Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal personen in huishoudens (aantal) Personen in particuliere huishoudens Totaal personen in particuliere huish... (aantal) Personen in particuliere huishoudens Thuiswonend kind (aantal) Personen in particuliere huishoudens Alleenstaand (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Totaal samenwonende personen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Partner in niet-gehuwd paar zonder ki... (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Partner in gehuwd paar zonder kinderen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Partner in niet-gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Partner in gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Ouder in eenouderhuishouden (aantal) Personen in particuliere huishoudens Overig lid huishouden (aantal) Personen in institutionele huishoudens (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 16.574.989 16.366.302 4.582.223 2.669.516 8.351.932 1.011.414 3.243.236 661.046 3.436.236 486.250 276.381 208.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 17.181.084 16.932.312 4.607.972 2.997.617 8.494.992 1.124.866 3.325.188 870.430 3.174.508 572.419 259.312 248.772
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2010 202.046 200.332 131.906 42.058 16.660 13.587 1.060 1.373 640 1.046 8.662 1.714
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2018 209.792 207.527 149.842 39.843 12.016 10.283 583 759 391 572 5.254 2.265
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2010 201.972 200.339 114.560 48.267 26.266 20.212 2.653 2.206 1.195 1.561 9.685 1.633
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2018 209.892 207.490 129.966 50.556 19.619 16.014 1.462 1.321 822 933 6.416 2.402
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar 2010 203.875 202.304 99.327 51.705 39.484 28.795 4.648 3.448 2.593 2.112 9.676 1.571
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar 2018 211.308 208.740 112.608 57.022 30.295 23.367 2.897 2.270 1.761 1.548 7.267 2.568
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar 2010 204.344 202.911 81.894 54.534 54.078 37.027 7.420 4.936 4.695 2.828 9.577 1.433
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar 2018 218.557 215.925 98.393 62.996 44.984 33.284 5.025 3.505 3.170 2.127 7.425 2.632
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar 2010 200.673 199.274 63.955 55.115 67.952 43.553 9.842 6.524 8.033 3.348 8.904 1.399
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar 2018 219.232 216.313 80.650 64.985 60.446 42.304 7.353 5.257 5.532 2.850 7.382 2.919
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 2010 199.358 198.025 48.669 54.873 81.982 48.699 12.378 8.484 12.421 4.048 8.453 1.333
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 2018 221.643 218.787 65.091 65.629 77.459 51.103 9.975 7.364 9.017 3.540 7.068 2.856
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar 2010 195.138 193.873 35.704 54.048 91.983 49.752 14.328 10.528 17.375 4.544 7.594 1.265
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar 2018 224.418 221.675 51.093 65.300 94.332 57.034 13.065 10.231 14.002 4.411 6.539 2.743
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar 2010 197.116 195.796 27.594 52.647 103.582 50.423 16.319 12.920 23.920 5.013 6.960 1.320
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar 2018 225.619 222.878 39.319 63.363 108.876 59.283 15.583 13.379 20.631 5.303 6.017 2.741
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar 2010 202.329 201.140 21.885 51.650 115.928 49.543 18.129 16.173 32.083 5.488 6.189 1.189
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar 2018 218.319 215.691 29.401 58.721 116.425 55.170 16.691 16.573 27.991 5.818 5.326 2.628
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar 2010 205.414 204.144 17.281 50.321 125.114 45.805 18.868 19.529 40.912 5.860 5.568 1.270
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar 2018 216.158 213.520 22.550 54.675 124.984 51.052 17.496 20.497 35.939 6.642 4.669 2.638
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat informatie over personen in huishoudens in Nederland per 1 januari naar positie in het huishouden, geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juni 2022:
De cijfers per 1 januari 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen in huishoudens
Totaal aantal personen in huishoudens.

Huishouden:
Particulier of institutioneel huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra, instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten, instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes, en asielzoekerscentra, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Personen in particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal personen in particuliere huish...
Totaal aantal personen in particuliere huishoudens.
Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Alleenstaand
Persoon die alleen in een woonruimte woont en een eenpersoonshuishouden vormt.
Tot alleenstaanden worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren.
Alleenstaanden kunnen een relatie hebben en zelfs gehuwd zijn met een persoon met wie ze niet samenwonen.
Samenwonend
Persoon die samen met iemand anders (ongeacht geslacht) als paar, al dan niet met elkaar gehuwd, al dan niet als geregistreerd partners en al dan niet met kinderen, een particulier huishouden vormt
Totaal samenwonende personen
Partner in niet-gehuwd paar zonder ki...
Partner in niet-gehuwd paar zonder kinderen
Person die een niet-gehuwd paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden zonder thuiswonende kinderen.
In een huishouden wordt slechts één paar aangewezen.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Partner in gehuwd paar zonder kinderen
Partner in gehuwd paar zonder kinderen:
Persoon die een gehuwd paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden zonder thuiswonende kinderen.
In een huishouden wordt slechts één paar aangewezen.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen
Partner in niet-gehuwd paar met kind(eren):
Persoon die een niet-gehuwd paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden met één of meer thuiswonende kinderen. In een huishouden wordt slechts één paar aangewezen.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet..
Partner in gehuwd paar met kinderen
Partner in gehuwd paar met kind(eren):
Persoon die een gehuwd paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden met één of meer thuiswonende kinderen.
In een huishouden wordt slechts één paar aangewezen.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.


Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Ouder in eenouderhuishouden
Ouder in eenouderhuishouden:
Persoon in een particulier huishouden die een ouder-kindrelatie heeft met één of meer thuiswonende kinderen en die geen partner heeft in hetzelfde huishouden.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Overig lid huishouden
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, een persoon die samen met een broer of zus één huishouden vormt, of een pleegkind.
Personen in institutionele huishoudens
Totaal aantal personen in institutionele huishoudens.

Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra, instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten, instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes, en asielzoekerscentra, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.