Geestelijke gezondheidszorg; exploitatie, 1998 - 1999

Instellingen, exploitatieopbrengsten, - kosten en -saldo, reserve
aanvaardbare kosten van instellingen geestelijke gezondheidszorg.
1998, 1999
Gewijzigd op 14 september 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Geestelijke gezondheidszorg; exploitatie, 1998 - 1999

Instellingen Perioden Aantal instellingen (absoluut) Exploitatie opbrengstenTotaal opbrengsten (mln euro) Exploitatie opbrengstenWettelijk budget aanvaardbare kosten (mln euro) Exploitatie opbrengstenOntvangen rente (mln euro) Exploitatie opbrengstenOverige opbrengsten (mln euro) Exploitatie kostenTotaal kosten (mln euro) Exploitatie kostenPersonele kosten (mln euro) Exploitatie kostenAfschrijvingen (mln euro) Exploitatie kostenBetaalde rente (mln euro) Exploitatie kostenOverige kosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
Totaal geestelijke gezondheidszorg 1998 178 2.268 1.984 4 280 2.263 1.630 104 84 444 5
Totaal geestelijke gezondheidszorg 1999 156 2.463 2.133 4 330 2.453 1.753 117 72 510 9
Geïntegreerde instellingen 1998 39 1.165 1.090 2 73 1.163 826 59 45 232 2
Geïntegreerde instellingen 1999 40 1.565 1.459 2 104 1.560 1.103 78 47 332 5
Psychiatrische ziekenhuizen 1998 44 712 591 1 120 709 511 34 33 131 3
Psychiatrische ziekenhuizen 1999 38 534 394 1 139 530 380 29 23 99 4
RIBW-en 1998 33 96 88 0 8 97 62 4 4 28 -1
RIBW-en 1999 30 116 106 0 10 116 74 5 5 31 0
RIAGG-en 1998 46 238 216 0 22 238 190 5 2 41 0
RIAGG-en 1999 33 193 173 0 20 192 153 4 1 35 1
Instell. v. ambulante verslavingszorg 1998 16 56 0 56 56 42 1 0 12 0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 1999 15 59 0 59 59 44 1 0 13 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens