Sterfte; geslacht, leeftijd (op 31 december) en burgerlijke staat 1950-2014

Sterfte; geslacht, leeftijd (op 31 december) en burgerlijke staat 1950-2014

Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Perioden Sterfte totaal Totaal overledenen (aantal) Sterfte totaal Sterfte per 1 000 inwoners (o/oo) Sterfte mannen Overleden mannen (aantal) Sterfte mannen Sterfte per 1 000 mannen (o/oo) Sterfte vrouwen Overleden vrouwen (aantal) Sterfte vrouwen Sterfte per 1 000 vrouwen (o/oo)
Totaal alle leeftijden Totaal overledenen 1950 75.929 7,5 39.121 7,8 36.808 7,3
Totaal alle leeftijden Totaal overledenen 1970 109.619 8,4 61.052 9,4 48.567 7,4
Totaal alle leeftijden Totaal overledenen 1990 128.824 8,6 66.628 9,0 62.196 8,2
Totaal alle leeftijden Totaal overledenen 2012 140.813 8,4 67.907 8,2 72.906 8,6
Totaal alle leeftijden Totaal overledenen 2013 141.245 8,4 68.360 8,2 72.885 8,6
Totaal alle leeftijden Totaal overledenen 2014 139.223 8,3 67.121 8,0 72.102 8,5
Totaal alle leeftijden Ongehuwd 1950 18.268 3,4 9.710 3,5 8.558 3,2
Totaal alle leeftijden Ongehuwd 1970 16.961 2,7 8.810 2,7 8.151 2,8
Totaal alle leeftijden Ongehuwd 1990 15.594 2,4 7.935 2,3 7.659 2,5
Totaal alle leeftijden Ongehuwd 2012 15.211 1,9 8.360 2,0 6.851 1,8
Totaal alle leeftijden Ongehuwd 2013 15.166 1,9 8.408 2,0 6.758 1,8
Totaal alle leeftijden Ongehuwd 2014 15.071 1,9 8.446 2,0 6.625 1,7
Totaal alle leeftijden Gehuwd 1950 33.284 7,8 19.562 9,2 13.722 6,4
Totaal alle leeftijden Gehuwd 1970 54.968 8,9 37.843 12,2 17.125 5,6
Totaal alle leeftijden Gehuwd 1990 57.397 8,2 41.230 11,8 16.167 4,6
Totaal alle leeftijden Gehuwd 2012 57.166 8,4 38.634 11,3 18.532 5,4
Totaal alle leeftijden Gehuwd 2013 57.331 8,4 38.622 11,3 18.709 5,5
Totaal alle leeftijden Gehuwd 2014 56.585 8,4 37.747 11,1 18.838 5,6
Totaal alle leeftijden Verweduwd 1950 23.465 53,6 9.417 67,8 14.048 47,0
Totaal alle leeftijden Verweduwd 1970 35.583 57,0 13.387 92,1 22.196 46,4
Totaal alle leeftijden Verweduwd 1990 48.166 56,2 13.507 88,8 34.659 49,1
Totaal alle leeftijden Verweduwd 2012 55.059 63,7 14.171 77,2 40.888 60,0
Totaal alle leeftijden Verweduwd 2013 55.062 63,7 14.412 77,5 40.650 60,0
Totaal alle leeftijden Verweduwd 2014 53.884 62,4 14.144 74,9 39.740 58,9
Totaal alle leeftijden Gescheiden 1950 912 12,1 432 14,6 480 10,5
Totaal alle leeftijden Gescheiden 1970 2.107 17,8 1.012 22,5 1.095 15,0
Totaal alle leeftijden Gescheiden 1990 7.667 12,2 3.956 14,4 3.711 10,6
Totaal alle leeftijden Gescheiden 2012 13.377 11,3 6.742 13,2 6.635 9,9
Totaal alle leeftijden Gescheiden 2013 13.686 11,3 6.918 13,3 6.768 9,8
Totaal alle leeftijden Gescheiden 2014 13.683 11,1 6.784 12,7 6.899 9,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over overledenen onder de bevolking van Nederland plus verhoudingscijfers per duizend van de gemiddelde bevolking.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december) en burgerlijke staat.

Gegevens beschikbaar van 1950 tot en met 2014

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 31 maart 2016:
Geen, de tabel is stopgezet en is samengevoegd met 'Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat', zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Sterfte totaal
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Totaal overledenen
Sterfte per 1 000 inwoners
Overledenen per duizend van de gemiddelde bevolking met gelijke leeftijd en burgerlijke staat.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden indien de persoon nog in leven zou zijn geweest.
Te berekenen als jaar van overlijden min geboortejaar.
Voor de bepaling van het gemiddeld aantal 0-jarigen is de helft van het aantal levendgeborenen in het waarnemingsjaar opgeteld bij de helft van het aantal 0-jarigen op 31 december.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Sterfte mannen
Mannen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overleden mannen
Sterfte per 1 000 mannen
Overleden mannen per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking met gelijke leeftijd en burgerlijke staat.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden indien de persoon nog in leven zou zijn geweest.
Te berekenen als jaar van overlijden min geboortejaar.
Voor de bepaling van het gemiddeld aantal 0-jarige jongens is een kwart van het aantal levendgeborenen in het waarnemingsjaar opgeteld bij de helft van het aantal 0-jarige jongens op 31 december.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Sterfte vrouwen
Vrouwen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overleden vrouwen
Sterfte per 1 000 vrouwen
Overleden vrouwen per duizend van de gemiddelde vrouwelijke bevolking met gelijke leeftijd en burgerlijke staat.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden indien de persoon nog in leven zou zijn geweest.
Te berekenen als jaar van overlijden min geboortejaar.
Voor de bepaling van het gemiddeld aantal 0-jarige meisjes is een kwart van het aantal levendgeborenen in het waarnemingsjaar opgeteld bij de helft van het aantal 0-jarige meisjes op 31 december.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.