Geboorte; leeftijd moeder (exact) 1950-2014

Geboorte; leeftijd moeder (exact) 1950-2014

Leeftijd moeder Perioden Levendgeboren kind Totaal levendgeborenen Totaal levendgeborenen (aantal) Levendgeboren kind Totaal levendgeborenen 1e kind (aantal) Levendgeboren kind Totaal levendgeborenen 2e kind (aantal) Levendgeboren kind Totaal levendgeborenen 3e kind (aantal) Levendgeboren kind Totaal levendgeborenen 4e of volgende kinderen (aantal) Levendgeboren kind Moeder gehuwd Totaal uit gehuwde moeders (aantal) Levendgeboren kind Moeder niet-gehuwd Totaal uit niet-gehuwde moeders (aantal) Doodgeborenen Totaal doodgeborenen (24+) (aantal) Doodgeborenen 1e kind (aantal) Doodgeborenen 2e kind (aantal) Doodgeborenen 3e kind (aantal) Doodgeborenen 4e of volgende kinderen (aantal)
Totaal (leeftijden moeders) 2012 175.959 81.617 64.343 21.616 8.383 100.929 75.030 594 299 173 83 39
Totaal (leeftijden moeders) 2013 171.341 79.460 62.905 20.930 8.046 97.342 73.999 510 268 138 69 35
Totaal (leeftijden moeders) 2014 175.181 80.744 64.013 21.754 8.670 97.933 77.248 487 264 135 57 31
Jonger dan 20 jaar 2012 2.203 2.052 146 5 - 253 1.950 10 10 - - -
Jonger dan 20 jaar 2013 1.901 1.784 114 3 - 249 1.652 3 2 - 1 -
Jonger dan 20 jaar 2014 1.796 1.666 127 3 - 204 1.592 6 6 - - -
20 tot 25 jaar 2012 17.723 12.935 4.141 573 74 7.431 10.292 70 54 13 2 1
20 tot 25 jaar 2013 17.029 12.505 3.874 572 78 6.988 10.041 53 42 10 1 -
20 tot 25 jaar 2014 16.731 12.200 3.847 587 97 6.699 10.032 56 43 12 1 -
25 tot 30 jaar 2012 54.046 30.676 17.856 4.363 1.151 31.662 22.384 152 93 39 15 5
25 tot 30 jaar 2013 52.894 30.004 17.623 4.197 1.070 30.533 22.361 148 101 32 13 2
25 tot 30 jaar 2014 54.087 30.798 17.908 4.291 1.090 30.924 23.163 142 96 29 12 5
30 tot 35 jaar 2012 65.820 25.762 27.820 9.325 2.913 40.454 25.366 202 90 73 27 12
30 tot 35 jaar 2013 64.331 25.005 27.269 9.016 3.041 39.137 25.194 170 77 53 28 12
30 tot 35 jaar 2014 66.460 25.939 27.835 9.517 3.169 39.567 26.893 162 75 55 24 8
35 tot 40 jaar 2012 30.195 8.478 12.404 6.237 3.076 17.775 12.420 109 36 36 25 12
35 tot 40 jaar 2013 29.518 8.474 12.176 6.037 2.831 17.293 12.225 105 33 34 23 15
35 tot 40 jaar 2014 30.118 8.391 12.388 6.222 3.117 17.283 12.835 93 32 30 17 14
40 tot 45 jaar 2012 5.702 1.614 1.916 1.075 1.097 3.197 2.505 48 16 10 13 9
40 tot 45 jaar 2013 5.412 1.594 1.783 1.072 963 2.994 2.418 26 11 7 2 6
40 tot 45 jaar 2014 5.706 1.650 1.838 1.104 1.114 3.081 2.625 28 12 9 3 4
45 jaar of ouder 2012 270 100 60 38 72 157 113 3 - 2 1 -
45 jaar of ouder 2013 256 94 66 33 63 148 108 5 2 2 1 -
45 jaar of ouder 2014 283 100 70 30 83 175 108 - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levend- en doodgeborenen onder de bevolking van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levend geboren kinderen naar rangnummer uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd en exacte leeftijd van de moeder;
- Doodgeborenen naar rangnummer uit de moeder en exacte leeftijd van de moeder.

Gegevens beschikbaar van 1950 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2016:
De tabel is stopgezet en wordt voortgezet in tabel 'Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder', zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Levendgeboren kind
Levendgeborenen naar burgerlijke staat van de moeder en rangnummer uit de moeder.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Rangnummer uit de moeder:
De positie van het kind in de rangorde van levendgeboren kinderen uit de moeder.
Totaal levendgeborenen
Totaal levendgeborenen
1e kind
Levendgeboren eerste kinderen uit de moeder.
2e kind
Levendgeboren tweede kinderen uit de moeder.
3e kind
Levendgeboren derde kinderen uit de moeder.
4e of volgende kinderen
Levendgeboren vierde of volgende kinderen uit de moeder.
Moeder gehuwd
Levendgeborenen waarbij de moeder op het moment van geboorte gehuwd is, of levendgeborenen uit weduwen waarvan de echtgenoot (man of vrouw) maximaal 306 dagen vóór de geboorte is overleden.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gehuwd:
vanaf 2010: wettig gehuwd plus partnerschap.
1998 tot 2010: wettig gehuwd.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat partnerschap in deze periode niet is meegeteld.
Tot 1998: wettig gehuwd.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk.
Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal uit gehuwde moeders
Totaal levendgeborenen uit gehuwde moeders.
Moeder niet-gehuwd
Levendgeborenen waarbij de moeder op het moment van de geboorte ongehuwd, verweduwd of gescheiden is. Uitzondering is als de moeder gehuwd is geweest en het huwelijk korter dan 306 dagen vóór de geboorte van het kind is ontbonden door het overlijden van haar echtgenoot. In dat geval wordt het kind geteld bij de gehuwde moeders.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Ongehuwd:
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal uit niet-gehuwde moeders
Totaal levendgeborenen uit niet-gehuwde moeders.
Doodgeborenen
Doodgeborenen naar rangnummer uit de moeder.

Voor 105 doodgeboren kinderen in 1995 ontbraken bij de berichtgeving aan het CBS de demografische kenmerken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de verdeling daarvan afwijkt van die van de wel bekende gevallen. De som van de doodgeboren kinderen naar de diverse kenmerken is in 1995 daardoor niet gelijk aan het totaal aantal doodgeboren kinderen.

Doodgeborene:
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).

Rangnummer uit de moeder:
De positie van het doodgeboren kind in de rangorde van eerder levendgeboren kinderen uit de moeder.
Doodgeborenen naar de exacte leeftijd van de moeder zijn beschikbaar vanaf 1995.

Leeftijd moeder (exact):
Het aantal gehele jaren dat op de laatste verjaardag van een persoon is verstreken sinds zijn of haar geboortedatum.
Dit wijkt af van de meeste andere demografische publicaties waar de leeftijd per 31 december wordt gehanteerd. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld met betrekking tot tienermoeders, kunnen de cijfers sterk verschillen al naar gelang de gekozen leeftijdsdefinitie.
Voor tijdreeksen en verhoudingscijfers dient van dezelfde leeftijdsdefinitie gebruik gemaakt te worden.
Totaal doodgeborenen (24+)
Totaal doodgeborenen na een zwangerschapsduur van 24 of meer weken.

Voor 105 doodgeboren kinderen in 1995 ontbraken bij de berichtgeving aan het CBS de demografische kenmerken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de verdeling daarvan afwijkt van die van de wel bekende gevallen. De som van de doodgeboren kinderen naar de diverse kenmerken is in 1995 daardoor niet gelijk aan het totaal aantal doodgeboren kinderen.
1e kind
Doodgeboren eerste kinderen uit de moeder.
2e kind
Doodgeboren tweede kinderen uit de moeder.
3e kind
Doodgeboren derde kinderen uit de moeder.
4e of volgende kinderen
Doodgeboren vierde of volgende kinderen uit de moeder.