Regionale inkomensverdeling 1999, kerncijfers.

Bewerk tabel
Besteedbaar inkomen en inkomensverdelingen van personen en huishoudens
Per gemeente (1 - 1- 2000), COROP-gebied, provincie, landsdeel, stads-
1999
Gewijzigd op 02 juli 2004.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Regionale inkomensverdeling 1999, kerncijfers.

Regio's Totale bevolkingAantal personenBevolking op 1 januari 2000 (x 1 000) Totale bevolkingAantal personenPersonen met 52 weken inkomen (x 1 000) Totale bevolkingAantal personenPersonen met 52 wk. inkomen % bevolking (%) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenPer inwoner (1 000 euro) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen per inwoner (ab_so_luut) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenOntwikkeling 1989-1999 (alle inwoners) (1989=100) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenPer persoon met 52 weken inkomen (1 000 euro) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen (pers. met 52 wk.ink) (ab_so_luut) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenOntwikkeling 1989-1999 (met 52 wk. ink) (1989=100) Naar geslacht / leeftijdAantal personenMannen met 52 weken inkomen (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personenVrouwen met 52 weken inkomen (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personen15-24 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personen25-44 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personen45-64 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personen65 jaar en ouder (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomenMannen met 52 weken inkomen (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomenVrouwen met 52 weken inkomen (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen15-24 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen25-44 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen45-64 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen65 jaar en ouder (1 000 euro) Aantal personenActieve personen met 52 weken inkomenTotaal actief (x 1 000) Aantal personenActieve personen met 52 weken inkomenZelfstandige (x 1 000) Aantal personenActieve personen met 52 weken inkomenWerknemer (x 1 000) Aantal personenNiet-actieve personen met 52 wk.inkomenTotaal niet-actief (x 1 000) Aantal personenNiet-actieve personen met 52 wk.inkomenWerkloosheids- en bijstandsuitkering (x 1 000) Aantal personenNiet-actieve personen met 52 wk.inkomenPensioenontvanger (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomenActieve personen met 52 weken inkomenTotaal actief (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenActieve personen met 52 weken inkomenZelfstandige (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenActieve personen met 52 weken inkomenWerknemer (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actieve personen met 52 wk. inkomenTotaal niet-actief (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actieve personen met 52 wk. inkomenWerkloosheids- en bijstandsuitkering (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actieve personen met 52 wk. inkomenPensioenontvanger (1 000 euro) Autochtonen / AllochtonenAantal personenTotaal bevolking (x 1 000) Autochtonen / AllochtonenAantal personenAutochtonen (x 1 000) Aantal personenAllochtonenTotaal allochtonen (x 1 000) Aantal personenAllochtonenWesterse landen (x 1 000) Aantal personenAllochtonenNiet-westerse landen (x 1 000) Autochtonen / AllochtonenGemiddeld besteedbaar inkomenTotaal bevolking (1 000 euro) Autochtonen / AllochtonenGemiddeld besteedbaar inkomenAutochtonen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenTotaal allochtonen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenWesterse landen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenNiet-westerse landen (1 000 euro) Inkomens van personenInkomensverdelingTotaal personen met 52 wk. inkomen (x 1 000) Inkomens van personenInkomensverdeling1e 10% groep (laagste) (%) Inkomens van personenInkomensverdeling2e 10% groep (%) Inkomens van personenInkomensverdeling3e 10% groep (%) Inkomens van personenInkomensverdeling4e 10% groep (%) Inkomens van personenInkomensverdeling5e 10% groep (%) Inkomens van personenInkomensverdeling6e 10% groep (%) Inkomens van personenInkomensverdeling7e 10% groep (%) Inkomens van personenInkomensverdeling8e 10% groep (%) Inkomens van personenInkomensverdeling9e 10% groep (%) Inkomens van personenInkomensverdeling10e 10% groep (hoogste) (%) Inkomens van personenInkomensverdelingLaagste (40%) (%) Inkomens van personenInkomensverdelingMidden (40%) (%) Inkomens van personenInkomensverdelingHoogste (20%) (%) Particuliere huishoudensAantal huishoudensTotaal bevolking (x 1 000) Particuliere huishoudensAantal huishoudensEenpersoonshuishoudens (%) Aantal huishoudensMeerpersoonshuishoudensZonder minderjarige kinderen (%) Aantal huishoudensMeerpersoonshuishoudensMet minderjarige kinderen (%) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenTotaal bevolking (1 000 euro) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenEenpersoonshuishoudens (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenMeerpersoonshuishoudensZonder minderjarige kinderen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenMeerpersoonshuishoudensMet minderjarige kinderen (1 000 euro) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenGestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Huishoudens met een laag inkomenTotaal bevolkingAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met een laag inkomenTotaal bevolkingPercentage met laag inkomen (%) Huishoudens met een laag inkomenEenpersoonshuishoudensAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met een laag inkomenEenpersoonshuishoudensPercentage met laag inkomen (%) Huishoudens met een laag inkomenMeerpersoonshuish. zonder minderjarigeAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met een laag inkomenMeerpersoonshuish. zonder minderjarigePercentage met laag inkomen (%) Huishoudens met een laag inkomenMeerpersoonshuish. met minderjarigeAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met een laag inkomenMeerpersoonshuish. met minderjarigePercentage met laag inkomen (%) Particuliere huishoudensHuishoudens met langdurig laag inkomenAantal huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudensHuishoudens met langdurig laag inkomenPercentage (%) Particuliere huishoudensHuishoudens met langdurig laag inkomenRangnummer (rangnummer) Particuliere huishoudensHuish. onder of rond het sociaal minimumAantal huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudensHuish. onder of rond het sociaal minimumPercentage (%) Particuliere huishoudensHuish. onder of rond het sociaal minimumRangnummer (rangnummer) HuishoudensledenAantal personenBevolking (x 1 000) HuishoudensledenAantal personenIn particuliere huishoudens (x 1 000) Inkomens van huishoudensHuishoudensledenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Inkomens van huishoudensInkomenstrekkersAantal inkomenstrekkers (x 1 000) Inkomens van huishoudensInkomenstrekkersGemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Inkomens van huishoudensInkomenstrekkersInkomensontwikkeling 1989 - 1999 (1989=100) Een- en tweeverdienersAantal huishoudensTweeverdieners (x 1 000) Een- en tweeverdienersAantal huishoudensEenverdieners (x 1 000) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenTotaal bevolking (x 1 000) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen1e 10% groep (laagste) (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen2e 10% groep (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen3e 10% groep (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen4e 10% groep (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen5e 10% groep (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen6e 10% groep (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen7e 10% groep (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen8e 10% groep (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen9e 10% groep (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen10e 10% groep (hoogste) (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenLaagste (40%) (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenMidden (40%) (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenHoogste (20%) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomenTotaal bevolking (x 1 000) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen1e 10% groep (laagste) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen2e 10% groep (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen3e 10% groep (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen4e 10% groep (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen5e 10% groep (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen6e 10% groep (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen7e 10% groep (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen8e 10% groep (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen9e 10% groep (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen10e 10% groep (hoogste) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen2e - 4e 10% groep (30%) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen5e - 8e 10% groep (40%) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen9e - 10e 10% groep (20%) (%)
Nederland 15.863,9 10.218,6 64,4 10,4 138,9 15,6 126,2 5.541,7 4.669,2 817,8 4.235,9 3.033,4 2.123,9 18,7 11,8 8,9 16,3 17,9 13,3 6.794,5 794,7 5.999,9 3.380,4 504,6 2.325,9 17,0 17,7 17,0 12,6 9,9 13,4 10.218,6 8.665,3 1.553,3 891,3 662,0 15,6 15,7 14,7 16,0 13,1 10.218,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 20,0 6.572,3 32,1 40,0 27,9 24,6 14,8 29,5 28,8 17,1 6.424,2 13,7 2.021,7 23,2 2.602,9 5,4 1.799,6 15,0 390,0 6,1 641,8 10,0 15.863,9 15.301,5 17,3 8.086,2 19,8 133,5 2.489,8 867,7 6.572,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 20,0 6.973,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 40,0 20,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens