Arbeidsbemiddeling; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Bewerk tabel

Arbeidsbemiddeling (SBI 74503)
Uitvoeren van de reguliere arbeidsbemiddeling via bureaus voor de
arbeidsvoorziening; werven en selecteren van personeel voor
opdrachtgevers; zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
bemiddelingsbureaus voor freelancers zoals fotomodellen, mannequins,
dressmen, demonstratrices enz.; testen van personeel.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Arbeidsbemiddeling; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieUitzenden van personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitlenen en detacheren van personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTesten, werven en selecteren personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieArbeidsbemiddeling (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDetacheren van gesubsidieerd personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Totaal personeelskosten (mln euro) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 74503 1996 8,4 831 829 829 0 2 653 4,2 56,4 8,3 31,1 203 67 2 9 21 105 177 -23 154 96,7 18,6 18,5 4,7 829 1,8 1,4 - 94,8 0,0 1,9 100,0 0,0 368 75,3 3,7 5,8 4,5 3,2 7,5 203 67 63,4 1,4 16,1 5,9 1,3 11,9 2 22,7 25,4 51,9 9 50,9 17,8 31,3 21 23,1 48,5 28,4 105 5,7 23,0 2,5 0,0 7,6 15,6 12,0 33,6 117 85,8 6,1 8,1 100 39 99,0 42,4 8,6 6,3 7,3 34,4 1,0
Totaal SBI 74503 1997 11,5 841 839 839 0 2 782 5,9 54,4 5,7 34,0 266 71 2 10 29 154 59 -71 -12 94,5 7,8 -1,5 10,0 839 3,2 2,1 11,9 77,8 0,4 4,6 100,0 0,0 425 77,2 3,3 2,3 4,9 4,4 8,1 266 71 63,1 1,6 15,8 6,1 1,4 12,0 2 41,1 38,2 20,7 10 49,1 18,2 32,7 29 24,2 56,1 19,7 154 5,7 20,4 2,3 0,2 5,5 16,4 16,4 33,1 123 86,0 7,8 6,2 106 85 99,4 23,8 2,6 3,0 4,0 66,0 0,6
Totaal SBI 74503 1998 13,3 1.098 1.029 1.029 0 69 1.020 6,7 57,0 6,6 29,8 303 86 2 13 32 169 78 15 93 93,4 1,4 8,5 16,6 1.029 4,0 2,5 15,1 74,6 0,1 3,7 100,0 0,2 581 68,2 5,3 4,2 3,9 11,8 6,8 303 86 . . . . . . 2 . . . 13 . . . 32 . . . 169 . . . . . . . . 155 88,2 6,1 5,6 134 183 91,6 48,9 2,6 16,3 18,9 4,9 8,4
Totaal SBI 74503 1999 16,6 1.262 1.251 1.249 1 11 1.102 8,4 56,8 5,7 29,1 321 95 3 18 44 162 160 . . . . . . 1.251 . . . . . . . 0,3 626 72,0 5,5 2,8 2,6 11,2 6,2 321 95 . . . . . . 3 . . . 18 . . . 44 . . . 162 . . . . . . . . 171 89,2 6,3 4,5 143 . . . . . . . .
Tot 50 000 euro 1996 3,6 8 8 8 0 0 6 13,1 18,0 10,1 58,8 3 1 0 1 1 1 3 0 3 91,0 32,5 32,6 8,6 8 7,6 - - 89,1 - 2,9 99,6 - 1 66,6 4,3 5,0 5,5 12,7 6,0 3 1 93,1 - 2,3 - 1,0 3,6 0 54,4 1,8 43,9 1 18,9 28,5 52,6 1 55,3 21,7 22,9 1 19,8 21,8 0,3 - 15,6 6,6 1,0 35,0 5 25,1 71,9 3,0 5 1 100,0 0,2 53,6 10,4 1,8 34,0 -
Tot 50 000 euro 1997 5,5 18 18 18 0 0 11 31,2 17,6 5,1 46,2 5 1 0 1 1 2 6 0 6 80,1 35,5 35,5 11,0 18 15,7 3,0 18,3 60,0 0,1 2,8 99,9 0,5 2 67,0 2,7 0,5 1,4 26,8 2,3 5 1 92,2 - 2,0 0,4 1,4 4,0 0 51,6 5,5 42,8 1 45,9 21,9 32,2 1 59,4 23,9 16,6 2 23,4 22,0 1,2 0,1 16,7 4,1 0,2 32,3 8 18,6 79,5 2,0 7 2 99,2 26,4 30,0 9,0 6,4 27,4 0,8
Tot 50 000 euro 1998 6,6 21 21 21 0 0 13 20,7 19,4 7,5 52,4 7 1 0 1 1 3 8 0 8 87,4 39,4 39,4 8,8 21 10,1 3,0 22,1 56,3 0,1 8,4 99,9 0,6 2 68,7 5,0 1,2 - 22,9 2,8 7 1 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 3 . . . . . . . . 9 25,8 73,8 0,4 9 2 99,6 - 42,9 18,0 9,8 28,9 0,4
Tot 50 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 000 tot 250 000 euro 1996 3,0 44 44 44 0 0 31 15,8 35,1 5,3 43,7 13 2 0 2 3 6 13 0 13 88,9 29,9 29,9 5,4 44 7,3 1,5 - 86,9 0,3 4,0 100,0 0,6 11 72,8 5,0 3,0 1,1 10,9 7,8 13 2 87,9 0,2 3,8 1,9 0,1 6,2 0 23,7 7,2 69,0 2 26,3 24,8 48,9 3 47,3 27,6 25,1 6 15,3 14,7 2,1 0,3 22,0 17,2 1,3 27,2 10 70,6 26,1 3,3 7 2 99,0 6,2 41,7 19,3 19,8 11,9 1,0
50 000 tot 250 000 euro 1997 3,7 47 46 46 - 1 33 16,6 37,5 3,5 42,4 14 2 0 2 2 8 14 -1 13 88,1 28,3 27,8 6,3 46 6,4 2,9 34,2 48,0 2,0 6,6 100,0 0,7 12 74,0 5,2 5,2 0,0 9,2 7,1 14 2 89,9 0,1 2,7 1,0 0,2 6,1 0 73,7 12,1 14,2 2 24,1 18,5 57,4 2 54,8 32,8 12,4 8 19,9 17,1 3,5 0,4 11,6 23,0 1,4 23,0 10 73,2 25,2 1,5 7 3 99,7 40,0 16,5 11,9 5,3 25,9 0,3
50 000 tot 250 000 euro 1998 4,1 60 59 59 0 1 47 19,5 42,9 3,1 34,5 16 3 0 2 3 8 13 3 16 84,6 26,2 26,5 6,7 59 8,3 3,5 31,6 45,8 0,9 9,6 99,5 3,2 20 78,8 8,1 3,0 0,7 6,9 5,7 16 3 . . . . . . 0 . . . 2 . . . 3 . . . 8 . . . . . . . . 11 84,8 12,3 2,8 8 4 77,8 1,6 42,9 19,4 4,8 9,0 22,2
50 000 tot 250 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000 tot 1 000 000 euro 1996 1,6 80 79 79 0 1 67 17,6 42,2 5,4 34,9 23 4 0 2 5 12 13 0 13 85,3 16,4 16,3 5,8 79 10,1 2,5 - 87,4 0,0 - 100,0 0,0 28 77,1 6,0 7,6 0,0 2,4 6,8 23 4 75,3 0,7 5,5 6,3 0,2 12,0 0 35,9 29,4 34,7 2 36,8 20,0 43,2 5 42,8 24,0 33,2 12 14,7 9,4 1,0 0,2 14,4 44,3 1,9 14,0 11 93,2 5,8 1,0 8 5 93,7 6,6 40,4 17,9 16,5 12,3 6,3
250 000 tot 1 000 000 euro 1997 1,9 98 98 98 0 0 83 15,0 39,0 5,1 40,9 34 5 1 2 6 21 16 -2 14 87,4 15,1 14,5 3,4 98 10,2 3,3 33,8 46,6 2,0 4,0 100,0 0,0 32 76,9 5,6 3,8 0,2 6,0 7,5 34 5 79,9 0,2 5,6 3,1 0,4 10,8 1 51,1 33,8 15,1 2 25,8 24,1 50,1 6 57,1 32,1 10,8 21 9,3 8,5 1,0 1,1 7,0 47,5 0,6 25,1 12 93,1 3,8 3,0 8 3 95,1 8,2 11,1 25,2 9,8 40,8 4,9
250 000 tot 1 000 000 euro 1998 1,9 97 97 97 0 0 80 17,5 43,1 4,8 34,6 28 5 1 3 4 15 17 1 18 85,5 18,1 18,3 18,3 97 12,6 5,0 40,5 36,8 0,2 4,7 99,9 1,0 34 75,6 7,8 3,5 0,6 7,8 5,6 28 5 . . . . . . 1 . . . 3 . . . 4 . . . 15 . . . . . . . . 11 88,1 10,1 1,8 9 18 30,3 3,7 11,2 5,5 1,2 8,6 69,7
250 000 tot 1 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 000 euro en meer 1996 0,2 698 697 697 0 1 550 1,8 59,7 8,8 29,6 163 60 1 5 12 85 148 -23 125 98,5 18,0 17,9 4,5 697 0,5 1,3 - 96,2 - 2,0 100,0 - 328 75,2 3,5 5,7 5,0 2,9 7,6 163 60 61,3 1,5 17,4 6,1 1,4 12,2 1 12,4 30,8 56,8 5 69,1 13,2 17,6 12 7,2 65,2 27,6 85 3,6 25,5 2,8 0,0 5,4 11,6 14,3 36,8 91 90,1 0,1 9,8 80 32 99,8 51,4 0,4 3,5 5,2 39,3 0,2
1 000 000 euro en meer 1997 0,4 678 677 677 0 1 654 3,7 57,9 5,9 32,5 213 63 1 6 20 123 24 -70 -46 96,4 4,6 -6,8 11,2 677 1,6 1,9 7,1 84,9 - 4,6 100,0 0,0 379 77,4 3,1 2,0 5,4 3,9 8,2 213 63 60,6 1,8 17,2 6,6 1,5 12,4 1 20,9 53,0 26,1 6 65,8 15,2 19,0 20 9,4 67,4 23,3 123 3,9 22,6 2,4 0,1 4,7 11,0 20,2 35,1 93 92,2 0,3 7,5 84 76 99,6 23,8 1,0 1,5 3,6 69,7 0,4
1 000 000 euro en meer 1998 0,8 920 852 852 0 68 880 4,8 59,5 6,9 28,7 253 77 1 7 24 144 40 11 51 95,0 -2,8 5,6 17,3 852 2,6 2,1 10,9 81,3 - 3,0 100,0 0,0 524 67,3 5,0 4,3 4,3 12,2 7,0 253 77 . . . . . . 1 . . . 7 . . . 24 . . . 144 . . . . . . . . 124 93,3 0,1 6,6 109 159 98,6 55,7 0,2 17,4 21,3 4,1 1,4
1 000 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens