Geboorte; leeftijd moeder (exact) 1950-2014


Deze tabel bevat cijfers over levend- en doodgeborenen onder de bevolking van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levend geboren kinderen naar rangnummer uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd en exacte leeftijd van de moeder;
- Doodgeborenen naar rangnummer uit de moeder en exacte leeftijd van de moeder.

Gegevens beschikbaar van 1950 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2016:
De tabel is stopgezet en wordt voortgezet in tabel 'Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder', zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Geboorte; leeftijd moeder (exact) 1950-2014

Leeftijd moeder Perioden Levendgeboren kindTotaal levendgeborenenTotaal levendgeborenen (aantal) Levendgeboren kindTotaal levendgeborenen1e kind (aantal) Levendgeboren kindTotaal levendgeborenen2e kind (aantal) Levendgeboren kindTotaal levendgeborenen3e kind (aantal) Levendgeboren kindTotaal levendgeborenen4e of volgende kinderen (aantal) Levendgeboren kindMoeder gehuwdTotaal uit gehuwde moeders (aantal) Levendgeboren kindMoeder niet-gehuwdTotaal uit niet-gehuwde moeders (aantal) DoodgeborenenTotaal doodgeborenen (24+) (aantal) Doodgeborenen1e kind (aantal) Doodgeborenen2e kind (aantal) Doodgeborenen3e kind (aantal) Doodgeborenen4e of volgende kinderen (aantal)
Totaal (leeftijden moeders) 2012 175.959 81.617 64.343 21.616 8.383 100.929 75.030 594 299 173 83 39
Totaal (leeftijden moeders) 2013 171.341 79.460 62.905 20.930 8.046 97.342 73.999 510 268 138 69 35
Totaal (leeftijden moeders) 2014 175.181 80.744 64.013 21.754 8.670 97.933 77.248 487 264 135 57 31
Jonger dan 20 jaar 2012 2.203 2.052 146 5 - 253 1.950 10 10 - - -
Jonger dan 20 jaar 2013 1.901 1.784 114 3 - 249 1.652 3 2 - 1 -
Jonger dan 20 jaar 2014 1.796 1.666 127 3 - 204 1.592 6 6 - - -
20 tot 25 jaar 2012 17.723 12.935 4.141 573 74 7.431 10.292 70 54 13 2 1
20 tot 25 jaar 2013 17.029 12.505 3.874 572 78 6.988 10.041 53 42 10 1 -
20 tot 25 jaar 2014 16.731 12.200 3.847 587 97 6.699 10.032 56 43 12 1 -
25 tot 30 jaar 2012 54.046 30.676 17.856 4.363 1.151 31.662 22.384 152 93 39 15 5
25 tot 30 jaar 2013 52.894 30.004 17.623 4.197 1.070 30.533 22.361 148 101 32 13 2
25 tot 30 jaar 2014 54.087 30.798 17.908 4.291 1.090 30.924 23.163 142 96 29 12 5
30 tot 35 jaar 2012 65.820 25.762 27.820 9.325 2.913 40.454 25.366 202 90 73 27 12
30 tot 35 jaar 2013 64.331 25.005 27.269 9.016 3.041 39.137 25.194 170 77 53 28 12
30 tot 35 jaar 2014 66.460 25.939 27.835 9.517 3.169 39.567 26.893 162 75 55 24 8
35 tot 40 jaar 2012 30.195 8.478 12.404 6.237 3.076 17.775 12.420 109 36 36 25 12
35 tot 40 jaar 2013 29.518 8.474 12.176 6.037 2.831 17.293 12.225 105 33 34 23 15
35 tot 40 jaar 2014 30.118 8.391 12.388 6.222 3.117 17.283 12.835 93 32 30 17 14
40 tot 45 jaar 2012 5.702 1.614 1.916 1.075 1.097 3.197 2.505 48 16 10 13 9
40 tot 45 jaar 2013 5.412 1.594 1.783 1.072 963 2.994 2.418 26 11 7 2 6
40 tot 45 jaar 2014 5.706 1.650 1.838 1.104 1.114 3.081 2.625 28 12 9 3 4
45 jaar of ouder 2012 270 100 60 38 72 157 113 3 - 2 1 -
45 jaar of ouder 2013 256 94 66 33 63 148 108 5 2 2 1 -
45 jaar of ouder 2014 283 100 70 30 83 175 108 - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens