Innovatie bij bedrijven; 1996-1998

Innovatie bij bedrijven; 1996-1998

SBI '93 Aantal bedrijven en innovatoren Totale onderzoekspopulatie (aantal) Aantal bedrijven en innovatoren Aantal innovatoren (aantal) Aantal bedrijven en innovatoren Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Totale onderzoekspopulatie (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Bedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Met productinnovaties (%) Gerealiseerde vernieuwende activiteiten Met procesinnovaties (%) Bedrijven met vernieuwde producten Aantal bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwde producten Ontwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met vernieuwde producten Ontwikkeling door derden (%) Bedrijven met vernieuwde producten Ontwikkeling is combinatie van beide (%) Bedrijven met vernieuwde processen Aantal bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwde processen Ontwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met vernieuwde processen Ontwikkeling door derden (%) Bedrijven met vernieuwde processen Ontwikkeling is combinatie van beide (%) Producten nieuw voor: Het bedrijf Bedrijven met nieuwe producten (aantal) Producten nieuw voor: Het bedrijf Als percentage van de omzet (%) Producten nieuw voor: De markt Bedrijven met nieuwe producten (aantal) Producten nieuw voor: De markt Als percentage van de omzet (%) Concurrentiepositie is: Aantal bedrijven (aantal) Concurrentiepositie is: Niet in te schatten (%) Concurrentiepositie is: Wel in te schatten (%) Concurrentiepositie is: Weinig veranderd (%) Concurrentiepositie is: Enigszins verbeterd (%) Concurrentiepositie is: Behoorlijk verbeterd (%) Concurrentiepositie is: Nieuwe producten en concurrentiepositie Gemiddelde omzet % nieuwe producten (%) Concurrentiepositie is: Nieuwe producten en concurrentiepositie Concurrentiepositie weinig veranderd (%) Concurrentiepositie is: Nieuwe producten en concurrentiepositie Concurrentiepositie enigszins verbeterd (%) Concurrentiepositie is: Nieuwe producten en concurrentiepositie Concurrentiepositie behoorlijk verbeterd (%) Concurrentiepositie is: Nieuwe producten en concurrentiepositie Niet in te schatten (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Eigen bedrijf, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Eigen bedrijf, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Eigen bedrijf, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Nieuw personeel, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Nieuw personeel, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Nieuw personeel, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Gelieerde bedrijven, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Gelieerde bedrijven, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Gelieerde bedrijven, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Afnemers, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Afnemers, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Afnemers, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Leveranciers, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Leveranciers, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Leveranciers, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Concurrenten, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Concurrenten, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Concurrenten, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Private onderzoeksbureaus, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Private onderzoeksbureaus, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Private onderzoeksbureaus, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Researchinstellingen, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Researchinstellingen, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Researchinstellingen, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Universiteiten, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Universiteiten, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Universiteiten, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Innovatiecentra, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Innovatiecentra, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Innovatiecentra, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Branche-organisaties, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Branche-organisaties, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Branche-organisaties, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Patenten, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Patenten, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Patenten, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Elektronische databanken, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Elektronische databanken, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Elektronische databanken, die: Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Vakliteratuur/beurzen, die: Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Vakliteratuur/beurzen, die: Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit): Vakliteratuur/beurzen, die: Zeer belangrijk waren (%) Samenwerkende innovatoren Aantal bedrijven met partnerships (aantal) Samenwerkende innovatoren In procenten van totaal innovatoren (%) Samenwerkende innovatoren Binnen eigen bedrijfskolom Partners in eigen bedrijfskolom (%) Samenwerkende innovatoren Binnen eigen bedrijfskolom Gelieerd bedrijf (%) Samenwerkende innovatoren Binnen eigen bedrijfskolom Afnemers (%) Samenwerkende innovatoren Binnen eigen bedrijfskolom Leveranciers (%) Samenwerkende innovatoren Binnen eigen bedrijfskolom Concurrenten (%) Samenwerkende innovatoren Onderzoekspartners Partners buiten eigen bedrijfskolom (%) Samenwerkende innovatoren Onderzoekspartners Private onderzoeksbureaus (%) Samenwerkende innovatoren Onderzoekspartners Researchinstellingen (%) Samenwerkende innovatoren Onderzoekspartners Universiteiten (%) Samenwerkende innovatoren Overige partners Overige partners (%) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Aantal bedrijven met partnerships (aantal) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Partners in Nederland Totaal Nederland (%) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Partners in Nederland Afstand is 0-10 km (%) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Partners in Nederland Afstand is 11-50 (%) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Partners in Nederland Afstand is 50 of meer km (%) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Partners in het buitenland Totaal buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Partners in het buitenland Afstand is 0-50 km (%) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Partners in het buitenland Afstand is 51-500 km (%) Samenwerkende innovatoren Partner naar afstand in km Partners in het buitenland Afstand is 500 of meer km (%) Subsidies Bedrijven met subsidies voor innovaties (aantal) Subsidies In procenten van totaal innovatoren (%) Subsidies Totaal subsidie door Nederlandse overh. (%) Subsidies Door regionale overheid (%) Subsidies Door Rijksoverheid (%) Subsidies 4e Kaderprogramma EU (buitenland) (%) Belang van innovatiedoelen Aantal bedrijven (aantal) Belang van innovatiedoelen Productgerelateerde doelen Totaal productgerelateerde doelen (%) Belang van innovatiedoelen Productgerelateerde doelen Belang hiervan was enigszins belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Productgerelateerde doelen Belang hiervan was belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Productgerelateerde doelen Belang hiervan was zeer belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Totaal procesgerelateerde doelen (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Flexibilisering Totaal flexibilisering (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Flexibilisering Belang hiervan was enigszins belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Flexibilisering Belang hiervan was belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Flexibilisering Belang hiervan was zeer belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Besparing arbeid Totaal besparing arbeid (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Besparing arbeid Belang hiervan was enigszins belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Besparing arbeid Belang hiervan was belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Besparing arbeid Belang hiervan was zeer belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Besparing grondstoffen Totaal besparing grondstoffen (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Besparing grondstoffen Belang hiervan was enigszins belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Besparing grondstoffen Belang hiervan was belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Procesgerelateerde doelen Besparing grondstoffen Belang hiervan was zeer belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Totaal overige doelen (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Regelgeving Totaal regelgeving (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Regelgeving Belang hiervan was enigszins belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Regelgeving Belang hiervan was belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Regelgeving Belang hiervan was zeer belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Sparen milieu Totaal sparen milieu (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Sparen milieu Belang hiervan was enigszins belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Sparen milieu Belang hiervan was belangrijk (%) Belang van innovatiedoelen Overige doelen Sparen milieu Belang hiervan was zeer belangrijk (%) Innovatie-uitgaven Aantal bedrijven (aantal) Innovatie-uitgaven Totaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Inkoop apparatuur (mln euro) Innovatie-uitgaven Eigen onderzoek Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Eigen onderzoek Vrijwel permanent (%) Innovatie-uitgaven Eigen onderzoek Meer incidenteel (%) Innovatie-uitgaven Eigen onderzoek Geschat aantal FTE's (arbeidsjaren) Innovatie-uitgaven Uitbesteed onderzoek (mln euro) Innovatie-uitgaven Industrieel ontwerp (mln euro) Innovatie-uitgaven Licenties, advisering (mln euro) Innovatie-uitgaven Marketing (mln euro) Innovatie-uitgaven Opleiden (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Aantal bedrijven (aantal) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Innovatoren met uitgaven (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Industrieel ontwerp (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Licenties, advisering (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Marketing (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Opleiden (%) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Totaal innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Toegevoegde waarde (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Innovatie-uitgaven in % BTW (%) Knelpunten Bij innovatoren Aantal bedrijven (aantal) Knelpunten Bij innovatoren Percentage bedrijven met knelpunten (%) Knelpunten Bij innovatoren Waardoor projecten niet zijn gestart (%) Knelpunten Bij innovatoren Waardoor projecten zijn stopgezet (%) Knelpunten Bij innovatoren Waardoor projecten erg zijn vertraagd (%) Knelpunten Bij niet-innovatoren Aantal bedrijven (aantal) Knelpunten Bij niet-innovatoren Percentage bedrijven met knelpunten (%) Knelpunten Type knelpunt Aantal bedrijven (aantal) Knelpunten Type knelpunt Percentage bedrijven met knelpunten (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten binnen eigen bedrijf Totaal knelpunten binnen bedrijf (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten binnen eigen bedrijf Financiële risico's (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten binnen eigen bedrijf Te hoge innovatie kosten (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten binnen eigen bedrijf Onvoldoende personeel (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten binnen eigen bedrijf Technologische kennis ontoereikend (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten binnen eigen bedrijf Inflexibele organisatie (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten buiten eigen bedrijf Totaal knelpunten buiten bedrijf (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten buiten eigen bedrijf Financieringsgebrek (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten buiten eigen bedrijf Traject te lang (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten buiten eigen bedrijf Onzekere (afzet)markt (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten buiten eigen bedrijf Stroef lopend partnership (%) Knelpunten Type knelpunt Knelpunten buiten eigen bedrijf Beperkende regelgeving (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-technologische ver... Totale onderzoekspopulatie (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-technologische ver... Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-technologische ver... Strategie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-technologische ver... Marketing (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-technologische ver... Reorganisatie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-technologische ver... Management (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Aantal bedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Percentage bedrijven (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Totaal strategie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Strategie los van nieuwe technologie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Totaal marketing (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Marketing los van nieuwe technologie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Totaal reorganisatie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Reorganisatie los van nieuwe technologie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Totaal management (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Management los van nieuwe technologie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij niet-innovatoren Aantal bedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Bij niet-innovatoren Percentage bedrijven (%)
Totaal bedrijven 48.596 19.381 40 48.596 16.687 34 84 59 6.807 59 22 26 5.617 27 42 34 10.440 27 . . 19.381 24 76 35 38 27 25 19 23 36 23 19.381 13 40 29 22 23 5 9 13 6 28 27 8 30 26 6 29 23 5 19 15 3 13 9 2 12 5 1 9 5 1 29 19 3 7 3 1 24 12 3 36 25 5 4.865 25 89 61 50 53 42 50 33 30 27 14 4.865 92 34 46 61 52 7 19 31 4.641 23 91 16 81 15 19.381 87 8 34 46 84 69 18 36 15 71 25 31 15 41 19 17 5 66 55 21 26 8 51 22 21 8 19.381 9.628 2.520 3.988 28 25 49.611 1.190 550 621 460 299 19.381 86 57 51 30 24 22 25 50 9.628 269.338 3 19.381 36 37 38 71 29.215 18 19.381 36 32 16 7 18 12 9 25 14 9 8 5 7 48.596 59 41 34 30 18 19.381 77 71 59 67 49 55 56 34 57 29.215 46
1500d Industrie (geen sociale .. 10.356 6.249 60 10.356 5.708 55 87 74 4.940 66 15 27 4.234 29 38 37 4.940 30 2.301 14 6.249 23 77 35 39 26 28 21 26 42 24 6.249 12 39 31 21 14 4 12 10 5 26 29 10 33 24 6 29 24 4 18 9 2 17 9 3 14 6 1 13 6 1 29 14 2 11 5 1 20 7 1 37 24 4 1.510 24 92 59 54 55 35 52 26 36 30 11 1.510 90 27 38 69 63 11 31 39 2.594 41 94 15 85 12 6.249 89 8 33 49 86 71 21 37 13 72 24 29 18 59 27 23 9 76 60 25 25 10 66 30 26 10 6.249 5.225 1.232 2.899 40 25 33.354 590 157 55 201 92 6.249 86 48 64 34 26 16 27 43 5.225 60.045 8 6.249 41 44 40 67 4.107 30 6.249 41 37 21 9 19 13 12 28 17 9 10 5 7 10.356 64 44 42 34 21 6.249 75 71 62 70 50 53 59 35 59 4.107 45
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.499 800 53 1.499 733 49 82 79 598 75 12 18 582 24 35 44 598 23 248 10 800 24 76 45 34 21 21 21 17 31 19 800 13 45 24 16 17 4 14 13 3 26 27 7 39 20 5 30 25 3 17 16 1 24 12 0 16 6 0 10 3 - 32 15 1 8 3 0 16 5 0 37 33 2 149 18 98 57 45 57 43 60 42 45 36 17 149 97 20 33 80 71 15 43 43 256 32 89 8 87 18 800 95 12 40 43 87 69 21 38 9 72 20 34 18 68 27 29 12 83 74 33 35 7 69 37 26 6 800 618 261 204 36 25 2.881 64 18 7 55 8 800 79 44 60 35 27 8 36 40 618 11.220 5 800 32 44 38 62 699 31 800 32 26 13 4 10 12 9 24 12 4 7 2 9 1.499 68 47 54 34 22 800 78 70 62 79 50 47 63 32 71 699 54
1700a Textiel, kleding en .. 499 277 56 499 220 44 89 73 197 73 11 22 161 37 30 37 197 28 76 11 277 35 65 24 36 40 22 20 22 27 18 277 3 37 30 19 9 - 10 4 5 17 36 8 27 17 8 23 22 4 17 2 3 19 10 2 14 6 2 6 10 0 23 9 1 11 4 0 27 4 - 24 26 6 47 17 93 78 57 71 46 70 43 60 28 12 47 89 28 60 82 64 22 39 53 110 39 86 31 64 17 277 76 5 35 36 81 68 31 30 7 68 28 27 13 58 22 25 11 60 47 28 13 7 51 25 15 11 277 40 16 15 39 27 287 3 2 1 2 2 277 83 52 66 41 37 10 40 45 40 1.320 3 277 36 58 34 37 222 27 277 36 36 9 15 10 11 8 12 5 6 4 1 1 499 60 37 43 38 27 277 74 67 74 72 65 67 60 57 64 222 41
21 VV papier, karton en papier- en .. 246 150 61 246 141 57 85 88 120 55 18 43 124 24 35 45 120 25 53 13 150 28 72 26 50 24 24 23 23 32 20 150 7 47 23 22 12 4 16 17 5 33 40 5 40 30 2 31 19 3 18 8 1 22 6 2 18 6 1 13 9 1 40 13 1 19 6 - 23 2 2 49 21 1 41 27 92 60 51 66 31 38 22 23 13 13 41 83 14 28 70 67 2 31 40 62 41 92 12 86 19 150 97 6 43 48 90 73 19 44 10 75 35 23 16 69 18 44 7 79 47 18 23 5 77 32 36 9 150 53 26 17 44 21 350 2 3 1 2 1 150 84 40 65 30 16 16 21 35 53 1.548 3 150 45 43 44 76 96 31 150 45 44 23 11 18 23 15 29 23 11 14 6 11 246 64 45 43 28 18 150 76 70 67 75 53 40 64 30 56 96 40
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 1.184 757 64 1.184 652 55 73 90 479 48 26 32 587 18 61 24 479 31 184 13 757 27 73 24 44 32 27 30 24 44 15 757 14 35 19 17 15 6 14 7 3 20 28 6 20 32 9 21 27 3 19 7 1 3 2 0 6 1 0 4 3 1 30 17 4 2 2 0 12 12 0 31 27 3 118 15 72 58 35 37 47 30 24 11 11 18 118 99 46 27 50 25 1 4 21 91 12 68 14 59 33 757 82 12 27 43 80 73 10 35 28 66 26 21 19 47 20 21 7 64 38 20 14 4 58 29 21 8 757 163 126 14 19 25 328 6 3 1 7 6 757 86 63 39 26 16 15 25 55 163 5.340 3 757 25 30 44 83 427 35 757 25 21 16 2 14 12 4 21 12 3 9 1 5 1.184 71 47 44 40 22 757 80 70 54 61 61 60 51 36 52 427 54
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 20 18 90 20 17 83 82 66 14 35 27 38 11 18 . 82 14 44 7 10 18 7 93 48 30 22 44 31 100 30 10 18 37 31 24 35 6 - 13 43 28 50 11 7 50 35 - 13 35 6 30 30 - 30 13 - 13 13 - 13 - - 50 11 6 26 11 6 30 7 6 72 15 6 8 44 100 73 40 40 28 28 16 28 28 12 8 64 12 16 52 64 . 24 40 8 42 100 . 100 30 18 93 13 44 35 93 80 13 59 7 69 20 48 - 76 6 46 24 93 85 19 26 41 93 7 48 37 18 227 155 49 37 7 490 18 1 0 5 0 18 76 44 44 31 13 26 26 19 227 5.724 4 18 26 100 71 50 2 . 18 26 26 26 7 7 0 13 19 13 7 13 7 7 20 67 57 45 62 33 18 69 83 91 59 75 83 91 49 85 2 50
2410a Basischemie en vervaardiging .. 139 111 80 139 99 71 93 81 92 70 16 27 80 57 24 32 92 33 49 8 111 10 90 37 41 22 31 21 24 58 35 111 6 44 46 42 23 4 12 29 25 30 33 9 25 23 4 37 33 6 19 12 - 37 12 3 31 13 1 9 5 - 34 9 - 26 14 3 26 7 3 42 17 9 50 45 98 73 59 31 31 68 21 38 55 7 50 90 26 29 68 91 5 38 75 73 66 97 3 97 15 111 93 1 17 76 92 76 22 37 18 70 31 30 9 82 20 31 31 90 66 25 35 7 88 23 44 21 111 442 53 274 61 21 2.457 91 8 4 10 3 111 91 45 83 53 19 12 32 38 442 4.255 10 111 57 54 49 78 28 39 111 57 55 30 14 16 21 31 47 28 24 17 9 11 139 77 59 50 45 20 111 85 76 64 61 66 60 86 27 70 28 45
244 VV farmaceutische producten 49 36 73 49 33 68 100 78 33 67 24 57 26 61 21 26 33 33 11 22 36 26 74 36 14 50 33 35 43 36 17 36 25 17 49 22 16 8 14 3 33 36 14 5 31 11 - 55 8 - 39 3 6 21 3 11 11 17 11 3 - - 20 11 - 17 3 6 21 3 6 55 14 6 11 30 100 59 34 25 81 91 34 37 75 . 11 91 . 56 91 100 . 19 100 28 77 91 18 91 29 36 94 4 30 61 79 46 14 22 10 56 14 28 14 63 42 19 3 87 82 24 23 35 74 34 32 8 36 463 26 328 61 5 3.012 75 1 1 19 14 36 82 39 66 44 15 20 28 53 . - - 36 67 46 53 71 13 59 36 67 52 27 17 27 31 22 48 14 18 25 38 22 49 74 55 51 43 14 36 70 67 65 65 42 54 37 16 - 13 89
2420b Overige chemische eindproducten .. 185 168 91 185 164 88 98 76 161 86 11 12 124 40 36 39 161 32 101 12 168 18 82 40 39 21 32 24 28 39 43 168 10 37 45 32 21 4 13 22 12 28 32 22 38 29 4 33 48 7 20 7 1 35 11 2 22 11 3 14 3 - 44 16 6 28 12 3 41 13 - 41 40 5 80 47 96 84 61 51 28 52 19 36 38 3 80 73 7 38 60 91 11 41 68 118 69 98 8 98 15 168 97 4 26 67 92 78 29 36 12 77 37 31 8 82 29 35 18 95 85 24 40 21 94 18 46 31 168 415 95 254 84 11 2.954 23 12 12 11 8 168 97 41 95 34 25 15 41 48 879 3.101 28 168 61 45 50 71 17 . 168 61 52 22 11 29 19 26 49 21 15 26 18 13 185 85 66 70 47 29 168 84 79 55 83 50 56 65 35 54 17 91
25 VV producten van rubber en kunststof 496 365 73 496 348 70 97 75 337 60 14 37 261 42 8 51 337 27 143 14 365 21 79 39 44 17 26 22 23 37 30 365 10 49 34 30 21 3 16 17 4 25 38 15 36 30 7 31 31 5 18 10 1 19 10 1 19 3 0 16 5 1 41 13 0 16 5 1 25 5 0 36 24 8 87 23 91 49 64 73 24 46 26 43 25 13 87 91 20 35 72 62 14 44 28 231 63 98 5 94 2 365 96 2 35 59 95 82 26 41 15 80 31 30 19 72 28 29 16 76 62 30 28 5 72 28 36 8 365 106 48 39 59 22 790 4 7 1 5 2 365 91 54 79 37 28 20 22 42 106 1.805 5 365 47 43 56 87 131 45 365 47 46 28 10 28 19 23 37 27 18 12 6 9 496 71 47 49 33 23 365 82 71 61 72 56 41 49 33 65 131 36
27 Basismetaalindustrie 109 71 65 109 68 63 83 87 56 63 11 35 60 39 34 28 56 25 19 19 71 5 95 41 41 19 24 12 22 49 4 71 4 50 31 31 14 - 2 17 5 13 44 10 47 24 - 43 11 4 28 8 2 25 20 2 25 4 12 20 1 - 42 8 2 15 3 2 21 15 - 37 23 4 25 35 88 51 61 47 43 65 32 41 21 9 25 100 5 13 82 76 7 45 51 33 46 100 10 94 19 71 83 5 30 48 90 62 18 29 15 82 30 37 15 61 36 19 6 60 36 27 9 - 58 24 23 11 71 95 29 50 53 26 650 7 4 0 3 2 71 86 45 75 46 30 19 29 43 95 1.780 5 71 34 22 52 83 38 33 71 34 32 17 9 19 14 2 18 14 9 4 0 6 109 75 50 45 38 19 71 89 70 55 65 38 54 62 31 68 38 45
28 VV producten van metaal (geen .. 1.855 964 52 1.855 842 45 80 83 675 60 12 32 700 20 46 35 675 32 361 11 964 24 76 31 46 23 27 16 25 39 27 964 18 42 26 23 14 3 11 8 2 37 23 8 31 23 7 30 14 3 19 8 1 15 7 6 8 3 2 15 6 1 28 13 3 9 4 3 20 5 1 38 12 4 217 22 81 42 54 60 39 68 39 42 40 12 217 88 25 52 65 73 14 42 18 404 41 93 28 81 13 964 87 8 30 49 86 69 11 48 9 76 19 34 23 51 28 19 3 71 56 25 21 9 63 31 23 10 964 233 137 50 36 28 1.114 13 19 4 3 7 964 89 55 64 34 27 25 24 50 233 4.383 5 964 42 40 31 56 891 24 964 42 39 22 13 17 9 12 27 19 8 7 5 6 1.855 52 38 26 30 21 964 67 74 72 60 54 62 51 43 61 891 33
29 VV machines en apparaten 1.358 946 70 1.358 917 68 95 57 875 76 16 19 520 34 34 36 875 34 447 19 946 21 79 23 42 34 33 21 30 46 29 946 8 34 41 21 11 7 10 9 5 29 34 15 35 20 4 30 29 2 20 6 3 17 12 2 14 6 1 20 5 2 31 8 1 11 6 1 22 4 2 36 26 3 235 24 96 55 60 54 24 51 21 43 28 13 235 81 38 41 62 55 9 20 42 542 57 99 9 91 4 946 90 7 29 54 79 64 24 33 7 61 24 26 11 59 34 21 5 78 67 26 27 14 59 31 23 6 946 467 73 284 48 23 3.479 67 17 5 13 9 946 87 42 69 33 34 15 21 40 467 4.164 11 946 45 51 44 69 412 34 946 45 41 24 10 24 14 10 27 14 9 10 4 4 1.358 71 48 47 35 22 946 74 62 60 75 39 45 70 27 63 412 61
3100a Overige elektrische, audio-, en .. 666 521 78 666 494 74 92 60 456 60 16 34 296 29 43 34 456 36 228 16 521 25 75 42 39 20 35 17 39 67 32 521 11 42 33 28 13 3 6 12 4 26 27 15 37 28 1 30 24 5 16 5 0 15 15 1 16 9 3 14 5 2 17 16 1 14 8 3 15 13 1 26 28 4 202 38 94 68 56 51 36 56 19 40 39 6 202 92 31 35 75 62 9 37 41 278 53 90 16 80 21 521 93 8 31 54 81 72 32 27 12 71 25 29 17 52 26 14 12 71 54 21 23 11 53 24 11 18 521 1.580 104 1.164 52 20 12.197 175 42 12 60 23 521 88 50 72 38 30 17 29 51 1.580 5.540 28 521 54 51 36 68 145 24 521 54 48 31 8 34 12 15 32 17 10 15 2 7 666 68 47 49 37 21 521 76 71 69 74 49 56 78 31 65 145 35
DM Vervaardiging van transportmiddelen 508 315 62 508 288 57 90 60 259 65 15 26 173 33 28 42 259 36 137 18 315 17 83 49 29 22 33 23 35 49 38 315 19 33 31 21 19 1 12 12 6 28 32 8 40 20 6 40 17 3 18 10 4 19 10 0 19 8 1 13 7 1 25 14 1 12 10 0 32 6 1 37 19 7 77 24 95 67 50 71 27 46 24 34 25 8 77 98 19 48 72 53 18 18 35 150 47 99 26 76 13 315 91 10 29 53 90 68 22 30 16 78 32 20 25 62 32 22 8 87 72 28 32 12 77 31 32 14 315 213 33 119 45 34 1.724 35 15 3 4 4 315 91 40 78 43 29 17 27 43 213 3.029 7 315 44 42 64 47 193 27 315 44 39 24 14 21 15 14 32 25 12 12 9 6 508 63 46 43 28 17 315 74 74 50 67 37 51 57 33 46 193 45
20+26+30+36 Overige industrie 1.543 752 49 1.543 693 45 85 76 589 64 11 28 528 33 34 37 589 27 237 9 752 22 78 47 27 26 26 22 22 39 19 752 7 39 34 14 11 5 11 7 6 17 25 11 29 23 8 25 22 5 15 10 5 16 9 6 11 9 0 14 13 3 26 21 3 16 2 0 16 4 1 48 22 5 162 21 100 58 59 51 41 29 12 18 12 3 162 95 29 33 78 57 12 21 43 212 28 100 20 86 3 752 88 7 42 39 92 74 21 37 16 81 21 35 25 56 28 21 8 83 61 22 23 15 76 30 36 10 752 110 50 39 27 32 639 6 6 1 5 3 752 78 36 56 27 17 13 27 28 110 6.837 1 752 45 39 28 69 791 29 752 45 38 18 13 13 10 17 35 22 11 10 7 6 1.543 58 40 34 32 20 752 70 77 58 71 44 53 50 35 44 791 44
5000i Commerciële dienstverlening (G-K) 29.178 10.191 35 29.178 8.831 30 82 47 . . . . . . . . 3.633 24 . . 10.191 25 75 31 39 30 24 18 19 32 24 10.191 13 44 31 24 31 6 9 16 8 28 28 7 30 27 6 30 23 5 20 19 3 11 8 1 12 5 1 6 3 1 30 23 4 5 2 1 29 17 5 38 28 5 2.659 26 87 62 46 51 41 45 35 21 21 15 2.659 92 32 48 58 47 5 16 31 1.464 14 84 13 74 21 10.191 91 7 34 50 86 74 16 40 18 72 26 32 14 28 14 12 3 60 51 18 26 7 40 18 16 5 10.191 3.316 1.214 751 23 25 11.952 399 285 244 238 183 10.191 90 67 46 28 27 29 28 56 3.316 167.763 2 10.191 35 29 32 76 18.987 14 10.191 35 31 13 5 19 13 7 24 12 10 7 5 7 29.178 62 43 35 31 17 10.191 83 72 58 65 50 57 53 33 56 18.987 50
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.138 2.878 40 7.138 2.519 35 79 56 . . . . . . . . 1.094 23 . . 2.878 23 77 30 41 29 23 16 21 29 25 2.878 14 48 26 26 24 6 10 19 13 28 29 6 33 26 7 36 21 5 18 21 3 13 9 1 11 4 1 7 4 1 29 19 2 6 4 1 34 15 5 38 29 4 609 21 93 67 51 61 32 51 41 20 21 11 609 86 32 46 67 62 5 28 41 599 20 84 11 75 20 2.878 92 9 29 55 88 77 20 39 18 74 28 31 15 30 14 11 5 65 56 19 29 8 45 20 19 5 2.878 739 250 193 24 23 3.179 69 53 60 71 42 2.878 90 63 45 28 25 24 30 53 739 24.269 3 2.878 36 36 34 77 4.260 11 2.878 36 31 13 3 22 13 7 24 14 9 8 4 8 7.138 70 46 48 33 19 2.878 84 70 64 72 51 58 49 34 57 4.260 61
52 Detailhandel en reparatie voor .. 4.450 1.110 25 4.450 963 22 80 48 . . . . . . . . 334 23 . . 1.110 20 80 28 41 31 23 19 12 27 39 1.110 22 41 24 21 30 3 10 13 7 22 21 5 29 29 10 23 31 8 19 18 4 7 8 1 9 2 4 3 3 - 26 33 8 3 3 0 15 21 3 33 29 12 318 28 82 45 26 54 39 57 46 16 8 18 318 90 22 64 65 30 0 4 15 116 10 73 17 56 26 1.110 81 6 41 33 89 68 10 41 18 81 25 36 20 31 19 8 4 57 52 17 31 4 44 19 22 3 1.110 207 104 27 9 28 686 32 13 10 9 12 1.110 93 81 36 24 28 29 28 64 207 12.787 1 1.110 22 21 18 83 3.340 14 1.110 22 19 8 1 9 7 6 17 3 8 3 6 5 4.450 55 33 27 28 18 1.110 80 62 47 50 48 55 32 40 47 3.340 47
5000e Autobranche en horeca 4.622 1.316 28 4.622 1.082 23 77 41 . . . . . . . . 332 19 . . 1.316 23 77 32 41 27 19 19 13 31 10 1.316 19 44 23 23 38 3 9 24 4 32 31 4 38 29 7 29 18 7 15 23 1 6 9 0 10 5 1 5 5 0 30 29 4 5 0 - 26 14 4 36 31 2 214 16 84 57 50 42 57 50 37 37 39 26 214 99 32 41 54 49 12 7 21 54 4 95 9 85 4 1.316 84 11 36 37 88 75 14 50 11 76 21 42 13 54 24 25 4 79 65 17 37 12 67 29 27 11 1.316 150 66 17 9 25 412 10 22 8 14 13 1.316 88 70 33 23 28 24 25 62 150 11.472 1 1.316 25 27 24 76 3.306 12 1.316 25 22 9 5 11 10 2 19 11 7 6 8 2 4.622 54 34 26 26 17 1.316 79 63 61 55 64 55 70 37 55 3.306 43
I Vervoer, opslag en communicatie 3.850 1.024 27 3.850 915 24 80 46 . . . . . . . . 369 19 . . 1.024 26 74 29 40 31 19 25 11 23 17 1.024 12 45 32 22 28 10 10 13 10 23 28 9 25 32 6 29 23 3 24 20 2 14 8 0 9 4 - 7 2 1 32 30 6 2 1 1 26 15 2 44 21 4 367 35 90 68 42 51 50 34 31 18 14 12 367 90 44 42 52 47 9 12 33 112 11 92 15 79 16 1.024 90 7 36 47 89 71 8 41 21 79 21 38 20 28 12 14 2 60 51 21 27 3 48 20 23 5 1.024 297 115 83 17 28 1.151 43 12 17 18 10 1.024 86 68 43 36 24 30 24 49 297 23.453 1 1.024 32 20 37 81 2.826 16 1.024 32 27 13 4 17 14 7 22 11 9 5 2 7 3.850 49 35 22 27 11 1.024 73 75 51 59 43 66 47 32 36 2.826 40
J Financiële instellingen 1.052 504 48 1.052 481 46 78 55 . . . . . . . . 179 17 . . 504 32 68 36 38 26 17 18 13 26 19 504 9 48 34 33 36 6 16 18 9 36 25 6 29 18 2 37 24 5 29 19 6 8 2 0 17 5 0 5 0 0 38 16 3 4 0 - 36 17 5 48 16 2 160 31 82 85 41 39 33 35 33 16 15 3 160 95 30 57 39 46 1 20 31 12 2 91 . 91 34 504 97 4 34 58 97 93 17 52 24 81 41 30 11 9 7 2 - 47 45 29 14 2 7 6 1 1 504 878 325 128 28 21 1.457 120 110 85 69 41 504 85 63 48 41 29 33 28 58 878 19.802 4 504 41 17 35 80 548 27 504 41 35 13 5 30 16 7 26 8 20 10 7 5 1.052 76 59 52 42 18 504 93 85 67 79 55 60 54 26 78 548 59
72 Computerservice- en .. 805 591 73 805 530 66 94 27 . . . . . . . . 335 40 . . 591 15 85 30 31 39 40 24 33 58 34 591 6 47 45 28 39 10 7 20 11 30 44 10 36 18 8 32 31 2 24 17 2 16 11 1 17 11 4 6 5 4 32 13 4 8 4 0 30 35 13 45 32 6 215 36 80 58 54 57 36 30 21 12 15 20 215 91 32 49 48 54 8 12 51 159 26 88 13 77 29 591 99 2 29 68 81 77 20 40 17 53 25 23 4 15 11 4 1 36 33 10 22 1 11 6 4 0 591 324 109 101 58 21 1.767 36 16 19 28 17 591 99 61 76 31 43 43 45 54 324 5.433 6 591 59 26 27 79 214 28 591 59 57 17 16 48 25 7 39 17 16 11 2 10 805 86 69 61 45 23 591 91 80 48 75 39 49 58 28 76 214 72
7411b Juridische en administratieve .. 1.695 569 34 1.695 508 30 95 41 . . . . . . . . 188 22 . . 569 42 58 32 40 28 22 15 19 23 28 569 10 43 39 19 39 8 7 10 5 29 17 7 22 27 5 31 16 7 9 26 6 7 4 0 18 6 0 3 3 - 23 28 3 0 1 2 44 18 4 43 28 10 159 27 90 67 40 53 65 47 33 28 32 13 159 98 22 59 57 36 1 12 25 10 1 100 . 100 . 569 94 5 34 55 80 70 17 37 16 64 24 34 5 6 4 1 0 40 37 15 16 5 5 2 2 1 569 165 61 30 32 22 388 19 14 19 4 18 569 90 63 50 29 24 42 26 57 165 11.895 1 569 35 34 27 77 1.126 15 569 35 34 18 1 21 11 7 23 9 13 9 2 7 1.695 61 47 34 32 15 569 79 76 63 58 47 56 62 33 51 1.126 52
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.047 611 58 1.047 564 54 91 45 . . . . . . . . 311 32 . . 611 21 79 21 40 39 32 23 24 43 30 611 4 31 55 21 40 11 9 8 6 32 33 8 33 24 1 36 17 2 23 15 4 13 8 1 16 7 1 10 4 1 28 19 4 7 4 0 30 18 2 44 25 10 206 33 86 49 65 29 26 59 32 27 35 11 206 97 33 34 71 48 2 16 28 248 40 87 12 81 16 611 96 3 38 54 80 71 22 30 20 60 24 26 9 20 9 8 3 59 52 22 20 10 33 15 7 11 611 213 20 110 51 19 1.743 42 18 6 8 8 611 96 57 70 16 26 23 20 50 213 3.823 5 611 52 33 50 69 436 29 611 52 50 23 16 25 20 13 37 26 8 16 4 12 1.047 66 51 38 40 16 611 79 75 61 61 45 58 71 23 66 436 48
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 3.828 1.333 35 3.828 1.056 28 80 43 . . . . . . . . 395 18 . . 1.333 33 67 37 36 27 18 11 14 28 14 1.333 10 40 29 21 30 5 5 11 3 27 27 6 17 32 6 22 24 3 21 16 3 8 8 1 10 3 0 4 2 0 33 20 3 3 1 0 25 11 6 31 30 4 322 24 88 59 45 50 37 32 26 18 16 20 322 96 36 43 50 39 6 17 25 104 7 75 26 57 35 1.333 93 9 32 51 78 72 14 36 22 62 31 23 9 22 9 11 1 57 46 20 17 9 37 21 11 5 1.333 257 106 53 22 28 988 25 17 20 15 21 1.333 92 70 46 31 30 37 30 58 257 43.497 0 1.333 35 23 36 67 2.495 13 1.333 35 30 13 5 16 9 11 24 8 10 6 10 6 3.828 65 49 37 33 18 1.333 87 79 54 70 48 53 54 32 59 2.495 52
90 Milieudienstverlening 187 74 40 187 63 34 81 65 . . . . . . . . 38 12 . . 74 16 84 33 43 24 12 8 9 24 10 74 4 38 47 23 25 9 10 17 7 45 10 16 22 37 6 37 11 7 29 10 6 37 9 2 17 6 - 17 - 2 51 10 7 2 - - 25 15 7 57 22 7 32 43 64 80 30 36 24 52 22 19 49 . 32 95 23 22 44 60 . 8 40 35 47 72 15 64 33 74 91 4 32 55 78 56 6 33 17 64 23 28 12 48 15 29 5 67 53 13 15 25 66 13 17 36 74 63 41 7 30 53 124 5 9 0 1 1 74 96 44 81 38 24 15 17 35 63 2.055 3 74 50 59 14 72 113 27 74 50 45 9 24 10 14 16 44 19 13 5 32 7 187 72 56 31 47 23 74 86 77 53 52 54 65 56 30 84 113 64
8040a Dienstverlening (rest) 504 182 36 504 152 30 76 54 . . . . . . . . 60 10 . . 182 28 72 40 20 40 10 5 8 13 0 182 9 50 31 15 16 8 2 10 1 35 4 23 33 30 1 14 42 20 17 15 3 9 13 1 1 10 - 2 10 - 11 18 14 4 14 - 20 7 12 20 36 7 57 31 100 87 46 70 79 54 44 49 35 27 57 100 42 80 68 20 13 . . 15 8 92 7 84 7 182 91 1 40 50 93 60 17 20 22 86 28 34 24 41 12 28 1 62 44 3 40 1 48 15 30 3 182 22 17 2 10 37 58 1 1 1 0 1 182 92 71 39 35 12 21 19 55 22 9.276 0 182 41 50 5 54 322 16 182 41 26 7 4 14 10 8 31 21 5 5 5 3 504 60 44 20 30 20 182 88 83 56 50 28 60 58 39 58 322 45
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 9.062 2.941 32 9.062 2.147 24 87 64 1.867 36 46 23 1.382 24 53 27 1.867 26 674 15 2.941 19 81 48 32 21 22 17 24 31 18 2.941 13 26 23 20 13 5 5 7 3 30 21 4 29 27 6 26 18 4 20 13 2 12 10 3 9 4 0 10 6 0 23 19 5 8 3 1 19 6 4 31 19 5 697 23 90 61 60 58 63 67 43 50 42 22 697 99 53 54 57 49 8 6 13 582 19 92 23 77 12 2.941 72 10 35 27 75 51 20 23 8 66 19 30 17 47 18 23 7 67 56 21 28 7 59 19 26 14 2.941 1.087 74 338 21 23 4.305 200 109 322 21 24 2.941 72 40 43 26 9 10 12 44 1.087 41.531 2 2.941 30 48 55 62 6.121 23 2.941 30 24 14 8 12 8 9 23 16 4 8 7 8 9.062 44 30 22 22 14 2.941 61 68 56 65 47 55 59 39 58 6.121 35
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 1.520 693 46 1.520 516 34 83 74 428 59 31 23 380 27 49 36 428 37 205 19 693 14 86 37 40 24 31 19 25 55 28 693 16 26 39 29 14 0 8 10 2 32 31 10 20 40 10 18 26 14 18 23 2 15 12 3 12 8 0 8 15 0 23 26 7 6 6 1 33 10 9 31 30 12 146 21 92 45 45 39 60 45 26 36 26 2 146 95 36 63 49 47 4 20 35 261 37 90 26 75 16 693 84 5 36 42 80 56 18 21 17 74 19 30 24 52 13 30 10 69 56 16 33 7 67 18 35 15 693 152 24 77 39 17 1.645 14 28 2 6 2 693 79 50 55 40 17 20 26 37 152 9.532 1 693 31 49 28 73 827 24 693 31 26 20 7 11 9 9 22 14 5 5 12 2 1.520 63 44 39 25 21 693 75 70 54 78 38 55 45 41 49 827 50
C Winning van delfstoffen 89 52 59 89 47 53 67 96 31 75 . 25 45 34 16 53 31 26 9 22 52 12 88 30 46 24 25 14 33 23 20 52 9 40 48 39 21 2 11 9 19 28 30 3 38 7 4 46 5 4 19 27 - 35 22 - 17 6 - 6 17 - 30 21 - 8 2 - 24 5 2 35 24 2 22 42 86 75 45 29 45 75 62 64 49 23 22 95 55 45 91 54 . 11 47 28 53 96 46 81 14 52 74 10 26 38 81 50 11 37 2 67 39 16 13 57 13 25 19 71 64 35 6 22 64 26 27 11 52 684 10 153 35 21 1.051 129 67 314 6 4 52 72 42 57 45 29 13 7 40 684 8.035 8 52 17 16 11 100 37 33 52 17 17 10 3 6 8 2 8 0 0 0 0 8 89 55 36 31 23 7 52 64 71 22 73 17 25 63 12 26 37 40
E Productie en distributie van en .. 66 49 74 66 35 53 75 80 26 15 48 36 28 12 20 69 26 7 7 3 49 20 80 76 9 15 7 7 3 7 8 49 12 58 15 12 20 4 4 15 2 30 18 4 22 37 - 22 33 - 35 36 4 18 37 9 21 16 - 18 2 - 20 59 4 8 - - 17 25 6 36 43 2 30 61 92 57 45 56 58 70 49 54 32 9 30 100 42 62 68 29 . 7 14 27 56 100 22 100 11 49 87 17 26 43 89 45 9 21 15 63 20 33 11 74 26 28 20 92 63 17 26 19 90 20 32 38 49 99 8 30 44 28 425 42 7 3 5 5 49 93 35 70 73 23 10 20 56 99 6.450 1 49 52 46 61 56 17 39 49 52 47 33 18 21 21 20 29 9 13 12 9 14 66 87 78 60 73 39 49 97 87 75 72 67 87 66 48 72 17 53
45 Bouwnijverheid 7.387 2.148 29 7.387 1.549 21 89 60 1.382 27 52 23 930 22 58 21 1.382 23 453 13 2.148 21 79 51 29 19 19 17 23 22 17 2.148 13 25 17 16 12 7 4 5 3 29 17 2 31 23 5 29 15 1 20 9 2 10 9 2 7 2 0 11 3 0 23 16 4 8 2 1 14 5 2 31 15 2 499 23 89 69 66 66 64 73 47 53 47 28 499 100 59 51 57 51 10 2 5 266 12 92 18 77 8 2.148 68 11 35 22 73 50 22 24 5 63 18 31 14 45 19 20 5 65 56 23 27 6 56 19 23 13 2.148 152 32 79 15 26 1.183 16 7 2 3 13 2.148 69 37 39 19 6 6 7 46 152 17.514 0 2.148 30 48 64 58 5.239 23 2.148 30 23 11 8 12 7 9 23 17 4 9 6 10 7.387 39 27 18 21 13 2.148 54 67 57 58 52 54 66 38 63 5.239 32
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 1996-1998.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven en innovatoren
Een bedrijf wordt als innovator beschouwd als in de periode 1996-1998
vernieuwde producten of diensten en/of vernieuwde productieprocessen
zijn gerealiseerd, alsmede als er innovatieprojecten zijn uitgevoerd die
(nog) niet tot gerealiseerde vernieuwingen hebben geleid. Een voorwaarde
voor vernieuwing is dat er sprake moet zijn van de inzet van nieuwe
technieken of kennis.
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle bedrijven (uit de beschouwde
bedrijfsklassen) met 10 of meer werknemers. Het gaat om 48 596 bedrijven.
Totale onderzoekspopulatie
Totale onderzoekspopulatie (bedrijven met 10 of meer werknemers).
Aantal innovatoren
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1996-1998. Inclusief de innovatoren die zich in 1996-1998
bezighielden met (technologische ) innovatieve activiteiten en waarbij
eind 1998 nog geen innovaties waren gerealiseerd.
Als percentage van onderzoekspopulatie
De percentages in deze kolom geven aan hoeveel innovatoren er eind
1998 zijn ten opzichte van alle bedrijven met tenminste 10 werknemers.
Gerealiseerde vernieuwende activiteiten
Innovatieprojecten, vanaf 1996, die succesvol waren en die eind 1998
waren afgerond.
Totale onderzoekspopulatie
Totale onderzoekspopulatie (bedrijven met 10 of meer werknemers).
Bedrijven met afgeronde innovaties
Aantal bedrijven met, in 1998, afgeronde innovatie-projecten.
Als percentage van onderzoekspopulatie
De percentages in deze kolom geven aan hoeveel innovatoren er eind
1998 zijn ten opzichte van alle bedrijven met tenminste 10 werknemers.
Met productinnovaties
Als percentage van de kolom "Bedrijven met afgeronde innovaties".
Met procesinnovaties
Als percentage van de kolom "Bedrijven met afgeronde innovaties".
Bedrijven met vernieuwde producten
Technologisch nieuwe of verbeterde producten in de periode 1996-1998.
Verbeterd: bestaand product van het bedrijf dat - vergeleken met eerdere
versies - duidelijk verbeterde technische specificaties heeft en/of meer
toepassingsmogelijkheden voor de eindgebruiker biedt.
Nieuw: product dat niet vergelijkbaar is met eerder door het bedrijf
verkochte producten en waarvoor geavanceerde nieuwe technologie is
gebruikt.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven dat zich in 1996-1998 bezighield met
productinnovaties.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Ontwikkeling in eigen bedrijf
Het percentage bedrijven met innovatie-activiteiten, dat
producten grotendeels zelf heeft ontwikkeld.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Ontwikkeling door derden
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat
producten grotendeels door derden heeft laten ontwikkelen.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Ontwikkeling is combinatie van beide
Het percentage bedrijven met innovatie-activiteiten, dat producten
zowel in eigen beheer als met behulp van derden heeft ontwikkeld.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Bedrijven met vernieuwde processen
Technologisch verbeterde of nieuwe processen die in de periode 1996-1998
in gebruik zijn genomen.
Verbeterd : bestaande productieprocessen binnen het bedrijf, waarbij
sprake is van duidelijk toegenomen productieprestaties, van lagere
productiekosten en/of meer productiebetrouwbaarheid.
Nieuw : niet eerder toegepaste processen binnen het bedrijf waardoor
nieuwe productiemogelijkheden ontstaan en waarbij geavanceerde, nieuwe
technologieën zijn gebruikt.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven dat zich in 1996-1998 bezighield met
procesinnovaties.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Ontwikkeling in eigen bedrijf
Het percentage bedrijven met innovatie-activiteiten , dat
processen grotendeels zelf heeft ontwikkeld.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Ontwikkeling door derden
Het percentage bedrijven met innovatie-activiteiten, dat processen
grotendeels door derden heeft laten ontwikkelen.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Ontwikkeling is combinatie van beide
Het percentage bedrijven met innovatie-activiteiten, dat processen
zowel in eigen beheer als met behulp van derden heeft ontwikkeld.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen en tevens is er voor de dienstensector geen onderscheid gemaakt
naar innovatie-activiteiten die in eigen bedrijf, door derden of door
een combinatie daarvan zijn ontwikkeld.
Producten nieuw voor:
Nieuw wil hier zeggen: technologisch nieuw of sterk verbeterd.
Voor de dienstensector geldt het volgende: van de 7 211 innovatoren uit de
dienstensector met vernieuwde producten/diensten geeft bijna de helft van
de bedrijven aan dat de bijdrage in de totale omzet van nieuwe of (sterk)
verbeterde producten/diensten niet (globaal) is aan te geven. Voor de
overige 3 633 bedrijven is het gemiddelde omzetaandeel als weergegeven in
de tabel.
Het bedrijf
Bedrijven die in de periode 1996-1998 technologisch nieuwe of verbeterde
producten op de markt hebben gebracht.(Sommige van deze producten zullen
tevens nieuw voor de markt zijn.)
Bedrijven met nieuwe producten
Aantal bedrijven dat technologisch nieuwe of verbeterde producten in
1996-1998 op de markt heeft gebracht.
Het aantal bedrijven komt overeen met het aantal bedrijven in de
kolom "bedrijven met vernieuwde producten" (zie hierboven).
Vanzelfsprekend geldt dit alleen voor de sectoren Industrie en Overig.
Zie de toelichting bij de kolom "bedrijven met vernieuwde producten" en de
toelichting bij de kolom "producten nieuw voor".
Als percentage van de omzet
Betreft de omzet behaald in 1998 met producten waarvan in de periode
1996-1998 een nieuwe of duidelijk verbeterde versie op de markt is
gebracht, uitgedrukt als percentage van de totale omzet in 1998.
De markt
Producten, die niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de afzetmarkt
technologisch nieuw of verbeterd waren.
Bedrijven met nieuwe producten
Aantal bedrijven dat in 1996-1998 technologisch nieuwe of verbeterde
producten heeft geïntroduceerd die nieuw voor de markt zijn.
Als percentage van de omzet
Betreft de omzet behaald in 1998 met producten waarvan in de periode
1996-1998 een nieuwe of duidelijk verbeterde versie op de markt is
gebracht, uitgedrukt als percentage van de totale omzet in 1998.
Concurrentiepositie is:
Verandering van de concurrentiepositie op de afzetmarkt ten opzichte van
de marktleider(s) ten gevolge van de innovaties in 1996-1998.
In procenten van de innovatoren.
Aantal bedrijven
Totaal innovatoren.
Niet in te schatten
Percentage van de innovatoren dat het effect van de innovaties op de
concurrentiepositie moeilijk aan te geven vindt dan wel niet in kan
schatten.
In procenten van de innovatoren.
Wel in te schatten
Percentage van de innovatoren dat het effect van de innovaties op de
concurrentiepositie wel in kan schatten.
In procenten van de innovatoren.
Weinig veranderd
Van de innovatoren die wel kunnen inschatten dat hun concurrentie-
positie onder invloed van innovaties is veranderd in 1996-1998,
geeft deze kolom aan bij welk percentage van de hiervoor bedoelde
innovatoren de concurrentiepositie weinig is veranderd.
In procenten van de innovatoren.
Enigszins verbeterd
Van de innovatoren die wel kunnen inschatten dat hun concurrentie-
positie onder invloed van innovaties is veranderd in 1996-1998,
geeft deze kolom aan bij welk percentage van de hiervoor bedoelde
innovatoren de concurrentiepositie enigszins is verbeterd.
In procenten van de innovatoren.
Behoorlijk verbeterd
Van de innovatoren die wel kunnen inschatten dat hun concurrentie-
positie onder invloed van innovaties is veranderd in 1996-1998,
geeft deze kolom aan bij welk percentage van de hiervoor bedoelde
innovatoren de concurrentiepositie behoorlijk is verbeterd.
In procenten van de innovatoren.
Nieuwe producten en concurrentiepositie
Hier gaat het om het gemiddeld omzetpercentage geïnnoveerde producten
ten opzichte van de totale omzet in 1998.
Bij de uitsplitsing hieronder gaat het om hetzelfde omzetpercentage
van de nieuwe producten bij de innovatoren waarvan de
concurrentiepostie:
1) nauwelijks is veranderd
2) enigszins is verbeterd
3) behoorlijk is verbeterd
4) niet is in te schatten.
Gemiddelde omzet % nieuwe producten
Het gemiddeld omzetpercentage van de geïnnoveerde producten
ten opzichte van de totale omzet in 1998.
Concurrentiepositie weinig veranderd
In procenten van de omzet in 1998.
Concurrentiepositie enigszins verbeterd
In procenten van de omzet in 1998.
Concurrentiepositie behoorlijk verbeterd
In procenten van de omzet in 1998.
Niet in te schatten
Deze kolom geeft het gemiddelde van de omzetpercentages van de
innovatoren die de verandering van de concurrentiepositie in 1996-1998
niet hebben kunnen inschatten.
In procenten van de omzet in 1998.
Gebruik van informatiebronnen van(uit):
Voor innovatoren is nagegaan van welke informatiebronnen in 1996-1998
gebruik is gemaakt om innovatie-projecten te starten of af te ronden.
Voor alle informatiebronnen die hier genoemd worden geldt dat de
bedrijven als percentage worden weergegeven van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Aantal bedrijven
Het aantal innovatoren in 1996-1998.
Eigen bedrijf, die:
Innovatie-ideeën vanuit eigen bedrijf(svestiging).
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Nieuw personeel, die:
Innovatie-ideeën door recent (in '96- '98) aangetrokken personeel.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Gelieerde bedrijven, die:
Innovatie-ideeën van gelieerde moeder- of dochterbedrijf.
Deze bron is niet van toepassing op zelfstandige bedrijven. Van de ruim
19 duizend innovatoren, opereert 35,7 procent zelfstandig. De bron
'gelieerde bedrijven' is dus relevant voor de overige 64,3 procent. In
deze kolom is daarom gepercenteerd op het aantal niet-zelfstandige
innovatoren.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Afnemers, die:
Innovatie-ideeën van klanten.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Leveranciers, die:
Innovatie-ideeën van toeleveranciers.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Concurrenten, die:
Innovatie-ideeën waarbij concurrenten als bron hebben gediend.
Hieronder valt ook de analyse van concurrende producten/diensten.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Private onderzoeksbureaus, die:
Advies- en/of onderzoeksbureaus in de marktsector.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Researchinstellingen, die:
(Semi-)overheidsonderzoeksinstituten zoals bijvoorbeeld TNO (Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek).
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Universiteiten, die:
Universiteiten, inclusief daarmee gelieerde instituten.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Innovatiecentra, die:
Regionale overheids-adviescentra voor innovatie: Syntens.
Syntens is de recent ingevoerde naam voor innovatiecentra.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Branche-organisaties, die:
Professionele vaktijdschriften; ook conferenties.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Patenten, die:
Innovatie-ideeën door raadpleging van octrooien.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Elektronische databanken, die:
Innovatie-ideeën via interne of externe databanken/internet.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die
genoemde informatiebron van belang vinden.
Vakliteratuur/beurzen, die:
Innovatie-ideeën via vaktijdschriften, tentoonstellingen en conferenties.
Enigszins belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die genoemde informatiebron van belang
vinden.
Belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die genoemde informatiebron van belang
vinden.
Zeer belangrijk waren
In procenten van alle innovatoren die genoemde informatiebron van belang
vinden.
Samenwerkende innovatoren
Aan innovatoren is gevraagd of ze innovatieprojecten in partnership
hebben uitgevoerd in de periode 1996-1998. Onder partnership wordt
verstaan: het actief en gezamenlijk met anderen werken aan de ontwikkeling
van technologisch nieuwe of verbeterde producten, diensten of
processen al dan niet in een formeel samenwerkingsverband.
Meestal worden de kosten en eventuele opbrengsten van dit soort
partnerships gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet meegerekend.
Aantal bedrijven met partnerships
Het aantal innovatoren dat aangeeft daadwerkelijk te participeren in
partnerships.
In procenten van totaal innovatoren
Innovatoren in partnership.
In procenten van de het totaal aantal innovatoren.
Binnen eigen bedrijfskolom
Het type partner dat zich bevindt in dezelfde bedrijfskolom.
Partners in eigen bedrijfskolom
Het totaal van de partners in de eigen bedrijfskolom in procenten
van alle innovatoren met partnerships.
Gelieerd bedrijf
Dit type partner is niet van toepassing op zelfstandige bedrijven. Van
de 4 865 samenwerkende innovatoren opereert 31,7 procent zelfstandig. Het
type partner 'gelieerde bedrijven' is dus relevant voor de overige 68,3
procent.
In deze kolom is daarom gepercenteerd op het aantal niet-zelfstandig
samenwerkende innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Afnemers
Klanten/afnemers van de producten/diensten van het bedrijf.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Leveranciers
Toeleveranciers van het bedrijf.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Concurrenten
Zoals bijvoorbeeld branchegenoten, collegabedrijven actief op dezelfde
afzetmarkt.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Onderzoekspartners
Partners buiten eigen bedrijfskolom
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Private onderzoeksbureaus
Advies- en/of onderzoeksbureaus in de marktsector.
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Researchinstellingen
(Semi-)overheidsonderzoeksinstellingen zoals bijvoorbeeld TNO (Toegepast-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek).
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Universiteiten
Of daarmee gelieerd instituut; ook HBO-instellingen (Hogere Beroeps
Opleidingen).
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Overige partners
Overige partners
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Partner naar afstand in km
Bij dit onderdeel is er gevraagd om voor de belangrijkste binnenlandse
én (indien van toepassing) de belangrijkste buitenlandse partner aan te
geven op welke afstand deze partner zich bevindt van de eigen
bedrijfslocatie.
Aantal bedrijven met partnerships
Het aantal innovatoren dat aangeeft daadwerkelijk te participeren in
partnerships.
Partners in Nederland
Totaal Nederland
Het totaal van de partners in Nederland in procenten
van alle innovatoren met partnerships.
Afstand is 0-10 km
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Afstand is 11-50
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Afstand is 50 of meer km
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Partners in het buitenland
Totaal buitenland
Het totaal van de partners in het buitenland in procenten
van alle innovatoren met partnerships.
Afstand is 0-50 km
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Afstand is 51-500 km
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Afstand is 500 of meer km
In procenten van alle innovatoren met partnerships.
Subsidies
Enigerlei vorm van subsidie of fiscale regeling voor (technologisch)
innovatieve activiteiten in 1998.
Bedrijven met subsidies voor innovaties
Aantal innovatoren met overheidssteun.
In procenten van totaal innovatoren
In procenten van totaal innovatoren.
Totaal subsidie door Nederlandse overh.
In procenten van de innovatoren met overheidssteun.
Door regionale overheid
In procenten van de innovatoren met overheidssteun.
Door Rijksoverheid
In procenten van de innovatoren met overheidssteun.
4e Kaderprogramma EU (buitenland)
In procenten van de innovatoren met overheidssteun.
Belang van innovatiedoelen
Bij dit onderwerp gaat het om het belang van de hieronder genoemde
doelen om in 1996-1998 technologisch nieuwe of duidelijk verbeterde
producten, diensten of processen te realiseren.
Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1996-1998. Inclusief de innovatoren die zich in 1996-1998
bezighielden met (technologische) innovatieve activiteiten en waarbij
eind 1998 nog geen innovaties waren gerealiseerd.
Productgerelateerde doelen
Kwaliteitsverbetering, vernieuwing of verbreding van het bestaand
producten- en/of dienstenassortiment, openen nieuwe markten.
Totaal productgerelateerde doelen
Bedrijven als percentage van alle innovatoren die productgerelateerde
doelen van belang vinden.
Belang hiervan was enigszins belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was zeer belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Procesgerelateerde doelen
Bij procesgerelateerde doelen denken we aan de factoren arbeid,
flexibiliteit en grondstoffen.
Totaal procesgerelateerde doelen
Bedrijven als percentage van alle innovatoren die tenminste een
van de drie procesgerelateerde innovatiedoelen van
belang vinden.
Flexibilisering
Versterken bedrijfsprocessen, 'time to market' verkorten.
Totaal flexibilisering
Bedrijven als percentage van alle innovatoren die genoemd doel van
belang vinden.
Belang hiervan was enigszins belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was zeer belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Besparing arbeid
Verlagen inzet en kosten personeel.
Totaal besparing arbeid
Bedrijven als percentage van alle innovatoren die genoemd doel van
belang vinden.
Belang hiervan was enigszins belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was zeer belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Besparing grondstoffen
Verminderen van gebruik en kosten van grond- en hulpstoffen.
Totaal besparing grondstoffen
Bedrijven als percentage van alle innovatoren die genoemd doel van
belang vinden.
Belang hiervan was enigszins belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was zeer belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Overige doelen
Bij overige doelen denken we hier aan het milieu en regelgeving.
Totaal overige doelen
Bedrijven als percentage van alle innovatoren die genoemde doelen van
belang vinden.
Regelgeving
Voldoen aan bijvoorbeeld productstandaarden, overheidseisen.
Totaal regelgeving
Bedrijven als percentage van alle innovatoren die genoemd doel van
belang vinden.
Belang hiervan was enigszins belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was zeer belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Sparen milieu
Vermindering van schade aan het milieu.
Totaal sparen milieu
Bedrijven als percentage van alle innovatoren die genoemd doel van
belang vinden.
Belang hiervan was enigszins belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Belang hiervan was zeer belangrijk
Als percentage van de innovatoren die genoemd doel van belang vindt.
Innovatie-uitgaven
Uitgaven met één of meer van onderstaande activiteiten om technologisch
nieuwe of verbeterde producten of processen te realiseren.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in 1998 exclusief
afschrijvingen, maar inclusief de directe personeelskosten en eventuele
investeringsuitgaven voor product- en/of procesvernieuwingen in 1998.
Aantal bedrijven
Totaal aantal innovatoren.
Totaal innovatie-uitgaven
Het totaal van de zeven hieronder genoemde componenten.
Voor 1998 is dit bedrag 9 628 miljoen euro.
Inkoop apparatuur
Aanschaf geavanceerde apparatuur, machines, computers (inclusief
meegeleverde software) speciaal aangeschaft om technologisch nieuwe
producten te kunnen realiseren.
Eigen onderzoek
Activiteiten 'in eigen huis' om technologisch nieuwe of verbeterde
producten dan wel processen te ontwikkelen, inclusief eventueel
bijbehorend onderzoek. Dit soort activiteiten wordt ook wel als Research &
Development aangeduid (R&D). Eigen software-ontwikkeling direct
gerelateerd aan R&D is meegenomen.
Het cijfer van 4,0 miljard aan uitgaven eigen onderzoek is hoger dan het
traditionele R&D-cijfer dat het CBS al jaren publiceert.
Het blijkt dat niet al het opgegeven eigen onderzoek als R&D te beschouwen
is. Meer details zijn te vinden in de CBS-publicatie Kennis en economie
2000; met name in paragraaf 4.2 en bijlage B5.
Uitgaven
Uitgaven voor eigen onderzoek.
Vrijwel permanent
Deze (ook wel als R&D aangeduide) activiteiten vinden vrijwel permanent
(jaar in, jaar uit) plaats.
In procenten van de innovatoren.
Meer incidenteel
Deze (ook wel als R&D aangeduide) activiteiten vinden meer incidenteel
plaats.
In procenten van de innovatoren.
Geschat aantal FTE's
Schatting van het totaal aantal arbeidsjaren van eigen personeel direct
belast met R&D-activiteiten in 1998. FTE staat voor Full-Time Equivalents.
Uitbesteed onderzoek
Dezelfde activiteiten als bij 'eigen onderzoek' maar dan door derden
uitgevoerd.
Industrieel ontwerp
Betreft het geheel van de technische voorbereiding van productie-
processen teneinde nieuwe/verbeterde producten daadwerkelijk in productie
te kunnen nemen (en voor zover niet reeds behorend tot eigen of uitbesteed
onderzoek).
Voor diensten is 'industrieel ontwerp' vertaald als het geheel van
voorbereidende activiteiten om ontwikkelde proces- of productinnovaties
of om vernieuwde producten/diensten daadwerkelijk te effectueren (op de
markt te brengen).
Licenties, advisering
Het verwerven van licenties/patenten, het 'inkopen' van niet gepatenteerde
uitvindingen en/of andere, niet eerder genoemde externe deskundigheid
(waaronder software niet gerelateerd aan R&D).
Marketing
Kosten van het (laten) doen van marketingactviteiten voorzover direct te
maken met de marktintroductie van vernieuwde producten of diensten
(inclusief eventueel marktonderzoek).
Opleiden
Kosten van het (laten) opleiden, bijscholen van eigen personeel voorzover
direct te maken met de introductie of ontwikkeling van
vernieuwde producten, diensten en/of processen.
Ontplooide innovatie-activiteiten
Bij dit onderwerp worden de innovatie-uitgaven uitgedrukt als
percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Dus bijvoorbeeld bij de post "Inkoop apparatuur" voor het Totaal
staat 57%, dit wil zeggen dat 57% van de innovatoren innovatie-
uitgaven voor apparatuur/hardware hebben gedaan in 1998.
Aantal bedrijven
Totaal innovatoren.
Innovatoren met uitgaven
Als percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 1998 uitgaven zijn gedaan.
Inkoop apparatuur
Aanschaf geavanceerde apparatuur, machines, computers (inclusief
meegeleverde software) speciaal aangeschaft om technologisch nieuwe
producten te kunnen realiseren.
Als percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 1998 uitgaven zijn gedaan.
Eigen onderzoek
Activiteiten 'in eigen huis' om technologisch nieuwe of verbeterde
producten of processen te ontwikkelen, inclusief eventueel bijbehorend
onderzoek. Dit soort activiteiten wordt ook wel als Research & Development
aangeduid (R&D). Eigen software-ontwikkeling direct gerelateerd aan R&D
is meegenomen.
Het cijfer van 4,0 miljard aan uitgaven eigen onderzoek is hoger dan het
traditionele R&D-cijfer dat het CBS al jaren publiceert.
Het blijkt dat niet al het opgegeven eigen onderzoek als R&D te beschouwen
is. Meer details zijn te vinden in de CBS-publicatie Kennis en economie
2000; met name in paragraaf 4.2 en bijlage B5.
Als percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 1998 uitgaven zijn gedaan.
Uitbesteed onderzoek
Dezelfde activiteiten als bij 'eigen onderzoek' maar dan door derden
uitgevoerd.
Als percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 1998 uitgaven zijn gedaan.
Industrieel ontwerp
Betreft het geheel van de technische voorbereiding van productieprocessen
teneinde nieuwe/verbeterde producten daadwerkelijk in productie
te kunnen nemen (en voor zover niet reeds behorend tot eigen of uitbesteed
onderzoek).
Voor diensten is 'industrieel ontwerp' vertaald als het geheel van
voorbereidende activiteiten om ontwikkelde proces- of productinnovaties
dan wel om vernieuwde producten/diensten daadwerkelijk te effectueren (op
de markt te brengen).
Als percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 1998 uitgaven zijn gedaan.
Licenties, advisering
Het verwerven van licenties/patenten, het 'inkopen' van niet gepatenteerde
uitvindingen en/of andere, niet eerder genoemde externe deskundigheid
(waaronder software niet gerelateerd aan R&D).
Als percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 1998 uitgaven zijn gedaan.
Marketing
Kosten van het (laten) doen van marketingactviteiten voorzover direct te
maken met de marktintroductie van vernieuwde producten of diensten
(inclusief eventueel marktonderzoek).
Als percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 1998 uitgaven zijn gedaan.
Opleiden
Kosten van het (laten) opleiden, bijscholen van eigen personeel voorzover
direct te maken met de introductie of ontwikkeling van
vernieuwde producten, diensten en/of processen.
Als percentage van alle innovatoren in 1996-1998.
Van innovatie-activiteiten is sprake als daarvoor
in 1998 uitgaven zijn gedaan.
Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde
De innovatie-uitgaven 1998 berekend als percentage van de
Bruto Toegevoegde Waarde (tegen marktprijzen) 1998.
Voor dit onderwerp is in de bedrijfsklasse "Overige chemische
eindproductenindustrie" ook de klasse "Farmaceutische industrie"
meegeteld.
Totaal innovatie-uitgaven
Het totaal in 1998 is 9 628 miljoen euro. Voor een uitsplitsing
naar kostensoort plus toelichtingen voor de innovatie-uitgaven,
zie hierboven onder het kopje "Innovatie-uitgaven".
Toegevoegde waarde
Dit is de Bruto Toegevoegde Waarde (tegen marktprijzen).
Innovatie-uitgaven in % BTW
De Innovatie-uitgaven als percentage van de Bruto Toegevoegde
Waarde.
In het algemeen zullen deze innovatie-intensiteiten licht worden
onderschat. De reden hiervoor is dat de toegevoegde waarde betrekking
heeft op alle ondernemingen in de bedrijfsklasse en de innovatie-uitgaven
slechts zijn gemeten voor de bedrijven met 10 of meer werknemers.
Knelpunten
Ondervonden knelpunten in de periode 1996-1998 waardoor
innovatieprojecten ernstig zijn vertraagd, tussentijds zijn stopgezet of
helemaal niet zijn begonnen.
Bij innovatoren
Knelpunten bij innovatoren.
Aantal bedrijven
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1996-1998. Inclusief de innovatoren die zich in 1996-1998
bezighielden met (technologische) innovatieve activiteiten en waarbij
eind 1998 nog geen innovaties waren gerealiseerd.
Percentage bedrijven met knelpunten
In procenten van het totaal aantal innovatoren.
Waardoor projecten niet zijn gestart
Als percentage van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Waardoor projecten zijn stopgezet
Als percentage van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Waardoor projecten erg zijn vertraagd
Als percentage van de innovatoren met tenminste één knelpunt.
Bij niet-innovatoren
Knelpunten bij niet-innovatoren.
Aantal bedrijven
Niet-innovatoren totaal 29 215, zijnde de totale populatie (48 596)
minus de innovatoren (19 381).
Percentage bedrijven met knelpunten
Als percentage van de niet-innovatoren met tenminste één knelpunt.
Type knelpunt
Aantal bedrijven
Totaal aantal innovatoren.
Percentage bedrijven met knelpunten
In procenten van het totaal aantal innovatoren.
Knelpunten binnen eigen bedrijf
Knelpunten die binnen het eigen bedrijf liggen.
Totaal knelpunten binnen bedrijf
Het totaal van de knelpunten die binnen het eigen bedrijf liggen.
Als percentage van alle innovatoren.
Financiële risico's
Uitkomsten kosten-batenanalyse(s) als geheel te onzeker.
Als percentage van alle innovatoren.
Te hoge innovatie kosten
Kosten van vernieuwingen in de product- of procesontwikkeling waren/
werden te hoog (bijvoorbeeld ten opzichte van het budget).
Als percentage van alle innovatoren.
Onvoldoende personeel
Onvoldoende gekwalificeerd personeel.
Als percentage van alle innovatoren.
Technologische kennis ontoereikend
Te weinig kennis van betreffende technologie.
Als percentage van alle innovatoren.
Inflexibele organisatie
Knelpunten door inflexibele organisatiestructuren.
Als percentage van alle innovatoren.
Knelpunten buiten eigen bedrijf
Knelpunten die buiten het eigen bedrijf liggen.
Totaal knelpunten buiten bedrijf
Het totaal van de knelpunten die buiten het eigen bedrijf liggen.
Als percentage van alle innovatoren.
Financieringsgebrek
Gebrek aan geëigende financieringsbronnen en/of financieringssteun van
derden.
Als percentage van alle innovatoren.
Traject te lang
Tijd tussen start ontwikkeling en commerciële exploitatie
is te lang (vrees om ingehaald te worden door de markt).
Als percentage van alle innovatoren.
Onzekere (afzet)markt
Onzekerheid over externe en/of toekomstige ontwikkelingen op de
markt.
Als percentage van alle innovatoren.
Stroef lopend partnership
De samenwerking met 'innovatiepartners' verliep stroef.
Als percentage van alle innovatoren.
Beperkende regelgeving
Beperkende (overheids)regels en andere externe eisen.
Als percentage van alle innovatoren.
Niet-technologische vernieuwingen
Voor de gehele onderzoekpopulatie (bedrijven met 10 of meer
werknemers; dat zijn ongeveer 48 500 bedrijven) wordt hier
weergegeven of er niet-technologische vernieuwende activiteiten zijn
verricht in 1996-1998.
De vraag over niet-technologische vernieuwing is dus van toepassing op
zowel innovatoren als niet-innovatoren.
Bedrijven met niet-technologische ver...
Bedrijven met niet-technologische vernieuwingen. Deze vraag heeft
betrekking op de gehele onderzoekspopulatie, te weten ruim 48 500
bedrijven. Dus zowel voor de innovatoren als de niet-innovatoren.
Totale onderzoekspopulatie
Totale onderzoekspopulatie (bedrijven met 10 of meer werknemers).
Als percentage van onderzoekspopulatie
Als percentage van alle onderzochte bedrijven (totaal ruim 48 500).
Strategie
Bezinning en/of wijziging van de strategische doelen.
Als percentage van alle onderzochte bedrijven (totaal ruim 48 500).
Marketing
Ontwikkeling nieuwe product-, afzet- en/of marketingconcepten.
Als percentage van alle onderzochte bedrijven (totaal ruim 48 500).
Reorganisatie
Ingrijpende veranderingen in organisatiestructuren, bedrijfsprocessen.
Als percentage van alle onderzochte bedrijven (totaal ruim 48 500).
Management
Gebruiken van voor het eigen bedrijf wezenlijk nieuwe
managementtechnieken.
Als percentage van alle onderzochte bedrijven (totaal ruim 48 500).
Bij innovatoren
Innovatoren zijn (weer) gedefinieerd als alle bedrijven met
vernieuwende activiteiten op technologisch gebied. Dat zijn ruim 19
duizend bedrijven.
Voor niet-technologische vernieuwingen bij niet-innovatoren, zie
hieronder.
Aantal bedrijven
Aantal innovatoren.
Percentage bedrijven
In procenten van het totaal aantal innovatoren.
Het totaal van 77% slaat dus op de 19 381 innovatoren.
Totaal strategie
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Strategie los van nieuwe technologie
Als percentage van de bedrijven die de betreffende niet-technologische
vernieuwing in de periode 1996-1998 hebben doorgevoerd.
Zo volgt bijvoorbeeld uit de regel "Totaal bedrijven" dat 71% van de
innovatoren strategie als niet-technologische innovatie noemt. Van die
groep zegt vervolgens 59% dat deze innovatie los van nieuwe
technologie heeft plaatsgevonden.
Totaal marketing
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Marketing los van nieuwe technologie
Als percentage van de bedrijven die de betreffende niet-technologische
vernieuwing in de periode 1996-1998 hebben doorgevoerd.
Zo volgt bijvoorbeeld uit de regel "Totaal bedrijven" dat 67% van de
innovatoren marketing als niet-technologische innovatie noemt. Van die
groep zegt vervolgens 49% dat deze innovatie los van nieuwe
technologie heeft plaatsgevonden.
Totaal reorganisatie
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Reorganisatie los van nieuwe technologie
Als percentage van de bedrijven die de betreffende niet-technologische
vernieuwing in de periode 1996-1998 hebben doorgevoerd.
Zo volgt bijvoorbeeld uit de regel "Totaal bedrijven" dat 55%
van de innovatoren reorganisatie als niet-technologische innovatie noemt.
Van die groep zegt vervolgens 56% dat deze innovatie los van nieuwe
technologie heeft plaatsgevonden.
Totaal management
Als percentage van de (technologische) innovatoren.
Management los van nieuwe technologie
Als percentage van de bedrijven die de betreffende niet-technologische
vernieuwing in de periode 1996-1998 hebben doorgevoerd.
Zo volgt bijvoorbeeld uit de regel "Totaal bedrijven" dat 34%
van de innovatoren management als niet-technologische innovatie noemt.
Van die groep zegt vervolgens 57% dat deze innovatie los van nieuwe
technologie heeft plaatsgevonden.
Bij niet-innovatoren
Apart worden hier de percentages vermeld van de niet-innovatoren
met niet-technologische vernieuwingen.
Als percentage van alle niet-innovatoren, te weten ruim 29 duizend
bedrijven.
Voor niet-technologische vernieuwingen bij innovatoren, zie hierboven.
Aantal bedrijven
Totaal niet-innovatoren.
Percentage bedrijven
Als percentage van alle niet-innovatoren, te weten ruim 29 000
bedrijven.