Adopties; lengte van de procedure, 1995 - 2006

Adopties; lengte van de procedure, 1995 - 2006

Adoptieprocedure Perioden Gewone adopties (aantal) Stiefouderadopties (aantal) Totaal adopties (aantal)
Totaal adopties 1995 708 347 1.055
Totaal adopties 1996 682 345 1.027
Totaal adopties 1997 745 303 1.048
Totaal adopties 1998 665 272 937
Totaal adopties 1999 769 205 974
Totaal adopties 2000 860 129 989
Totaal adopties 2001 924 195 1.119
Totaal adopties 2002 869 364 1.233
Totaal adopties 2003 862 299 1.161
Totaal adopties 2004 1.116 252 1.368
Totaal adopties 2005 1.205 246 1.451
Totaal adopties 2006 763 222 985
Korter dan 3 maanden 1995 398 85 483
Korter dan 3 maanden 1996 408 112 520
Korter dan 3 maanden 1997 492 123 615
Korter dan 3 maanden 1998 405 111 516
Korter dan 3 maanden 1999 432 82 514
Korter dan 3 maanden 2000 527 33 560
Korter dan 3 maanden 2001 598 77 675
Korter dan 3 maanden 2002 545 123 668
Korter dan 3 maanden 2003 581 139 720
Korter dan 3 maanden 2004 662 77 739
Korter dan 3 maanden 2005 726 120 846
Korter dan 3 maanden 2006 437 111 548
3 tot 6 maanden 1995 261 133 394
3 tot 6 maanden 1996 232 125 357
3 tot 6 maanden 1997 204 107 311
3 tot 6 maanden 1998 157 74 231
3 tot 6 maanden 1999 197 65 262
3 tot 6 maanden 2000 245 51 296
3 tot 6 maanden 2001 260 68 328
3 tot 6 maanden 2002 194 136 330
3 tot 6 maanden 2003 173 101 274
3 tot 6 maanden 2004 388 133 521
3 tot 6 maanden 2005 388 83 471
3 tot 6 maanden 2006 209 71 280
6 maanden tot 1 jaar 1995 36 93 129
6 maanden tot 1 jaar 1996 28 75 103
6 maanden tot 1 jaar 1997 44 53 97
6 maanden tot 1 jaar 1998 94 53 147
6 maanden tot 1 jaar 1999 116 39 155
6 maanden tot 1 jaar 2000 77 25 102
6 maanden tot 1 jaar 2001 48 42 90
6 maanden tot 1 jaar 2002 93 77 170
6 maanden tot 1 jaar 2003 85 45 130
6 maanden tot 1 jaar 2004 55 30 85
6 maanden tot 1 jaar 2005 79 35 114
6 maanden tot 1 jaar 2006 51 22 73
1 jaar en langer 1995 13 36 49
1 jaar en langer 1996 14 33 47
1 jaar en langer 1997 5 20 25
1 jaar en langer 1998 9 34 43
1 jaar en langer 1999 24 19 43
1 jaar en langer 2000 11 20 31
1 jaar en langer 2001 18 8 26
1 jaar en langer 2002 37 28 65
1 jaar en langer 2003 23 14 37
1 jaar en langer 2004 11 12 23
1 jaar en langer 2005 12 8 20
1 jaar en langer 2006 66 18 84
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in de tabel 'Adopties via de rechtbanken naar lengte van de
procedure' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende
adoptieverzoeken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gewone adopties
en stiefouderadopties.
In de tabel is het tijdsverloop weergegeven tussen de start van de
juridische procedure bij de rechtbank en de uitspraak van de rechter.
Voor buitenlandse kinderen die via de rechtbank worden geadopteerd geldt
dat deze procedure bij de rechtbank pas kan worden begonnen na een
verplichte verzorgingstermijn van (in de meeste gevallen) een jaar.
Adopties die onder het Haags Adoptieverdrag vallen zijn niet opgenomen.
Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij dit
verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst
van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.
In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van
waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gewone adopties
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand
tussen het kind en de adoptiefouder(s). De familieband met de
oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
Stiefouderadopties
Bij een stiefouderadoptie adopteert de (nieuwe) partner van een van de
ouders het kind. De familieband met een ouder blijft dus voortbestaan,
terwijl de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt
verbroken.
Totaal adopties