Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per maand, 1998-2010 (november)

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per maand, 1998-2010 (november)

Geslacht Mate van arbeidsongeschiktheid Leeftijd Perioden Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (aantal) Uitkeringen WAO WAO, aantal uitkeringen (aantal) Uitkeringen Wajong Wajong, aantal uitkeringen (aantal) Uitkeringen WAZ WAZ, aantal uitkeringen (aantal)
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2009 oktober 754.280 529.770 189.230 35.280
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2009 november 753.050 527.500 190.600 34.960
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2009 december 751.310 524.950 191.700 34.660
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 januari 745.970 518.780 193.360 33.830
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 februari 743.280 515.430 194.370 33.480
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 maart 740.190 512.050 195.020 33.120
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 april 735.590 507.720 195.140 32.730
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 mei 732.560 504.820 195.390 32.360
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 juni 729.190 501.660 195.490 32.050
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 juli 726.050 498.790 195.560 31.710
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 augustus 723.260 496.240 195.610 31.410
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 september 720.690 493.910 195.610 31.170
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 oktober 718.230 491.700 195.600 30.930
Mannen en vrouwen Arbeidsongeschiktheid totaal 15 tot 65 jaar 2010 november 715.080 488.880 195.520 30.680
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van een
aantal wetten over arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ). De aantallen uitkeringen in het kader
van de WIA en de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
(Wajong) zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting
zal dat rond november 2010 wel het geval zijn.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen,
nadat de werkgever het loon 104 weken heeft doorbetaald, per 29 december
2005 een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben,
verandert er niets.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ.
Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Wajong) veranderd in de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong). Jongeren met een ziekte of handicap hebben in
de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk.
Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen.
De oude Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een
uitkering hebben aangevraagd.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplistst naar een aantal kenmerken van
de uitkeringsontvanger en de uitkering:
- geslacht;
- leeftijd;
- mate van arbeidsongeschiktheid;
- diagnose arbeidsongeschiktheid;
- bedrijfssector;
- herkomstgroepering;
- duur van de uitkering.

De uitsplitsing naar diagnosecode is voor de periode 1998-2000 alleen
voor de decembermaanden beschikbaar. Gebleken is dat, in de bericht-
geversbestanden die ten grondslag liggen aan de cijfers over de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vanaf januari 2006 de reden van
afkeuring (diagnosecode) niet correct is gecodeerd. De uitsplitsing naar
diagnosecode is daarom vanaf 2006 verwijderd uit de tabellen en wordt pas
weer gepubliceerd nadat de gecorrigeerde bestanden van de berichtgever
zijn ontvangen.

De bedrijfssectorcategorieën 'overheid onderwijs en wetenschappen' en
'overheid overig' zijn voor de jaren 1998-2000 noodgedwongen samengevoegd
en opgenomen bij de categorie 'overheid overig'.
Met ingang van januari 2004 is de indeling naar bedrijfssectoren gewijzigd.
De sectorcodes van de categorie 'Overheidsdiensten' zijn of worden vanaf
januari 2004 ingedeeld bij de categorie 'Overheid overig'.

Van het overgrote deel uitkeringen aan personen woonachtig in het
buitenland is de herkomstcategorie onbekend. Zie hiervoor ook de tabel
Arbeidsongeschiktheid; regionaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2012:
De cijfers van oktober 2009 t/m november 2010 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet. Cijfers over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
(inclusief de WIA en de nieuwe Wet wajong) vanaf januari 2010 zijn
opgenomen in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WAO), de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Wajong) en de wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ), dat aan het eind van de verslagperiode
niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die langdurig ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers
kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, vanaf
1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de WIA. Voor de
mensen, die al een WAO-uitkering hadden, is er niets veranderd. De
aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabel-
len opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van
de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert
er niets.
Met ingang van 1 januari 2010 is de wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten (Wajong) veranderd in de wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Jongeren met een
ziekte of handicap hebben in de eerste plaats recht op hulp bij het
vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inko-
mensondersteuning krijgen. De oude Wajong blijft gelden voor
jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
De uitkeringen van de nieuwe Wajong zijn nog niet in de onderstaande
tabel opgenomen.
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ) dat aan het eind van de verslagperiode
niet is beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die langdurig ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers
kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, vanaf
1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de WIA. Voor de
mensen, die al een WAO-uitkering hadden, is er niets veranderd. De
aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabel-
len opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van
de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert
er niets.
Met ingang van 1 januari 2010 is de wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten (Wajong) veranderd in de wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Jongeren met een
ziekte of handicap hebben in de eerste plaats recht op hulp bij het
vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inko-
mensondersteuning krijgen. De oude Wajong blijft gelden voor
jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
De uitkeringen van de nieuwe Wajong zijn nog niet in de onderstaande
tabel opgenomen.
Uitkeringen WAO
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WAO) dat aan het eind van de verslagperiode niet
was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die langdurig ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers
kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, vanaf
1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de WIA. Voor de
mensen, die al een WAO-uitkering hadden, is er niets veranderd. De
aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabel-
len opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.
WAO, aantal uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WAO) dat aan het eind van de verslagperiode niet
was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Uitkeringen Wajong
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten (Wajong) dat aan het eind van de
verslagperiode niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Gezien de geringe omvang van de populatie Wajong-uitkeringen is het
niet mogelijk de indeling naar bedrijfssectoren op te nemen. Bij de
herkomstgroepering is daarom ook geen specificatie naar generatie op
land van herkomst gepubliceerd.
Met ingang van 1 januari 2010 is de wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten (Wajong) veranderd in de wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Jongeren met een
ziekte of handicap hebben in de eerste plaats recht op hulp bij het
vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inko-
mensondersteuning krijgen. De oude Wajong blijft gelden voor
jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
De uitkeringen van de nieuwe Wajong zijn nog niet in de onderstaande
tabel opgenomen.
Wajong, aantal uitkeringen
Het aantal uitkeringen krachtens de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten (Wajong) dat aan het eind van de
verslagperiode niet is beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Met ingang van 1 januari 2010 is de wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten (Wajong) veranderd in de wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Jongeren met een
ziekte of handicap hebben in de eerste plaats recht op hulp bij het
vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inko-
mensondersteuning krijgen. De oude Wajong blijft gelden voor
jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
De uitkeringen van de nieuwe Wajong zijn nog niet in de onderstaande
tabel opgenomen.
Uitkeringen WAZ
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ) dat aan het eind van de verslagperiode
niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Gezien de geringe omvang van de populatie WAZ-uitkeringen is het
niet mogelijk de indeling naar bedrijfssectoren op te nemen. Bij de
herkomstgroepering wordt daarom ook geen specificatie naar generatie of
land van herkomst gepubliceerd.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
werden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader
van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hadden, is er
niets veranderd.
WAZ, aantal uitkeringen
Het aantal uitkeringen in het kader van de wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ) dat aan het eind van de verslagperiode
niet was beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.