Kwartaalrekeningen; waarden 1987 - kw1 2011


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. Het bruto binnenlands product is een belangrijk macro-economisch begrip. De volume-ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast zijn er ook nog gegevens over de inkomenstransacties met het buitenland. Die maken het mogelijk berekeningen te maken over het bruto nationaal inkomen (bni). Deze gegevens zijn gegroepeerd onder het onderwerp 'nationaal vorderingensaldo'. Ten slotte zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn gepresenteerd onder 'detailgegevens'.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1987 tot en met eerste kwartaal 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 zijn definitief. Gegevens van 2008 tot en met het 1e kwartaal 2011 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2011:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie, worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van 2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel, andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt gebruikt. De nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Kwartaalrekeningen; waarden 1987 - kw1 2011

Soort gegevens Perioden Bestedingsbenadering van het BBPBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (marktprijzen) (mln euro) Bestedingsbenadering van het BBPBeschikbaar voor finale bestedingenInvoer goederen en diensten (f.o.b.) (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenConsumptieve bestedingen totaal (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenConsumptie huishoudens incl. IZWh (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenConsumptie overheid (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaInvesteringen in vaste activa totaal (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaInvesteringen door bedrijven (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaInvesteringen door overheid (mln euro) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (mln euro) Bestedingsbenadering van het BBPFinale bestedingenUitvoer goederen en diensten f.o.b. (mln euro)
Prijsniveau 2000, mln euro 2008 488.543 373.601 345.776 226.192 119.110 104.930 87.233 17.698 1.377 410.470
Prijsniveau 2000, mln euro 2009 1e kwartaal* 115.506 85.084 83.998 54.975 28.894 23.559 18.880 4.690 288 92.786
Prijsniveau 2000, mln euro 2009 2e kwartaal* 117.618 81.571 87.527 54.970 32.346 24.491 19.654 4.832 -3.014 90.250
Prijsniveau 2000, mln euro 2009 3e kwartaal* 114.756 85.552 85.543 55.390 29.924 21.007 16.533 4.475 -1.153 95.064
Prijsniveau 2000, mln euro 2009 4e kwartaal* 121.544 89.699 87.927 55.293 32.402 22.531 17.790 4.728 703 99.940
Prijsniveau 2000, mln euro 2009* 469.416 341.882 344.989 220.632 123.561 91.627 72.889 18.724 -3.176 377.999
Prijsniveau 2000, mln euro 2010 1e kwartaal* 116.086 91.132 84.164 54.588 29.405 20.804 16.456 4.364 1.171 101.446
Prijsniveau 2000, mln euro 2010 2e kwartaal* 120.240 92.924 88.177 55.068 32.866 23.475 18.774 4.697 495 101.133
Prijsniveau 2000, mln euro 2010 3e kwartaal* 116.829 94.767 86.385 55.728 30.406 20.265 15.958 4.308 -248 105.537
Prijsniveau 2000, mln euro 2010 4e kwartaal* 124.565 98.912 88.975 56.029 32.718 22.686 17.929 4.743 745 111.050
Prijsniveau 2000, mln euro 2010* 477.709 377.733 347.691 221.409 125.389 87.222 69.101 18.110 2.163 419.112
Prijsniveau 2000, mln euro 2011 1e kwartaal* 119.771 96.050 84.603 54.693 29.722 23.269 18.459 4.827 1.204 107.231
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2008 488.543 373.601 345.776 226.192 119.110 104.930 87.233 17.698 1.377 410.470
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2009 1e kwartaal* 117.875 85.590 86.256 55.666 30.428 24.234 19.436 4.798 -485 93.008
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2009 2e kwartaal* 116.378 83.433 86.101 55.073 30.837 23.256 18.486 4.719 -1.344 92.484
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2009 3e kwartaal* 117.337 85.745 86.305 55.004 31.100 22.510 17.832 4.693 -1.121 95.245
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2009 4e kwartaal* 117.826 87.114 86.326 54.889 31.195 21.628 17.137 4.513 -227 97.264
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2009* 469.416 341.882 344.989 220.632 123.561 91.627 72.889 18.724 -3.176 377.999
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2010 1e kwartaal* 118.234 92.134 86.562 55.296 31.069 21.388 16.950 4.435 374 101.772
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2010 2e kwartaal* 119.483 95.176 86.831 55.250 31.348 22.336 17.682 4.574 2.194 103.899
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2010 3e kwartaal* 119.584 94.751 87.037 55.298 31.506 21.690 17.190 4.537 -248 105.713
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2010 4e kwartaal* 120.408 95.673 87.262 55.564 31.465 21.806 17.278 4.564 -158 107.727
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2010* 477.709 377.733 347.691 221.409 125.389 87.222 69.101 18.110 2.163 419.112
Prijsniveau 2000, seizoenvrij 2011 1e kwartaal* 121.439 97.123 86.970 55.264 31.480 23.935 19.031 4.884 330 107.550
Werkelijke prijzen 2008 596.226 407.836 423.076 270.751 152.325 122.688 101.913 20.775 1.860 456.438
Werkelijke prijzen 2009 1e kwartaal* 142.937 88.250 103.970 66.074 37.896 28.464 22.883 5.581 -402 99.155
Werkelijke prijzen 2009 2e kwartaal* 143.350 85.155 107.438 65.116 42.322 29.163 23.424 5.739 -2.929 94.833
Werkelijke prijzen 2009 3e kwartaal* 137.446 88.754 104.512 65.559 38.953 24.930 19.711 5.219 -1.076 97.834
Werkelijke prijzen 2009 4e kwartaal* 148.246 92.426 109.319 65.836 43.483 26.349 20.796 5.553 877 104.127
Werkelijke prijzen 2009* 571.979 354.585 425.239 262.585 162.654 108.906 86.814 22.092 -3.530 395.949
Werkelijke prijzen 2010 1e kwartaal* 144.014 98.315 105.511 66.231 39.280 25.268 20.045 5.223 781 110.769
Werkelijke prijzen 2010 2e kwartaal* 149.343 104.086 110.430 66.429 44.001 28.282 22.594 5.688 1.153 113.564
Werkelijke prijzen 2010 3e kwartaal* 143.025 104.536 107.624 67.286 40.338 24.232 19.109 5.123 -87 115.792
Werkelijke prijzen 2010 4e kwartaal* 155.095 109.147 112.871 67.922 44.949 26.839 21.169 5.670 1.175 123.357
Werkelijke prijzen 2010* 591.477 416.084 436.436 267.868 168.568 104.621 82.917 21.704 3.022 463.482
Werkelijke prijzen 2011 1e kwartaal* 151.037 112.593 107.689 67.583 40.106 28.403 22.560 5.843 768 126.770
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2008 596.226 407.836 423.076 270.751 152.325 122.688 101.913 20.775 1.860 456.438
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2009 1e kwartaal* 144.092 88.979 105.987 66.232 39.749 28.862 23.195 5.714 -523 98.537
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2009 2e kwartaal* 141.893 85.629 105.560 65.208 40.369 27.629 22.039 5.555 -1.301 95.840
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2009 3e kwartaal* 142.558 88.194 106.328 65.440 41.028 26.756 21.240 5.498 -1.178 99.140
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2009 4e kwartaal* 143.435 91.782 107.364 65.705 41.508 25.658 20.341 5.325 -527 102.433
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2009* 571.979 354.585 425.239 262.585 162.654 108.906 86.814 22.092 -3.530 395.949
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2010 1e kwartaal* 145.373 99.130 107.656 66.330 41.329 25.663 20.372 5.341 627 110.186
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2010 2e kwartaal* 148.041 104.676 108.563 66.626 41.979 26.757 21.226 5.483 2.823 114.860
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2010 3e kwartaal* 148.401 103.820 109.501 67.172 42.453 26.008 20.581 5.409 -195 117.129
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2010 4e kwartaal* 149.662 108.458 110.715 67.741 42.807 26.192 20.739 5.471 -233 121.307
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2010* 591.477 416.084 436.436 267.868 168.568 104.621 82.917 21.704 3.022 463.482
Werkelijke prijzen, seizoenvrij 2011 1e kwartaal* . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens