . . . 882 . . . . . . 652 . . . . . . . 2.439 . . . . . 60 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1904 183 . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 50 . . 31 . . 213 138 . 32 . . . 2 . 159 . . 159 34 18 . 3 16 . . . . 49 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.690 973 . . . . . 862 . . . 222 . . 607 . . 4.935 . . . . 2.314 . . . . . 54 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1905 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 845 1.205 46 . . . 2.096 . . . . 61 . . 33 . . 219 132 . 30 . . . 2 . 131 . . 30 47 17 . 2 15 . . . . 47 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.423 . . . . . 57 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1906 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 54 . . 29 . . 216 132 . 29 . . . 2 . 158 . . 158 42 18 . 2 15 . . . . 48 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.535 . . . . . 60 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1907 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 48 . . 31 . . 218 132 . 31 . . . 2 . 161 . . 161 44 18 . 2 17 . . . . 49 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.576 . . . . . 61 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1908 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 52 . . 30 . . 220 133 . 29 . . . 2 . 160 . . 160 48 19 . 3 14 . . . . 49 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.619 . . . . . 62 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1909 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 45 . . 28 . . 222 134 . 30 . . . 2 . 161 . . 161 55 19 . 4 10 . . . . 46 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.530 . . . . . 59 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1910 209 . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 850 1.226 48 . . . 2.123 . . . . 55 . . 28 . . 222 141 . 26 . . . 2 . 133 . . 29 56 20 . 3 12 . . . . 50 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.027 1.068 . . . . . 1.260 . . . 329 . . 889 . . 9.778 . . . . 2.706 . . . . . 65 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 35 . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1911 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 54 . . 28 . . 223 132 . 26 . . . 4 . 166 . . 166 56 21 . 2 16 . . . . 48 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.680 . . . . . 62 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1912 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 54 . . 27 . . 226 132 . 26 . . . 5 . 172 . . 172 65 22 . 1 15 . . . . 39 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.877 . . . . . 67 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1913 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 53 . . 27 . . 226 135 . 28 . . . 5 . 170 . . 170 60 23 . 1 15 . . . . 44 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.943 . . . . . 69 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1914 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 60 . . 31 . . 228 141 . 26 . . . 4 . 172 . . 172 63 23 . 2 8 . . . . 45 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.026 . . . . . 70 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1915 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 863 1.251 55 . . . 2.169 . . . . 66 . . 26 . . 221 145 . 25 . . . 4 . 144 . . 33 57 25 . 2 9 . . . . 42 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125 . . . . . 73 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 41 . . . . . . . . . . . - - - 5.884 155 . . . 212 25 98 17 50 5 13 2 43 0
1916 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 55 . . 24 . . 200 139 . 25 . . . 4 . 172 . . 172 65 26 . 3 15 . . . . 44 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.217 . . . . . 74 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1917 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 49 . . 21 . . 189 155 . 36 . . . 6 . 174 . . 174 46 34 . 3 12 . . . . 40 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.302 1.235 . . . . . 1.185 . 800 . . . . 520 . . . . . . . 2.650 . . . . . 63 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1918 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 61 . . 24 . . 191 159 . 36 . . . 6 . 178 . . 178 39 37 . 3 6 . . . . 39 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.944 . . . . . 46 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1919 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 68 . . 23 . . 201 158 . 32 . . . 5 . 180 . . 180 53 36 . 8 10 . . . . 41 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.162 . . . . . 51 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1920 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 891 1.231 61 . . . 2.184 . . . . 62 . . 23 . . 199 160 . 26 . . . 5 . 173 . . . 67 34 . 4 24 . . . . 41 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 . . . . . . . . . . . - - - 6.083 153 . . . 200 17 101 10 20 3 12 2 57 1
1921 222 . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 73 . . 25 . . 202 155 . 26 . . . 4 . 178 . . 178 74 33 . 2 9 . . . . 41 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.063 1.086 . . . . . 1.519 . . . 258 . . 668 . . 9.661 . . . . 2.981 . . . . . 60 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1922 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 61 . . 25 . . 202 159 . 32 . . . 5 . 165 . . 28 56 35 . 1 10 . . . . 36 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.080 . . . . . 65 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
1923 . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . 62 . . 24 . . 210 154 . 35 . . . 5 . 132 . . 29 67 35 . 2