Niet financiële sector; financiën grote ondernemingen 1977-2010


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 23 miljoen euro).
Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar: 1977-2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2010 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2013:
Er zijn tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Vanaf 2011 wordt het criterium voor de grote ondernemingen gelegd bij een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro. Deze informatie kunt u vinden in de tabel Niet-financiële sector; financiën grote ondernemingen (SBI 2008), waarin het balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro is teruggelegd tot en met 2000. Zie paragraaf 3 voor de hyperlink.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is per 15 maart 2013 stopgezet omdat er vanaf 2000 een nieuwe reeks beschikbaar is op basis van een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro.

Niet financiële sector; financiën grote ondernemingen 1977-2010

Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balans totaal eind stand (mln euro) ResultatenrekeningOmzetTotale netto omzet (mln euro) ResultatenrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) ResultatenrekeningNettoresultaat (mln euro)
1999 1.755 495.467,8 438.992,8 25.068,2 32.335,4
2000 1.818 621.279,1 514.109,5 31.715,2 50.375,7
2001 1.839 662.357,5 533.860,6 25.605,4 12.217,5
2002 1.762 648.635,1 517.860,2 27.298,2 11.373,0
2003 1.691 626.341,3 517.210,2 25.149,2 30.459,9
2004 1.640 641.496,2 522.004,4 30.747,0 37.710,4
2005 1.673 698.342,8 572.720,5 47.569,0 69.505,2
2006 1.594 755.793,8 602.241,1 45.097,1 72.880,7
2007 1.678 815.174,8 640.231,2 45.897,5 91.312,4
2008 1.704 902.682,3 686.013,2 40.837,8 67.149,0
2009 1.857 946.545,2 624.408,1 31.601,9 42.480,0
2010 2.162 1.023.012,6 699.442,5 40.230,0 62.266,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens