Uitleenbedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Uitleenbedrijven (SBI 74502)
Het tijdelijk plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst)personeel bij
andere bedrijven waarbij de gezagsverhouding i.c. verantwoording over de
te verrichten werkzaamheden bij het ontvangende bedrijf ligt;
uitlenen van personeel via arbeidspools.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Uitleenbedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieUitzenden van personeel fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitlenen en detacheren van personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieArbeidsbemiddeling (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTesten, werven en selecteren personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDetacheren van gesubsidieerd personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Totaal personeelskosten (mln euro) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.w.v. bruto lonen en sal. gedetach.pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.w.v. soc. lasten gedetacheerd personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.w.v. pensioenpremies gedetacheerd pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.w.v. overige pers.kst. gedetach. pers. (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 74502 1996 3,3 767 756 756 0 11 698 7,2 81,1 1,0 10,6 74 10 2 12 19 32 69 -5 64 93,3 8,6 8,3 1,0 756 7,6 90,7 1,0 - - 0,7 100,0 0,6 566 85,5 . 6,7 . 1,9 . 0,6 1,7 4,3 . 74 10 67,4 0,7 3,3 5,0 0,6 23,0 2 22,4 16,5 61,2 12 76,1 10,3 13,7 19 45,4 45,8 8,8 32 16,9 10,1 1,9 0,1 13,3 30,1 3,7 23,9 237 98,1 0,6 1,3 8 97,6 15,2 14,5 26,3 11,0 30,6 2,4
Totaal SBI 74502 1997 4,1 1.015 1.003 999 4 12 924 8,4 80,0 0,8 10,8 100 10 2 22 26 40 91 -11 80 92,3 8,6 7,9 0,8 1.003 7,5 90,9 0,4 0,4 0,0 0,5 99,6 0,3 740 80,3 . 6,7 . 1,4 . 0,7 6,6 4,6 . 100 10 69,1 0,4 5,7 4,3 0,6 19,9 2 19,9 34,9 45,3 22 73,8 13,4 12,9 26 44,6 45,9 9,5 40 16,8 9,6 1,9 0,1 14,3 38,9 3,5 14,9 319 95,0 0,5 4,5 9 98,6 14,2 12,4 39,0 9,6 23,4 1,4
Totaal SBI 74502 1998 4,9 1.267 1.258 1.255 3 9 1.162 11,9 76,1 0,7 11,3 132 12 3 26 36 55 105 0 105 89,0 8,2 8,3 . 1.258 9,9 88,6 0,3 0,4 0,0 0,5 99,8 0,3 884 78,3 . 10,0 . 1,4 . 0,7 5,7 4,2 . 132 12 . . . . . . 3 . . . 26 . . . 36 . . . 55 . . . . . . . . 374 95,9 0,6 3,5 . . . . . . . .
Totaal SBI 74502 1999 7,0 1.647 1.624 1.621 3 23 1.571 8,4 78,9 0,9 11,8 185 23 4 38 36 83 76 -7 69 91,8 . . . 1.624 7,0 91,0 0,3 0,2 0,8 0,5 99,8 0,3 1.239 71,1 62,0 9,7 8,7 1,3 1,0 0,9 13,0 4,3 2,6 185 23 . . . . . . 4 . . . 38 . . . 36 . . . 83 . . . . . . . . 483 93,8 0,5 5,7 . . . . . . . .
Tot 50 000 euro 1996 0,9 3 3 3 - 0 2 - 58,7 7,9 33,5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100,0 38,8 38,7 7,9 3 - 89,1 2,9 - - 8,1 100,0 - 1 84,4 . 8,9 . 4,8 . - - 1,9 . 1 0 85,4 1,5 1,5 8,7 1,5 1,5 0 34,1 - 65,9 0 1,2 28,7 70,1 0 38,9 61,1 - 0 32,3 20,1 2,6 - 14,2 12,1 - 18,8 2 56,9 43,1 - 0 100,0 - 31,2 0,5 7,7 60,6 -
Tot 50 000 euro 1997 0,6 2 2 2 - 0 1 4,6 60,0 4,4 31,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,5 24,0 26,1 3,5 2 2,0 87,5 8,4 - - 2,1 100,0 0,3 1 74,6 . 5,4 . 5,6 . 0,3 12,3 2,1 . 0 0 61,5 4,1 2,8 24,5 7,2 - 0 8,6 - 91,4 0 27,3 22,6 50,1 0 81,7 12,9 5,4 0 35,5 6,1 2,4 - 5,9 30,3 - 19,9 1 60,7 39,3 - 0 98,0 25,3 17,6 30,9 7,8 16,4 2,0
Tot 50 000 euro 1998 1,1 4 4 4 - 0 3 18,9 52,5 2,8 25,7 1 0 0 0 0 0 1 0 1 85,3 25,2 24,2 . 4 19,9 80,0 0,0 - - 0,0 100,0 1,7 2 83,2 . 7,6 . 2,8 . 0,1 - 7,9 . 1 0 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . . . . . . 3 62,2 37,8 - . . . . . . . .
Tot 50 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 000 tot 250 000 euro 1996 0,8 10 10 10 0 0 10 5,6 70,0 1,7 22,8 2 0 0 0 0 1 1 0 1 94,8 7,0 7,0 4,8 10 2,8 95,0 0,1 - - 0,1 98,0 21,2 7 102,5 . 8,2 . 1,5 . - 2,9 6,1 . 2 0 82,0 - 0,8 9,4 - 7,9 0 6,1 24,6 69,3 0 25,1 14,2 60,7 0 24,5 57,9 17,6 1 24,6 7,1 1,5 - 16,1 39,6 0,7 10,4 7 97,4 1,4 1,2 1 98,6 16,3 19,2 10,8 2,2 50,1 1,4
50 000 tot 250 000 euro 1997 1,1 18 18 18 0 0 17 14,2 59,3 1,7 24,8 4 0 0 1 1 3 1 0 1 86,2 3,6 3,9 1,8 18 4,1 84,9 10,2 0,1 0,0 0,2 99,4 0,5 10 64,3 . 5,9 . 1,2 . 1,0 24,0 4,1 . 4 0 77,0 0,2 6,2 5,7 0,2 10,6 0 1,4 53,2 45,4 1 48,8 24,5 26,6 1 35,9 32,3 31,8 3 12,9 4,8 0,3 - 6,1 66,7 1,2 8,0 7 93,8 5,2 0,9 0 100,0 7,6 5,8 68,7 6,0 11,8 -
50 000 tot 250 000 euro 1998 1,2 21 21 21 0 0 21 11,7 63,3 1,4 23,5 5 0 0 1 1 3 0 0 0 88,2 -0,9 -1,0 . 21 8,0 83,6 8,1 - 0,0 - 99,7 0,3 13 70,3 . 9,6 . 1,1 . 0,6 14,2 4,5 . 5 0 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 3 . . . . . . . . 9 85,2 6,9 8,0 . . . . . . . .
50 000 tot 250 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000 tot 1 000 000 euro 1996 0,8 46 46 45 0 0 44 4,0 79,9 1,1 15,1 7 1 0 1 1 4 3 0 3 96,2 5,9 5,7 2,8 46 3,0 96,7 0,1 - - 0,1 99,9 0,6 35 87,3 . 6,6 . 1,6 . 0,5 1,4 3,3 . 7 1 58,2 2,1 5,8 3,7 1,7 28,5 0 49,7 8,7 41,6 1 55,6 22,3 22,1 1 56,8 33,6 9,6 4 13,1 12,4 0,7 - 9,4 30,5 0,9 33,0 18 97,3 2,2 0,5 1 92,8 28,3 18,9 24,3 7,6 13,7 7,2
250 000 tot 1 000 000 euro 1997 1,2 56 55 55 0 1 48 8,4 77,0 1,7 12,8 6 1 0 1 1 3 9 0 9 92,8 15,2 15,3 1,5 55 6,1 93,4 0,3 0,0 - 0,0 99,8 0,1 37 76,7 . 7,3 . 1,2 . 0,4 10,5 4,1 . 6 1 53,9 0,9 8,6 16,7 1,3 18,7 0 55,2 21,3 23,5 1 38,3 24,2 37,5 1 46,4 41,3 12,4 3 24,5 11,6 0,8 - 14,1 34,6 2,3 12,1 21 94,4 3,1 2,5 1 99,6 25,0 8,9 49,7 2,7 13,2 0,4
250 000 tot 1 000 000 euro 1998 1,1 75 74 74 0 1 71 13,5 69,2 1,1 16,2 11 1 0 2 1 7 4 0 4 87,1 5,5 5,8 . 74 7,0 92,0 0,7 0,0 - 0,1 99,8 0,2 49 78,2 . 9,6 . 1,1 . 0,4 6,5 4,4 . 11 1 . . . . . . 0 . . . 2 . . . 1 . . . 7 . . . . . . . . 26 95,2 0,9 4,0 . . . . . . . .
250 000 tot 1 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 000 euro en meer 1996 0,9 708 698 698 - 10 643 7,5 81,4 1,0 10,1 65 9 2 11 17 26 64 -5 59 93,1 8,6 8,4 0,8 698 8,0 90,2 1,1 - - 0,7 100,0 0,3 524 85,1 . 6,6 . 1,9 . 0,6 1,7 4,4 . 65 9 67,9 0,6 3,1 5,0 0,5 22,9 2 19,4 17,3 63,2 11 79,9 8,9 11,1 17 45,2 46,2 8,6 26 16,8 9,9 2,0 0,1 13,7 29,7 4,3 23,5 210 98,6 0,0 1,3 6 98,5 12,8 12,5 29,0 12,6 31,6 1,5
1 000 000 euro en meer 1997 1,3 939 928 924 3 11 858 8,2 80,7 0,7 10,4 89 9 2 20 24 34 81 -10 71 92,4 8,3 7,5 0,8 928 7,7 90,8 0,2 0,4 - 0,5 99,6 0,4 692 80,7 . 6,6 . 1,5 . 0,7 6,2 4,6 . 89 9 70,0 0,4 5,4 3,1 0,5 20,5 2 17,6 35,6 46,8 20 77,2 12,2 10,5 24 44,6 46,5 8,9 34 16,4 9,8 2,1 0,1 15,1 37,1 3,7 15,7 290 95,2 0,1 4,7 7 98,4 13,1 13,1 36,5 10,5 25,2 1,6
1 000 000 euro en meer 1998 1,5 1.166 1.158 1.155 3 8 1.067 11,8 76,9 0,6 10,7 115 10 2 24 34 44 100 0 100 89,2 8,5 8,5 . 1.158 10,1 88,5 0,2 0,4 0,0 0,6 99,8 0,3 820 78,4 . 10,0 . 1,4 . 0,7 5,5 4,2 . 115 10 . . . . . . 2 . . . 24 . . . 34 . . . 44 . . . . . . . . 336 96,6 0,0 3,4 . . . . . . . .
1 000 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens