Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Perioden Huwelijkssluiting Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Mannen Totaal mannen (jaar) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Vrouwen Totaal vrouwen (jaar)
1950 83.110 30,0 26,9
1951 90.225 29,6 26,6
1952 87.402 29,5 26,5
1953 85.739 29,4 26,4
1954 88.103 29,3 26,4
1955 89.037 29,2 26,3
1956 92.272 29,1 26,2
1957 93.592 29,0 26,1
1958 91.508 28,7 25,8
1959 88.007 28,5 25,6
1960 89.100 28,3 25,4
1961 92.583 28,0 25,1
1962 93.144 27,8 24,9
1963 95.360 27,6 24,8
1964 102.913 27,5 24,6
1965 108.517 27,1 24,3
1966 111.912 26,9 24,1
1967 115.115 26,5 23,9
1968 117.534 26,3 23,8
1969 117.397 26,2 23,8
1970 123.631 26,2 23,7
1971 122.395 26,1 23,6
1972 117.532 26,3 23,7
1973 107.642 26,5 23,8
1974 109.607 26,5 23,7
1975 100.081 26,5 23,8
1976 97.041 26,6 23,8
1977 93.280 26,9 24,1
1978 89.090 27,2 24,3
1979 85.648 27,3 24,5
1980 90.182 27,4 24,5
1981 85.574 27,5 24,6
1982 83.516 27,7 24,9
1983 78.451 28,1 25,2
1984 81.655 28,8 25,9
1985 82.747 29,1 26,3
1986 87.337 29,6 26,8
1987 87.400 29,8 27,0
1988 87.843 30,1 27,3
1989 90.248 30,3 27,6
1990 95.649 30,7 28,0
1991 94.932 31,1 28,4
1992 93.638 31,5 28,8
1993 88.273 31,8 29,1
1994 82.982 32,1 29,5
1995 81.469 32,4 29,6
1996 85.140 32,8 30,0
1997 85.059 33,2 30,4
1998 86.956 33,6 30,7
1999 89.428 33,7 30,8
2000 88.074 34,1 31,1
2001 82.091 34,6 31,5
2002 85.808 34,7 31,6
2003 80.427 35,0 31,9
2004 73.441 35,4 32,3
2005 72.263 35,8 32,7
2006 72.369 36,1 33,0
2007 72.485 36,3 33,2
2008 75.438 36,4 33,4
2009 73.477 36,5 33,4
2010 75.399 36,6 33,4
2011 71.572 36,9 33,8
2012 70.315 37,0 33,8
2013 64.549 37,0 33,8
2014 65.333 37,1 33,9
2015 64.308 37,5 34,4
2016 65.249 37,7 34,7
2017 64.402 38,0 35,0
2018 64.315 38,2 35,2
2019 63.565 38,4 35,5
2020 50.233 38,8 35,9
2021 56.419 38,3 35,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar wederzijds geslacht;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddeld aantal gesloten huwelijken per persoon naar geslacht;
- Partnerschapsregistraties naar wederzijds geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 9 juni 2021:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluiting
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief het sluiten van een geregistreerd partnerschap.
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Voor de periode 1953 tot en met september 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Tot 1953 geldt de huidige definitie.
Totaal huwelijkssluitingen
Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui...
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting (exclusief sluiting van geregistreerd partnerschap) naar geslacht en burgerlijke staat.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting:
Het rekenkundige gemiddelde van alle leeftijden van personen die een huwelijk sluiten.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Mannen
Totaal mannen
Gemiddelde leeftijd alle huwende mannen.
Vrouwen
Totaal vrouwen
Gemiddelde leeftijd alle huwende vrouwen.