Slachtofferschap; delicten en delictsgroepen, 1992-2004

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1992-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen,
categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Vermogensdelicten
Inbraak
Inbraak; alleen huishoudens