Deelnemers particulier onderwijs, 1990/91 - 2000/01

Deelnemers particulier onderwijs, 1990/91 - 2000/01

Perioden Deelnemers particulier onderwijs (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar onderwijssoort Erkende mbo-opleidingen (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar onderwijssoort Erkende hbo-opleidingen (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar onderwijssoort Overige opleidingen en cursussen (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar onderwijsvorm Schriftelijk onderwijs (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar onderwijsvorm Mondeling onderwijs (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar cursusniveau Voortgezet onderwijs lagere trap (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar cursusniveau Voortgezet onderwijs hogere trap (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar cursusniveau Hoger onderwijs (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Humaniora (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Landbouw (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Techniek (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Transport, communicatie en verkeer (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Gezondheidszorg (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Totaal econ-admin-commercieel (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Bedrijfskunde, management (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Secretarieel en bedrijfsadministratie (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Informatieverwerking, automatisering (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Commercieel en detailhandel (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Overig economisch (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Sociaal maatschappelijk (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Dienstverlening (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Openbare orde en veiligheid (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar sector Overig particulier onderwijs (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar cursusduur 1-6 maanden (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar cursusduur 7-12 maanden (absoluut) Deelnemers absoluut Deelnemers naar cursusduur Meer dan 12 maanden (absoluut) Deelnemers relatief Deelnemers naar onderwijssoort Erkende mbo-opleidingen in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar onderwijssoort Erkende hbo-opleidingen in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar onderwijssoort Overige opleidingen en cursussen in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar onderwijsvorm Schriftelijk onderwijs in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar onderwijsvorm Mondeling onderwijs in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar cursusniveau Voortgezet onderwijs lagere trap in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar cursusniveau Voortgezet onderwijs hogere trap in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar cursusniveau Hoger onderwijs in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Humaniora in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Landbouw in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Techniek in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Transport, communicatie en verkeer in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Gezondheidszorg in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Totaal econ-admin-commercieel in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Bedrijfskunde, management in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Secretarieel en bedrijfsadmin in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Informatieverwerk., automatisering in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Commercieel en detailhandel in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Overig economisch in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Sociaal maatschappelijk in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Dienstverlening in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Openbare orde en veiligheid in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar sector Overig particulier onderwijs in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar cursusduur 1-6 maanden in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar cursusduur 7-12 maanden in % (in % van het totaal) Deelnemers relatief Deelnemers naar cursusduur Meer dan 12 maanden in % (in % van het totaal)
1990/'91 390.650 . . . 208.540 182.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.770 168.160 72.720 . . . 53 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 43 19
1991/'92 398.880 . . . 208.420 190.460 147.430 198.760 52.700 . . . . . . . . . . . . . . . 131.920 173.620 93.350 . . . 52 48 37 50 13 . . . . . . . . . . . . . . . 33 44 23
1992/'93 423.730 . . . 215.850 207.890 150.950 233.310 49.480 . . . . . . . . . . . . . . . 142.400 189.150 92.180 . . . 51 49 36 55 12 . . . . . . . . . . . . . . . 34 45 22
1993/'94 368.090 . . . 190.810 177.280 110.130 200.680 57.290 . . . . . . . . . . . . . . . 121.000 170.840 76.250 . . . 52 48 30 55 16 . . . . . . . . . . . . . . . 33 46 21
1994/'95 326.310 . . . 176.940 149.370 99.130 187.950 39.230 . . . . . . . . . . . . . . . 102.180 158.750 65.380 . . . 54 46 30 58 12 . . . . . . . . . . . . . . . 31 49 20
1995/'96 309.390 . . . 167.120 142.270 97.650 171.960 39.790 . . . . . . . . . . . . . . . 96.330 153.630 59.440 . . . 54 46 32 56 13 . . . . . . . . . . . . . . . 31 50 19
1996/'97 317.730 . . . 186.070 131.660 121.710 160.540 35.480 . . . . . . . . . . . . . . . 109.560 149.130 59.040 . . . 59 41 38 51 11 . . . . . . . . . . . . . . . 34 47 19
1997/'98 336.810 . . . 208.070 128.740 131.810 166.310 38.690 . . . . . . . . . . . . . . . 114.250 150.710 71.850 . . . 62 38 39 49 11 . . . . . . . . . . . . . . . 34 45 21
1998/'99 346.100 . . . 211.710 134.390 131.200 162.460 52.440 . . . . . . . . . . . . . . . 123.460 149.610 73.030 . . . 61 39 38 47 15 . . . . . . . . . . . . . . . 36 43 21
1999/'00 330.760 . . . 201.850 128.910 130.800 155.250 44.710 36.840 3.640 33.160 4.190 10.490 158.850 24.500 48.790 22.690 55.510 7.350 17.990 21.960 16.900 26.740 104.280 143.850 82.640 . . . 61 39 40 47 14 11 1 10 1 3 48 7 15 7 17 2 5 7 5 8 32 43 25
2000/'01 332.710 24.360 29.360 278.910 204.770 127.940 128.920 156.960 46.820 41.420 3.380 36.630 3.900 11.270 152.300 20.870 46.510 28.530 48.140 8.260 18.000 19.380 13.480 32.950 100.130 132.630 99.950 7 9 84 62 38 39 47 14 12 1 11 1 3 46 6 14 9 14 2 5 6 4 10 30 40 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deelnemers bij het particulier onderwijs.
Gegevens naar onderwijsvorm, niveau en cursusduur.
1990 / '91 - 2000 / '01
Gewijzigd op 27 januari 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Deelnemers particulier onderwijs
Totaal aantal deelnemers aan instellingen voor particulier onderwijs die
erkende mbo- en hbo-opleidingen aanbieden, dat wil zeggen opleidingen
die opgenomen zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (CREBO) en
het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO).
De cursussen worden op diverse niveaus aangeboden. Een verplichte
vooropleiding bestaat over het algemeen niet. Wel wordt door de
instellingen een advies gegeven ten aanzien van de vooropleiding die
nodig is om de cursus met succes te volgen.
Deelnemers absoluut
Deelnemers naar onderwijssoort
Van de particuliere onderwijsinstellingen worden ten eerste de
instellingen geënquêteerd die erkende mbo- en hbo-opleidingen
aanbieden, dat wil zeggen opleidingen die opgenomen zijn in het
Centraal register beroepsopleidingen (CREBO) en het Centraal register
opleidingen hoger onderwijs (CROHO). Aan deze instellingen worden
ook de aantallen deelnemers gevraagd aan de overige opleidingen en
cursussen die de betrokken instellingen aanbieden. Ten tweede
wordt een groep particuliere onderwijsinstellingen geënquêteerd die
geen erkende opleidingen aanbieden, maar wel tot 1997 onder de Wet
erkende opleidingsinstellingen vielen.
Erkende mbo-opleidingen
Erkende hbo-opleidingen
Overige opleidingen en cursussen
Deelnemers naar onderwijsvorm
Het particulier onderwijs omvat cursussen schriftelijk en mondeling on-
derwijs, waarvoor een open inschrijving bestaat. De cursussen worden op
diverse niveaus aangeboden. Een verplichte vooropleiding bestaat over het
algemeen niet. Wel wordt door de instellingen een advies gegeven ten
aanzien van de vooropleiding die nodig is om de cursus met succes te
volgen.
Schriftelijk onderwijs
Schriftelijk onderwijs wordt ook wel afstandsonderwijs genoemd. Het is een
vorm van studeren waarbij cursisten thuis in eigen studietempo kunnen
leren en studeren. De interactie tussen student en docent vindt per post
of e-mail plaats. Het getal is uitgedrukt als percentage van het totaal
aantal deelnemers particulier onderwijs.
Mondeling onderwijs
Een op een instelling als zodanig aangeboden educatieve activiteit,
waarbij door interactie tussen docent en cursist met een vooropgezet
leerdoel een afgeronde hoeveelheid kennis, vaardigheden of attitudes wordt
overgedragen. Het getal is uitgedrukt als percentage van het totaal aantal
deelnemers particulier onderwijs.
Deelnemers naar cursusniveau
Deelnemers naar cursusniveau. Dit is het niveau dat aan het einde van de
cursus wordt bereikt. Voortgezet onderwijs lagere trap omvat cursussen op
het niveau van mavo, vbo en leerjaar 1-3 van havo en vwo. Voortgezet
onderwijs hogere trap omvat cursussen op het niveau van mbo, en leerjaar 4
of hoger van havo en vwo. Hoger onderwijs omvat cursussen op het niveau
van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
Voortgezet onderwijs lagere trap
Aan het einde van de cursus wordt het niveau van voortgezet onderwijs
lagere trap bereikt. Het betreft cursussen op het niveau mavo, vbo en
leerjaar 1-3 van havo en vwo.
Voortgezet onderwijs hogere trap
Aan het einde van de cursus wordt het niveau van voortgezet onderwijs
hogere trap bereikt. Het betreft cursussen op het niveau van mbo en
leerjaar 4 en hoger van havo en vwo.
Hoger onderwijs
Aan het einde van de cursus wordt het niveau van hoger onderwijs bereikt.
Het betreft cursussen op het niveau van hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs.
Deelnemers naar sector
Humaniora
Landbouw
Techniek
Transport, communicatie en verkeer
Gezondheidszorg
Totaal econ-admin-commercieel
Bedrijfskunde, management
Secretarieel en bedrijfsadministratie
Informatieverwerking, automatisering
Commercieel en detailhandel
Overig economisch
Sociaal maatschappelijk
Dienstverlening
Openbare orde en veiligheid
Overig particulier onderwijs
Deelnemers naar cursusduur
De cursusduur heeft betrekking op de normale cursusduur en is uitgedrukt
in maanden.
1-6 maanden
Cursussen met een normale duur van 1-6 maanden bij het particulier
onderwijs.
·
De duur van CREBO-opleidingen (mbo) en CROHO-opleidingen (hbo/wo) is
afkomstig uit codetabellen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen en
CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. De duur van
crebo-opleidingen wordt bepaald aan de hand van het te behalen niveau.
Bij de CROHO-opleidingen wordt de duur berekend aan de hand van het aantal
te behalen studiepunten.
7-12 maanden
Cursussen met een normale duur van 7-12 maanden bij het particulier
onderwijs.
·
De duur van CREBO-opleidingen (mbo) en CROHO-opleidingen (hbo/wo) is
afkomstig uit codetabellen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen en
CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. De duur van
crebo-opleidingen wordt bepaald aan de hand van het te behalen niveau. Bij
de CROHO-opleidingen wordt de duur berekend aan de hand van het aantal te
behalen studiepunten.
Meer dan 12 maanden
Cursussen met een normale duur van meer dan 12 maanden bij het particulier
onderwijs.
·
De duur van CREBO-opleidingen (mbo) en CROHO-opleidingen (hbo/wo) is
afkomstig uit codetabellen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen en
CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. De duur van
crebo-opleidingen wordt bepaald aan de hand van het te behalen niveau. Bij
de CROHO-opleidingen wordt de duur berekend aan de hand van het aantal te
behalen studiepunten.
Deelnemers relatief
Deelnemers naar onderwijssoort
Van de particuliere onderwijsinstellingen worden ten eerste de
instellingen geënquêteerd die erkende mbo- en hbo-opleidingen
aanbieden, dat wil zeggen opleidingen die opgenomen zijn in het
Centraal register beroepsopleidingen (CREBO) en het Centraal register
opleidingen hoger onderwijs (CROHO). Aan deze instellingen worden
ook de aantallen deelnemers gevraagd aan de overige opleidingen en
cursussen die de betrokken instellingen aanbieden. Ten tweede
wordt een groep particuliere onderwijsinstellingen geënquêteerd die
geen erkende opleidingen aanbieden, maar wel tot 1997 onder de Wet
erkende opleidingsinstellingen vielen.
Erkende mbo-opleidingen in %
Erkende hbo-opleidingen in %
Overige opleidingen en cursussen in %
Deelnemers naar onderwijsvorm
Het particulier onderwijs omvat cursussen schriftelijk en mondeling on-
derwijs, waarvoor een open inschrijving bestaat. De cursussen worden op
diverse niveaus aangeboden. Een verplichte vooropleiding bestaat over het
algemeen niet. Wel wordt door de instellingen een advies gegeven ten
aanzien van de vooropleiding die nodig is om de cursus met succes te
volgen.
Schriftelijk onderwijs in %
Schriftelijk onderwijs wordt ook wel afstandsonderwijs genoemd. Het is een
vorm van studeren waarbij cursisten thuis in eigen studietempo kunnen
leren en studeren. De interactie tussen student en docent vindt per post
of e-mail plaats. Het getal is uitgedrukt als percentage van het totaal
aantal deelnemers particulier onderwijs.
Mondeling onderwijs in %
Een op een instelling als zodanig aangeboden educatieve activiteit,
waarbij door interactie tussen docent en cursist met een vooropgezet
leerdoel een afgeronde hoeveelheid kennis, vaardigheden of attitudes wordt
overgedragen. Het getal is uitgedrukt als percentage van het totaal aantal
deelnemers particulier onderwijs.
Deelnemers naar cursusniveau
Deelnemers naar cursusniveau. Dit is het niveau dat aan het einde van de
cursus wordt bereikt. Voortgezet onderwijs lagere trap omvat cursussen op
het niveau van mavo, vbo en leerjaar 1-3 van havo en vwo. Voortgezet
onderwijs hogere trap omvat cursussen op het niveau mbo, en leerjaar 4 of
hoger van havo en vwo. Hoger onderwijs omvat cursussen op het niveau van
hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
Voortgezet onderwijs lagere trap in %
Aan het einde van de cursus wordt het niveau van voortgezet onderwijs
lagere trap bereikt. Het betreft cursussen op het niveau mavo, vbo en
leerjaar 1-3 van havo en vwo. Het getal is uitgedrukt als percentage van
het totaal aantal deelnemers particulier onderwijs.
Voortgezet onderwijs hogere trap in %
Aan het einde van de cursus wordt het niveau van voortgezet onderwijs
hogere trap bereikt. Het betreft cursussen op het niveau van mbo en
leerjaar 4 en hoger van havo en vwo. Het getal is uitgedrukt als
percentage van het totaal aantal deelnemers particulier onderwijs.
Hoger onderwijs in %
Aan het einde van de cursus wordt het niveau van hoger onderwijs bereikt.
Het betreft cursussen op het niveau van hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs. Het getal en is uitgedrukt als percentage van
het totaal aantal deelnemers particulier onderwijs.
Deelnemers naar sector
Humaniora in %
Landbouw in %
Techniek in %
Transport, communicatie en verkeer in %
Gezondheidszorg in %
Totaal econ-admin-commercieel in %
Bedrijfskunde, management in %
Secretarieel en bedrijfsadmin in %
Informatieverwerk., automatisering in %
Commercieel en detailhandel in %
Overig economisch in %
Sociaal maatschappelijk in %
Dienstverlening in %
Openbare orde en veiligheid in %
Overig particulier onderwijs in %
Deelnemers naar cursusduur
De cursusduur heeft betrekking op de normale cursusduur en is uitgedrukt
in maanden.
1-6 maanden in %
Cursussen met een normale duur van 1-6 maanden bij het particulier
onderwijs. Het getal is uitgedrukt als percentage van het totaal aantal
deelnemers particulier onderwijs.
·
De duur van CREBO-opleidingen (mbo) en CROHO-opleidingen (hbo/wo) is
afkomstig uit codetabellen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen en
CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. De duur van
crebo-opleidingen wordt bepaald aan de hand van het te behalen niveau. Bij
de CROHO-opleidingen wordt de duur berekend aan de hand van het aantal te
behalen studiepunten.
7-12 maanden in %
Cursussen met een normale duur van 7-12 maanden bij het particulier
onderwijs. Het getal is uitgedrukt als percentage van het totaal aantal
deelnemers particulier onderwijs.
·
De duur van CREBO-opleidingen (mbo) en CROHO-opleidingen (hbo/wo) is
afkomstig uit codetabellen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen en
CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. De duur van
crebo-opleidingen wordt bepaald aan de hand van het te behalen niveau. Bij
de CROHO-opleidingen wordt de duur berekend aan de hand van het aantal te
behalen studiepunten.
Meer dan 12 maanden in %
Cursussen met een normale duur van meer dan 12 maanden bij het
particulier onderwijs. Het getal is uitgedrukt als percentage van het
totaal deelnemers particulier onderwijs.
·
De duur van CREBO-opleidingen (mbo) en CROHO-opleidingen (hbo/wo) is
afkomstig uit codetabellen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen en
CROHO is het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. De duur van
crebo-opleidingen wordt bepaald aan de hand van het te behalen niveau. Bij
de CROHO-opleidingen wordt de duur berekend aan de hand van het aantal te
behalen studiepunten.