Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Perioden Zorggebruik Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn. Nieuwvormingen Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal opnamen per 10 000 personen) Zorggebruik Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn. Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal opnamen per 10 000 personen)
1970 . .
1971 . .
1972 . .
1973 . .
1974 . .
1975 . .
1976 . .
1977 . .
1978 . .
1979 . .
1980 . .
1981 64,5 115,3
1982 67,0 121,0
1983 69,0 125,9
1984 70,9 126,5
1985 71,3 130,6
1986 71,9 129,1
1987 73,7 130,6
1988 74,3 131,8
1989 76,1 133,0
1990 74,0 138,4
1991 72,3 141,3
1992 74,6 145,0
1993 75,1 150,1
1994 75,8 154,7
1995 76,4 155,3
1996 76,7 156,8
1997 76,0 154,7
1998 72,8 148,8
1999 72,2 143,5
2000 70,7 137,7
2001 71,0 134,6
2002 72,0 138,5
2003 73,3 142,3
2004 79,4 151,1
2005 81,8 152,1
2006 84,6 153,2
2007 86,7 153,9
2008 85,9 158,3
2009 88,6 164,8
2010 90,7 169,0
2011 92,6 171,3
2012 91,7 163,2
2013 88,1 141,5
2014 84,8 142,5
2015 85,7 141,6
2016 86,1 141,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip.
Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel.
Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
2023:
De beschikbare cijfers zijn definitief.
2022:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids;
- uitgaven aan zorg.
2021:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen;
- beroepen in de gezondheidszorg.
Cijfers zijn nader voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
2020:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.
Cijfers zijn nader voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
2019 en eerder:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Vanwege het dynamische karakter van de registratie zijn cijfers over alle jaren voorlopig voor meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.Wijzigingen per 22 december 2023:
- Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2024 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Zorggebruik
Contacten met diverse zorgverleners en aantal opnames in het ziekenhuis.
Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.
Klinische ziekenhuisopnamen naar enkele diagnosen.

Klinische opnamen in algemene, academische en categorale ziekenhuizen.
Van de categorale ziekenhuizen betreft het vanaf 2013: kankerkliniek(en) (één kliniek tot 2018, twee klinieken vanaf 2018) en een oogziekenhuis.
In de periode 1981-2012 waren gegevens ook afkomstig van een orthopedische/revalidatie kliniek en een militair hospitaal.
De overige categorale ziekenhuizen (revalidatie-, epilepsie- en astmacentra en andere instellingen voor medisch specialistische zorg) zijn niet opgenomen in deze statistieken.

Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Vanaf 2013 mogen eendaagse klinische opnamen alleen nog geregistreerd worden bij overlijden van patient of transfer naar ander ziekenhuis.

De diagnosen zijn tot 2013 geregistreerd volgens de 'International Classification of Diseases' versie 9 (ICD9-CM). Vanaf 2013 wordt de ICD-10 gebruikt.

De indeling van de diagnosen volgt de afbakening zoals gedefinieerd in de ISHMT (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation), Er zijn kleine verschillen in de afbakening volgens ICD-9 (tot 2013) en ICD-10 (vanaf 2013).

De cijfers gaan over de hoofddiagnose die geregistreerd is bij de ziekenhuisopname. De hoofddiagnose is de diagnose die bij ontslag wordt beschouwd als de voornaamste reden van opname in het ziekenhuis.

De aantallen opgenomen personen worden gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking in het betreffende kalenderjaar.Nieuwvormingen
Nieuwvormingen zijn onderverdeeld in kwaadaardige en niet-kwaadaardige.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 140-239
ICD-10: C00-D48.
Kwaadaardige nieuwvormingen
Kanker.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 140-208
ICD-10: C00-C97.
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kanker.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 140-208
ICD-10: C00-C97.
Ziekten van hart en vaatstelsel
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 390-434, 436-445, 447-459
ICD-10: I00-I99.
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 390-434, 436-445, 447-459
ICD-10: I00-I99.