Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers


Deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar wederzijds geslacht;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddeld aantal gesloten huwelijken per persoon naar geslacht;
- Partnerschapsregistraties naar wederzijds geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 12 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Perioden HuwelijkssluitingHuwelijkssluitingen, relatief (per 1 000 inwoners) PartnerschapsregistratiesTotaal gesloten partnerschappenTotaal partnerschapsregistraties, rela.. (per 1 000 inwoners)
2007 4,4 0,64
2008 4,6 0,66
2009 4,4 0,57
2010 4,5 0,58
2011 4,3 0,60
2012 4,2 0,55
2013 3,8 0,56
2014 3,9 0,61
2015 3,8 0,75
2016 3,8 0,92
2017 3,8 1,04
Bron: CBS.
Verklaring van tekens