Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012

Bewerk tabel

Deze tabel geeft kerncijfers over de milieu-investeringen door bedrijven (met 20 of meer werknemers) in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. In de tabel staan ook de netto milieulasten. Deze geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2012
Er zijn 'kerncijfers milieukosten van bedrijven' beschikbaar voor 1985 en (jaarlijks) van 1990 tot en met 2012*.

Status van de cijfers:
Er zijn definitieve cijfers bekend voor de jaren tot en met 2011. De gegevens over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 december 2014:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door ‘Milieukosten van bedrijven; kerncijfers’. Zie paragraaf 3.

Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012

Perioden Milieu-investeringenTotaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringenWater (mln euro) Milieu-investeringenLucht (mln euro) Milieu-investeringenOverige milieu-investeringenBodem (mln euro) Milieu-investeringenOverige milieu-investeringenAfval (mln euro) Milieu-investeringenOverige milieu-investeringenGeluid (mln euro) Milieu-investeringenOverige milieu-investeringenLandschap (mln euro) Milieu-investeringenAandeel in totale investeringen (%) Netto milieulasten (mln euro)
1985 265 70 148 11 15 19 1 3,2 669
1990 557 274 211 18 37 11 6 5,9 1.185
1991 367 112 188 19 31 10 6 4,0 1.374
1992 373 95 179 45 37 13 3 4,2 1.409
1993 456 105 236 44 37 24 10 5,2 1.354
1994 720 114 483 55 33 26 8 8,0 1.525
1995 418 106 153 67 31 25 35 4,6 1.545
1996 567 85 230 80 39 53 79 5,3 1.572
1997 771 100 435 81 72 54 30 6,7 1.675
1998 479 65 277 54 51 27 5 4,7 1.768
1999 472 94 222 54 63 27 13 4,9 1.873
2000 407 69 245 35 37 16 5 4,5 1.939
2001 401 80 208 54 23 33 2 4,6 1.999
2002 418 88 227 35 38 25 5 4,1 2.077
2003 288 60 167 27 20 14 1 3,0 2.051
2004 377 67 202 44 25 24 16 4,4 1.983
2005 334 92 195 26 10 10 0 3,8 1.859
2006 542 102 386 28 14 11 2 5,3 1.769
2007 436 77 271 45 20 19 4 4,2 1.712
2008 764 51 628 39 31 12 3 7,1 1.648
2009 490 41 396 34 8 10 1 4,7 1.430
2010 564 58 416 49 21 10 9 5,3 1.352
2011 491 41 364 45 20 15 6 3,8 1.339
2012* 620 65 450 45 35 20 5 . 1.305
Bron: CBS.
Verklaring van tekens