Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Perioden Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Bof (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Buiktyfus (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Difterie (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Hepatitis A (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Kinkhoest (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Legionellose (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Malaria (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Mazelen (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Meningokokkenziekte (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Paratyfus B (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Polio (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Q-koorts (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Rubella (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Shigellose (aantal meldingen) Gezondheidstoestand Optreden van enkele infectieziekten Meldingsplichtige infectieziekten Tuberculose (aantal meldingen)
2022 . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip.
Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel.
Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- diagnoses bij ziekenhuisopname;
- kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen
- beroepen in de gezondheidszorg.
2019 en 2020 nader voorlopig, 2021 voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
Alle jaren zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.


Wijzigingen per 20 december 2022:
- Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.

Wijzigingen per 14 juli 2022:
- Vervanging van de reeks volume-indexcijfers voor uitgaven zorg met referentiejaar 2010 voor een nieuwe reeks met referentiejaar 2015.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2023 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Gezondheidstoestand
Gezondheid in subjectieve zin (zoals ervaren door personen zelf) en in objectieve zin (zoals beoordeeld door medische beroepsbeoefenaren). Het laatste weergegeven in het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten en diagnosen HIV/Aids, het gebruik van geneesmiddelen en ziekteverzuim bij particuliere bedrijven.
Optreden van enkele infectieziekten
Enkele meldingsplichtige infectieziekten en HIV/Aids.
Meldingsplichtige infectieziekten
Infectieziekten die, volgens de Wet publieke gezondheid, na constatering aan de regionale GGD moeten worden gemeld.
In de tabel zijn alleen die infectieziekten opgenomen:
- waarvoor voor meer dan 20 jaar gegevens beschikbaar zijn,
- met in minimaal één jaar meer dan 100 gevallen
- waarvoor over de totale periode de cijfers (min of meer) dezelfde ziekte weerspiegelen
- waarvoor de cijfers een globaal beeld geven van de absolute omvang, trend en uitbraken.
Bof
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 072;
ICD-10: B26.
In 1999 is de meldingsplicht gestopt, maar december 2008 opnieuw
ingevoerd.
Sinds 1987 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Buiktyfus
Cijfers over 1900-1929 zijn inclusief paratyfus B en vanaf 1930 worden de cijfers over paratyfus B afzonderlijk vermeld.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 002.0;
ICD-10: A01.0.
Meldingsplicht sinds 1872.
Difterie
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 032;
ICD-10: A30.
Sinds 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Meldingsplicht sinds 1872.
Hepatitis A
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 070.1;
ICD-10: B15.
Meldingsplicht sinds 1950.
Kinkhoest
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 033.0, 033.1 en 033.9;
ICD-10: A37.0, A37.1 en A37.9.
Sinds 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Meldingsplicht sinds 1975.
Legionellose
Veteranenziekte.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 482.8;
ICD-10: A48.1.
Meldingsplicht sinds 1987.
Malaria
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 084;
ICD-10: B50-B54.
Meldingsplicht sinds 1940.
Mazelen
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 055;
ICD-10: B05.
Sinds 1976 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Meldingsplicht sinds 1975.
Meningokokkenziekte
Nekkramp, meestal gepaard gaande met hersenvliesontsteking en/of
bloedvergiftiging, door infectie met Neisseria meningitidis (meningokok).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 036;
ICD-10: A39.
Sinds 2002 in het Rijksvaccinatieprogramma, maar alleen tegen meningokok subtype C.
Paratyfus B
Van 1900-1929 zijn de cijfers over paratyfus B opgenomen bij de gegevens over buiktyfus en vanaf 1930 worden de cijfers over paratyfus B afzonderlijk vermeld.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 002.2;
ICD-10: A01.2.
Meldingsplicht sinds 1928.
Polio
Kinderverlamming.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 045;
ICD-10: A80.
Sinds 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Meldingsplicht sinds 1923.
Q-koorts
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 083.0;
ICD-10: A78.
Meldingsplicht sinds 1975.
Rubella
Rodehond.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 056 en 771.0;
ICD-10: B06 en P35.0.
Sinds 1974 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Meldingsplicht sinds 1950.
Shigellose
Bacillaire dysenterie.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 004;
CD-10: A03.
Meldingsplicht sinds 1873.
Tuberculose
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 010-018;
ICD-10: A15-A19.
Meldingsplicht sinds 1980. Omdat de tuberculose-registratie een dynamisch (uitbreidbaar) bestand is kan het aantal diagnosen in eerdere verslagjaren in de toekomst nog enigszins wijzigen.