Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900


Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip.
Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel.
Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- diagnoses bij ziekenhuisopname;
- kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen;
- beroepen in de gezondheidszorg
- ziekteverzuim.
Het laatste jaar is voorlopig en de twee voorlaatste jaren nader voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
Alle jaren zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids


Wijzigingen per 31 maart 2020:
- Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.
- De reeks Ziekenhuisbedden is vervangen vanaf 2006 en aangevuld met nieuwe cijfers.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2020 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Perioden Demografische kerncijfersBevolking op 1 januari (x 1 000) Demografische kerncijfersLevendgeborenen (x 1 000) Demografische kerncijfersOverledenen (x 1 000) GezondheidstoestandPersonen met (zeer) goede gezondheid (%) GezondheidstoestandPersonen met volledig kunstgebit (%) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenBof (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenBuiktyfus (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenDifterie (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenHepatitis A (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenKinkhoest (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenLegionellose (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenMalaria (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenMazelen (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenMeningokokkenziekte (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenParatyfus B (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenPolio (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenQ-koorts (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenRubella (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenShigellose (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenMeldingsplichtige infectieziektenTuberculose (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenAids/hivAids (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziektenAids/hivHiv-geïnfecteerd (aantal meldingen) GezondheidstoestandGebruik Medicijnen/voedingssupplementen% voorgeschreven (%) GezondheidstoestandGebruik Medicijnen/voedingssupplementen% niet voorgeschreven (%) GezondheidstoestandZiekteverzuimpercentage (%) LeefstijlRoken 16 jaar of ouderTotaal roken (%) LeefstijlRoken 16 jaar of ouderZwaar roken (%) LeefstijlAlcoholgebruik 16 jaar of ouderTotaal alcoholgebruik (%) LeefstijlAlcoholgebruik 16 jaar of ouderZwaar alcoholgebruik (%) LeefstijlOvergewichtTotaal overgewicht (%) LeefstijlOvergewichtMatig overgewicht (%) LeefstijlOvergewichtErnstig overgewicht (%) LeefstijlGebruik anticonceptiepil (%) ZorggebruikContacten met zorgverlenersHuisarts (%) ZorggebruikContacten met zorgverlenersSpecialist (%) ZorggebruikContacten met zorgverlenersTandarts (%) ZorggebruikContacten met zorgverlenersFysiotherapeut of oefentherapeut (%) ZorggebruikContacten met zorgverlenersAlternatieve genezer (%) ZorggebruikKlin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Totaal alle diagnosen (aantal opnamen per 10 000 personen) ZorggebruikKlin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Infectieuze en parasitaire ziekten (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.NieuwvormingenTotaal nieuwvormingen (aantal opnamen per 10 000 personen) NieuwvormingenKwaadaardige nieuwvormingenTotaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal opnamen per 10 000 personen) NieuwvormingenKwaadaardige nieuwvormingenKw. nv. van dikke darm, rectum en anus (aantal opnamen per 10 000 personen) NieuwvormingenKwaadaardige nieuwvormingenKw. nv. van trachea, bronchus en long (aantal opnamen per 10 000 personen) NieuwvormingenKwaadaardige nieuwvormingenKwaadaardige nieuwvorming van borst (aantal opnamen per 10 000 personen) NieuwvormingenKwaadaardige nieuwvormingenKwaadaardige nieuwvorming van urineblaas (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Zktn bloed, bloedbereidende organen en..Totaal zktn bloed, bloedbereidende org.. (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Zktn bloed, bloedbereidende organen en..Anemie (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Endocriene-, voedings- en stofw. zktnTotaal endocriene-, voedings- en stofw.. (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Endocriene-, voedings- en stofw. zktnDiabetes mellitus (aantal opnamen per 10 000 personen) ZorggebruikKlin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Psychische stoornissen (aantal opnamen per 10 000 personen) ZorggebruikKlin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen (aantal opnamen per 10 000 personen) ZorggebruikKlin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van oog en adnexen (aantal opnamen per 10 000 personen) ZorggebruikKlin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van oor en processus mastoideus (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van hart en vaatstelselTotaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van hart en vaatstelselAngina pectoris (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van hart en vaatstelselAcuut myocard infarct (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van hart en vaatstelselGeleidings- en hartritmestoornissen (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van hart en vaatstelselHartfalen (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van hart en vaatstelselCerebrovasculaire ziekten (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van ademhalingsstelselTotaal ziekten van ademhalingsstelsel (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van ademhalingsstelselAcute infecties luchtwegen, influenza (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van ademhalingsstelselPneumonie (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van ademhalingsstelselChron. aandoeningen tonsillen en adenoïd (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van ademhalingsstelselAndere aandoeningen neus, neusbijholten (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van ademhalingsstelselChron. longaandoeningen, bronchiëctasie (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van spijsverteringsstelselTotaal ziekten v. spijsverteringsstelsel (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van spijsverteringsstelselZiekten van de appendix (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van spijsverteringsstelselHernia inguinalis (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van spijsverteringsstelselCholelithiasis (aantal opnamen per 10 000 personen) ZorggebruikKlin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten huid en onderhuids bindweefsel (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten spieren, beenderen, bindweefselTotaal zktn spieren, beenderen, bindw.. (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten spieren, beenderen, bindweefselCoxartrose (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten spieren, beenderen, bindweefselGonartrose (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten spieren, beenderen, bindweefselAandoeningen van tussenwervelschijven (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten spieren, beenderen, bindweefselAandoeningen van weke delen (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van urogenitaal stelselTotaal ziekten van urogenitaal stelsel (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van urogenitaal stelselUrolithiasis (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van urogenitaal stelselProstaathyperplasie (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ziekten van urogenitaal stelselAandoeningen van de borst (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Zwangerschap, bevalling en kraambedTotaal zwangerschap, bevalling, kraambed (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Zwangerschap, bevalling en kraambedCompl. zwangerschap antenatale periode (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Zwangerschap, bevalling en kraambedComplicaties van bevalling (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Aandoeningen van de perinatale periodeTotaal aandoeningen perinatale periode (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Aandoeningen van de perinatale periodeKorte zw.schapsduur, laag geb.gewicht (aantal opnamen per 10 000 personen) ZorggebruikKlin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Aangeboren afwijkingen (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Symptomen, bevindingen, labuitslagenTotaal sympt., bevindingen, labuitslagen (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Symptomen, bevindingen, labuitslagenPijn in keel en borst (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Symptomen, bevindingen, labuitslagenPijn in buik en bekken (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ongevalsletsel, vergiftigingen ..Totaal ongevalsletsel, vergiftigingen .. (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ongevalsletsel, vergiftigingen ..Intracraniaal letsel (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ongevalsletsel, vergiftigingen ..Femurfractuur (inclusief heupfractuur) (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ongevalsletsel, vergiftigingen ..Fractuur van onderbeen, inclusief enkel (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ongevalsletsel, vergiftigingen ..Vergiftiging door geneesmiddelen e.a. (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Ongevalsletsel, vergiftigingen ..Compl. chirurg., med. behandeling n.e.g. (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Factoren gezondh.toestand, contacten ..Totaal factoren gezondh.toestand, cont.. (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Factoren gezondh.toestand, contacten ..Levendgeboren zuigelingen (aantal opnamen per 10 000 personen) Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.Factoren gezondh.toestand, contacten ..Ov. zorg, incl. radio- en chemotherapie (aantal opnamen per 10 000 personen) ZorgaanbodKwantitatieve gegevens van ziekenhuizenBedden (x 1 000) ZorgaanbodKwantitatieve gegevens van ziekenhuizenZiekenhuisopnamen (x 1 000) ZorgaanbodKwantitatieve gegevens van ziekenhuizenVerpleegdagen (x 1 000) ZorgaanbodKwantitatieve gegevens van ziekenhuizenGemiddelde verpleegduur (dagen) ZorgaanbodBeroepen in de gezondheidszorgHuisartsen (aantal) ZorgaanbodBeroepen in de gezondheidszorgMedisch specialisten (aantal) ZorgaanbodBeroepen in de gezondheidszorgSociaal geneeskundigen (aantal) ZorgaanbodBeroepen in de gezondheidszorgTandartsen (aantal) ZorgaanbodBeroepen in de gezondheidszorgApothekers (aantal) ZorgaanbodBeroepen in de gezondheidszorgVerloskundigen (aantal) ZorgaanbodZorguitgavenTotaal zorguitgaven (mln euro) ZorgaanbodZorguitgavenIndex uitgaven zorg, constante prijzen (2010=100) ZorgaanbodZorguitgavenUitgaven zorg per hoofd van de bevolking (euro) ZorgaanbodZorguitgavenUitgaven zorg als % van bbp (%) Geboorte en levensverwachtingPerinatale sterfte (per 1 000 geborenen) Geboorte en levensverwachtingZuigelingensterfte (per 1 000 levendgeborenen) Geboorte en levensverwachtingGemidd. leeftijd moeder bij eerste kind (jaar) Geboorte en levensverwachtingAantal meerlinggeboorten (per 1 000 geboorten) Geboorte en levensverwachtingLevensverwachting bij geboorteMannen (jaar) Geboorte en levensverwachtingLevensverwachting bij geboorteVrouwen (jaar) Gezonde levensverwachting bij geboorteLevensverw. in goed ervaren gezondheidMannen (jaar) Gezonde levensverwachting bij geboorteLevensverw. in goed ervaren gezondheidVrouwen (jaar) Gezonde levensverwachting bij geboorteLevensverw. zonder lich. beperkingenMannen (jaar) Gezonde levensverwachting bij geboorteLevensverw. zonder lich. beperkingenVrouwen (jaar) Gezonde levensverwachting bij geboorteLevensverw. zonder chronische ziektesMannen (jaar) Gezonde levensverwachting bij geboorteLevensverw. zonder chronische ziektesVrouwen (jaar) DoodsoorzakenTotaal alle doodsoorzaken (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenInfectieuze en parasitaire ziektenTotaal infectieuze, parasitaire ziekten (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenInfectieuze en parasitaire ziektenTuberculose (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenKwaadaardige nieuwvormingenTotaal kwaadaardige nieuwvormingen (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenKwaadaardige nieuwvormingenKwaadaardige nv. spijsverteringsorganen (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenKwaadaardige nieuwvormingenKwaadaardige nv. van ademhalingsorganen (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenKwaadaardige nieuwvormingenKwaadaardige nieuwvormingen van borst (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenZiekten van hart en vaatstelselTotaal ziekten van hart en vaatstelsel (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenZiekten van hart en vaatstelselZiekten van de kransvaten (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenZiekten van hart en vaatstelselHersenvaatletsels (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenGriep (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenChron. aand. onderste luchtwegen (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenZiekten van de spijsverteringsorganen (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenZiekten urinewegen en geslachtsorganenTotaal zktn urinewegen, geslachtsorganen (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenZiekten urinewegen en geslachtsorganenNierontsteking/aand. aan nierbuisjes (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenComplicaties zwangerschap, bevallin.. (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenAangeboren afwijkingen (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenUitwendige doodsoorzakenTotaal uitwendige doodsoorzaken (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenUitwendige doodsoorzakenVervoersongevallen (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenUitwendige doodsoorzakenAccidentele val (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenUitwendige doodsoorzakenAccidentele verdrinking (per 100 000 van gem. bev.) DoodsoorzakenUitwendige doodsoorzakenZelfdoding (per 100 000 van gem. bev.)
1900 5.104 163 92 . . . 2.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.151 . . 169 668 849 . . . . . 155,2 . . . . . . . . . . 1.786,3 . 172,0 92,0 . . . . . . . . . 66,0 . 9,0 . 39,0 . . . .
1920 6.754 193 82 . . . 2.223 8.060 . . . . . 133 . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450 . . 381 639 920 . . . . 45,1 83,3 . . . . . . . . . . 1.220,1 195,8 146,9 112,4 78,2 . 6,2 . . . 35,7 . 81,7 44,1 34,6 6,9 8,3 37,4 . 3,2 11,7 7,3
1940 8.834 185 88 . . . 108 1.733 . . . . . 277 101 111 . . 1.185 7.620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,9 344 8.514 24,7 3.164 . . 1.531 861 1.139 . . . . 40,7 39,1 . . . . . . . . . . 988,0 64,0 43,7 138,2 85,6 8,8 11,9 279,8 . 79,9 17,8 . 41,3 49,9 31,4 4,9 14,3 98,5 . 5,9 10,0 10,8
1960 11.417 239 88 . . . 52 112 16.848 . . 54 . 118 163 29 . 2.992 1.977 5.845 . . . . 5,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,0 916 18.448 20,1 4.405 3.906 . 2.492 856 788 . . . . 26,6 17,9 25,6 12,4 71,5 75,4 . . . . . . 764,6 8,9 2,8 168,3 71,0 26,9 15,0 333,2 166,0 92,8 13,4 19,1 26,6 20,0 7,6 0,8 12,6 43,6 19,0 9,9 3,1 6,6
1970 12.958 239 110 . . . 23 2 3.789 . . 16 . 183 22 2 . 1.683 163 2.570 . . . . 7,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,4 1.264 23.714 18,8 4.462 5.703 1.319 3.364 1.057 836 . . . . 18,6 12,7 24,3 10,0 70,8 76,5 . . . . . . 840,7 6,4 1,2 194,6 67,5 42,6 17,5 381,3 181,5 97,2 8,4 23,6 25,3 17,8 3,7 0,2 10,1 58,2 25,6 17,0 2,3 8,0
1980 14.091 181 114 . . 1.117 60 0 987 30 . 101 178 176 15 0 5 706 518 1.664 . . . . 9,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,1 1.588 22.295 14,0 5.673 9.332 . 5.688 1.529 825 17.310 43 1.223 10,6 11,1 8,6 25,6 10,8 72,5 79,2 . . . . . . 807,6 4,4 1,1 216,7 67,6 57,1 18,9 362,2 173,4 85,1 0,5 25,5 27,7 17,3 2,3 0,1 5,5 43,1 14,6 11,9 1,0 10,1
1990 14.893 198 129 81,7 23,7 21 63 0 771 480 49 255 16 514 14 0 23 38 418 1.369 419 313 29,8 21,1 6,8 37,0 13,2 79,8 12,8 35,0 28,8 6,2 34,2 75,4 41,0 71,3 14,3 5,9 1.016,9 10,2 93,2 74,0 6,3 9,9 8,0 5,2 8,8 6,3 22,1 11,8 15,3 19,4 32,2 9,3 138,4 21,0 19,5 11,7 15,8 14,8 68,4 2,9 7,9 13,4 18,2 13,4 85,0 10,7 15,5 9,9 12,5 99,7 7,4 3,6 20,0 11,7 67,6 5,8 8,8 6,3 84,7 54,6 14,7 35,5 7,3 13,0 56,1 8,2 10,1 72,5 7,6 10,6 6,6 5,9 10,4 73,0 33,4 7,9 64,6 1.521 16.305 10,7 6.856 14.575 . 7.900 2.247 1.119 26.658 52 1.783 10,9 9,6 7,1 27,5 14,3 73,8 80,1 60,6 61,9 66,1 66,4 51,4 48,5 861,6 7,4 0,9 235,2 66,3 58,7 22,2 345,2 149,8 82,9 2,1 40,5 30,9 16,9 0,5 0,1 5,0 35,5 9,4 10,6 0,7 9,7
2000 15.864 207 141 80,4 15,7 . 33 0 658 4.263 171 543 255 516 18 0 12 11 286 1.443 269 870 33,8 34,5 5,5 32,7 9,8 85,9 13,3 44,3 34,6 9,7 43,1 75,6 38,0 78,2 16,2 5,9 922,8 11,4 87,4 70,7 7,2 9,5 8,4 4,5 8,7 6,7 16,9 6,9 12,8 15,9 15,4 6,3 137,7 20,7 16,1 17,9 14,8 16,3 63,5 3,7 11,7 9,4 12,7 12,6 82,2 9,5 12,1 12,6 9,2 64,4 10,6 5,8 9,4 8,5 46,4 3,9 5,4 5,6 85,9 59,1 16,9 43,0 8,3 8,8 60,4 13,3 7,9 73,3 6,5 11,7 6,1 6,3 15,5 73,1 30,0 9,9 55,4 1.470 12.412 8,4 7.710 10.575 2.775 6.255 2.473 1.490 45.361 67 2.848 10,0 7,8 5,1 29,1 18,2 75,5 80,6 61,5 60,9 69,2 67,8 48,6 44,2 882,4 10,2 0,6 237,0 66,2 55,8 21,7 308,9 109,5 76,5 2,3 42,4 33,5 17,6 0,2 0,1 3,8 32,5 7,1 10,5 0,7 9,4
2010 16.575 184 136 80,3 . 563 24 0 261 3.696 473 244 20 143 16 0 411 0 533 1.068 319 1.258 35,8 34,2 4,2 26,8 5,2 80,9 9,9 48,2 36,8 11,4 39,0 72,3 37,8 78,4 22,0 5,8 1.188,9 16,7 109,0 90,7 10,9 13,2 9,0 6,0 11,4 8,8 20,9 7,0 12,2 20,7 4,9 6,6 169,0 20,6 15,9 37,7 17,9 20,8 78,4 6,2 21,2 8,1 11,1 13,6 99,9 9,9 5,2 16,7 10,1 87,2 15,0 13,3 9,4 12,3 62,3 7,3 6,0 3,8 105,9 71,9 21,4 48,8 7,8 8,3 124,1 36,5 12,6 103,8 10,9 13,6 8,1 6,9 25,2 88,8 30,0 9,7 47,3 1.975 10.991 5,6 9.960 16.055 3.240 7.840 3.308 2.970 85.790 100 5.163 13,4 4,8 3,8 29,4 16,6 78,8 82,7 63,9 63,0 70,2 69,7 47,2 40,6 818,9 12,7 0,3 254,9 77,5 63,2 19,5 234,8 62,5 53,2 0,2 36,5 31,7 20,9 0,2 0,0 2,7 34,6 4,3 13,9 0,5 9,6
2015 16.901 171 147 79,5 . 87 17 5 79 6.672 438 344 7 95 23 0 20 1 476 862 242 930 41,2 37,6 3,9 26,0 4,0 80,4 10,0 50,3 36,6 13,7 34,4 69,2 39,7 78,7 23,6 5,1 993,3 18,9 101,7 85,7 12,8 11,7 6,6 6,1 10,2 7,3 22,1 6,1 4,7 33,3 3,0 5,6 141,6 7,5 19,1 24,7 17,0 22,7 82,8 7,9 21,1 5,5 7,2 21,5 93,3 9,5 3,2 15,4 9,0 73,0 14,0 13,5 7,3 7,5 56,6 7,8 4,9 2,6 76,3 40,1 24,5 47,1 6,6 6,2 68,6 14,6 9,0 89,6 7,6 13,2 6,1 4,9 24,3 49,5 16,9 1,1 42,6 1.717 8.950 5,2 11.435 18.890 2.725 8.730 3.599 3.470 92.323 . 5.450 13,4 4,0 3,3 29,6 15,9 79,7 83,1 64,6 63,2 72,4 69,4 45,9 40,5 868,6 20,6 0,2 260,9 79,8 63,2 19,5 232,5 53,1 56,9 2,2 41,8 26,8 19,7 0,2 0,0 2,6 42,8 3,7 20,6 0,5 11,0
2016 16.979 173 149 79,4 . 71 18 2 81 5.590 465 251 6 156 29 0 14 0 446 887 205 821 40,4 38,4 3,9 23,9 3,9 80,0 8,6 50,2 35,8 14,5 35,1 69,1 39,1 78,8 25,6 5,3 977,0 21,2 103,1 86,1 12,3 11,1 6,6 5,9 9,9 7,0 21,8 5,9 4,8 31,9 2,9 5,4 141,3 7,0 19,4 25,2 16,9 23,3 83,1 8,4 21,5 5,3 6,2 20,4 89,7 9,5 3,1 15,2 8,9 70,9 14,1 13,7 6,9 6,9 56,1 8,0 4,7 2,7 76,3 40,6 25,0 46,4 6,4 6,0 63,9 13,8 8,2 89,2 6,4 12,9 5,9 4,6 24,6 44,3 14,3 0,8 41,5 1.699 8.780 5,2 11.530 19.370 2.655 8.705 3.651 3.560 94.842 . 5.569 13,4 4,2 3,5 29,7 15,1 79,9 83,1 64,9 63,3 72,4 70,5 46,8 40,8 874,9 17,9 0,2 265,9 81,5 64,5 18,6 226,9 50,7 55,8 2,0 39,3 27,3 18,8 0,1 0,0 2,6 45,3 3,9 22,8 0,5 11,1
2017 17.082 170 150 79,3 . 46 20 4 372 4.966 575 211 16 205 32 0 22 0 427 783 154 738 40,6 40,2 4,0 22,8 3,5 79,0 9,1 49,9 35,7 14,2 36,5 68,8 39,4 79,9 25,4 6,0 922,1 20,3 99,2 82,5 11,3 10,3 6,0 5,4 9,6 6,9 21,7 5,8 4,7 29,7 2,5 5,1 136,4 6,5 19,1 24,0 17,0 23,5 76,7 8,1 20,2 4,5 5,4 19,5 86,2 9,6 2,8 13,9 8,6 68,0 14,1 14,1 6,4 5,9 54,4 7,9 4,5 2,6 71,6 39,2 22,6 45,8 6,6 5,7 55,2 11,2 7,0 86,4 5,7 13,0 5,7 4,7 24,4 34,5 9,2 1,1 40,3 1.613 8.431 5,2 11.770 19.845 2.620 8.515 3.578 3.640 97.053 . 5.665 13,2 4,1 3,6 29,8 15,4 80,1 83,3 65,0 63,8 73,2 70,7 46,0 41,4 876,8 18,3 0,1 262,1 80,6 62,6 18,3 222,7 48,7 53,7 2,9 41,0 26,1 19,3 0,2 0,0 2,7 46,5 3,6 23,5 0,5 11,2
2018 17.181 169 153 78,3 . 73 20 2 187 4.777 591 258 24 201 28 0 18 0 517 806 88 527 40,9 40,1 4,3 22,0 3,2 79,7 9,0 51,1 35,8 15,4 35,3 69,0 40,6 80,3 27,7 5,2 887,8 20,3 96,0 79,5 10,1 10,0 5,7 5,2 9,5 6,7 22,2 5,5 4,4 26,2 2,2 4,6 130,5 5,7 18,8 23,1 16,6 23,1 76,1 10,7 19,9 3,6 4,3 19,1 83,2 9,6 2,5 13,0 7,8 64,8 14,3 14,2 5,7 5,2 54,1 7,9 4,7 2,6 70,4 38,5 21,3 45,5 6,4 5,3 48,7 9,0 6,0 84,3 5,4 13,2 5,4 4,8 24,0 31,8 8,9 1,1 39,9 1.562 8.176 5,2 . . . . . . 100.029 . 5.805 12,9 4,2 3,5 29,9 15,3 80,2 83,3 64,2 62,7 73,1 70,8 47,3 40,2 890,0 19,3 0,2 259,8 79,7 61,8 17,9 219,3 49,0 53,4 7,0 41,1 27,4 19,5 0,1 0,0 2,9 50,1 4,0 26,9 0,6 10,6
2019 17.282 . . 78,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,8 40,4 4,4 . . . . . . . 36,5 68,7 39,9 80,4 26,5 4,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens