Reclamebureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Reclamebureaus (SBI 744)
Reclame-, reclame-ontwerp- en -adviesbureaus zoals het ontwerpen en
tekenen van alle mogelijke vormen van reclame en advertenties; adviseren
op het gebied van reclame-activiteiten; grafisch ontwerpen (al dan niet
via computer) van homepages voor internet; advertentiecolportage;
verspreiden van reclame d.m.v. vliegtuigen.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Reclamebureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieMedia-omzetMedia-omzet totaal (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieMedia-omzetPers (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieMedia-omzetRtv zendtijd (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieMedia-omzetBuitenreclame (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieMedia-omzetBioscoopreclame (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieMedia-omzetOverige media (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenOverige reclamediensten totaal (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenCreatief werk (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenReproduktiematerialen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenDrukwerk (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenVerspreiden (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenFees (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenPromotie-activiteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenVerzorgen van showrooms en stands (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige reclamedienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal handel (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 744 1996 105,1 5.003 4.985 4.982 3 18 4.491 71,1 15,0 2,7 11,1 500 103 26 75 87 208 512 -22 490 35,9 9,8 9,8 3,0 164,7 32,5 4.985 50,0 24,5 21,4 2,7 0,2 1,1 50,0 15,5 2,6 8,9 2,9 2,6 2,9 4,7 9,9 99,9 0,1 0,3 674 79,2 5,6 3,7 2,8 3,3 5,7 500 103 60,0 0,9 8,4 6,4 0,8 6,6 26 29,4 29,3 19,3 75 38,3 19,1 27,7 87 29,8 31,3 27,9 208 17,8 11,7 2,3 0,2 10,8 25,1 2,7 12,9 370 71,1 27,5 1,5 303 151 86,8 12,0 18,7 25,3 15,5 15,3 13,2
Totaal SBI 744 1997 114,2 5.223 5.205 5.201 4 18 4.690 71,5 14,8 2,6 11,1 520 108 23 81 83 225 533 -23 510 35,5 9,8 9,8 2,7 161,5 33,6 5.205 50,2 24,8 21,3 2,9 0,2 1,0 49,7 15,2 2,4 8,5 2,9 2,9 2,8 5,2 9,8 99,9 0,1 0,4 692 79,9 5,8 3,6 2,8 2,7 5,8 520 108 72,5 0,9 10,5 6,8 1,0 8,3 23 34,9 36,4 28,7 81 54,7 19,1 26,2 83 36,1 33,9 30,0 225 24,5 13,1 2,6 0,1 12,6 31,6 3,3 12,3 402 68,5 29,4 2,1 322 142 97,6 16,7 20,4 23,3 20,0 17,3 2,4
Totaal SBI 744 1998 122,4 5.734 5.712 5.707 5 22 5.110 71,2 15,2 2,6 11,0 563 117 25 86 102 234 624 -23 601 36,3 10,5 10,5 3,3 165,1 33,2 5.712 49,7 24,5 21,4 2,5 0,3 0,9 50,2 15,0 2,6 8,9 3,6 2,5 3,3 5,3 9,1 99,9 0,1 0,4 777 76,4 8,2 3,6 2,6 3,1 6,4 563 117 . . . . . . 25 . . . 86 . . . 102 . . . 234 . . . . . . . . 430 71,1 27,5 1,5 346 191 88,9 18,6 19,4 19,1 11,6 20,1 11,1
Totaal SBI 744 1999 128,7 6.103 6.078 6.029 13 25 5.420 70,6 15,8 2,7 10,9 593 129 28 92 103 242 684 -17 667 37,0 11,0 10,9 3,4 . . 6.078 49,0 22,8 20,7 2,8 0,9 1,8 50,2 16,4 2,1 8,5 3,6 2,4 3,0 5,2 8,9 99,2 0,2 0,5 855 75,1 8,3 3,5 2,7 4,2 6,7 593 129 . . . . . . 28 . . . 92 . . . 103 . . . 242 . . . . . . . . 435 69,7 27,0 3,3 353 206 93,7 16,1 18,2 20,1 14,0 25,4 6,3
Tot 250 000 euro 1996 84,2 503 500 498 1 3 386 54,1 13,1 7,7 25,0 97 22 5 19 11 40 117 -1 116 58,2 22,9 23,0 7,0 . . 500 18,1 14,0 1,8 1,3 0,1 1,0 81,7 39,0 1,6 10,7 1,7 0,4 3,6 4,1 20,5 99,7 0,3 0,0 51 79,6 6,3 3,8 0,6 4,3 5,5 97 22 65,7 0,7 6,4 1,9 0,8 3,1 5 37,8 14,7 22,1 19 23,5 21,0 31,3 11 30,7 38,7 10,5 40 28,1 16,3 1,3 0,0 10,8 1,9 1,2 17,1 125 27,5 72,3 0,3 114 35 93,2 8,5 37,2 29,7 9,2 8,6 6,8
Tot 250 000 euro 1997 93,7 538 534 533 1 4 407 53,9 13,3 7,3 25,4 104 25 5 22 13 40 130 -3 127 58,8 23,6 23,6 7,0 . . 534 14,6 10,7 2,6 1,0 0,0 0,4 85,3 39,8 2,1 12,1 2,5 1,1 4,5 4,0 19,1 99,8 0,2 0,0 54 79,4 5,1 6,4 0,8 5,2 3,2 104 25 83,5 0,7 8,0 3,4 0,9 3,6 5 40,4 23,7 35,9 22 50,8 20,5 28,7 13 44,5 41,4 14,1 40 36,3 20,0 2,1 - 14,5 8,9 2,6 15,6 136 22,0 77,4 0,5 127 38 99,1 12,5 36,2 27,3 16,2 6,9 0,9
Tot 250 000 euro 1998 98,6 551 547 546 1 4 406 52,7 13,7 7,2 26,5 107 24 5 23 13 42 146 -4 142 60,9 25,8 25,7 10,0 . . 547 12,1 9,6 1,6 0,8 0,0 0,1 87,7 39,2 2,8 12,3 3,5 1,0 4,4 4,1 20,4 99,8 0,2 0,1 55 83,1 6,4 5,8 0,5 1,0 3,3 107 24 . . . . . . 5 . . . 23 . . . 13 . . . 42 . . . . . . . . 141 26,2 73,6 0,3 133 55 99,5 10,6 34,0 19,4 9,4 26,1 0,5
Tot 250 000 euro 1999 104,0 579 573 572 1 6 415 50,6 14,4 7,1 27,9 116 26 6 24 15 45 165 -3 162 63,4 27,9 28,0 8,6 . . 573 14,6 9,1 1,7 1,8 0,0 1,9 85,2 41,5 2,1 9,9 4,8 0,5 3,7 4,8 17,8 99,7 0,1 0,1 60 77,7 5,8 5,9 0,4 7,4 3,0 116 26 . . . . . . 6 . . . 24 . . . 15 . . . 45 . . . . . . . . 148 29,5 70,2 0,3 138 50 97,7 22,7 32,4 16,4 14,5 11,6 2,3
250 000 tot 2 000 000 euro 1996 18,1 1.263 1.258 1.257 1 5 1.165 59,6 21,6 4,1 14,7 171 37 11 26 23 74 98 -11 87 44,8 7,0 6,9 4,9 . . 1.258 25,7 21,5 2,8 0,8 0,0 0,6 74,2 23,7 3,4 12,9 3,3 0,7 6,1 8,1 16,0 99,9 0,1 0,4 251 80,5 6,0 3,9 1,9 3,1 5,0 171 37 53,6 0,8 8,5 7,4 0,4 5,0 11 24,8 26,6 17,8 26 21,9 21,5 36,9 23 28,8 32,8 13,8 74 14,3 10,4 2,7 0,2 9,2 26,1 1,8 11,4 133 90,1 8,3 1,6 96 62 92,4 14,7 18,1 20,5 23,7 15,3 7,6
250 000 tot 2 000 000 euro 1997 17,8 1.291 1.286 1.284 2 5 1.169 59,2 20,6 4,4 15,8 185 39 9 26 22 90 122 -11 111 46,2 8,8 8,6 5,5 . . 1.286 27,7 23,7 2,3 1,0 0,0 0,7 72,1 23,3 3,1 11,6 3,1 1,1 5,0 8,3 16,6 99,8 0,2 0,6 241 81,5 6,4 3,5 1,6 1,8 5,8 185 39 70,7 0,7 12,0 7,8 0,8 7,9 9 36,4 31,7 31,8 26 46,3 20,6 33,1 22 43,8 34,8 21,3 90 31,3 11,9 3,0 0,1 11,3 30,5 2,3 9,6 144 88,9 8,3 2,7 95 71 98,8 22,3 16,7 18,9 23,1 17,8 1,2
250 000 tot 2 000 000 euro 1998 20,9 1.413 1.404 1.403 1 9 1.275 59,8 21,5 4,2 14,5 185 42 9 28 24 82 137 -14 123 45,7 8,8 8,7 4,5 . . 1.404 26,4 21,5 3,0 0,9 0,5 0,4 73,6 20,3 3,7 15,2 4,8 1,1 4,4 8,3 15,7 99,9 0,1 0,5 275 77,3 8,8 3,5 1,4 3,5 6,0 185 42 . . . . . . 9 . . . 28 . . . 24 . . . 82 . . . . . . . . 151 89,6 9,1 1,3 104 64 96,1 31,3 19,8 19,8 14,6 10,5 3,9
250 000 tot 2 000 000 euro 1999 21,2 1.419 1.408 1.379 1 11 1.286 58,9 22,6 4,0 14,5 187 45 8 29 26 79 132 -9 123 46,2 8,7 8,6 4,6 . . 1.408 28,3 21,3 2,1 2,4 1,1 1,5 69,6 21,7 3,2 12,6 4,1 1,5 3,3 8,4 14,8 97,9 0,1 0,6 291 75,9 8,8 2,9 1,2 6,1 5,6 187 45 . . . . . . 8 . . . 29 . . . 26 . . . 79 . . . . . . . . 138 84,1 9,7 6,1 98 65 95,5 11,3 22,1 22,9 21,2 18,0 4,5
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1996 1,8 531 530 530 0 1 494 67,0 19,0 2,2 11,8 58 12 3 7 8 28 37 -5 32 37,5 4,7 5,9 3,9 . . 530 37,3 31,4 3,6 1,6 0,0 0,7 62,7 15,6 5,3 15,7 2,4 2,4 3,4 6,3 11,6 100,0 0,0 0,4 94 78,9 5,2 3,1 1,9 4,5 6,8 58 12 41,9 0,9 7,0 9,9 1,6 7,8 3 9,4 27,5 23,5 7 41,7 15,8 21,9 8 24,8 39,9 14,1 28 10,3 6,4 1,8 0,1 8,8 37,4 2,5 6,5 38 96,6 1,6 1,7 28 21 56,5 10,9 6,0 24,0 6,7 8,8 43,5
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1997 1,7 537 534 533 1 3 507 64,7 20,2 2,2 12,9 65 11 3 10 8 34 30 -4 26 38,6 4,6 4,9 2,1 . . 534 28,4 23,1 3,2 1,2 0,0 0,9 71,4 16,6 2,7 17,9 2,3 4,8 3,9 7,9 15,4 99,8 0,2 1,0 103 79,6 5,7 2,6 1,8 4,9 6,4 65 11 67,2 1,5 11,3 8,0 1,3 10,7 3 21,2 45,2 33,6 10 53,8 19,6 26,6 8 35,8 47,0 17,2 34 8,8 9,0 2,0 0,0 10,4 60,9 2,9 6,0 40 96,6 1,8 1,6 31 11 98,8 5,5 11,8 27,3 29,2 25,0 1,2
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1998 1,7 500 498 495 3 2 469 59,3 23,5 3,0 14,2 67 14 2 8 10 33 31 -2 29 44,2 5,2 5,8 3,4 . . 498 35,6 30,0 3,5 1,1 0,2 0,7 63,9 21,1 2,4 10,5 0,9 1,6 9,7 8,1 9,6 99,4 0,6 0,9 110 76,4 8,6 2,7 1,8 5,2 6,3 67 14 . . . . . . 2 . . . 8 . . . 10 . . . 33 . . . . . . . . 38 96,8 1,8 1,4 32 17 97,4 28,0 13,3 24,4 15,5 16,2 2,6
2 000 000 tot 5 000 000 euro 1999 2,2 670 669 665 0 1 623 62,5 21,8 3,0 12,6 79 18 6 9 12 34 47 -7 40 41,7 6,5 5,9 3,8 . . 669 40,9 32,8 3,0 1,7 1,1 2,4 58,5 22,7 1,9 11,4 0,6 1,8 9,1 4,1 6,8 99,4 0,1 0,5 136 73,0 9,0 3,9 1,3 3,3 10,1 79 18 . . . . . . 6 . . . 9 . . . 12 . . . 34 . . . . . . . . 43 95,6 0,7 3,8 35 26 88,8 18,3 12,1 21,1 14,0 23,2 11,2
5 000 000 euro en meer 1996 1,0 2.706 2.698 2.698 0 8 2.447 80,1 11,4 1,4 7,1 174 32 8 23 45 67 259 -3 256 27,3 9,6 9,5 1,2 . . 2.698 69,7 26,6 37,3 4,2 0,3 1,4 30,3 7,4 1,8 5,5 3,1 3,9 1,2 2,9 4,7 100,0 0,0 0,2 279 78,0 5,2 3,8 4,3 2,8 6,0 174 32 70,3 1,2 10,3 6,8 0,9 10,5 8 38,8 43,3 17,9 23 68,3 15,7 16,0 45 31,0 27,2 41,8 67 18,8 12,7 2,6 0,3 13,5 32,5 4,8 14,9 75 96,8 0,3 2,9 63 33 88,7 11,5 7,9 30,2 12,8 26,3 11,3
5 000 000 euro en meer 1997 1,0 2.858 2.851 2.851 - 7 2.607 81,2 11,3 1,2 6,4 166 33 7 23 41 61 251 -5 246 25,8 8,7 8,6 0,8 . . 2.851 71,1 28,3 36,8 4,4 0,3 1,2 28,9 6,6 2,0 4,6 3,0 3,7 1,3 3,5 4,0 100,0 - 0,1 294 78,7 5,4 3,4 4,4 2,2 6,1 166 33 68,4 1,1 10,5 7,6 1,1 11,4 7 34,5 47,1 18,4 23 68,0 15,8 16,1 41 29,6 28,6 41,8 61 15,7 12,6 2,8 0,0 14,6 31,4 5,3 17,5 82 96,0 0,3 3,6 69 22 91,0 12,0 9,3 28,2 12,3 29,3 9,0
5 000 000 euro en meer 1998 1,1 3.270 3.263 3.263 - 7 2.960 80,5 11,4 1,2 6,9 204 36 8 27 56 77 310 -3 307 27,0 9,5 9,4 1,7 . . 3.263 68,1 27,5 35,4 3,7 0,2 1,3 31,9 7,6 2,1 5,4 3,5 3,5 1,7 3,8 4,3 100,0 - 0,2 337 74,5 8,0 3,7 4,3 2,6 7,2 204 36 . . . . . . 8 . . . 27 . . . 56 . . . 77 . . . . . . . . 99 96,6 0,1 3,3 78 55 67,5 9,3 6,3 16,3 9,2 26,4 32,5
5 000 000 euro en meer 1999 1,3 3.435 3.428 3.414 11 7 3.095 79,8 11,9 1,4 6,9 212 41 9 29 50 83 340 2 342 27,9 9,9 10,0 1,9 . . 3.428 64,8 23,7 35,1 3,3 0,9 1,8 34,8 8,8 1,7 6,1 3,8 3,1 1,6 4,2 5,4 99,6 0,3 0,4 368 74,8 8,2 3,5 4,8 2,4 6,8 212 41 . . . . . . 9 . . . 29 . . . 50 . . . 83 . . . . . . . . 106 96,2 0,1 3,7 81 65 90,8 14,8 5,8 19,7 6,2 44,4 9,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens