Beroepsbevolking; kerncijfers provincie, 1987-2006

Beroepsbevolking; kerncijfers provincie, 1987-2006

Regio's Perioden Bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1000) Beroepsbevolking Totaal beroepsbevolking (x 1000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1000)
Nederland 2003 10.903 7.401 7.001 399
Nederland 2004 10.925 7.398 6.919 479
Nederland 2005 10.943 7.401 6.918 483
Nederland 2006 10.964 7.486 7.074 413
Groningen (PV) 2003 392 248 227 21
Groningen (PV) 2004 393 253 231 22
Groningen (PV) 2005 393 252 228 24
Groningen (PV) 2006 395 254 239 16
Friesland (PV) 2003 423 277 260 18
Friesland (PV) 2004 424 279 259 20
Friesland (PV) 2005 423 271 252 19
Friesland (PV) 2006 424 277 260 17
Drenthe (PV) 2003 314 212 200 11
Drenthe (PV) 2004 313 210 193 17
Drenthe (PV) 2005 313 209 194 16
Drenthe (PV) 2006 313 214 199 15
Overijssel (PV) 2003 730 491 466 24
Overijssel (PV) 2004 732 480 448 31
Overijssel (PV) 2005 733 495 459 36
Overijssel (PV) 2006 732 486 459 28
Flevoland (PV) 2003 238 170 158 13
Flevoland (PV) 2004 244 174 159 14
Flevoland (PV) 2005 249 174 159 15
Flevoland (PV) 2006 248 179 165 14
Gelderland (PV) 2003 1.306 876 834 43
Gelderland (PV) 2004 1.306 873 820 53
Gelderland (PV) 2005 1.307 870 819 51
Gelderland (PV) 2006 1.308 893 848 45
Utrecht (PV) 2003 783 551 526 25
Utrecht (PV) 2004 788 552 521 31
Utrecht (PV) 2005 793 551 523 28
Utrecht (PV) 2006 794 573 549 25
Noord-Holland (PV) 2003 1.760 1.224 1.158 66
Noord-Holland (PV) 2004 1.767 1.230 1.151 78
Noord-Holland (PV) 2005 1.773 1.241 1.158 83
Noord-Holland (PV) 2006 1.781 1.243 1.177 66
Zuid-Holland (PV) 2003 2.320 1.585 1.495 90
Zuid-Holland (PV) 2004 2.327 1.578 1.477 101
Zuid-Holland (PV) 2005 2.331 1.589 1.483 105
Zuid-Holland (PV) 2006 2.336 1.599 1.499 100
Zeeland (PV) 2003 245 158 152 6
Zeeland (PV) 2004 245 161 153 8
Zeeland (PV) 2005 245 163 153 10
Zeeland (PV) 2006 245 163 156 7
Noord-Brabant (PV) 2003 1.624 1.108 1.053 55
Noord-Brabant (PV) 2004 1.622 1.103 1.033 70
Noord-Brabant (PV) 2005 1.622 1.090 1.030 59
Noord-Brabant (PV) 2006 1.623 1.106 1.053 53
Limburg (PV) 2003 768 501 473 28
Limburg (PV) 2004 765 506 471 35
Limburg (PV) 2005 761 496 460 36
Limburg (PV) 2006 763 498 470 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over de arbeidsdeelname van
de bevolking van 15 tot 65 jaar naar regio (landsdelen,
provincies en grote steden).
De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun
huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB
tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats
hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een
nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001
is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van
variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001
zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Totaal beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Werkloze beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur
of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.